Lanto – Jij en het voeden van de negatieve massa

Beste broeders van de planeet Aarde! IK BEN LANTO!

Mijn hart brengt vreugde en brengt een beetje vrede in ieders hart. Begrijp mijn broeders, lang geleden werd gezegd dat de tijden moeilijk zouden zijn. We moeten het licht zien, we moeten de zon zien schijnen aan de horizon. Als je alleen maar pijn, lijden en onbalans ziet, is dat wat je zult hebben. Want waar je je ook op richt, het zal vorm krijgen in het universum en de ego’s creëren die je al kent. De tijd is dus niet gekomen om ons te richten op problemen, de tijd is gekomen om ons te richten op Licht, op hoop, op Liefde, op de evolutie van jullie planeet.

Mijn broeders, jullie zijn lange tijd marionetten geweest, bestuurd als dat kleine speelgoed waarbij touwtjes het lichaam manipuleren en simuleren wat er gezegd wordt. Te lang zijn jullie gecontroleerd, te lang hebben jullie zoveel verkeerde dingen geleerd, zoveel dingen die jullie planeet hebben gebracht tot wat ze nu is en tot waar ze nu is. Deze tijd van manipulatie eindigt, de wezens die controle hadden over jullie geesten zijn nog steeds op de planeet, maar hun geesten bevatten niets meer dat hen toestaat te controleren. Het licht heeft alles al uitgeschakeld, het licht heeft al deze vormen van controle al uitgebrand. Dus iedereen denkt nu met zijn eigen gedachten. 

Ga hier niet in geloven dat je nog steeds door de Matrix beheerst wordt. Vandaag kan ik u zeggen dat u alleen wordt beheerst door wat u ziet en wat u hoort, meer niet. En natuurlijk is wat wordt getoond en wat wordt gezegd altijd om je onder het halster van de angst te houden, het halster van gebondenheid aan zoveel vooroordelen en totaal nutteloze regels. Het Licht is op de planeet, het Licht brengt verandering, het Licht brengt wijsheid als het doordringt in jullie geest, het Licht verheldert, het Licht verlicht. En die gedachten die niet verenigbaar zijn met het Licht beginnen je dwars te zitten, ze worden erg aanwezig en de grote meerderheid van je houdt niet van wat je denkt, je houdt niet van wat je voelt. 

Als deze mensen stoppen en dit hele proces analyseren en een nieuwe weg vinden, accepteren dat dit een fout was en nieuwe wegen inslaan, zou ik zeggen dat zij de eerste stap zetten op het pad van de evolutie. Het grote probleem vandaag in jullie wereld is het ego, het ego is verergerd, het overwint gevoelens, het overwint Liefde. Want iedereen heeft gelijk, iedereen denkt juist, iedereen bepaalt wat de ander gaat doen, zonder zich af te vragen of dit juist is. Er is geen ruimte in onze geest voor de kleine mogelijkheid dat we iets verkeerd doen, nooit. Maar wat voedt dit ego? Deze negatieve massa die er is, beheerst je nog steeds door je ego.

Omdat het je laat zien dat je superieur bent, het laat je zien dat je geen fouten maakt, dat je perfect bent en dat alle anderen het mis hebben omdat jouw manier van denken de juiste is. Dus je ziet de waarheid niet, je geeft nooit toe of wil nooit toegeven dat je het misschien mis hebt, want het ego is te opgeblazen en dus voed je alleen die massa, je laat het niet afnemen. Maar dat is waar het voor is, om het ego te voeden en al het negatieve dat daaruit voortkomt: het ego voor macht, de macht om macht, het ego van onverzettelijkheid, het ego van alleen aan jezelf denken, het ego van het niet respecteren van de rechten van anderen, het ego van het vechten voor iets waarvan je gelooft dat het goed is, maar je staat er niet bij stil dat het dat misschien niet is. 

Dus je laat je beheersen, ja, maar niet door chips, niet door implantaten, niet door iets dat nog in je gedachten is gebleven. Je laat je beheersen omdat je het leuk vindt wat je doet, je bent het eens met alles wat je doet. Laten we ook niet de negatieve massa de schuld geven, waarom zijn er velen die zich niet door deze massa laten beheersen? Omdat zij hun ego al lang geleden de mond hebben gesnoerd, hebben zij een werk gedaan van observatie, van vergeving, van zelfvergeving en van het ontdekken van de vele fouten die zij hebben gemaakt en die zij niet meer maken. Maar jij die daar zit met je ego vol, jij mag dit zelf niet doen omdat je ego je niet toestaat al je ideeën zomaar op te geven omdat ze de juiste zijn. 

