Maria – Wees voorzichtig bij het zoeken naar nieuwe paden

Lieve zonen en dochters van de planeet Aarde! IK BEN MARIA!

Ik wil nogmaals iedereen bedanken die hard werkt om onze boodschappen over de hele wereld te verspreiden. Laten we wat er nu gebeurt heel eenvoudig stellen: de reactie is begonnen. Het is alsof wij lange tijd op een grote tafel, vele verschillende vloeistoffen hebben gehad, elk met een actie, elk met een gevoel, iets dat overwonnen moet worden, en een groot vat in het midden van deze tafel, dat gebruikt zou worden om het allemaal te mengen.

Ik kan jullie zeggen dat wij het allemaal al hebben gemengd en dat dit grote vat, binnen jullie begrip van grootte, immens is, het is groter dan jullie planeet en op dit moment is het al omgekeerd op jullie planeet, met andere woorden, alle reacties zijn al aan de gang. Er is geen reden tot paniek, er is geen reden tot wanhoop. Vertrouwen is nu het devies, en bovenal moet ieder van u zijn eigen weg zoeken, zijn eigen weg volgen, u niet laten leiden door de mening van anderen, u niet laten leiden door de vermeende wijsheid van anderen.

Alles wat gehoord, gelezen of gesproken wordt, moet in het hart gefilterd worden. Als het hart met vreugde reageert, absorbeer het, maar als het hart niets goeds uitstraalt, integendeel, het geeft dat vreemde gevoel, vergeet het, luister er zelfs niet meer naar. Wij kunnen u zeggen dat vandaag velen opstaan om onze boodschappen door te geven, maar niet door ze van elders over te nemen, maar door zich “doorgeefluiken van onze boodschappen” te noemen. Dit verspreidt zich over de planeet alsof we plots vele stemmen nodig hebben om de wereld te doen horen.

Ik zou zeggen dat we wel stemmen nodig hebben, maar we creëren geen nieuwe kanalen. Precies, zodat er het vertrouwen is dat al geschapen is, door hen die deze missie hebben. Wees dus heel voorzichtig, mijn kinderen, met wie jullie je verbinden met vermeende nieuwe boodschappen. We zouden kunnen zeggen dat niet alle kanalen zich bewust zijn van wat zij ontvangen. Een grote meerderheid gelooft zelfs dat zij boodschappen van ons ontvangen, maar helaas is dat niet zo. En elke minuut dat de reactie zich verspreidt zal dit toenemen, allemaal met het doel om u in verwarring te brengen, met het doel om tegenstrijdige informatie te brengen met wat u hebt gehoord.

Voor ieder van jullie die al zo lang op deze weg zit, is de tijd gekomen om de overtuiging te hebben van waar je in gelooft. Zoek niet naar nieuwe landschappen, zoek niet naar nieuwe paden, de tijd is nu gekomen om het pad te volgen dat reeds bekend is en waarvan bekend is dat het het juiste pad is. Laat de nieuwsgierigheid je niet te pakken krijgen. Vergeet niet dat zij die het niet-licht dienen geïncarneerd zijn, zij zijn geen energieën of geesten, zij zijn geïncarneerd en hebben alle eigenschappen die jullie hebben en kunnen zich gemakkelijk voordoen als een Wezen van Licht.

De kanalen die zogenaamd onze boodschappen ontvangen, ontvangen deze van wezens die hier niet langer geïncarneerd zijn, maar die door hun vibratie de boodschappen die zij ontvangen, kunnen aanvaarden. Ik beschuldig hier niemand, want de grote meerderheid vergist zich; zij denken dat zij dingen van het Licht ontvangen en het ego vult zich snel, want het lijkt heel interessant voor u om boodschappen van ons te ontvangen.

Ik zou iedereen vertellen dat we met iedereen kunnen praten, niet alleen met zenders. U kunt onze boodschappen horen, maar ze zijn aan u gericht, niet aan het Al. Dit is boodschappen ontvangen die gericht zijn op jouw ontwikkeling, niet voor iedereen. Als wij boodschappen doorgeven aan iedereen, zou dat channeling zijn. Maar ieder van jullie zou voorbereid moeten zijn, je zou een missie moeten hebben. En waarom verscheen deze missie nu pas? We zijn hier al zo lang, onze boodschappen aan het doorgeven en nu, uit het niets, verschijnen er duizenden die beweren channelaars te zijn.

