Maria – Je oogst de resultaten van je daden

Lieve zonen en dochters van de planeet Aarde! IK BEN MARIA!

Ik kom hier vandaag met veel dankbaarheid en met veel liefde, met veel genegenheid in mijn hart. Het onderwerp van vandaag is hoe jullie door de tegenslagen op jullie planeet heen moeten komen. Het lijkt er al een tijdje op dat Gaia in opstand is gekomen, wraakzuchtig en nerveus is en zich blijkbaar niets aantrekt van degenen die onder haar huid zitten.

Laat me je iets vertellen: stel je een grote bak water voor, gewoon water. En elke dag voeg je een klein beetje zand toe, een klein beetje aarde, gewoon een klein beetje. En dan kijk je naar dat water en het verandert nauwelijks. Maar je hebt dit gebaar duizenden jaren lang elke dag herhaald. Omdat het maar een klein beetje was, duurde het even voordat ik me realiseerde dat het water dat erin zat er al heel lang uitstroomde, met zoveel zand, zoveel aarde in die container. En dan weekt dat water alles eromheen, waardoor er mogelijk iets bedorven wordt. Maar was het de schuld van het water? Het was daar, kalm, evenwichtig in die bak, en het was aan jou om hem te vullen met aarde en zand. En het water had geen andere keuze dan de container te verlaten, want er was geen plaats meer v

Dat was slechts een beeld, een kleine uitvinding, een klein verhaal. Breng deze actie nu naar jullie planeet als geheel. Jullie hebben zonder onderscheid ontbost, jullie hebben geen medelijden of genade gehad met de huid van Gaia en het evenwicht dat er was, is er niet meer. Dus wanneer jullie je blijkbaar realiseren dat jullie planeet boos is, dat ze jullie straft, dat het het werk is van God de Vader/Moeder, zijn straf; dan kijken jullie omhoog naar de hemel en vragen: “Waarom, wat heb ik gedaan om dit te verdienen? Waarom maak ik dit mee? Waarom heb ik iemand verloren van wie ik hield? De aarde heeft me alles afgenomen wat ik had!”

Maar je kijkt niet achterom, je vraagt je niet af wie er eerst was? De waterval, de rivier, de zee of de gebouwen eromheen? Wie was er eerst? Waarom blijf je op plaatsen wonen die niet geschikt zijn voor huisvesting? Jullie staan erop om in de buurt van rivieren en zeeën te wonen en jullie vergeten dat daar natuur is en dat alles wat jullie hebben veroorzaakt, al het onevenwicht, daar het gevolg van is. Toen er ooit evenwicht was op de planeet, waren de regens genoeg om de aarde te bevochtigen, de planten te laten groeien, zich te laten ontwikkelen. Maar alles in evenwicht, niets in overmaat. Waar ijs was, bleef het ijs, omdat het de juiste temperatuur had, het veranderde niet.

Jullie hebben industrieën geproduceerd, jullie hebben hitte geproduceerd, jullie hebben deeltjes in jullie atmosfeer geproduceerd, jullie hebben de planeet opgewarmd, jullie hebben de planeet ontbost, jullie hebben jullie rivieren dichtgeslibd, jullie hebben sommige rivieren geëlimineerd, jullie hebben de loop van de rivieren veranderd; en jullie willen dat dit alles het evenwicht bereikt dat jullie verwachten, dat jullie willen. En dus vraag ik jullie: Hoe groot zijn jullie in verhouding tot de planeet? Wat vertegenwoordigen jullie op het oppervlak van de planeet? Wie is sterker? Denk je dat je ooit in staat zult zijn de planeet te beheersen, haar acties, haar activiteiten, de vulkanen, de winden, de wateren, de aardbevingen te controleren? Denk je van wel?

