Live Aartsengel Michaël 12-06-24

Geliefden! IK BEN AARTSENGEL MICHAËL! 

Het is verbazingwekkend hoe vaak vallen je aan het denken zet, je laat analyseren wat echt belangrijk is op je reis! Dit is een voorbeeld van hoe noodzakelijk het voor ieder van jullie is om naar jezelf te kijken. Ik weet dat er hier veel broeders en zusters zijn die hun leven wijden aan het zorgen voor anderen, aan het zorgen voor hun naasten en die vaak al hun energie richten op deze zorg, op deze genegenheid en uiteindelijk zichzelf vergeten. 

Dit is een tijd, mijn broeders en zusters, waarin elke ziel haar weg moet vinden! Elke ziel moet goed kijken naar wat er in het verschiet ligt! Ik zeg hier niet dat er verlating of mishandeling moet zijn, nooit! Maar je hebt altijd dat woord nodig dat ik zo mooi vind: balans! Waarin er zorg is voor de ander, er liefde is voor de ander, er respect is. Maar er moet ook liefde, respect en zorg voor jezelf zijn! Je moet delen! Je moet je tijd delen! Je moet voorzichtig zijn met je eigen reis! 

Velen van jullie geven van jezelf met een open hart, met veel liefde en ik kan je zeggen dat het een prachtig gevoel is, want velen… ik weet niet of ik kan zeggen de meerderheid, maar ik denk het wel, de meesten van jullie waarderen degenen die je om je heen hebt niet, die, als ze ouder worden, vaak kleine lasten worden om te dragen en velen kiezen ervoor om dat niet te doen. Heb je gelijk of heb je ongelijk? Er is geen goed of fout! Elk geval is anders! Elk pad is anders dan het andere! Ik zou zeggen dat het geen kwestie is van meer of minder liefhebben, het is een kwestie van keuzes, het is een kwestie van oogsten wat je ooit hebt geplant. Maar vaak is het opgeven van je leven of het opgeven van zoveel dingen voor een ander een mooie weg, ja, in de ogen van God de Vader/Moeder, ja, het is een mooie weg, maar het is een egoïstische weg. Waarom egoïstisch? Want meestal vergeten degenen die dit doen zichzelf, vergeten ze te kijken naar degenen voor wie ook gezorgd moet worden, naar wie ook gekeken moet worden. Dus daarom zeg ik het nogmaals: er is geen goed en er is geen fout! Ik zal degenen die de last niet aanvaarden niet veroordelen! En ik zal ook niet klappen voor degenen die dat wel doen! Zolang er maar evenwicht is! Er moet evenwicht zijn! Want als dat er niet is, zal ik niet klappen. Je moet heel voorzichtig zijn met je toewijding, met jezelf geven aan een ander mens. En ik maak hier geen verschil of het een moeder, vader, broer, zoon, dochter, man, vrouw is, het is de toewijding om voor een ander te zorgen. Natuurlijk is er vaak de reis zelf, waar je doorheen moet, je moet voorzichtig zijn, je moet die last leven, maar dit verhindert of bepaalt niet dat degene die het draagt zichzelf vergeet, ze kunnen niet vergeten worden. Dus dit is een geweldig voorbeeld van overgave, van veel opgeven omwille van een ander. Het resultaat is niet altijd goed, want dingen worden opzij gezet, zorg wordt opzij gezet omdat de ander het harder nodig heeft. Waarom? Er moet wel voor de ander gezorgd worden, maar jij, de verzorger, moet ook verzorgd worden! 

Dus, mijn broeders, zorg voor balans! Evenwicht is belangrijk! Ik heb hier ooit gezegd, en het werd betwist, dat er geen verplichting is, er is geen verplichting! Er moet liefde zijn! Liefde moet altijd heersen in het proces, want anders wordt het een slechte relatie voor ons beiden, voor iedereen! Maar zelfs als er liefde is, moet er een evenwicht zijn! Vaak vragen degenen voor wie gezorgd wordt meer dan nodig is, ze gaan verder dan wat nodig is, want dat hoort bij het mens zijn, egoïsme en vaak zelfs woede. “Waarom niet ik en zij? Waarom niet ik en hij?” Dus die kant is er ook! De verzorger moet dus slim genoeg zijn om zich niet te laten meeslepen, om niet verstrikt te raken in dit complot dat helemaal niet verlicht is, want het gebeurt! Niemand is een heilige, als ze heiligen waren zouden ze niet in deze dimensie zijn, maar op een ander niveau. 

Er moet dus evenwicht zijn! Je moet van jezelf houden, van jezelf houden!

