Maria – Ga door met het verspreiden van mijn gebed

Lieve zonen en dochters van de planeet Aarde! IK BEN MARIA!

Mijn hart klopt van vreugde! Hoeveel zonen hebben mijn oproep beantwoord! Hoeveel zonen trillen liefde voor de planeet! Ik ben erg blij. En wees er zeker van mijn kinderen, jullie zullen slagen, jullie zullen deze planeet veranderen. Laten we een vergelijking maken. Een klein fonteintje begint een beetje water te lekken, en het voelt zo klein, zo onuitsprekelijk, maar het gutst daar dat kleine straaltje water uit, voor enkele vogels om te drinken, om de grond een beetje nat te maken. Dan beseft ze dat ze niet zo nutteloos is, dat ze iets kan doen voor de planeet, voor iemand die dorst heeft en onderweg passeert, voor de dieren, en ze voelt zich dankbaar dat ze iets positiefs kan doen, ook al denkt ze dat ze zo klein is. 

Op een andere plaats, dichtbij, denkt een ander klein fonteintje op dezelfde manier, maar eerst stroomt dat kleine, onuitdrukkelijke stroompje door de aarde; en als een grote wijsheid van Gaia ontmoet het dat andere stroompje van dat andere fonteintje en wordt het een groter stroompje dat zich over de paden begint te verplaatsen, zelfs lawaai maakt waar het passeert, en de dorst lest van meer dieren en meer mensen die voorbijgaan. En op een ander punt, misschien ver weg, misschien heel dichtbij, kruist een andere stroom van dezelfde intensiteit het pad van deze stroom, en ze worden nog talrijker en beginnen een stroom te vormen. Dit is een grote vreugde, want het toont Gaia’s evenwicht, Gaia’s liefde die deze stromen samenbrengt om iets veel groters te vormen. En dit kleine stroompje komt samen met een ander stroompje dat is ontstaan niemand weet waar en wordt groter, breder en dieper. En over enige tijd vormen zij een grote rivier, die op een gegeven moment niet meer alleen een rivier zal zijn, maar deel zal gaan uitmaken van de grote oceaan. 

Dus, ik ga dit kleine verhaal brengen naar de energie op de planeet.   Zie jezelf, ieder van jullie, als dat kleine fonteintje waarvan je dacht dat het onbeduidend was, zonder veel waarde, maar toen het zich bij andere fonteinen voegde groeide het, groeide het, groeide het en bereikte het de top, die de oceaan was. En zo houdt je planeet zijn hele structuur in stand als een groot netwerk. Dus breng ik dit naar jou. Ieder van u verenigt zich met een ander, vormt een kleine groep of vormt een grote groep, die zich dan met een andere groep verenigt en de groep wordt groter, groter. Wat gebeurt er? Je wordt immens, vloeiend. 

Dus, op geen enkel moment, mijn kinderen, voel je onbelangrijk, voel je niet zwak, voel je niet waardeloos. Jullie zijn allen deel van de “Ene”, die Vader/Moeder God is. Dus het is alsof je kleine bollen aansteekt, maar als ze samenkomen vormen ze een iets sterkere bol en als ze samenkomen met andere bollen vormen ze veel meer licht en beginnen ze de planeet te verlichten. Jullie zijn met elkaar verbonden, niemand is geïsoleerd. Elke straal van Liefde, elke straal van Vreugde die jullie uitstralen is verbonden met een andere straal van Liefde, met een andere straal van Vreugde en overspoelt dit grote netwerk van Vreugde en Liefde. 

En die punten in dit net die somber zijn, die verdrietig zijn, die het Licht niet willen, zullen zich overspoeld vinden door deze golf van Liefde en vreugde. Zij zullen eerst weigeren, zij zullen niet willen, omdat zij hun essentie niet willen verliezen. Heel goed, ieder maakt een keuze, maar velen veranderen, velen houden van de sensatie van wat het is om hun hart op te lichten en een nieuwe reis te beginnen. 

Dus, geef nooit op, denk nooit aan jezelf als onbeduidend en zwak. Ieder van jullie die Liefde uitstraalt straalt een halo van energie uit die vele malen groter is dan jijzelf en wanneer zo’n halo bij toeval een andere halo van dezelfde intensiteit ontmoet wordt hij sterker en breidt zich sneller uit en word je krachtig. Ga door op dit pad van emanatie van Liefde, van Vrede, van Licht. Zoals hier al is gezegd, is dit een grote stap in de richting van Onvoorwaardelijke Liefde.   

