Sananda – Leer van je val

Lieve zonen en dochters van de planeet Aarde! IK BEN SANANDA!

Ja, opnieuw ben ik dankbaar dat ik jullie vandaag mijn ideeën en leringen mag doorgeven. Het is niet de bedoeling dat jullie ze volgen zonder na te denken, zonder te analyseren, want dat komt niet uit het hart. Elk onderricht, elk woord moet begrepen en geabsorbeerd worden. Het hart moet zich openen, het hart moet verlicht worden en dan, ja, zal die lering, zullen die woorden daar geplant worden en vrucht dragen naarmate de tijd verstrijkt.

Het is belangrijk om nogmaals te herhalen: we willen geen robotachtige wezens die luisteren naar wat we zeggen. We willen wezens die onze woorden opnemen, begrijpen, doorgronden en in hun hart planten. Leven in de derde dimensie is een uitdaging binnen deze wereld van dualiteit waarmee jullie op deze planeet te maken hebben. Ik was ooit in deze wereld en ik heb het allemaal meegemaakt; ik leefde door dualiteit, ik leefde door haat, vooroordelen, ik leefde tegen de machtigen en ik werd gedood om mijn ideeën omdat ze in strijd waren met wat zij wilden.

Maar mijn woorden, mijn leringen en de Liefde voor allen op deze planeet stierven niet, ze overleefden en hebben al die jaren overleefd, millennia zou ik kunnen zeggen. En vandaag kan ik weer een stem hebben, ik kan komen en tot jullie spreken zoals ik lang geleden deed. Luistert iedereen naar mij? Nee, niet iedereen, want jullie overtuigingen hebben jullie nog niet vrijgemaakt om te begrijpen dat de wereld vandaag open is. Het afstemmen op het universum is bevrijd. Ieder mens kan en moet zich vandaag verbinden met het Lichtwezen dat hij wenst.

Maar was dit vroeger niet mogelijk? Dat was het wel, maar dan was er veel ruis in de communicatie omdat je totaal geïsoleerd was van het universum. Natuurlijk is onze energie altijd voorbij elke barrière gegaan, maar de barrière die over jullie bestond was te sterk voor jullie om er voorbij te gaan. Vandaag zijn er geen barrières meer, er is een vrij en verlicht pad voor ieder van ons.

Velen van jullie hebben visioenen, stemmen of gewoon woorden ervaren die in jullie geest opkomen en jullie vragen je nog steeds af of jullie gek worden, jullie hebben je nog niet gerealiseerd wat er werkelijk gebeurt. Dus, beetje bij beetje zal iedereen op deze planeet veel dingen ervaren die ze zich nooit hadden kunnen voorstellen. Velen zullen zich terugtrekken in hun religies omdat ze denken dat ze worden aangevallen door demonen, en de grote leiders van deze religies zullen er een punt van maken dit te zeggen zodat de arme wezens die niet begrijpen wat er gebeurt zich steeds verder zullen terugtrekken totdat ze gek worden.

Zij die in staat zijn te zeggen: “Nee, ik wil dit begrijpen, ik wil dit beleven, ik wil begrijpen wat er gebeurt”, zullen in opstand komen. Zij zullen hun boeien doorsnijden en zichzelf toestaan dit alles te ervaren, de evolutie van de geest te ervaren, de ascentie te ervaren. Vandaag kunnen we niet eenvoudigweg opsommen hoeveel er effectief ontwaakt zijn en hoeveel er effectief opgaan in het niet-licht door zoveel twijfels en zoveel angst. Omdat dit aantal elk moment schommelt, schommelen zelfs degenen die wakker zijn veel, omdat hun eigen omgeving hen voor moeilijke uitdagingen stelt, die zij op dit moment nog niet kunnen overwinnen. En dit doet hen twijfelen aan hun eigen vermogen om te overwinnen en dit wordt zo sterk, zo blokkerend, dat de oscillatie immens is.

Het is alsof jullie vandaag de kracht hebben om over water te lopen. Wanneer jullie verheven zijn, wanneer jullie harten vol zijn van Licht, wanneer jullie harten vol zijn van Liefde, lopen jullie op water en zijn jullie je er niet eens van bewust, jullie lopen normaal alsof jullie op de grond lopen. Maar op een bepaald moment, wanneer er obstakels opdoemen, kijk je naar de grond en besef je dat er geen grond is, dan zak je weg. Want het geloof, de verheffing, is niet langer in staat om je op het water te houden, want er komt angst, twijfel: “Ben ik hiertoe in staat?”

En dan duik je, je gaat weer het water in. En dan komt er weer een lange weg, totdat je verderop beseft dat je weer in staat bent om op het water te lopen. Maar weer zonder het pad waar te nemen, want de hoogte is zo groot dat het pad waarop je loopt niet belangrijk is. Wat belangrijk is, is wat er voor je ligt, het is het Licht dat je opneemt, het is het Licht dat je aantrekt.