Kijk dan naar de grootte van de planeet en kijk naar jezelf, je hebt nergens controle over. Erger nog, jullie hebben alles erger gemaakt. Dat zogenaamde evenwicht, dat vroeger werkte, hebben jullie verbroken. Jullie brengen het elke dag uit balans met meer afval dat jullie produceren, dat jullie in jullie oceanen gooien, dat dieren doodt, het land vergiftigt, de lucht vergiftigt; jullie bouwen jullie huizen op de meest absurde plaatsen, zonder te geven om wat er boven is, wat er opzij is, zonder te geven om de onbalans die jullie gaan veroorzaken.

Wanneer de reactie van de planeet zelf komt, geef je God de Vader/Moeder de schuld. Maar niemand kijkt naar zijn eigen daden, niemand kijkt naar wat elke persoon heeft gedaan, waar elke persoon aan heeft meegewerkt om het te laten gebeuren.

Niemand houdt de natuur tegen, maar jij denkt dat je dat wel kunt, je denkt dat je alles kunt doen, je kunt de loop van rivieren veranderen, je kunt water opslaan en alles zal in balans blijven. Niets wat er gebeurt is uit balans. Alles is het resultaat van de onbalans die jullie hebben opgewekt, en nogmaals, ik herhaal wat we al hebben gezegd: iedereen is waar hij moet zijn, iedereen zal doormaken wat hij moet doormaken. Er is geen vergissing. Iedereen is daar omdat het hun pad was, of omdat ze iets uitstraalden dat hen daarheen leidde. Er is geen vergissing. Iedereen plukt de vruchten van zijn eigen keuzes. Of het nu de keuze van de ziel is, die bepaalde wanneer ze zou vertrekken, of iemands eigen levenskeuzes. Niets is verkeerd. Jullie harten, de harten van velen op jullie planeet, zijn in rouw. Velen verliezen geliefden. Wat kunnen we doen? Gewoon, ieder van ons, vooral ik, neemt ieder in mijn armen en omhult hem met al mijn liefde en genegenheid. Nu moet dat wezen al mijn liefde accepteren, want als rebellie vat krijgt op zijn hart, zal het zich van mij afkeren. En die bange zielen, velen totaal bedwelmd, gek geworden door niets te begrijpen, breng ik ook in mijn schoot, en ik laat ieder van hen de slaap der vergetelheid slapen, zodat de loskoppeling van het lichaam plaatsvindt, en wanneer ze wakker worden, zullen ze rustiger zijn en altijd een engel hebben om hen elk op hun weg te dragen.

We zijn niet onbewogen, we zijn niet ongevoelig voor alles wat er op jullie planeet gebeurt, we kunnen gewoon niet tussenbeide komen, omdat alles wat er gebeurt lessen zijn waarvan we hopen dat jullie ze zullen leren zodat jullie niet dezelfde fouten herhalen in de Vijfde Dimensie. Jullie moeten leren. Dus er is niets dat we kunnen doen. Het enige wat we kunnen doen is jullie verwelkomen met heel veel liefde, jullie allemaal omarmen met heel veel liefde, zodat jullie de te leren les begrijpen. En voor de zielen die nog meer zijn, om ieder te helpen het pad te ontvangen dat voor hen bestemd is.

Ik voel in het hart van ieder van jullie de pijn, het gevoel, het verdriet bij het zien van je broeders en zusters die lijden en sterven. Velen van jullie vragen zich af wat je kunt doen? Voor degenen die blijven: wees ondersteunend, help op elke manier die je kan; voor degenen die vertrekken, voor de zielen die vertrekken, straal Licht uit, straal een gevoel van liefde uit voor ieder van hen, zodat ze onze liefde en bescherming accepteren. Want sommigen weigeren dit en worden ook gerespecteerd, en worden gebracht waar ze heen moeten.

Ik kan jullie niet vertellen, mijn zonen en dochters, dat dit allemaal voorbij zal gaan. Dat kan ik niet. Ik zou in de toekomst aangeklaagd worden voor een leugen die ik vertelde; integendeel, jullie zullen steeds meer de resultaten zien van wat jullie zelf gecreëerd hebben. Dit is noodzakelijk. Zielen moeten vertrekken, zielen moeten leren, zielen moeten evolueren. Dan zal ieder zijn eigen pad hebben. Lijd niet onder het lijden van anderen, handel, dit is jouw rol. Het gaat er niet om te zitten huilen om het lijden van je broeder; het gaat erom actie te ondernemen, solidariteit te tonen, Licht uit te stralen naar degenen die blijven en degenen die gaan.

