Maria – Jij kiest hoe moeilijk hemelvaart is

Lieve zonen en dochters van de planeet Aarde! IK BEN MARIA!

Ik houd in mijn handen veel Licht en ik plaats in het hart van ieder van jullie een bal van Licht. En als je hart het met veel Liefde ontvangt, zal het zich door je hele lichaam uitbreiden en vrede, evenwicht en Licht brengen.

Mijn zonen en dochters, vrees niets. Angst is het voedsel van het kwaad. Heb geloof, heb moed, heb de kracht om te geloven in wat je niet kunt zien. Integendeel, de tijd is gekomen voor deze planeet om te evolueren en zij die er klaar voor zijn zullen meegaan. Maar dit proces is niet gemakkelijk of eenvoudig, het is een moeilijk proces, het is een langzaam proces.

Nu is het belangrijk dat jullie begrijpen dat Moeder/Vader God jullie geen moeilijkheden in de weg legt. Als we zeggen dat het proces moeilijk is, is het moeilijk voor jou, niet omdat Moeder/Vader God dat zo bepaald heeft. Het is moeilijk omdat je niets wilt loslaten. Verandering is moeilijk, het is ingewikkeld, dat is de moeilijkheid. De verandering, het achterlaten, het loslaten van zoveel overtuigingen die in je geest zijn geplaatst en die je nu beletten vooruit te gaan.

De moeilijkheid is om iets alleen met je hart te volgen. De moeilijkheid is te geloven in iets dat je niet ziet, dus vragen velen zich af: “Waarom zou ik dit geloven, waarom zou ik zoveel moeite doen om te veranderen, wat garandeert mij dat ik kom waar zij zeggen?” Dit is een punt, misschien wel het meest complexe punt in dit proces: het geloven in wat je niet ziet. Maar ik garandeer u, degenen onder u die eenvoudigweg alles loslaten, zich ontdoen van alles wat u tegenhield, zoveel nutteloze dingen loslaten, u ziet de resultaten. En de eerste daarvan is welvaart, die overvloed die voor iedereen beschikbaar is.

Maar hoe stel je je ervoor open? Alleen door te geloven, alleen door het pad te volgen dat wij jullie tonen. Mijn zonen en dochters, ik was mens, geïncarneerd op deze planeet en ik weet hoe moeilijk het is om alles wat ons geleerd is uit onze geest te wissen. Ik heb in het vlees alles gevoeld wat ik weigerde te geloven, wat mijn zoon mij vertelde. Ik ben ook door dit proces gegaan en kijk waar ik nu ben; kijkend naar ieder van jullie.

Mijn zonen en dochters, we vragen niet veel. Stop om te begrijpen dat het enige wat we vragen Liefde is, is een broeder liefhebben, is de planeet liefhebben, is de dieren liefhebben. Dan vragen velen zich af, “Hoe kan ik een dier liefhebben dat mij kan doden?” En ik antwoord jullie, dat hij in zijn oneindige schepping niet zo is, hij is zachtmoedig en nederig, Maar hij is veranderd, hij is aangepast om jullie aan te vallen. Dus bekijk hem niet als een vijand. Nu heb je nog bedenkingen tegen hem, maar bekijk hem als een goddelijke schepping en dat hij diep in zijn kleine hart zachtmoedig en mild is.

En ik vraag u: zijn al uw broeders en zusters gelijk? Je hebt vandaag broeders die goed, liefdevol en vriendelijk zijn, maar je hebt er ook die je pijn doen, die tegen je schreeuwen, die je desnoods doden. Maar heeft hij opgehouden een goddelijke vonk te zijn, heeft hij opgehouden een goddelijke schepping te zijn? Nee, hij is gewoon de weg kwijt, hij koos de duisternis, hij koos de schaduwen.

Dus mijn zonen en dochters, de vraag hier is niet of het de moeite waard is om Liefde en Licht te volgen. De vraag zou het tegenovergestelde moeten zijn: wat verlies ik als ik Liefde en Licht volg? Maar niet wat je materieel verliest. Jullie begrijpen meestal wel dat je door te kiezen voor het volgen van Liefde en Licht, pleziertjes zult verliezen, materiële zaken zult verliezen en dat je alles zult verliezen wat jullie vandaag zo goed doet. Is dat zo of ben je eraan gewend geraakt?

