Lanto – Wat je trilt bepaalt of je koren of kaf bent

Beste broeders van de planeet Aarde, IK BEN LANTO

Het is met grote vreugde in mijn hart dat ik hier kan zijn en opnieuw enkele van de noodzakelijke lessen aan ieder van jullie kan brengen. Op dit moment is de tijd moeilijk, maar voor velen is alles hetzelfde, er is niets veranderd, alles gaat door zoals het altijd was, misschien een beetje erger. Zij die vooruit kunnen kijken, kunnen zien hoe de dingen zich om hen heen ontvouwen. In feite lijkt het alsof alles erger wordt, dat er geen hoop meer is, dat er geen licht aan het eind van de tunnel is. Ik zou zeggen, zij die Licht zijn, die Licht koesteren, die in het licht denken, kunnen een verlichte weg voor zich zien, kunnen zien dat alles nog werkt en dat er goede dingen zijn in de wereld, dat er goede dingen gebeuren. 

Mensen ontwikkelen zich, mensen zijn gelukkig, mensen lopen steeds zelfverzekerder naar het Licht. Dan zullen velen zeggen: “Nee, dat zie ik niet, ik zie alleen pijn, lijden en geweld. Natuurlijk, omdat je niet kijkt met de ogen van het Licht, heb je een scherm voor je geplaatst dat je wereld om je heen wijzigt, en dat is precies deze energie die er is. Het bedekt ieders visie, het verandert ieders denken, iedereen die mee vibreert, iedereen die de wereld die er is vibreert, ziet alleen maar wanhoop, ziet alleen maar geweld, ziet alleen maar een slechtere wereld elke dag en dat helpt angst, ongemak, desillusie, hopeloosheid te voeden en dat is wat deze massa die er is doet. Uit balans brengen, mensen gewelddadiger maken, mensen totaal ongevoelig maken, de wereld laten inzien dat er geen keuzes zijn, dat er geen nieuwe wegen zijn en dat alles verloren is. 

En dit wordt gevoed, blootgelegd, gezegd, opnieuw verteld, opnieuw gezegd door uw media, door degenen die graag het lijden van anderen uitbuiten, door degenen die graag degenen raken die dit vibreren, zodat ze precies denken hoe deze massa is, zonder hoop, zonder visie op de toekomst. Velen zullen zeggen dat sommigen vervreemd zijn, totaal geen voeling hebben met de wereld en ik zeg nee. Zij die jullie beschuldigen van vervreemding zien met de ogen van het Licht, zij zien de waarheid, zij zien dat de planeet nog steeds mooi is, dat de ene dag na de andere geboren wordt, dat de sterren er nog steeds zijn in het universum. “Ah maar hoe zit het met de problemen?” Problemen, ze bestaan, en als je ze koestert, nemen ze toe. Dus waarom kijken naar de problemen? Kijk naar wat goed is, kijk naar de oplossing, kijk naar het evenwicht, kijk naar de Liefde.

Als je je concentreert op het probleem wordt het probleem groter, als je je concentreert: ik vind een oplossing! Het verschijnt en het probleem verdwijnt. Dus mijn broeders, sommigen schijnen te willen aantonen dat er niets verandert, dat er niets is veranderd en dat alles alleen maar erger wordt. En velen geloven dit, en door dit te geloven zakken ze steeds dieper weg in deze massa. En ik geef je een kleine waarschuwing: over een tijdje zul je er niet meer uitkomen omdat je er helemaal door opgeslokt wordt. Jullie wereld beweegt zich naar het Licht en jullie moeten leren de dingen door de ogen van het Licht te bekijken. En wie door de ogen van het Licht kijkt, oordeelt niet, bekritiseert niet, veroordeelt niet, zaait geen angst, zaait geen disharmonie, zaait geen onevenwichtigheid. Wie door de ogen van het Licht kijkt, ziet Liefde, ziet eenheid, ziet actie. 

