Maria – Wees werkelijk Zuilen van Licht

Lieve zonen en dochters van de planeet Aarde! IK BEN MARIA!

Mijn hart is altijd vervuld van vreugde als ik weer bij jullie kan zijn. Vrees niets, mijn kinderen. Zie alles wat komt tegemoet met liefde en vrede in je hart. Laat je niet meeslepen door angst. Angst schuilt in elke hoek van deze planeet. Het wordt elk moment door jullie zelf aangewakkerd en het is een enorme kracht. Ze mag dan klein zijn, maar ze heeft een immense kracht om je uit balans te brengen.

Vrees niets. Houd je hart vol vertrouwen. Houd je hart in het Licht. Houd je hart op je doelen gericht. Laat je niet meeslepen door angst. Laat je niet meeslepen door wat er om je heen gebeurt. Alles wat we doen heeft een doel, en alles wat zij doen heeft ook een doel: om het geloof weg te nemen, om vrede weg te nemen, om vreugde weg te nemen, om het vertrouwen weg te nemen dat het Licht aan het winnen is.

Velen van jullie beginnen al te twijfelen aan de overwinning van het Licht. En waarom is dat? Jullie klampen je vast aan heel kleine dingen. Jullie klampen je vast aan gebeurtenissen die slechts een groot theater zijn, om precies dat in jullie uit te lokken, twijfel, gebrek aan vertrouwen, en om jullie gemakkelijker te manipuleren te maken.

Laat je er niet in betrekken, mijn kinderen. Vrees niets. Het Licht heeft al gewonnen. We zullen niet winnen, we hebben al gewonnen. Het kwaad is volledig verspreid over het oppervlak van de planeet, nog steeds aan het werk, precies daar waar angst nog steeds heerst. Hoe meer je bang bent, hoe meer het kwaad zal groeien. Nee, dit betekent niet dat het Licht niet wint, het betekent dat je betrokken raakt bij de verkeerde energie. Het betekent dat je macht geeft aan degenen die niet langer macht kunnen hebben.

Elke angst, elke kwelling, voedt wat zij doen. We hebben het hier al gezegd: Het kaf wordt van het koren gescheiden. Wil jij kaf zijn? Als dat zo is, voed dan deze energie, voed de angst, voed de woede, voed de opstand. Het maakt niet uit tegen wie; voed het. En je zult deel uitmaken van het kaf en er steeds meer door aangetrokken worden. Alles om je heen zal precies dat zijn: pijn en geweld.

Als je er nu voor kiest om het Licht te zijn, als je ervoor kiest om het koren te zijn, vul jezelf dan op elk moment van geweld dat je om je heen ziet met Licht, wees Licht. Kijk naar alles wat er gebeurt en omhul dat probleem met Licht. Dit is jouw rol. Het gaat er niet om weg te lopen, het gaat er niet om te klagen, het gaat er niet om ergens bang voor te zijn. Jouw rol is om Licht uit te stralen. Je noemt jezelf een Lichtpijler en Lichtpilaren lopen niet rond. Ze zijn geplant in Gaia’s baarmoeder, ze zijn geplant in Gaia’s 

Dit is jullie rol: Pilaren van Licht zijn. De schaduwen neerhalen, bestrijden, elimineren; niet met oorlog, niet met woede, niet met angst, alleen met Licht. Alleen op deze manier vervullen jullie de rol die jullie wilden vervullen. Een Pijler van Licht kent geen angst, zelfs als de schaduwen aan je voeten komen en op je structuur klimmen, met wie ben je verbonden? Gaia. Naar wie wijst je punt? De Bron. 

Dus als dit gebeurt, vraag Gaia dan om hulp, vraag God de Vader/Moeder om hulp, en je zult een energie zijn die zo immens, zo sterk, zo levendig is, dat al die schaduwen getransmuteerd zullen worden in pure liefde.

Wees pilaren van Licht. Wees geen pilaren van angst. Want dat gebeurt ook. Als je angst voedt, twijfel voedt, rebellie voedt, zul je ophouden een Pilaar te zijn, want een Pilaar van Licht voedt zich niet met schaduwen, het is alleen Licht.

Wat wil je zijn, een onverlichte Pijler of een Pijler vol Licht? Vrees niets. Vrees niets. Vrees niets.

(vertaald door I. Nomden)

Posts recentes

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Minha Experiência

Winkelwagen

Termo de Uso de Imagem de Foto Enviada para o Site anjoseluz.net

Este documento estabelece os termos e condições para o uso de imagens fotográficas enviadas para o site www.anjoseluz.net, operado pela empresa Anjos e Luz Terapias Holísticas. Ao enviar sua fotografia para o site www.anjoseluz.net, você concorda integralmente com os seguintes termos:

  1. Direitos Autorais e Propriedade Intelectual: 1.1. Você mantém todos os direitos autorais e de propriedade intelectual sobre as imagens fotográficas enviadas. 1.2. Ao enviar a imagem para o site www.anjoseluz.net, você concede à Anjos e Luz Terapias Holísticas uma licença não exclusiva, irrevogável, gratuita e mundial para utilizar, reproduzir, exibir e distribuir a imagem em conexão com o site www.anjoseluz.net e suas atividades relacionadas.

  2. Uso da Imagem: 2.1. A Anjos e Luz Terapias Holísticas poderá utilizar a imagem enviada para: a) Exibir em seu site, redes sociais e materiais promocionais.

  3. Garantias e Responsabilidades: 3.1. Você garante que possui todos os direitos necessários sobre a imagem enviada e que sua utilização pela Anjos e Luz Terapias Holísticas, conforme descrito neste documento, não viola quaisquer direitos de terceiros. 3.2. Você concorda em isentar a Anjos e Luz Terapias Holísticas de qualquer responsabilidade decorrente de qualquer reclamação de terceiros relacionada ao uso da imagem conforme permitido por estes termos.

  4. Consentimento de Uso de Imagem: 4.1. Ao enviar sua imagem para o site www.anjoseluz.net, você consente que sua imagem seja utilizada de acordo com os termos estabelecidos neste documento. 4.2. Você consente que sua imagem possa ser exibida publicamente e compartilhada em conexão com as atividades da Anjos e Luz Terapias Holísticas.

  5. Modificações nos Termos: 5.1. A Anjos e Luz Terapias Holísticas reserva-se o direito de modificar estes termos a qualquer momento, mediante aviso prévio razoável. O uso contínuo do site www.anjoseluz.net após tais modificações constitui aceitação dos termos revisados.

  6. Legislação Aplicável: 6.1. Estes termos serão regidos e interpretados de acordo com as leis do Brasil. Quaisquer disputas decorrentes destes termos serão submetidas à jurisdição exclusiva dos tribunais competentes no Brasil.

Ao enviar sua imagem para o site www.anjoseluz.net, você reconhece ter lido, compreendido e concordado com estes termos de uso de imagem. Se você não concorda com estes termos, por favor, não envie sua imagem para a Anjos e Luz Terapias Holísticas.