Zodat elk moment in gelijke delen wordt verdeeld, niet te veel daar en niet te veel hier, gelijke delen, waarin je voor jezelf zorgt, maar ook voor jezelf en dan is alles in orde, want niemand is een last, de last wordt licht. Omdat je naar jezelf kijkt, houd je niet meer lasten vast dan je kunt. Het is heel interessant hoe dingen worden gepresenteerd en lange tijd zijn gepresenteerd: “Het is een must! Dat is het!”, er zijn een heleboel labels, maar wat niemand zei, waar niemand over sprak is dat iedereen eerst naar zichzelf moet kijken! Nee, dat is nooit gezegd! Er werd altijd gezegd dat je naar je kind moest kijken, naar je vrienden, naar je ouders en je was altijd de laatste. Je moest altijd aan iedereen geven, wat er over was was van jou. Nee, dit is verkeerd! 

Ieder van jullie moet 100% voor zichzelf zorgen. Hou eerst van jezelf! Respecteer jezelf eerst! Doe eerst jezelf! Dan zijn er de anderen, dan zijn er je kinderen, waar je zo om schreeuwt: “Oh, mijn kinderen! Ik doe alles voor ze!” Waarom?  Je hebt de plicht om voor ze te zorgen zolang dat nodig is. Zodra ze voor zichzelf beginnen te denken, is je missie volbracht! Je kunt ze begeleiden, je kunt ze goede raad geven, maar je missie zit erop! De fouten en successen die ze maken zijn hun eigen zaak, niet langer de jouwe! Maar je geeft toe, je vergeet, je annuleert jezelf voor je kinderen! Fout!

Je had een missie: moeder en vader zijn, opvoeden, goede waarden bijbrengen, hen voorbereiden op de wereld. Nu is het pad dat ze kiezen niet meer van jou, maar van hen! Hun zielen moeten door alles heen waar ze op voorbereid waren. Het is niet door je handen op hun hoofd te leggen en ze in een luchtbel te stoppen dat die ziel zal evolueren!  En dan vergeet je jezelf! Omdat je voor hen begint te leven! Helemaal verkeerd! Op dezelfde manier hebben ouders geen verplichting om iets te doen! Er is geen verplichting! Er is liefde! Er is verlangen! Er is het plezier van zorgen! Maar geen verplichting! Zoiets bestaat niet! 

Energetisch gesproken, binnen het licht, bestaat er niet zoiets als verplichting! Wat is verplichting? Het is iemand dwingen iets te doen! Dwingen wij iemand iets te doen? Nee, het licht dwingt niemand om iets te doen! Er is dus geen verplichting! Er is misschien erkenning, genegenheid, liefde, toewijding of een ander gevoel, maar geen verplichting! Het is dus verkeerd om het uit verplichting te doen! Alles moet gedaan worden uit liefde, uit dankbaarheid! Het maakt niet uit! Nooit uit verplichting!En altijd het belangrijkste: balans! Weten hoe je grenzen moet stellen! Weten hoe je dingen goed kunt instellen, zodat er aan beide kanten geen slijtage optreedt.

Nu is het tijd voor ieder van jullie om voor jezelf te zorgen! Kind, zorg goed voor jezelf! Want zolang ze jong zijn, moet je voor ze zorgen, je hebt deze plicht omdat je de rol van mama of papa op je hebt genomen, dat is alles! Maar er komt een moment dat ze de leiding over hun eigen leven nemen en je weer 100 procent aan jezelf gaat denken. Ja, er zijn hier veel mensen die zich op het hoofd krabben dat ze niet zo denken! En ik zou zeggen dat als je dat niet doet, je het mis hebt! Jullie moeten aan jezelf denken, want jullie zijn onafhankelijke zielen! Mama’s en papa’s baren geen andere ziel, kinderen – geen kinderen – zijn zielen van overal in het universum. Zielen die jullie als ouders hebben gekozen, maar geen band hebben, ze zijn geen product! Ja, maar er is een band van liefde! Dat is anders! Omdat een liefdesband niets kost, niets vraagt, niets eist, het is gewoon liefde! Dus dit verandert niets aan het feit dat iedereen eerst aan zichzelf moet denken en dan pas aan anderen. “Oh, maar ik moet het doen om die en die te plezieren!” Doe je het om iemand een plezier te doen? Smeek je om dankbaarheid, smeek je om liefde, smeek je om aandacht? Dat is verkeerd! Niemand hoeft ergens om te smeken! Iedereen moet zijn en ontvangen wat hij zaait. Als je het niet ontvangt, heb je het op een bepaald punt in je zielenreis geplant en vandaag oogst je het of je oogst het niet. 

Dus, mijn broeders, in deze wereld waarin jullie nu leven, die (jullie woorden) niet gemakkelijk is! Ik zou zeggen dat het erger wordt, het wordt niet beter!

