Maria – Jij hebt de kracht van God

Lieve zonen en dochters van de planeet Aarde! IK BEN MARIA!

Het is met grote vreugde dat ik hier vandaag ben om jullie al mijn liefde, al mijn vrede, al de gevoelens te brengen die jullie op dit moment nodig hebben, om jullie in balans te brengen. Ik erken, en dat erkennen we allemaal, dat we meestal in herhaling zijn gevallen, dat we altijd dezelfde dingen hebben gezegd. Maar wat is het punt? Het is voor jullie om te leren.

Je besteedt niet veel aandacht aan een les die je maar één keer hebt geleerd. Maar als het meerdere keren herhaald wordt, keer op keer, begin je te denken dat het wel belangrijk moet zijn en ga je er aandacht aan besteden. Gedurende het bestaan van de mensheid op deze planeet is er lang geleden veel in jullie zielen gestopt. Ingelegd in de zin van leren, in de zin van evolutie, van onvoorwaardelijke liefde, toen deze planeet nog een gouden planeet was, een geëvolueerde planeet, maar met de val van het bewustzijn begonnen jullie andere gevoelens te vibreren en als bij toverslag vergaten jullie alles wat jullie wisten; omdat jullie het interessant vonden om je met nieuwe gevoelens bezig te houden, om uit dat gevoel van volheid te stappen dat jullie hadden door jullie totale verbinding met God de Vader/Moeder. Je koos ervoor om schaarste te ervaren, je koos ervoor om pijn te ervaren, je koos ervoor om lijden te ervaren, maar helaas realiseerde je je niet dat deze gevoelens afkomstig waren van degenen die de macht hadden, die de gereedschappen hadden om deze gevoelens in jou uit te lokken.

En zo gingen jullie zielen door met leven, waardoor het quotum van slechte gevoelens, pijn en lijden op jullie reizen steeds groter werd. Natuurlijk beoefenden jullie ook het goede, jullie beoefenden liefde, maar in veel lagere doses dan die andere gevoelens. En dit accumuleerde de egregoren op deze planeet, de egregoren van pijn en lijden, van schaarste, van geweld, want dat is alles wat jullie uitstraalden en dat doen jullie vandaag de dag nog steeds.

Dus wat hebben we de laatste tijd gezegd? Keer naar binnen, begin naar jezelf te kijken, stop met afhankelijk te zijn van anderen. Er is jullie geleerd niet naar jezelf te kijken. Dus als je oordeelt, oordeel je meestal over de ander. Als je kritiek hebt, heb je meestal kritiek op de ander. Als je iets kwaadaardigs doet, is dat bijna altijd tegen de ander. Je bent dus georiënteerd, gewend en gepland om altijd naar de ander te kijken alsof je niet bestaat. Je hebt geen belang, geen macht, je hebt niets; je kijkt alleen maar naar de ander.

Dus je benijdt de ander, je begeert wat van de ander is, je bent afhankelijk van de ander, je bent afhankelijk van de mening van de ander. Wat ben jij? Een amoebe, het laagste deeltje dat je kent, wat ben je? Een massa die beweegt, eet, drinkt, maar niet denkt? Wat zijn jullie, marionetten, totaal gemanipuleerd door anderen? Kijk naar jezelf. Ga naar de spiegel en kijk naar jezelf, maar kijk niet met minachting, kijk niet met een oordeel, kijk niet met kritiek. Als wat je ziet je niet bevalt, is dat het product van je ziel. Schoonheid is een concept dat gecreëerd is om je te minderen. Niemand is mooi, niemand is lelijk; jij bent de spiegel van je ziel.

Hoe meer jullie zielen op de mensen op deze planeet lijken, hoe mooier jullie zullen zijn. Hoe meer jullie zielen verschillen van de mensen, hoe vreemder jullie zullen lijken, want jullie ziel kan niet zoiets perfects creëren, maar dat zit in jullie concept. Dus je kijkt in de spiegel en vervloekt jezelf: “Kijk eens hoe lelijk ik ben!” Waarom? Je bent een goddelijk product, je lichaam is een perfecte machine gecreëerd door God de Vader/Moeder; een autonome machine die van niemand afhankelijk is om te leven, alleen van de energie van de Goddelijke Vonk die in je hart is.