Maar geen geïsoleerde actie, hij ziet een actie voor het geheel, hij ziet een actie voor allen, waar de grote wijsheid ligt: de bril van de Liefde opzetten, om alles door de ogen van de Liefde te zien. Want als je niet kijkt met de ogen van Liefde, zul je alleen maar schaduwen zien, zul je alleen maar onevenwichtigheden zien, zul je alleen maar geweld zien, zul je alleen maar slechte dingen zien. Leer naar de wereld te kijken met de ogen van Liefde, leer naar een broeder te kijken en hem niet te veroordelen vanwege zijn geloof, zijn kleur, zijn geslacht, zijn vorm, zijn mogelijkheden. Waarom hem veroordelen? Kijk naar hem met de ogen van Liefde, zie daar een ziel in ontwikkeling, net als jij. Want jullie zijn twee zielen in verschillende kleren, maar jullie zijn twee zielen. Dus waarom hem veroordelen, waarom hem discrimineren, waarom hem met de vinger wijzen? U bent perfect, u bent een wezen dat boven elk probleem staat, u bent een wezen dat nooit een fout heeft gemaakt, uw ziel heeft nooit een fout gemaakt? dus waarom met de vinger wijzen? Laten we beginnen de wereld met de ogen van Liefde te bekijken, alleen dan zul je een verlicht pad gaan zien en meer Licht op het pad aantrekken. 

Als je nu kijkt met de ogen van deze massa die er is en je laat omhullen door wat het je vertelt en brengt, zul je geen licht zien op je pad, je zult alleen slechte dingen zien, omdat je de moeilijkste weg kiest. Want als wij zeggen dat het Licht er is, leef het Licht, dan ontkennen jullie het, jullie leven liever in de schaduw, jullie luisteren liever naar wat er gezegd wordt, niet naar wat wij zeggen. Maar natuurlijk hebben jullie allemaal de vrije wil om jullie eigen keuzes te maken, wij waarschuwen jullie dat als je je laat meeslepen door deze massa je op het punt komt dat je er niet meer uitkomt omdat het krachtig is. Je zult zo betrokken zijn, zo opgaan in de gedachten en ideeën van deze massa dat je het Licht niet meer zult zien, je zult alleen maar problemen zien, je zult alleen maar slechte dingen zien en het zal heel moeilijk zijn om je geest weer het Licht te laten zien, maar het is jouw keuze.

Om alleen Licht, alleen goede gedachten te willen vibreren of om te willen vibreren wat er is, is ieders beslissing. Nu is het jammer dat degenen die dit vibreren, niet alleen voor zichzelf vibreren, zij willen deze vibratie blijven aanwakkeren voor anderen die dit niet willen horen, die niet besmet willen worden met deze ideeën van hen die door de massa worden aangewakkerd. Ze willen mooie dingen horen, ze willen verlichte wegen horen en er zal een tijd komen dat je geen stem meer hebt, dat je wordt opgeslokt door deze mensen die je niet willen horen. Deze mensen zullen je uiteindelijk negeren, je links laten liggen en je hebt geen echo meer. Moet dit moment komen om je wakker te maken, om te zien dat er een verlicht pad voor je ligt dat je weigert te volgen?

Liever niet, ik heb liever dat je het licht ziet en je laat omhullen door het licht, niet door wat daarbuiten is. Kalmeer je ego een beetje en zeg dat het zijn mond moet houden, want het laat je niet zien wat gezien moet worden. Nu komt er een tijd, ik waarschuw jullie, dat jullie geen stem meer zullen hebben, jullie zullen worden vergeten, in een hoek worden gezet omdat niemand meer naar jullie zal luisteren, niemand wil negatieve dingen horen. Waar een medium van Licht is, hebben mensen er last van. En nee, het is geen discriminatie, het is uw vasthouden aan een houding die niet die van de ander is. De ander wil Licht trillen en jij staat erop hem de schaduw te geven, dan laat hij je links liggen, kijkt hij je niet meer aan, laat hij jou jouw weg gaan en hij de zijne.

Zo zal het gaan met velen die vandaag denken dat zij gelijk hebben, zij zien de wereld buiten en geven aanleiding tot de negatieve energie. Over een tijdje zullen zij geen stem meer hebben, over een tijdje zullen zij praktisch stom zijn, omdat het Licht zal zegevieren, het Licht zal hen geen stem meer geven en zij zullen zich alleen, verlaten en geïsoleerd voelen omdat zij een ander pad kozen, niet het pad van de meerderheid. Ja, de meerderheid is het Licht, de meerderheid is geen schaduw, de meerderheid is niet wat daarbuiten getrild wordt, de meerderheid is geloof, de meerderheid gelooft in een verlicht pad. “Oh en waarom komt de meerderheid niet opdagen?” 