En waarom niet? En waarom wordt het niet beter? Het wordt pas beter als al deze vuiligheid aan het licht komt! We moeten het tot op de bodem uitzoeken! Je moet het allemaal naar boven brengen! Dan zal het erger en erger worden! 

Zodat als het eenmaal opgeruimd is, het licht erdoorheen schijnt en alles goed komt! Maar tot die tijd moet er nog veel naar boven komen, moet er nog veel blootgelegd worden, moet er nog veel helemaal uit elkaar geblazen worden zodat de kleinste details naar boven kunnen komen. 

Dus wat is er op dit moment nodig? Dat ieder van jullie in balans is! Dat ieder van jullie oké is met zichzelf, om niet overweldigd te worden, om niet meegesleept te worden door wat er daarbuiten gebeurt. Wat daarbuiten gebeurt, is daarbuiten! Het zit niet in je huis. En als het in je huis is, dan is dat omdat je er doorheen moet, punt uit. Maar wat heb je nodig? Balans! Je moet erop vertrouwen dat alles goed voor je is, dat alles een leerervaring is, dat alles een les is! En dat in de toekomst elke geleerde les elk van jullie zal toestaan om naar boven te gaan, nog een stap naar het Licht, nog een stap naar de Vijfde Dimensie. Dit is het doel vandaag! 

Dus heb geen medelijden met jezelf en stoor je niet aan wat er naast je gebeurt. Blijf je richten op je pad, voor je! Welk pad schittert er voor je? Dit is jouw pad, dus kijk ernaar! Als er toevallig iets gebeurt dat je niet had verwacht, wel, begrijp het, besef wat er aan de hand is, leer de les en vervolg je weg. Vergeet het pad van de ander! Het is altijd het pad van de ander, niet dat van jou!

Dus dit is het grote moment, mijn broeders, voor iedereen om te weten hoe ver ze zichzelf moeten geven, hoe ver ze zich moeten laten meezuigen, hoe ver ze zich moeten laten gebruiken! 

Velen hier worden gebruikt en meegezogen en waarom laten jullie dit toe?

Je kunt het niet toestaan! We moeten het stoppen! Jullie moeten laten zien dat dit niet langer zo is, dit is niet de manier! Wees sterk en moedig! Laat je niet onderwerpen! Niemand kan onderdanig zijn aan wie dan ook! Niemand! Jullie moeten wakker worden! Jullie moeten opstaan! Als je je hoofd naar beneden houdt, til het dan op en laat zien: “Ik ben ik! Ik ben niet iets wat gemanipuleerd wordt door jou of iemand anders!” 

Wees sterk! Wees krachtig! Dit is de weg vandaag! Er is geen andere weg! Je moet begrijpen wat er komen gaat! Je moet begrijpen dat je standvastig en sterk moet zijn, altijd! Zodat je opzij kunt kijken, de wereld naar beneden ziet vallen, maar overeind blijft! Want dat is niet jouw wereld, het is de wereld van iemand anders, niet de jouwe! Die van jou staat nog overeind! Misschien valt er morgen een stuk van, maar jij staat op en loopt door en de rest van de wereld zal vallen en jij blijft staan!

Dat is de leer van het moment!

Want zij die zich verlagen, zij die zich laten gebruiken, misbruiken, zullen de kracht niet hebben! Vooruit, ze zullen nergens de kracht voor hebben! Ze zullen naar het pad van hun buurman kijken en denken dat het hun eigen pad is, en ze zullen nergens komen! Ik ben heel duidelijk! Ik leg geen hand op iemands hoofd! Sta op! Sta op! 

Jullie zijn geen kakkerlakken die je op de grond kunt slaan! Jullie zijn sterke en krachtige mensen! En zo moeten jullie zijn! Met altijd veel liefde in je hart, liefde voor alles, liefde voor alles, maar krachtig en sterk! 

Sterk zijn betekent niet dat je geen liefde hebt! Sterk zijn is in staat zijn om alles met liefde tegemoet te treden! Dat is sterk zijn! Dus liefde! Zorg goed voor jezelf! Doe alles wat je graag doet! Maar vergeet nooit: je moet eerst naar jezelf kijken! Laat nooit in de eerste plaats je hoofd zakken! Je moet altijd sterk en krachtig zijn, in de eerste plaats! En wees er zeker van, mijn broeders en zusters, dat de reis ingewikkeld, lelijk en moeilijk lijkt, maar ik stel jullie een vraag: 

Welke wandel is zo, die van jou of die van iemand anders? 

Welke wandel bedoel je? 

Als het de jouwe is, zou ik zeggen dat het tijd voor je is om op te staan en je problemen opnieuw in evenwicht te brengen, ze met liefde te bekijken en verder te gaan. 

