Maitreya – We hebben onze daden gedaan, we zullen de resultaten oogsten

Beste broeders van de planeet Aarde! IK BEN MAITREYA!

Veel vreugde en grote voldoening in mijn hart om hier vandaag te zijn. Een nieuwe cyclus begint voor iedereen op deze planeet. Deze nieuwe cyclus zal een intense cyclus zijn, onthullend en transformerend, maar bovenal zal het een cyclus zijn van innerlijke verandering, het zal een cyclus zijn van heling van alles wat niet goed heeft gebracht voor ieder van jullie, en helaas zal het voor velen de uiteindelijke beslissing zijn om in de Derde Dimensie te blijven.

Vader/Moeder God wanneer Hij een ziel in het universum schept, schept Hij niet voor niets een ziel. Er zijn doelen voor elke ziel, populair een bol, populair een planeet, populair een ster, het hoeven niet per se fysieke wezens te zijn, het zijn zielen, die in elke vorm, op elke manier in elk deel van het universum kunnen zijn.

Er zijn de leerlingzielen, zij die de lessen zullen brengen, zij die het universum zullen tonen wat goed en wat fout is; er zijn de hogere zielen, zij die komen om het Licht te tonen, om de weg te wijzen, maar geen enkele ziel wordt voor niets geschapen; geen enkele ziel wordt zonder doel geschapen. 

Op dit moment is er van niemand een oordeel te vellen. Wij zitten hier niet rond een grote tafel om elk wezen op deze planeet te beoordelen, maar wij observeren elk wezen, wij observeren elke keuze, zodat wij degenen die om onze hulp vragen en die het pad van het Licht effectief willen volgen, kunnen helpen.

Er zijn mensen die het Licht de rug toekeren, die naar de schaduwen gaan, maar wij houden hen in de gaten, wij laten hen niet in de steek, integendeel, wij wachten altijd op een kleine opening die zij kunnen geven zodat wij kunnen handelen, zodat wij hen de weg kunnen wijzen, zodat wij hen het Licht kunnen tonen. Dus voor deze hebben we veel meer aandacht en veel meer werk. Voor hen die het pad van het Licht volgen weten we al dat ze een keuze hebben gemaakt en we handelen wanneer we worden geroepen, wanneer ons wordt gevraagd.

Dus er is geen ziel op deze planeet die ons niet bekend is. En een belangrijk punt: wij zijn niet alleen actief op deze planeet, wij zijn geen wezens die uitsluitend gericht zijn op de planeet aarde; er zijn andere bollen die worden voorbereid om de grote golf zielen te ontvangen die hier zal vertrekken. Wij werken dus op verschillende punten van het universum, wij brengen de expansie naar deze bollen, naar deze planeten omdat zij vele zielen tegelijk zullen ontvangen en wij moeten hen voorbereiden zodat er geen onevenwichtigheid is op die plaats.

Ons werk is intens geweest, we zijn geen minuut gestopt; minuut, in jullie tijd, is voor ons het huidige moment, er is geen tijdsverloop. Zoals ik aan het begin zei, wordt dit een transformerend jaar waarin de aandacht niet langer uitgaat naar het geheel, maar naar ieder van jullie; het is wat jullie kiezen voor jullie reis, want het licht sijpelt elke dag meer in jullie hersencellen en brengt bewustzijn, brengt wijsheid in deze nieuwe tijden.

Velen hebben de openbaringen van hun eigen reis en eerlijk gezegd genieten zij daar helemaal niet van; zij hebben spijt van alles wat zij ooit verkeerd hebben gedaan, maar dit is niet de tijd voor een oordeel, noch is het de tijd voor zelfmedelijden. De tijd is nu gekomen om naar je fouten te kijken, vergeving te gebruiken en vooruit te gaan, geëvolueerd, getransformeerd; dat is de bedoeling van dit grote Licht dat komt. Ieder ontvangt zijn deel van het Licht overeenkomstig zijn frequentie: hoe meer je Licht trilt, hoe meer je ontvangt, hoe meer je het Licht aantrekt, zodat de transformatie snel en op een intense en effectieve manier plaatsvindt.