Pas op! Let goed op. Dit is meer een manier om verwarring te zaaien dan om te helpen. Geloof niet in data, geloof niet in veronderstelde gebeurtenissen, geloof niet in gedetailleerde verklaringen van wat er gaat gebeuren. Wij zouden hier nooit over spreken, wij kunnen nooit toestaan dat Lichtwezens u precies vertellen wat er gaat gebeuren; wij staan het niet toe. Jullie volgen allemaal onze beslissingen. Dus, wat je ook uitgelegd hoort worden, je vertellen hoe het zal zijn, geloof het niet, want elke seconde van je tijd, wordt er een nieuwe tijdlijn gecreëerd, afhankelijk van je energie. Dus, hoe kun je precies uitleggen wat er gaat gebeuren?

Als de mensheid van een lage trilling is, zal het op de ene manier zijn, als het hoog is zal het op een andere manier zijn. Dus, hoe kun je zeggen hoe het zal zijn? Geloof het maar niet. Wij kennen alle tijdlijnen, maar ze worden allemaal gecreëerd en gevolgd door de vibratie van de planeet; door de vibratie van de mensen die op de planeet zijn. Dus, geloof niet in iets dat verklaringen en data heeft, want zelfs wij weten het niet. Alles gebeurt in het hier en nu, dus we kunnen geen data in uw tijdschema plaatsen.

We kijken naar de energie van de mensen op de planeet. De reacties zijn al aan de gang, en we zullen zien hoe elke bewoner van deze prachtige planeet, zich begint te gedragen. Let op wat er dagelijks gebeurt, want u zult merken dat er elke dag iets anders is. De reacties gebeuren. En wat zal het resultaat zijn van deze reacties? Dit resultaat is afhankelijk van hoe u op hen reageert. Maar er is geen stoppen aan, er is geen weg terug.

Nu is de weg één grote…, zoals je in je wereld hebt, van die speeltjes waar je uitglijdt en je kunt niet in het midden stoppen en daar beneden val je ergens in het water. Niet dat de reacties jullie ten val zullen brengen, integendeel, de reacties zijn opdat waarheid, licht en gerechtigheid rustig op jullie planeet kunnen verschijnen. Er zullen veel waarheden naar boven komen, en hoe zal jij reageren? Hoe zal de mensheid reageren?

Dus, alles is al gebeurt. Het is aan ieder van jullie om te observeren. Maak aantekeningen, hou elke dag bij wat je geleerd hebt. Dus, het is alsof je op dat glibberige speeltje zit, er is geen houden aan, de reactie gebeurt en jullie zullen allemaal deze reacties ontvangen. Als je wilde dat het begon, dan zeg ik je: het is begonnen. Dan zullen velen van jullie vragen, “Maar wat bedoel je? Je hebt niets gedaan. Ja, we doen nooit iets. Je weet niet hoe het zal gebeuren. Je weet niet wat er gaat komen.

Dus zeg ik tegen ieder van jullie: ik houd deze planeet altijd in mijn schoot en straal mijn liefde, mijn energie, uit naar ieder klein hartje dat van mij houdt en ik stop dat kleine beetje liefde in dat hartje, zodat het groeit en het alles duidelijker ziet. Zij die mijn vonk niet in hun hart hebben, ik straal alleen energie uit, ik kan niets doen, omdat hij mij geen toestemming heeft gegeven om op hem in te werken. Ik straal alleen liefde en veel lichtenergie uit, zodat, wie weet, dat hart besmet kan zijn en zo, dat is al mijn tijd.

Ik ben helemaal gefocust op deze planeet, ik en degene die mijn zoon was. Wij zijn op dit moment de Bewakers van deze planeet, we versnellen de reacties waar we kunnen en vertragen een beetje waar we moeten. Maar ze gebeuren wel. Snap je het niet? Wat bedoel je met je ziet het niet? Er gebeurt zoveel op jullie planeet, anders dan het ooit was en jullie zien niets? Oh, je wilt sensatie, je wilt iets groots, iets dat iedereen “Oh!” laat zeggen. Kalmeer. Het moment van de grote verrassing zal komen, we moeten alleen de grond voorbereiden voor de grote verrassing. En wat zal deze grote verrassing zijn?

