Intraterrestrial – Wij sturen Liefde naar jullie toe

Lieve broeders van het oppervlak van de planeet Aarde! Ik ben een INTRATERRENTE broeder!

Het maakt niet uit hoe ik heet. Ik kom naar jullie toe om iets uit te leggen over ons bestaan. Toen deze planeet in de duisternis van de Derde Dimensie dook, toen het bewustzijn werd verlaagd, konden we de hele planeet niet verlaten onder invloed van degenen die hier kwamen.

Zij kwamen met toestemming van Vader/Moeder God voor het menselijk ras om dualiteit te ervaren. Zij kwamen hier niet om deze planeet binnen te vallen, zij kwamen om de lessen te brengen die nodig zijn voor de evolutie van een ieder. Toen het bewustzijn werd gedegradeerd tot de Derde Dimensie, trokken velen van ons zich terug binnen de planeet en behielden wij de Vijfde Dimensie.

Onze huizen bevinden zich volledig binnen de Vijfde Dimensie. Wij zijn subtiel, wij kunnen fysiek verschijnen of niet naar onze wil, en daarmee hebben wij het evenwicht op deze planeet bewaard, anders zou de planeet nu vernietigd zijn. Ja, de duisteren plantten hun basis, verkenden de planeet, deden alles wat jullie vandaag kennen, maar dat was niet het plan. Het plan was alleen dat jullie binnen de dualiteit zouden leven en de gevolgen zouden ondervinden van het leven weg van de Bron.

Het blijkt dat het menselijk ras zich daar heel goed aan heeft aangepast. Menselijke wezens, kopieën van hen, werden op de planeet geïmplanteerd als leiders van hun volk, en op die manier konden zij alles wat er op de planeet gebeurde controleren. Gelijkheid heeft nooit plaatsgevonden omdat zij alles beheersten en bepaalden hoe alles moest gebeuren; wie rijk moest zijn, wie arm. Jullie kennen dit verhaal al, maar nu is hun tijd gekomen. Ze zijn veel verder gegaan dan waarvoor ze hier kwamen.

Zij manipuleerden jullie, zij creëerden wezens die totaal afhankelijk en onderdanig aan hen waren, maar dit loopt ten einde en deze wezens zullen worden onthuld en zeer spoedig zullen zij van de planeet worden verwijderd. Maar dit verhaal zal een ander verhaal zijn dat in de toekomst zal worden verteld door allen die met de planeet evolueren. De anderen, zij die nog steeds vibreren met alles wat zij onderwezen, zullen hier niet blijven om een verhaal te vertellen, zij zullen van de planeet worden verwijderd.

Wij, de Intraterrestrials, en alle andere wezens die zich in het centrum van de Aarde bevinden, levend onder de oppervlakte, zullen weer naar boven komen. Jullie zullen ons kennen, jullie zullen onze wereld kennen, onze huizen, onze families. Het is mogelijk dat we terugkomen om aan de oppervlakte te leven of niet, we hebben ons heel goed aangepast aan onze wereld binnenin de Aarde. Het is puur en prachtig, maar dat is een vraag waar wij ons nu niet mee bezighouden.

Wij hebben veel werk verricht met de Lemuriërs, met de Atlantiërs, zodat wij de energie van de planeet zo hoog mogelijk kunnen houden. Wij waren kort geleden bij jullie en straalden al onze Liefde en onze energie daarheen, en zo was het mogelijk voor alles wat er die dag gebeurde.

Wij staan open om met jullie te communiceren, jullie moeten ons alleen oproepen met veel Liefde en veel respect; niet uit nieuwsgierigheid, niet om te weten hoe wij zijn, hoe wij leven. Liefde zal altijd het gevoel moeten zijn dat uitgaat. Zeer binnenkort, zeer binnenkort, zullen jullie bij ons zijn en zal al deze kwelling, van het kwaad dat jullie nog steeds ervaren, verdwijnen. Jullie zullen nieuwe dingen leren, jullie zullen nieuwe concepten leren, jullie zullen leren anderen en de planeet te respecteren, en bovenal de dieren te respecteren. Ze leven allemaal harmonieus met ons samen, ze zijn allemaal tam en leven zonder problemen samen in onze huizen.

Dus, mijn aardse broeders, van de oppervlakte van de planeet, wees er klaar voor. Verhef jezelf, vibreer veel Licht en zeer, zeer binnenkort zullen we allemaal samen de overwinning van het Licht vieren, de verheffing van de planeet Aarde vieren, de verheffing van de zielen die werkelijk willen evolueren.

Ik laat jullie de Liefde van mijn volk en alle energie die we voor ieder van jullie kunnen uitstralen. Voel op dit moment een grote golf van energie en Liefde door jullie lichamen stromen. Dit is wat jullie in de toekomst zullen hebben, alleen maar Liefde.

vertaald door I. Nomden

Posts recentes

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Minha Experiência

Winkelwagen

Termo de Uso de Imagem de Foto Enviada para o Site anjoseluz.net

Este documento estabelece os termos e condições para o uso de imagens fotográficas enviadas para o site www.anjoseluz.net, operado pela empresa Anjos e Luz Terapias Holísticas. Ao enviar sua fotografia para o site www.anjoseluz.net, você concorda integralmente com os seguintes termos:

  1. Direitos Autorais e Propriedade Intelectual: 1.1. Você mantém todos os direitos autorais e de propriedade intelectual sobre as imagens fotográficas enviadas. 1.2. Ao enviar a imagem para o site www.anjoseluz.net, você concede à Anjos e Luz Terapias Holísticas uma licença não exclusiva, irrevogável, gratuita e mundial para utilizar, reproduzir, exibir e distribuir a imagem em conexão com o site www.anjoseluz.net e suas atividades relacionadas.

  2. Uso da Imagem: 2.1. A Anjos e Luz Terapias Holísticas poderá utilizar a imagem enviada para: a) Exibir em seu site, redes sociais e materiais promocionais.

  3. Garantias e Responsabilidades: 3.1. Você garante que possui todos os direitos necessários sobre a imagem enviada e que sua utilização pela Anjos e Luz Terapias Holísticas, conforme descrito neste documento, não viola quaisquer direitos de terceiros. 3.2. Você concorda em isentar a Anjos e Luz Terapias Holísticas de qualquer responsabilidade decorrente de qualquer reclamação de terceiros relacionada ao uso da imagem conforme permitido por estes termos.

  4. Consentimento de Uso de Imagem: 4.1. Ao enviar sua imagem para o site www.anjoseluz.net, você consente que sua imagem seja utilizada de acordo com os termos estabelecidos neste documento. 4.2. Você consente que sua imagem possa ser exibida publicamente e compartilhada em conexão com as atividades da Anjos e Luz Terapias Holísticas.

  5. Modificações nos Termos: 5.1. A Anjos e Luz Terapias Holísticas reserva-se o direito de modificar estes termos a qualquer momento, mediante aviso prévio razoável. O uso contínuo do site www.anjoseluz.net após tais modificações constitui aceitação dos termos revisados.

  6. Legislação Aplicável: 6.1. Estes termos serão regidos e interpretados de acordo com as leis do Brasil. Quaisquer disputas decorrentes destes termos serão submetidas à jurisdição exclusiva dos tribunais competentes no Brasil.

Ao enviar sua imagem para o site www.anjoseluz.net, você reconhece ter lido, compreendido e concordado com estes termos de uso de imagem. Se você não concorda com estes termos, por favor, não envie sua imagem para a Anjos e Luz Terapias Holísticas.