Maria – Bid voor de Mensheid

Lieve zonen en dochters van de planeet Aarde! IK BEN MARIA!

Ik kan niet zeggen dat mijn hart in feeststemming is; ik ben verdrietig als ik zie hoe mijn kinderen zichzelf doden om totaal verkeerde redenen. Er is geen manier meer om dit te accepteren in deze tijd. De mensheid kan dit op geen enkele manier meer toestaan. Deze les moet geleerd worden. Zij die nog steeds leven met het gevoel van macht, het gevoel van bezit, het gevoel van arrogantie, van hoogmoed over de andere naties van de planeet, moeten vallen, moeten van hun tronen worden verwijderd. Maar hoe?

De eerste stap moet door de mensheid genomen worden. We kunnen zeggen dat we alles klaar hebben, maar jullie moeten de eerste stap zetten. We kunnen jullie nergens toe dwingen; we kunnen niet tegen jullie wil in handelen. De mensheid moet een keuze maken: willen jullie meer en meer in de richting van liefde, vrede en gelijkheid gaan of willen jullie doorgaan met deze onmenselijke en zinloze daden? Wat wil ieder van jullie in je eigen hart?

Het is onmogelijk voor één enkel mens om zoveel pijn te veroorzaken, om zoveel onbalans te veroorzaken op zo’n grote planeet. En jullie kijken allemaal toe, schijnbaar onbewogen, apathisch, zittend, observerend, bekritiserend, oordelend, partij kiezend? Maar wie is daar, wie zit er achter de tafel, wie zit er bij de knoppen? Ik kan bevestigen dat alleen degenen die zichzelf als dienaren plaatsen de waarheid kennen. De wereld oordeelt, de wereld bekritiseert, maar de wereld kent de waarheid niet. De wereld kiest een kant; welke kant? De ware kant of de kant van de leugens, welke kant denk je dat het is?

Laat je niet misleiden door wat je ziet. Visuele manipulatie is tegenwoordig heel rijp. Er zijn conflicten, mensen sterven door wiens handen? Jullie zijn de commandanten, jullie zijn er door toedoen van de soldaten? De eerste stap is dus om geen partij te kiezen, de eerste stap is om niet te oordelen. Ik heb hier al gezegd dat er een groot toneelstuk wordt opgevoerd. Met welk doel? Het is niet zo moeilijk voor je om je dat voor te stellen. De machtigen hebben de leiding over dit alles, maken de planeet bang, wekken angst op. Met welk doel?

k ga jullie maar één ding vertellen: Al deze beweging heeft maar één doel – dat steeds minder mensen opstijgen naar de Vijfde Dimensie. Dat is het grote doel. Niets verder dan dat. De dreigingen van wereldwijde vernietiging, niets daarvan bestaat, niets daarvan zal gebeuren, maar jullie geloven het, jullie voelen angst. Dus, zij winnen de oorlog en steeds minder mensen gaan verder op het pad van ascensie zonder zich zorgen te maken over wat daarbuiten gebeurt, en volgen gewoon hun eigen pad, hun eigen uitdagingen, hun eigen interne oorlogen.

De overgrote meerderheid kijkt toe, geeft commentaar, oordeelt, kiest een kant, wijst met vingers, lijdt; en die wandeling naar de Vijfde Dimensie is opzij gezet, wordt zelfs niet meer herinnerd. De focus is nu wat er met de planeet zal gebeuren. “Ah, maar ik denk aan de planeet.” Maar jullie geloven ons niet. Dit is allemaal al ontelbare keren gezegd en gezegd en gezegd. Wat is het doel van al deze galactische beweging rond jullie planeet? Zodat uiteindelijk een druk op de knop alles zou beëindigen? Of jullie zijn erg naïef of jullie laten echt zien dat jullie nooit geloofd hebben wat we zeiden. Dit is onze conclusie. Je doet alsof je gelooft wat we zeggen.

Het is een schande dat jullie deze keuzes maken, het is een grote schande. Maar degenen onder jullie die doorgaan op jullie reis, en het grote theater achter dit alles beseffen, zullen een kans hebben om het te maken tot de Vijfde Dimensie. Want dit is allemaal een spel. Zij weten precies hoe ze angst in de mensheid moeten manipuleren, want de machtigen zijn er nog steeds, niet degenen die hier kwamen, zij zijn de dienaren die deze meesters dienen en die op de planeet bleven. Maar om aan dit alles een einde te maken, moet de mensheid een beslissing nemen, vechten voor vrede, vechten voor liefde, vechten voor waarheid. Maar als ik strijd zeg, heb ik het niet over een strijd zoals jullie die begrijpen, van geweld. Als ik strijd zeg, bedoel ik willen, focus leggen, heel graag willen, verlangen vanuit het diepst van je hart. Dit is ergens voor vechten, het is veel willen, veel verlangen.