Zij die het Licht niet laten vibreren, geven zich daarentegen steeds meer bloot; het is alsof het Licht effectief uitdrukt wat zij zijn. Ze kunnen zich niet langer verbergen, ze kunnen zich niet langer vermommen. Het is niet dat het Licht hen niet helpt, dat doet het wel, want nu kunnen ze zien wat ze werkelijk zijn, wat ze werkelijk doen en denken. En er is een moment van nadenken: “Is dit goed, waar ben ik mee bezig? Volg ik het juiste pad? Is dit echt wat ik wil?” 

En iedereen maakt zijn keuze, om dat pad te blijven volgen of de poging te wagen, de keuze te maken om te veranderen. Het wordt dus een transformerend jaar. Voor jouw planeet? Natuurlijk wel. Gaia zal veel dingen oprakelen, ze zal haar eigen lessen toepassen, want jullie moeten veel leren met betrekking tot de planeet. Het wordt geen gemakkelijk jaar, het wordt geen vredig jaar. Uw klimaat zal steeds meer uit de hand lopen, maar niet uit de hand lopen zonder doel; het uit de hand lopen is juist bedoeld om het effect te laten zien van alles wat u in de loop der tijd hebt gedaan.

Ieder van jullie zal zijn deel ontvangen, ieder van jullie zal ontvangen wat je veroorzaakt hebt. Het is geen straf, er is geen straf; het is de terugkeer van de energie die je zelf hebt geplant. Je plant in relatie tot anderen en je plant in relatie tot de planeet. Natuurlijk is er een dosis vergeving van Gaia’s kant, want jullie zijn ertoe aangezet veel dingen te doen; jullie zijn ertoe aangezet te doen wat jullie de planeet aandoen en wat jullie hebben gedaan, maar ieder van jullie die zich vandaag bewust is, hoe verander je, wat doe je om niet meer dezelfde fouten te maken, wat doe je om te veranderen?

Velen praten alleen maar, ze doen niets. Dus ieder zal zijn deel ontvangen, ieder zal datgene ontvangen wat hem precies zal doen nadenken over wat hij gedaan heeft, zodat hij kan veranderen of niet; het zal ook afhangen van de keuze van ieder. Het wordt dus op geen enkel punt een gemakkelijk jaar, noch in de interne veranderingen, noch in de externe veranderingen op de planeet. Het zal een heel moeilijk jaar worden, maar zeker een met veel leren. En je zult veel hulp krijgen. De galactici zullen hier zijn, om hen te helpen die de planeet effectief willen veranderen, om de planeet te helpen, om veel van de dingen die jullie hebben gedaan te herstellen.

Nu vragen velen van u zich misschien af: “Maar wat heeft het voor zin als de planeet naar de vijfde dimensie gaat? Dus antwoord ik: ieder wezen op deze planeet dat zich naar het Licht beweegt, zal zijn moment van ascentie krijgen, maar ieder op zijn eigen moment, ieder op zijn eigen snelheid. Zou het dan eerlijk zijn voor ons allemaal om achterover te leunen en alles te laten gebeuren zodat degenen die hier blijven evolueren, lijden onder alles? Nee, dus we moeten altijd denken dat sommigen zullen evolueren, maar anderen blijven hier nog steeds evolueren.

Er moet dus veel gebeuren om hen te laten overleven, anders is er geen overleven op deze planeet. Je moet een heleboel dingen veranderen, je moet een heleboel dingen doen zodat alles niet echt een chaos wordt, want de oogst zal komen. Stel dat je miljoenen jaren nodig had om de planeet te vernietigen en nu krijg je hem in een paar dagen terug. Het duurt geen tientallen of honderden jaren meer voordat je de oogst ontvangt. De oogst zal snel zijn omdat Gaia opstijgt. Er is een deadline voor je hemelvaart.

Dus alles zal heel snel gaan, alles zal heel sterk zijn, maar ieder zal zijn waar hij moet zijn; ieder zal doormaken wat hij moet doormaken; ieder zal leven wat hij moet leven; ieder zal overleven als hij moet overleven; als het de keuze van de ziel is, anders zullen zij omkomen. De keuzes zijn al gemaakt door jullie zielen, en ieder van jullie is waar je hoort te zijn. Wees hier altijd zeker van: “Ik ben waar ik moet zijn!” en alles zal naar je toe komen zoals het moet, volgens je oogst.