Waarom dan zoveel kritiek, waarom zoveel zelfhaat? Wie heeft jou schoonheid opgedrongen? Wie heeft je verteld dat “A of B” mooier is dan jij? Degenen die er belang bij hebben om dat wat in hun ogen niet mooi is te verpauperen, om ondeugden aan te moedigen om een perfect lichaam te krijgen, om seks aan te moedigen door dat lichaam tot voorwerp van verlangen te maken. Wie heeft dit aangemoedigd? Maar jullie laten je meeslepen door dit alles, jullie vinden het allemaal interessant; en jullie zoeken het, jullie hunkeren ernaar, jullie rennen erachteraan, jullie doen alles wat nodig is om dit niveau van schoonheid te bereiken. Welke schoonheid? Wat is schoonheid? Iets denkbeeldigs, iets subjectiefs, niet iets echts, want je kunt vandaag mooi zijn en morgen, door een speling van het lot, ben je je schoonheid kwijt. En wat ga je dan doen? Zelfmoord plegen omdat je jezelf niet zo lelijk kunt zien?

Dus schoonheid is slechts een van de aspecten waarmee je jezelf vergelijkt. We moeten het dus altijd over het andere hebben. Wat zei mijn zoon: “Heb je naaste lief als jezelf”? Voldoe jij aan deze regel? Je houdt wel van je naaste, maar je houdt van met eisen, je houdt van afhankelijkheid, je houdt van onderwerping, je houdt wanhopig van elkaar, je houdt van elkaar zonder evenwicht, waarom? Omdat jullie niet van elkaar houden. Dus je weet niet hoe je deze zin die mijn zoon zei moet toepassen, omdat de ander er altijd bij betrokken moet zijn.

Ieder van jullie is een krachtmachine, een perfecte machine. Als je weet hoe je deze machine op de juiste manier gebruikt, heb je geen idee waartoe je in staat bent. Maar jullie hebben geleerd om alles op de ander af te schuiven. Waarom? Om deze kracht van je af te nemen, zodat je nooit denkt dat je tot iets in staat bent. Dus je hebt altijd de mening van de ander nodig, je hebt de argumenten van de ander nodig, je hebt de ander nodig om je te vertellen wat je moet doen, je hebt de ander nodig om te accepteren wat je gaat doen, waarom? Omdat je denkt dat je niet in staat bent om je eigen beslissing te nemen, je moet geaccepteerd worden door de ander, dus je wilt hun mening volgen zodat ze je aardig vinden, zelfs als hun mening helemaal verkeerd is. Maar je zult hem volgen, omdat je ieWaarom heb je de ander nodig? Je hebt een Goddelijke Vonk, je hebt de Vonk van mijn zoon in je hart, je hebt de Vonk van ieder van ons die je in je hart toelaat. Dus waarom zou je de ander zoeken, waarom zou je de mening van de ander zoeken, als je een hele raad in je hart hebt? Het is alsof je in het midden van een groot auditorium zit, waar verschillende Lichtwezens zitten en je daar in het midden zit en een vraag stelt. En iedereen, of sommigen, of sommigen zullen je een antwoord geven, maar je moet het geloven. Velen van jullie zeggen: “Oh, ik vraag en ik hoor niets!” Waarom? Omdat je het niet gelooft, je denkt dat je naar niemand kunt luisteren. Dus luister je liever naar de ander, omdat ze er zijn, je hoort ze met je eigen oor, dus is het sterker en tastbaarder voor je.mand wilt volgen, je wilt niet alleen zijn tussen zoveel mensen.

Waarom heb je de ander nodig? Je hebt een Goddelijke Vonk, je hebt de Vonk van mijn zoon in je hart, je hebt de Vonk van ieder van ons die je in je hart toelaat. Dus waarom zou je de ander zoeken, waarom zou je de mening van de ander zoeken, als je een hele raad in je hart hebt? Het is alsof je in het midden van een groot auditorium zit, waar verschillende Lichtwezens zitten en je daar in het midden zit en een vraag stelt. En iedereen, of sommigen, of sommigen zullen je een antwoord geven, maar je moet het geloven. Velen van jullie zeggen: “Oh, ik vraag en ik hoor niets!” Waarom? Omdat je het niet gelooft, je denkt dat je naar niemand kunt luisteren. Dus luister je liever naar de ander, omdat ze er zijn, je hoort ze met je eigen oor, dus is het sterker en tastbaarder voor je.