Of ben je aan het generaliseren en zeg je dat alles slecht is vanwege de reis van iemand anders? Dan is alles verkeerd!

Besef je dat er een verschil is?

Welke wandeling is slecht? Welke wereld is slecht? Wat is niet goed, voor jou of voor de rest? 

Als het voor de rest is, wel, laat de rest het hebben! Vergeet het! Kijk naar je wandel, daar gaat het om, niet om de rest! De rest is van iedereen, niet van jou! Je moet naar jouw reis kijken! 

Dus, voordat je gaat herhalen dat alles slecht, moeilijk, gewelddadig, vreselijk is, in welke zin? De jouwe of de rest? En als het de rest is, hou dan je mond! Herhaal het niet! Versterk de energie niet! Versterk de energie niet, laat het gaan! Het behoort toe aan de rest die deze energie laat vibreren, het is niet van jou! Als het wel van jou is, zorg er dan met liefde voor en ik garandeer je dat het zal ophouden alles te zijn waar je het over hebt. 

Weet hoe je je moet gedragen, mijn broeders! Weet hoe je naar je eigen voeten moet kijken! Niet naar andermans voeten! De voeten van anderen brengen je nergens, het zijn jouw voeten die dat doen! Dus kijk naar ze! Bedank je voeten omdat ze je brengen waar je nu bent! Vergeet de voeten van anderen! En bovenal, kijk eerst naar jezelf, altijd en met balans! Als ze pijn doen, ja! Met liefde, perfect! Maar met balans! En niets, niets, niets uit verplichting! Want ik ga onze bijeenkomst eindigen met te zeggen: 

degene die het uit verplichting doet, plant het, heb je daar wel eens over nagedacht? En de oogst zal echt niet goed zijn, want je doet het niet met liefde. Dus wees echt! Onderneem actie! Als je het niet leuk vindt, het niet wilt, doe het dan niet! Maar doe het niet uit verplichting, want je oogst zal niet goed zijn! Oh, dat garandeer ik je!

Posts recentes

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Minha Experiência

Winkelwagen

Termo de Uso de Imagem de Foto Enviada para o Site anjoseluz.net

Este documento estabelece os termos e condições para o uso de imagens fotográficas enviadas para o site www.anjoseluz.net, operado pela empresa Anjos e Luz Terapias Holísticas. Ao enviar sua fotografia para o site www.anjoseluz.net, você concorda integralmente com os seguintes termos:

  1. Direitos Autorais e Propriedade Intelectual: 1.1. Você mantém todos os direitos autorais e de propriedade intelectual sobre as imagens fotográficas enviadas. 1.2. Ao enviar a imagem para o site www.anjoseluz.net, você concede à Anjos e Luz Terapias Holísticas uma licença não exclusiva, irrevogável, gratuita e mundial para utilizar, reproduzir, exibir e distribuir a imagem em conexão com o site www.anjoseluz.net e suas atividades relacionadas.

  2. Uso da Imagem: 2.1. A Anjos e Luz Terapias Holísticas poderá utilizar a imagem enviada para: a) Exibir em seu site, redes sociais e materiais promocionais.

  3. Garantias e Responsabilidades: 3.1. Você garante que possui todos os direitos necessários sobre a imagem enviada e que sua utilização pela Anjos e Luz Terapias Holísticas, conforme descrito neste documento, não viola quaisquer direitos de terceiros. 3.2. Você concorda em isentar a Anjos e Luz Terapias Holísticas de qualquer responsabilidade decorrente de qualquer reclamação de terceiros relacionada ao uso da imagem conforme permitido por estes termos.

  4. Consentimento de Uso de Imagem: 4.1. Ao enviar sua imagem para o site www.anjoseluz.net, você consente que sua imagem seja utilizada de acordo com os termos estabelecidos neste documento. 4.2. Você consente que sua imagem possa ser exibida publicamente e compartilhada em conexão com as atividades da Anjos e Luz Terapias Holísticas.

  5. Modificações nos Termos: 5.1. A Anjos e Luz Terapias Holísticas reserva-se o direito de modificar estes termos a qualquer momento, mediante aviso prévio razoável. O uso contínuo do site www.anjoseluz.net após tais modificações constitui aceitação dos termos revisados.

  6. Legislação Aplicável: 6.1. Estes termos serão regidos e interpretados de acordo com as leis do Brasil. Quaisquer disputas decorrentes destes termos serão submetidas à jurisdição exclusiva dos tribunais competentes no Brasil.

Ao enviar sua imagem para o site www.anjoseluz.net, você reconhece ter lido, compreendido e concordado com estes termos de uso de imagem. Se você não concorda com estes termos, por favor, não envie sua imagem para a Anjos e Luz Terapias Holísticas.