Velen stellen het zich voor, maar ze weten niet hoe het zal zijn. Niemand weet het. Luister niet naar veronderstelde verschijningen, veronderstelde interventies die wij zullen doen. Wij zijn van het Licht, wij handelen niet op deze manier. Wij zullen alles doen voor het welzijn van deze planeet, alles wat nodig is om jullie te bevrijden “uit de klauwen” van hen die jullie manipuleren. Dat is wat we zullen doen. Nu, hoe gaan we het doen? Dit gaat je niets aan. We zullen het op de meest liefdevolle manier doen. We zullen het doen op de meest verlichte manier, bepaald door Moeder/Vader God. En hoe zal het zijn? Wacht en je zult het zien.

Dus mijn grote boodschap vandaag is: blijf op koers, blijf niet zoeken naar nieuwe wegen van steun, blijf waar je bent. Luister niet naar zoveel nieuwe dingen die langskomen. En als u luistert, als u voelt dat u er klaar voor bent, luister dan met uw hart en dan zult u misschien het vertrouwen hebben om te geloven wat wij zeggen.

Posts recentes

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Minha Experiência

Winkelwagen

Termo de Uso de Imagem de Foto Enviada para o Site anjoseluz.net

Este documento estabelece os termos e condições para o uso de imagens fotográficas enviadas para o site www.anjoseluz.net, operado pela empresa Anjos e Luz Terapias Holísticas. Ao enviar sua fotografia para o site www.anjoseluz.net, você concorda integralmente com os seguintes termos:

  1. Direitos Autorais e Propriedade Intelectual: 1.1. Você mantém todos os direitos autorais e de propriedade intelectual sobre as imagens fotográficas enviadas. 1.2. Ao enviar a imagem para o site www.anjoseluz.net, você concede à Anjos e Luz Terapias Holísticas uma licença não exclusiva, irrevogável, gratuita e mundial para utilizar, reproduzir, exibir e distribuir a imagem em conexão com o site www.anjoseluz.net e suas atividades relacionadas.

  2. Uso da Imagem: 2.1. A Anjos e Luz Terapias Holísticas poderá utilizar a imagem enviada para: a) Exibir em seu site, redes sociais e materiais promocionais.

  3. Garantias e Responsabilidades: 3.1. Você garante que possui todos os direitos necessários sobre a imagem enviada e que sua utilização pela Anjos e Luz Terapias Holísticas, conforme descrito neste documento, não viola quaisquer direitos de terceiros. 3.2. Você concorda em isentar a Anjos e Luz Terapias Holísticas de qualquer responsabilidade decorrente de qualquer reclamação de terceiros relacionada ao uso da imagem conforme permitido por estes termos.

  4. Consentimento de Uso de Imagem: 4.1. Ao enviar sua imagem para o site www.anjoseluz.net, você consente que sua imagem seja utilizada de acordo com os termos estabelecidos neste documento. 4.2. Você consente que sua imagem possa ser exibida publicamente e compartilhada em conexão com as atividades da Anjos e Luz Terapias Holísticas.

  5. Modificações nos Termos: 5.1. A Anjos e Luz Terapias Holísticas reserva-se o direito de modificar estes termos a qualquer momento, mediante aviso prévio razoável. O uso contínuo do site www.anjoseluz.net após tais modificações constitui aceitação dos termos revisados.

  6. Legislação Aplicável: 6.1. Estes termos serão regidos e interpretados de acordo com as leis do Brasil. Quaisquer disputas decorrentes destes termos serão submetidas à jurisdição exclusiva dos tribunais competentes no Brasil.

Ao enviar sua imagem para o site www.anjoseluz.net, você reconhece ter lido, compreendido e concordado com estes termos de uso de imagem. Se você não concorda com estes termos, por favor, não envie sua imagem para a Anjos e Luz Terapias Holísticas.