Emaneer ware Liefde, het is immens en van elk die wordt uitgezonden, verspreidt het zich zeer snel. Dus, straal meer en meer Onvoorwaardelijke Liefde uit en je zult deze planeet veranderen. Leer niet te oordelen, leer “geen partij te kiezen”. Niemand heeft gelijk, niemand heeft ongelijk, er is niets om over te oordelen, er is alleen maar het uitstralen van Liefde en Licht. Dit is hoe je deze planeet zult veranderen, dit is hoe je iedereen zult bereiken.Dus, ik herhaal het nog eens: Zeg niet dat je het voor mij doet. Ik heb niets geëist, ieder maakte zijn keuze om te helpen. Bedenk altijd dat je het doet voor een broeder, die zal lezen wat je vertaalt en op die manier vergroot je dit netwerk van kennis en wijsheid. Het is op deze manier dat je de wereld kunt veranderen, het is op deze manier dat je andere broeders helpt. Doe jouw deel en wij doen het onze, namelijk elke persoon bereiken die dat nodig heeft. 

Weet, mijn zonen en dochters, dat mijn hart in feest is, dat ik heel blij ben dat jullie gehoor hebben gegeven aan mijn verzoek. Maar ik blijf herhalen: er is geen compromis met mij; het compromis is met u en uw broeders, waarvoor u de vertalingen doet. Geloof me, dit zal een lange weg gaan, want wij zullen het een lange weg laten gaan, het is ons werk. Maar we hebben je nodig. Dus, laat ieder van jullie zijn deel doen. Maar doe het altijd met de gedachte dat er aan de andere kant iemand is die wacht, iemand die dat bericht wil lezen. De verplichting ligt dus bij hen, niet bij mij, niet bij ons, maar bij die broeders en zusters die staan te popelen om onze leringen te lezen. 

Dus, mijn lieve zonen en dochters, doe het vanuit je hart, doe het met veel Liefde en ik verzeker jullie dat het een lichte taak zal zijn, dat het een rustige taak zal zijn om te volbrengen en dat er steeds meer mensen naar voren zullen komen. Maar vergeet niet dat u, door te aanvaarden dat u met deze hulp samenwerkt, een verbintenis aangaat, niet tegenover mij, maar tegenover degenen die wachten op wat u zult doen. 

Nogmaals, ik ben erg blij. En ga door, mijn kinderen, met het vermenigvuldigen van mijn gebed. Het reikt ver, je hebt geen idee. En heel snel, heel snel, zul je de resultaten zien.

Posts recentes

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Minha Experiência

Winkelwagen

Termo de Uso de Imagem de Foto Enviada para o Site anjoseluz.net

Este documento estabelece os termos e condições para o uso de imagens fotográficas enviadas para o site www.anjoseluz.net, operado pela empresa Anjos e Luz Terapias Holísticas. Ao enviar sua fotografia para o site www.anjoseluz.net, você concorda integralmente com os seguintes termos:

  1. Direitos Autorais e Propriedade Intelectual: 1.1. Você mantém todos os direitos autorais e de propriedade intelectual sobre as imagens fotográficas enviadas. 1.2. Ao enviar a imagem para o site www.anjoseluz.net, você concede à Anjos e Luz Terapias Holísticas uma licença não exclusiva, irrevogável, gratuita e mundial para utilizar, reproduzir, exibir e distribuir a imagem em conexão com o site www.anjoseluz.net e suas atividades relacionadas.

  2. Uso da Imagem: 2.1. A Anjos e Luz Terapias Holísticas poderá utilizar a imagem enviada para: a) Exibir em seu site, redes sociais e materiais promocionais.

  3. Garantias e Responsabilidades: 3.1. Você garante que possui todos os direitos necessários sobre a imagem enviada e que sua utilização pela Anjos e Luz Terapias Holísticas, conforme descrito neste documento, não viola quaisquer direitos de terceiros. 3.2. Você concorda em isentar a Anjos e Luz Terapias Holísticas de qualquer responsabilidade decorrente de qualquer reclamação de terceiros relacionada ao uso da imagem conforme permitido por estes termos.

  4. Consentimento de Uso de Imagem: 4.1. Ao enviar sua imagem para o site www.anjoseluz.net, você consente que sua imagem seja utilizada de acordo com os termos estabelecidos neste documento. 4.2. Você consente que sua imagem possa ser exibida publicamente e compartilhada em conexão com as atividades da Anjos e Luz Terapias Holísticas.

  5. Modificações nos Termos: 5.1. A Anjos e Luz Terapias Holísticas reserva-se o direito de modificar estes termos a qualquer momento, mediante aviso prévio razoável. O uso contínuo do site www.anjoseluz.net após tais modificações constitui aceitação dos termos revisados.

  6. Legislação Aplicável: 6.1. Estes termos serão regidos e interpretados de acordo com as leis do Brasil. Quaisquer disputas decorrentes destes termos serão submetidas à jurisdição exclusiva dos tribunais competentes no Brasil.

Ao enviar sua imagem para o site www.anjoseluz.net, você reconhece ter lido, compreendido e concordado com estes termos de uso de imagem. Se você não concorda com estes termos, por favor, não envie sua imagem para a Anjos e Luz Terapias Holísticas.