Dus ik zeg tegen jullie: zolang jullie niet naar ons luisteren, zal jullie wereld blijven zoals hij is, omdat jullie de mening van anderen propageren, niet die van jezelf. Aan de andere kant is het propageren van andermans mening de rechtvaardiging hebben dat als je een fout maakt… “Oh, ik deed het omdat hij het ook deed!”. Het was niet jouw fout, jij deed het omdat hij het deed. Is dat een argument? Natuurlijk niet, je deed het omdat je het wilde, gooi je beslissing niet op de ander. Dus zolang je niet naar binnen kijkt, zolang je ons niet ziet en luistert, zal je wereld blijven zoals hij is, er zal niets veranderen.

Tot de dag komt waarop alles zal gebeuren en degenen die echt op zichzelf vertrouwden, ons vertrouwden, zullen opstijgen. En de rest die totaal afhankelijk zijn van de mening van iemand anders, omdat ze denken dat ze niet capabel zijn, omdat ze niet geloven, omdat ze niet voelen, omdat ze niet horen, omdat ze niet zien, en verschillende andere redenen, zullen op dezelfde plaats blijven. De Vijfde Dimensie is hart, de Vijfde Dimensie is liefde, de Vijfde Dimensie is vertrouwen, het is geloof, de Vijfde Dimensie is dat je uitgaat van de kracht die je hebt.

Ik eindig mijn woorden met een vraag voor jullie om over na te denken: Als jullie producten zijn van God de Vader/Moeder, wat zijn jullie dan? Exacte kopieën van zijn kracht of zijn jullie iets anders?

Posts recentes

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Minha Experiência

Winkelwagen

Termo de Uso de Imagem de Foto Enviada para o Site anjoseluz.net

Este documento estabelece os termos e condições para o uso de imagens fotográficas enviadas para o site www.anjoseluz.net, operado pela empresa Anjos e Luz Terapias Holísticas. Ao enviar sua fotografia para o site www.anjoseluz.net, você concorda integralmente com os seguintes termos:

  1. Direitos Autorais e Propriedade Intelectual: 1.1. Você mantém todos os direitos autorais e de propriedade intelectual sobre as imagens fotográficas enviadas. 1.2. Ao enviar a imagem para o site www.anjoseluz.net, você concede à Anjos e Luz Terapias Holísticas uma licença não exclusiva, irrevogável, gratuita e mundial para utilizar, reproduzir, exibir e distribuir a imagem em conexão com o site www.anjoseluz.net e suas atividades relacionadas.

  2. Uso da Imagem: 2.1. A Anjos e Luz Terapias Holísticas poderá utilizar a imagem enviada para: a) Exibir em seu site, redes sociais e materiais promocionais.

  3. Garantias e Responsabilidades: 3.1. Você garante que possui todos os direitos necessários sobre a imagem enviada e que sua utilização pela Anjos e Luz Terapias Holísticas, conforme descrito neste documento, não viola quaisquer direitos de terceiros. 3.2. Você concorda em isentar a Anjos e Luz Terapias Holísticas de qualquer responsabilidade decorrente de qualquer reclamação de terceiros relacionada ao uso da imagem conforme permitido por estes termos.

  4. Consentimento de Uso de Imagem: 4.1. Ao enviar sua imagem para o site www.anjoseluz.net, você consente que sua imagem seja utilizada de acordo com os termos estabelecidos neste documento. 4.2. Você consente que sua imagem possa ser exibida publicamente e compartilhada em conexão com as atividades da Anjos e Luz Terapias Holísticas.

  5. Modificações nos Termos: 5.1. A Anjos e Luz Terapias Holísticas reserva-se o direito de modificar estes termos a qualquer momento, mediante aviso prévio razoável. O uso contínuo do site www.anjoseluz.net após tais modificações constitui aceitação dos termos revisados.

  6. Legislação Aplicável: 6.1. Estes termos serão regidos e interpretados de acordo com as leis do Brasil. Quaisquer disputas decorrentes destes termos serão submetidas à jurisdição exclusiva dos tribunais competentes no Brasil.

Ao enviar sua imagem para o site www.anjoseluz.net, você reconhece ter lido, compreendido e concordado com estes termos de uso de imagem. Se você não concorda com estes termos, por favor, não envie sua imagem para a Anjos e Luz Terapias Holísticas.