Velen duiken niet alleen, velen zinken en zinken diep. Begin nu niet aan verdrinken te denken, dit is allemaal een manier voor mij om jullie uit te leggen wat er met jullie energie gebeurt. Niemand verdrinkt, dit water is niet vloeibaar, het is etherisch water. Dus degenen die zinken, zinken en zinken, zinken vaak tot zeer diepe niveaus van zinken, want de twijfel, de woede, de haat, de wraak grijpt hen aan en trekt hen steeds verder naar beneden.

En het is goed te bedenken dat deze oceaan van etherische wateren geen bodem heeft, hij is oneindig. Dus je zult zinken, je zult zinken, afhankelijk van je vibratie. Maar als je op een dag beseft dat je op het verkeerde spoor zit, is het alsof er automatisch een prachtig dier verscheen en je een lift gaf, en je snel naar de oppervlakte klom. En als je het licht ziet, vult je hart zich met vreugde, het vult zich met hoop en je loopt gewoon het water uit en loopt weer verder.

Zo ben je dus vandaag, wandelend over het water naar het Licht. En soms duiken, zinken om een onbekend gevoel te ervaren of iets wat je nog moet leren. Voor velen die wakker zijn, is deze duik angstaanjagend, het is als een teken van onvermogen, een teken dat je alles verkeerd doet. Dus laten we hier iets leren: Stel je een lange weg voor, heel mooi, heel goed verzorgd. In uw wereld is het die weg waar de auto rijdt zonder enige impact, zonder enige vertrapping. Maar op een bepaald punt op die weg, door het werk van het lot, gaat er een gat open. Maar je rijdt rustig over die weg, niet beseffend dat er verderop een gat zou kunnen zijn. Omdat je zo gewend bent aan die mooie weg, dat dit nooit zou gebeuren. En plotseling zit je er in.

Wat bedoel je met zo’n mooie weg heeft een gat in het midden?” En dan moet je stoppen en kijken hoe je uit dat gat komt. Nogmaals zeg ik: er gebeuren hier geen ongelukken, dit is allemaal figuurlijk, niemand raakt gewond. En dat is je reis, je gaat naar het licht, maar er zullen momenten zijn dat je zinkt, ja, omdat je nog veel moet opruimen. Dus het is niet alsof dat moment je zegt: “Kijk, je bent niet op het pad van het Licht, nee, je vergist je. Kijk waar je bent, je bent op de bodem van de oceaan. Dat is niet wat er gebeurt. Deze duik is om te leren en te reinigen. En als het leren en reinigen effectief is, zullen jullie verderop weer op het water lopen, terugkeren naar jullie vibratie, jullie verheffing naar het Licht.

Oordeel dus niet zo hard over jezelf, kruisig jezelf niet als je in het gat valt, als je zinkt in de oceaan. Weet dat deze zinkingen noodzakelijk zijn om je effectief te reinigen van alles wat nodig is. De weg naar de Vijfde Dimensie is niet alleen maar licht en vreugde. Er valt nog veel te ervaren en te leren. En het is in de oceaan van deze etherische wateren dat je zult leren, zodat je weer naar de oppervlakte kunt stijgen en verder kunt gaan op de wateren.

Wees niet te streng voor jezelf, kruisig jezelf niet, dat is niet de weg vooruit. De weg is: ben je gezonken? “Nou, ik moet hier weg. Wat moet ik doen, wat moet ik leren?” En je zult het weten en als je leert en doet wat nodig is, zul je weer opstaan. Dus ik wil vandaag tegen velen van jullie zeggen die denken, die twijfelen of je nog wel op het pad bent: kijk niet zo veroordelend naar jezelf, valpartijen zijn normaal, ze horen bij de reis. Het enige punt van aandacht bij al die valpartijen is als ze herhaaldelijk en vaak voorkomen, dan zou ik zeggen dat je inderdaad een verkeerd pad volgt. Je slaagt er niet in op het water te blijven en je zult ervoor moeten zorgen dat het pad in plaats van naar boven, om op het water te lopen, naar de bodem van de oceaan gaat en het zal steeds moeilijker voor je worden om naar boven te klimmen om het Licht te vinden.

Dus doe deze kleine oefening: zie jezelf op het water lopen. Niet als supermensen, niet als superhelden vol krachten. Deze wateren zijn de grens tussen de Derde en de Vijfde Dimensie. Zie jezelf erop lopen en wanneer je valt, zul je de val zien. Wanhoop niet, zie het probleem onder ogen, leer ervan en je zult zien hoe snel je weer zult opstaan om op het water te lopen.

Zie het altijd zo; kijk naar een stralende zon voor je, een helder licht, verblindend maar aangenaam en bovenal kun je ernaar kijken en jezelf zien lopen op water. En als je ziet dat je gevallen bent, is er een punt van aandacht. Terwijl je valt vraag je jezelf af: “Waarom ben ik gevallen, wat moet ik leren en wat moet ik doen om weer boven water te komen?” Luister naar de antwoorden en je zult snel weer over water lopen.

 vertaald door I. Nomden

Posts recentes

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Minha Experiência

Winkelwagen