Dus geef niemand buiten de schuld, we zeggen hier altijd dat het kwaad binnenkomt als de deur openstaat. Dus als je in hetzelfde bereik trilt als deze negatieve massa, verdicht je je ermee, ben je het ermee eens, leef je wat het je leert, leef je wat het bepaalt. Dit is het punt dat velen niet willen zien, de massa bepaalt het vooroordeel en je wordt bevooroordeeld, maar je geeft het niet toe. Maar diep in je hart klap je in je handen voor de vooroordelen. Dus je bent het eens met de massa, de massa bepaalt dat je de ander moet beoordelen. Maar je laat het niet zien, maar diep in je hart oordeel je, beoordeel je en veroordeel je. De massa bepaalt dat je mensen scheidt op kleur, ras, seksuele optie, religieuze optie. 

Maar je zegt dit niet, je toont neutraliteit, maar diep in je hart ben je het met dit alles eens, je bent het ermee eens. Dus je verdicht je met de massa, want dat is wat deze negatieve massa trilt, afscheiding. En alles wat scheidt brengt geweld, want als je scheidt, accepteer je de ander niet en als je de ander niet accepteert, wordt de ander je vijand, dan komt het geweld? Je kunt dus niet denken als de massa en zeggen dat je niet in de massa zit. Elke gedachte die overeenkomt met wat deze massa bepaalt, trekt je erin, er is geen manier. “Ah, maar ik zit er niet in,” jij wel. Je bent. Elke gedachte die overeenkomt met iets anders dan Liefde, trekt je in die massa.

Dit is wat velen niet willen begrijpen, dit is wat velen niet accepteren. “Nee, dat ben ik niet, ik ben volledig geëvolueerd, ik zit niet in deze massa.” Maar je bent bevooroordeeld, je respecteert de grens van de ander niet, je oordeelt over de ander. Dit is niet de rol van iemand die het pad van het Licht probeert te volgen. In de spiegel kijken is moeilijk, het is heel moeilijk om toe te geven wat je niet wilt toegeven. Het is zoals gezegd; er is een heel dunne lijn tussen de ene en de andere kant en je kunt niet met één voet aan de ene kant staan en met de andere voet aan de andere kant. Je moet een keuze maken, half hier, half daar kan niet, je keuze moet zijn: Ik ga het pad van het Licht volgen en het pad van het Licht volgen, is alleen Liefde uitstralen. Ik ga hier niet alles herhalen wat het betekent om Liefde uit te stralen, alles wat anders is dan Liefde uitstralen, valt aan de andere kant, valt binnen deze massa. 

Het is moeilijk om dit toe te geven, ik erken het, maar de overgrote meerderheid doet dit, ze geven het niet toe, ze verklaren in alle letters… “Nee, ik volg het pad van het Licht, ik ben op het pad van het Licht.” Maar je gedraagt je als iemand die dat niet is, omdat het ego je niet laat inzien, het ego is te immens om toe te geven dat je denkt als die massa. Dus mijn broeders, hou op met jezelf te rechtvaardigen en anderen het door jou gekozen pad te doen geloven, want je bedriegt anderen en diep van binnen bedrieg je jezelf. In de geestelijke context houd je niemand voor de gek, je hebt je keuze gemaakt, je verhult hem alleen maar en dat is niet goed voor je. Omdat je niet waarheidsgetrouw bent en zij die niet waarheidsgetrouw zijn, zijn niet op het pad van het Licht.

Laten we hier iets heel duidelijk maken: Als ik zeg dat je niet op het pad van het Licht bent, zeg ik niet dat je niet-Licht bent, haal de dingen niet door elkaar. Niet-licht zijn is iets anders, iets heel dieps en heel zwaar. Wat ik zeg is dat je niet buiten de massa staat, je staat er middenin en wordt erdoor gevoed. Is het een negatieve massa? É. Alles wat geen Liefde heeft, is negatief. Nu, welk pad kies je straks? Het is aan jullie, ieder van jullie heeft de macht om te kiezen, om deze massa te blijven voeden of om te proberen eruit te stappen. Maar om er echt uit te komen, niet alleen aan de buitenkant. Want het verandert je wandel niet, iets laten zien wat je niet bent, maakt je wandel niet, je moet waar zijn, helemaal waar. 