Vraag jezelf dus af: gehechtheid aan materiële goederen waarvoor? Wanneer je dit lichaam verlaat neem je niets mee. Dan denken velen dat ze hun leven moeten opgeven om het over te laten aan hen die overblijven. Is dit de beste manier om hen te helpen of is het een manier om hen te veranderen in kleine vampiers van jouw energie, omdat ze weten dat ze alles gemakkelijk in handen zullen hebben? Dus waarom leef je niet, waarom profiteer je niet van de tijd dat je hier nog bent en laat iedereen zijn eigen weg gaan.

Het is moeilijk voor u om dit te begrijpen; dat hoe meer voorzieningen u in de handen van uw kinderen legt, hoe meer zij zullen moeten lijden om te leren. Heb je niet begrepen wat ik zei? Het is jammer, want dit is de grote waarheid; jullie verwennen jullie kinderen door ze alles gemakkelijk in handen te geven, en waar is hun pad van evolutie? Het is verloren omdat ze niets hoeven te doen, ze hebben alles in handen.

Er komt misschien een dag dat je zult huilen omdat je zo hebt gehandeld en een wezen hebt geschapen zonder Liefde, zonder wil, zonder enige aanleg voor uitdagingen omdat je ze nooit onder ogen hebt hoeven zien. Jullie doen in naam van de Liefde alles verkeerd. Dit is niet liefdevol, dit is een mens in een cocon stoppen zodat hij niet zijn eigen pad leeft, maar het pad dat jullie ouders voor hem hebben gekozen.

Dus als we zeggen dat het proces moeilijk is, begrijp je de moeilijkheid? Jullie maken het moeilijk, het proces is eenvoudig, je moet alleen je hart openen en liefhebben. Maar niet deze liefde die je op aarde ervaart. Liefhebben is de ander vrijlaten, liefhebben is een kind laten vallen om te leren dat je voorzichtig moet zijn op je weg. Het is niet het op je schoot dragen zodat het je knieën niet bezeert. Besef je wel hoe verkeerd je handelt? Dit is niet de manier om een sterk, moedig en evenwichtig mens voort te brengen.

Daar liggen de moeilijkheden. Wanneer wij zeggen: kies ervoor het Licht te volgen, ongeacht wie er aan je zijde staat, denken velen onmiddellijk: “Ik laat degene die aan mijn zijde staat niet los!” En waarom niet? Je bent aan hem gelijmd geboren, je ziel is aan de zijne gelijmd? En we hebben hier al vele malen gezegd, dat zij die hiervoor kiezen, niet bij elkaar zullen blijven, ieder zal zijn eigen weg gaan. En waar je ook heengaat, je zult geen herinnering hebben aan wat je hier beleefd hebt. Dus wat heb je eraan om je wandeling te elimineren, voor die andere ziel die net in deze incarnatie naast je zit.

Je hebt niets geleerd. Je blijft leven in relatie tot de ander, in functie van de ander… waar de weg van een ziel uniek is, geïsoleerd, eigen. Op enkele uitzonderingen na, lopen zielen niet samen. Ze incarneren en disincarneren niet samen. Dat gebeurt alleen als er een werkelijke noodzaak tot evolutie is. Dus, begrijp dat de moeilijkheden worden veroorzaakt door God de Vader/Moeder, door ons? Nee, het zijn jullie, die niets willen opgeven, niets willen veranderen, willen blijven leven in deze prachtige wereld waarin jullie leven. Maar met één detail: een heerlijke wereld waarin je elke seconde klaagt over wat er in gebeurt en God de Vader/Moeder vervloekt om wat er gebeurt. Is het in deze wereld dat je wilt doorgaan, is het in een soortgelijke wereld als deze dat je wilt doorgaan? Moge uw wil geschieden.

Jullie zielen zullen in de toekomst wenen, want zij zullen de tijd zien die zij hebben verspild, het pad dat zij hebben gemist en zij zullen zichzelf terugzien in de derde dimensie, levend in alles wat jullie hier leven of erger. Terwijl velen in het Licht zullen leven, zullen zij in ware Liefde leven, zullen zij in een totaal gebalanceerde wereld leven. Alleen omdat jullie alles hebben losgelaten, alles hebben achtergelaten en hebben geloofd in elk woord, in elke lering, in elke energie die wij naar ieder van jullie hebben uitgestraald.

Denk mijn kinderen en kinderen, het proces zal spoedig plaatsvinden. De tijd gaat snel voorbij en hoe meer jullie morgen laten beslissen, ik verzeker jullie: het kan te laat zijn.

vertaald door I. Nomden

Posts recentes

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Minha Experiência

Winkelwagen