Want dit is niet de tijd, de tijd is om deze negatieve massa diegenen te laten verzamelen die ermee vibreren, het is de scheiding van het koren van het kaf, dat is het. Neemt de massa toe? Het kan zijn, maar het trekt zeker al het onkruid aan dat zich met de koren vermengt en het zal over een tijdje heel gemakkelijk zijn om al het onkruid in één keer te scheiden. Want zij die onkruid zijn worden vermengd met deze massa en zij die tarwe zijn ontdoen zich van de besmetting. Dit is de reis van de mensheid en iedereen heeft de keuze om kaf of koren te zijn, er is geen middenweg. De dag zal komen dat het koren allemaal schoon zal zijn en het kaf allemaal verzameld op één plaats. 

Dat is het, denk erover na: wat tril je vandaag? Bent u het kaf dat het koren probeert te besmetten of bent u het kaf en wordt u aangetrokken tot deze grote massa en erin getrokken? Ah, er is een derde mogelijkheid: als je vandaag onkruid bent, maar je wilt koren zijn. Dus verander je gedachten, verander je vibraties, want er is nog tijd. Nu, nadat u door deze grote massa bent aangetrokken, zal het voor u praktisch onmogelijk zijn om eruit te komen.

Posts recentes

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Minha Experiência

Winkelwagen

Termo de Uso de Imagem de Foto Enviada para o Site anjoseluz.net

Este documento estabelece os termos e condições para o uso de imagens fotográficas enviadas para o site www.anjoseluz.net, operado pela empresa Anjos e Luz Terapias Holísticas. Ao enviar sua fotografia para o site www.anjoseluz.net, você concorda integralmente com os seguintes termos:

  1. Direitos Autorais e Propriedade Intelectual: 1.1. Você mantém todos os direitos autorais e de propriedade intelectual sobre as imagens fotográficas enviadas. 1.2. Ao enviar a imagem para o site www.anjoseluz.net, você concede à Anjos e Luz Terapias Holísticas uma licença não exclusiva, irrevogável, gratuita e mundial para utilizar, reproduzir, exibir e distribuir a imagem em conexão com o site www.anjoseluz.net e suas atividades relacionadas.

  2. Uso da Imagem: 2.1. A Anjos e Luz Terapias Holísticas poderá utilizar a imagem enviada para: a) Exibir em seu site, redes sociais e materiais promocionais.

  3. Garantias e Responsabilidades: 3.1. Você garante que possui todos os direitos necessários sobre a imagem enviada e que sua utilização pela Anjos e Luz Terapias Holísticas, conforme descrito neste documento, não viola quaisquer direitos de terceiros. 3.2. Você concorda em isentar a Anjos e Luz Terapias Holísticas de qualquer responsabilidade decorrente de qualquer reclamação de terceiros relacionada ao uso da imagem conforme permitido por estes termos.

  4. Consentimento de Uso de Imagem: 4.1. Ao enviar sua imagem para o site www.anjoseluz.net, você consente que sua imagem seja utilizada de acordo com os termos estabelecidos neste documento. 4.2. Você consente que sua imagem possa ser exibida publicamente e compartilhada em conexão com as atividades da Anjos e Luz Terapias Holísticas.

  5. Modificações nos Termos: 5.1. A Anjos e Luz Terapias Holísticas reserva-se o direito de modificar estes termos a qualquer momento, mediante aviso prévio razoável. O uso contínuo do site www.anjoseluz.net após tais modificações constitui aceitação dos termos revisados.

  6. Legislação Aplicável: 6.1. Estes termos serão regidos e interpretados de acordo com as leis do Brasil. Quaisquer disputas decorrentes destes termos serão submetidas à jurisdição exclusiva dos tribunais competentes no Brasil.

Ao enviar sua imagem para o site www.anjoseluz.net, você reconhece ter lido, compreendido e concordado com estes termos de uso de imagem. Se você não concorda com estes termos, por favor, não envie sua imagem para a Anjos e Luz Terapias Holísticas.