En dat is wat moeilijk is voor de overgrote meerderheid van jullie, jullie bestempelen jezelf dat je op het pad van het Licht bent, maar je staat een voet binnen die grote massa door vooroordelen, door oordelen, door afscheiding, door overtuigingen, door vele dingen. Dus hoe kom je uit dit alles? Het is aan ieder van jullie, onze handen zijn uitgestrekt, alles wat je hoeft te doen is onze hulp vragen en wij zullen je helpen om eruit te komen. Nu moet je willen veranderen, het is nodig dat er in je hart een einde komt aan alles wat je in het midden van de massa hield, of tenminste dat je toegeeft dat je moet veranderen, dat je nieuwe ideeën, nieuwe concepten moet hebben. Dan zal ik jullie vertellen dat jullie op het pad van evolutie zullen zijn, het pad van Licht. Anders blijf je daar tussen de massa’s, zonder evolutie. 

Is het triest? Het is erg triest, maar niets gebeurt toevallig mijn broeders, en deze hele massa bestaat alleen omdat velen mee vibreren. Het zou zelfs kunnen proberen te bestaan, maar het zou zo klein zijn als iedereen werkelijk alleen met Liefde vibreerde, het zou geen kracht hebben, het zou zichzelf opheffen. Het bestaat, het groeit, omdat je het voedt. Dus, er is niets te doen, het is aan ieder van jullie, maar vergeet niet, niets is verloren, er is geen ground zero in het verschiet, het pad is nog steeds open, alles wat je moet doen is ervoor kiezen om erop te lopen. En we zullen altijd hier zijn, beschikbaar, alles wat je hoeft te doen is het ons vragen. Nu het belangrijkste op dit moment: kijk in de spiegel en identificeer precies waar je bent. Maar zonder ego, met waarheid, laat het ego uit de spiegel en zie waar je bent. 

Loop je naar het Licht, naar Evolutie, of loop je op hetzelfde pad dat je altijd hebt bewandeld? Wanneer je dat antwoord hebt, zullen velen misschien tot bezinning komen en accepteren dat zij zichzelf al die tijd voor de gek hebben gehouden, dat zij zichzelf lange tijd voor de gek hebben gehouden, dat zij in feite nooit op dat pad naar de Vijfde Dimensie waren, dat het allemaal slechts een omhulsel was, make-up, niet werkelijk een waar hart.

Posts recentes

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Minha Experiência

Winkelwagen

Termo de Uso de Imagem de Foto Enviada para o Site anjoseluz.net

Este documento estabelece os termos e condições para o uso de imagens fotográficas enviadas para o site www.anjoseluz.net, operado pela empresa Anjos e Luz Terapias Holísticas. Ao enviar sua fotografia para o site www.anjoseluz.net, você concorda integralmente com os seguintes termos:

  1. Direitos Autorais e Propriedade Intelectual: 1.1. Você mantém todos os direitos autorais e de propriedade intelectual sobre as imagens fotográficas enviadas. 1.2. Ao enviar a imagem para o site www.anjoseluz.net, você concede à Anjos e Luz Terapias Holísticas uma licença não exclusiva, irrevogável, gratuita e mundial para utilizar, reproduzir, exibir e distribuir a imagem em conexão com o site www.anjoseluz.net e suas atividades relacionadas.

  2. Uso da Imagem: 2.1. A Anjos e Luz Terapias Holísticas poderá utilizar a imagem enviada para: a) Exibir em seu site, redes sociais e materiais promocionais.

  3. Garantias e Responsabilidades: 3.1. Você garante que possui todos os direitos necessários sobre a imagem enviada e que sua utilização pela Anjos e Luz Terapias Holísticas, conforme descrito neste documento, não viola quaisquer direitos de terceiros. 3.2. Você concorda em isentar a Anjos e Luz Terapias Holísticas de qualquer responsabilidade decorrente de qualquer reclamação de terceiros relacionada ao uso da imagem conforme permitido por estes termos.

  4. Consentimento de Uso de Imagem: 4.1. Ao enviar sua imagem para o site www.anjoseluz.net, você consente que sua imagem seja utilizada de acordo com os termos estabelecidos neste documento. 4.2. Você consente que sua imagem possa ser exibida publicamente e compartilhada em conexão com as atividades da Anjos e Luz Terapias Holísticas.

  5. Modificações nos Termos: 5.1. A Anjos e Luz Terapias Holísticas reserva-se o direito de modificar estes termos a qualquer momento, mediante aviso prévio razoável. O uso contínuo do site www.anjoseluz.net após tais modificações constitui aceitação dos termos revisados.

  6. Legislação Aplicável: 6.1. Estes termos serão regidos e interpretados de acordo com as leis do Brasil. Quaisquer disputas decorrentes destes termos serão submetidas à jurisdição exclusiva dos tribunais competentes no Brasil.

Ao enviar sua imagem para o site www.anjoseluz.net, você reconhece ter lido, compreendido e concordado com estes termos de uso de imagem. Se você não concorda com estes termos, por favor, não envie sua imagem para a Anjos e Luz Terapias Holísticas.