Niemand zal onrecht worden aangedaan, niemand zal worden veroordeeld, niemand zal meer ontvangen vanwege de ander; ieder zal zijn deel ontvangen. Dit is de grote weg die vandaag wordt ingeslagen. Ieder zal oogsten wat hij heeft gezaaid, met de intensiteit waarmee hij heeft gezaaid, bewust of onbewust. Niets zal te veel zijn, niets zal oneerlijk zijn. Ieder krijgt zijn deel.

Dus mijn broeders, we zijn hier allemaal met open armen, vraag onze hulp als het te zwaar wordt, te moeilijk, en je de weg niet kunt vinden. Wij zullen zeer dankbaar zijn om ieder van u aan te kijken en de weg te wijzen, om u de weg zo goed mogelijk te wijzen, zodat u die kunt kiezen. Vergeet niet dat wij u nooit de weg vertellen, wij tonen u verschillende wegen, waaronder de juiste weg, en het is aan u, met uw geloof, met uw overtuiging, om te weten hoe u de juiste weg moet kiezen, want die is er, wij leggen hem voor u neer, maar vaak ziet u hem niet. Maar als je niet om onze hulp vraagt, zal die niet eens te kiezen zijn. Dus als je onze hulp vraagt, zal het juiste pad er zijn, bijna verlicht, zodat je het gemakkelijker ziet, maar het zal je hart zijn dat de juiste richting zal vinden.

Posts recentes

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Minha Experiência

Winkelwagen

Termo de Uso de Imagem de Foto Enviada para o Site anjoseluz.net

Este documento estabelece os termos e condições para o uso de imagens fotográficas enviadas para o site www.anjoseluz.net, operado pela empresa Anjos e Luz Terapias Holísticas. Ao enviar sua fotografia para o site www.anjoseluz.net, você concorda integralmente com os seguintes termos:

  1. Direitos Autorais e Propriedade Intelectual: 1.1. Você mantém todos os direitos autorais e de propriedade intelectual sobre as imagens fotográficas enviadas. 1.2. Ao enviar a imagem para o site www.anjoseluz.net, você concede à Anjos e Luz Terapias Holísticas uma licença não exclusiva, irrevogável, gratuita e mundial para utilizar, reproduzir, exibir e distribuir a imagem em conexão com o site www.anjoseluz.net e suas atividades relacionadas.

  2. Uso da Imagem: 2.1. A Anjos e Luz Terapias Holísticas poderá utilizar a imagem enviada para: a) Exibir em seu site, redes sociais e materiais promocionais.

  3. Garantias e Responsabilidades: 3.1. Você garante que possui todos os direitos necessários sobre a imagem enviada e que sua utilização pela Anjos e Luz Terapias Holísticas, conforme descrito neste documento, não viola quaisquer direitos de terceiros. 3.2. Você concorda em isentar a Anjos e Luz Terapias Holísticas de qualquer responsabilidade decorrente de qualquer reclamação de terceiros relacionada ao uso da imagem conforme permitido por estes termos.

  4. Consentimento de Uso de Imagem: 4.1. Ao enviar sua imagem para o site www.anjoseluz.net, você consente que sua imagem seja utilizada de acordo com os termos estabelecidos neste documento. 4.2. Você consente que sua imagem possa ser exibida publicamente e compartilhada em conexão com as atividades da Anjos e Luz Terapias Holísticas.

  5. Modificações nos Termos: 5.1. A Anjos e Luz Terapias Holísticas reserva-se o direito de modificar estes termos a qualquer momento, mediante aviso prévio razoável. O uso contínuo do site www.anjoseluz.net após tais modificações constitui aceitação dos termos revisados.

  6. Legislação Aplicável: 6.1. Estes termos serão regidos e interpretados de acordo com as leis do Brasil. Quaisquer disputas decorrentes destes termos serão submetidas à jurisdição exclusiva dos tribunais competentes no Brasil.

Ao enviar sua imagem para o site www.anjoseluz.net, você reconhece ter lido, compreendido e concordado com estes termos de uso de imagem. Se você não concorda com estes termos, por favor, não envie sua imagem para a Anjos e Luz Terapias Holísticas.