Als de mensheid dat doet, zullen we handelen. Maar we moeten altijd jullie vrije wil respecteren. Als jullie in deze laag van angst willen blijven, zal die alleen maar toenemen. Deze laag van oorlog zal alleen maar toenemen en zich over de planeet verspreiden. Wat willen jullie, wat wil de mensheid? Als jullie die jezelf wakker noemen in dit spel trappen, als jullie die zeggen te geloven in wat wij zeggen, in dit spel trappen, naar het toneelstuk kijken met je ogen open en je monden wijd open, bang, wat kunnen we dan verwachten van degenen onder jullie die de waarheid niet kennen, we weten dat het moeilijk zal zijn om iets te zien aankomen, maar van jullie?

We zijn echt heel verbaasd over de reactie, over de manier waarop jullie, zogenaamd wakker en zogenaamd op die reis naar de 5de Dimensie, je gedragen. Sommigen vragen ons zelfs: “Waar zijn jullie, waarom doen jullie niets?” Doen we iets? Wie moet de eerste stap zetten? Het is de mensheid, niet wij. Het zal heel gemakkelijk voor ons zijn om nu te komen en gewoon water over iedereen uit te gieten en te kalmeren en alles zal goed komen. Morgen zal er ergens anders weer een oorlog ontploffen, en dan gaan we daarheen en gooien we weer water? En hoe ver gaan we op deze manier?

Jullie hebben niets geleerd, jullie blijven vechten zoals vroeger. Hoe gaan we dan iets doen? Jullie moeten de les leren, niet wij. Als er nu een opstand van de mensheid komt, zodat we in actie komen, zodat de meerderheid van de mensheid kiest voor vrede, liefde, dan ja, dan krijgen we groen licht van Vader/Moeder God om in actie te komen. Maar we zien deze mobilisatie niet, we zien geen mensen vechten voor vrede, we zien geen mensen vechten voor liefde, we zien mensen gekluisterd aan het nieuws, oordelend en bekritiserend, zonder precies te weten wat er gebeurt.

Welke zorg moet er in ieders hart zijn? Liefde uitstralen, vrede uitstralen, niet huilen om degenen die sterven. Zij die sterven hebben hun keuzes al gemaakt. Iedereen is waar hij hoort te zijn, niets komt als een verrassing voor ons. Vergeet niet dat we toegang hebben tot de tijdlijnen en dat jullie deze tijdlijn gecreëerd hebben. Ik zou niet zeggen dat jullie het zijn die verondersteld worden te ontwaken, maar het is de mensheid als geheel die deze lijn heeft gecreëerd en dat is waar jullie je nu bevinden. Het is dus aan de mensheid om een nieuwe keuze te maken, een keuze voor vrede, een keuze voor liefde en dan ja, zal deze planeet bevrijd worden. Totdat de mensheid dit doet, zal alles steeds moeilijker worden.

Waar wil je naartoe? Naar de limiet? Heel goed, we zullen hier wachten op de laatste dag, de dag waarop Gaia zal ascenderen. En zij die er klaar voor zijn, al is het er maar één, zullen met haar meegaan. De rest heeft zijn keuze gemaakt. En het zal een grote schande zijn, want jullie schijnen alles vergeten te zijn wat jullie geleerd hebben, jullie zijn alles vergeten wat er gezegd is. De zin “de wereld zal buiten vallen en jullie zullen op je voeten vallen”, hebben jullie niet begrepen, niet geabsorbeerd, jullie hebben niets begrepen. Maar er zijn altijd mensen die zich zorgen maken over wat er gebeurt en die op de een of andere manier proberen mensen bij zinnen te brengen; om te proberen liefde en vrede te laten zegevieren op de planeet.