En het belangrijkste: analyseer elke gebeurtenis die op jullie planeet gebeurt, waarom? Wie werd er getroffen? Waarom werden ze geraakt? En je zult vele antwoorden hebben. En we hopen dat dit zal dienen als een geleerde les voor de toekomst, zodat wanneer jullie in de Vijfde Dimensie zijn, jullie niet dezelfde fouten herhalen. Nu jullie de gevolgen hebben gezien, en sommigen zelfs hebben gevoeld, van wat jullie hebben gedaan, is er geen ontkomen meer aan. Gaia weent ook. Het is alsof elk punt van deze onbalans een zieke plek op de planeet is en Gaia de pijn voelt. Het is alsof het grote wonden zijn die ze moet vrijmaken om te helen, om in balans te komen.

Dus wees er klaar voor, harten aandachtig, geesten open. Er is geen straf. Er is geen kastijding. Er is geen straf.

Posts recentes

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Minha Experiência

Winkelwagen

Termo de Uso de Imagem de Foto Enviada para o Site anjoseluz.net

Este documento estabelece os termos e condições para o uso de imagens fotográficas enviadas para o site www.anjoseluz.net, operado pela empresa Anjos e Luz Terapias Holísticas. Ao enviar sua fotografia para o site www.anjoseluz.net, você concorda integralmente com os seguintes termos:

  1. Direitos Autorais e Propriedade Intelectual: 1.1. Você mantém todos os direitos autorais e de propriedade intelectual sobre as imagens fotográficas enviadas. 1.2. Ao enviar a imagem para o site www.anjoseluz.net, você concede à Anjos e Luz Terapias Holísticas uma licença não exclusiva, irrevogável, gratuita e mundial para utilizar, reproduzir, exibir e distribuir a imagem em conexão com o site www.anjoseluz.net e suas atividades relacionadas.

  2. Uso da Imagem: 2.1. A Anjos e Luz Terapias Holísticas poderá utilizar a imagem enviada para: a) Exibir em seu site, redes sociais e materiais promocionais.

  3. Garantias e Responsabilidades: 3.1. Você garante que possui todos os direitos necessários sobre a imagem enviada e que sua utilização pela Anjos e Luz Terapias Holísticas, conforme descrito neste documento, não viola quaisquer direitos de terceiros. 3.2. Você concorda em isentar a Anjos e Luz Terapias Holísticas de qualquer responsabilidade decorrente de qualquer reclamação de terceiros relacionada ao uso da imagem conforme permitido por estes termos.

  4. Consentimento de Uso de Imagem: 4.1. Ao enviar sua imagem para o site www.anjoseluz.net, você consente que sua imagem seja utilizada de acordo com os termos estabelecidos neste documento. 4.2. Você consente que sua imagem possa ser exibida publicamente e compartilhada em conexão com as atividades da Anjos e Luz Terapias Holísticas.

  5. Modificações nos Termos: 5.1. A Anjos e Luz Terapias Holísticas reserva-se o direito de modificar estes termos a qualquer momento, mediante aviso prévio razoável. O uso contínuo do site www.anjoseluz.net após tais modificações constitui aceitação dos termos revisados.

  6. Legislação Aplicável: 6.1. Estes termos serão regidos e interpretados de acordo com as leis do Brasil. Quaisquer disputas decorrentes destes termos serão submetidas à jurisdição exclusiva dos tribunais competentes no Brasil.

Ao enviar sua imagem para o site www.anjoseluz.net, você reconhece ter lido, compreendido e concordado com estes termos de uso de imagem. Se você não concorda com estes termos, por favor, não envie sua imagem para a Anjos e Luz Terapias Holísticas.