Er werd me gevraagd om een gebed, het is geen meditatie, het is een gebed; en dat dit gebed wordt vertaald en vermenigvuldigd en uitgebreid en gedeeld over de hele planeet. Want elke persoon die bereid is om dit gebed te zeggen, zal een ketting van liefde en vrede creëren. En wie weet, misschien zal dit zich over de planeet verspreiden, misschien zal dit jullie harten veranderen? Dit gebed zal mijn energie hebben, het zal mijn liefde bevatten en ieder die het zegt zal door mijn mantel bedekt worden en ik zal jullie de kracht geven om hier met vertrouwen en geloof doorheen te gaan en bovenal om de waarheid te zien. Kies een tijd en doe ze allemaal tegelijk. Wie het niet op tijd kan doen, doet het later, maar doe het zodat je mijn energie kunt ontvangen:

“Mijn Moeder Maria! Ik open mijn hart en accepteer om te ontvangen

al uw liefde,

uw beschermende mantel, de waarheid in mijn geest,

de liefde in elke cel van mijn lichaam,

het vertrouwen dat we zullen winnen,

het geloof in de vrede en harmonie van de mensheid.

Moge U, mijn moeder, mij met uw mantel bedekken

en ontvang ik deze golf van liefde die mij de waarheid zal doen zien

die me liefde zal doen voelen en die me de weg van de mensheid zal doen veranderen.

Dankbaarheid mijn Moeder Maria!

Dankbaarheid, mijn Moeder Maria!

Dank U, mijn Moeder Maria!

Je kunt het zo vaak herhalen als je wilt gedurende de dag, maar kies een moment. Ik zou zeggen dat elk land zijn eigen tijd moet kiezen, zodat iedereen het kan doen en ik samen met ieder van jullie zal zijn, ieder van jullie bedekkend met mijn mantel en de mensheid helpend om liefde en vrede te verspreiden.

Geloof mijn zonen en dochters, jullie zijn capabel. Verander de koers van de mensheid!

vertaald door I. Nomden

Posts recentes

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Minha Experiência

Winkelwagen

Termo de Uso de Imagem de Foto Enviada para o Site anjoseluz.net

Este documento estabelece os termos e condições para o uso de imagens fotográficas enviadas para o site www.anjoseluz.net, operado pela empresa Anjos e Luz Terapias Holísticas. Ao enviar sua fotografia para o site www.anjoseluz.net, você concorda integralmente com os seguintes termos:

  1. Direitos Autorais e Propriedade Intelectual: 1.1. Você mantém todos os direitos autorais e de propriedade intelectual sobre as imagens fotográficas enviadas. 1.2. Ao enviar a imagem para o site www.anjoseluz.net, você concede à Anjos e Luz Terapias Holísticas uma licença não exclusiva, irrevogável, gratuita e mundial para utilizar, reproduzir, exibir e distribuir a imagem em conexão com o site www.anjoseluz.net e suas atividades relacionadas.

  2. Uso da Imagem: 2.1. A Anjos e Luz Terapias Holísticas poderá utilizar a imagem enviada para: a) Exibir em seu site, redes sociais e materiais promocionais.

  3. Garantias e Responsabilidades: 3.1. Você garante que possui todos os direitos necessários sobre a imagem enviada e que sua utilização pela Anjos e Luz Terapias Holísticas, conforme descrito neste documento, não viola quaisquer direitos de terceiros. 3.2. Você concorda em isentar a Anjos e Luz Terapias Holísticas de qualquer responsabilidade decorrente de qualquer reclamação de terceiros relacionada ao uso da imagem conforme permitido por estes termos.

  4. Consentimento de Uso de Imagem: 4.1. Ao enviar sua imagem para o site www.anjoseluz.net, você consente que sua imagem seja utilizada de acordo com os termos estabelecidos neste documento. 4.2. Você consente que sua imagem possa ser exibida publicamente e compartilhada em conexão com as atividades da Anjos e Luz Terapias Holísticas.

  5. Modificações nos Termos: 5.1. A Anjos e Luz Terapias Holísticas reserva-se o direito de modificar estes termos a qualquer momento, mediante aviso prévio razoável. O uso contínuo do site www.anjoseluz.net após tais modificações constitui aceitação dos termos revisados.

  6. Legislação Aplicável: 6.1. Estes termos serão regidos e interpretados de acordo com as leis do Brasil. Quaisquer disputas decorrentes destes termos serão submetidas à jurisdição exclusiva dos tribunais competentes no Brasil.

Ao enviar sua imagem para o site www.anjoseluz.net, você reconhece ter lido, compreendido e concordado com estes termos de uso de imagem. Se você não concorda com estes termos, por favor, não envie sua imagem para a Anjos e Luz Terapias Holísticas.