Meesteres Nada – Focus op je eigen pad

Beste broeders en zusters van de planeet Aarde! IK BEN MEESTERES NADA!

Om hier vandaag weer met jullie allemaal te zijn brengt grote vreugde in mijn hart. Ik ben erg dankbaar voor deze toestemming van Vader/Moeder God. Val mijn broeders niet lastig met de buitenwereld, val niet lastig met de energieën die het pad van ieder van jullie willen afleiden. Je moet je concentreren, je moet veilig lopen, en om veilig te lopen moet je naar het pad kijken, je moet op het pad letten om niet over een steen te struikelen en te vallen, om niet in een gat te vallen, om niets te raken. Aandacht is alles op dit moment, alles gebeurt om je af te leiden, om je bewustzijn van het pad te halen. 

En wat daarbuiten gebeurt is natuurlijk niet mooi om naar te kijken of om over te praten, het zijn voorbeelden van pure onevenwichtigheid, voorbeelden van de resultaten van degenen die jullie altijd gemanipuleerd hebben. Laat je door niets aantrekken, kijk gewoon naar het licht. Natuurlijk kunnen maar weinigen van jullie intens naar jezelf gekeerd leven, alleen degenen onder jullie die alleen leven bereiken deze prestatie omdat jullie in een eigen wereld leven, een eenzame wereld die door niemand om je heen wordt beïnvloed. Ik zeg hier niet dat zij bevoorrecht zijn, alleen de reis van hun ziel heeft hiertoe geleid, dat zij op dit moment alleen zijn. 

Maar anderzijds lijden velen juist omdat zij alleen zijn; zij voelen zich in de steek gelaten, zij voelen zich ontmoedigd om de reis voort te zetten. Dus je ziet dat er geen voorrecht is, er zijn verschillende situaties. Zij die van dag tot dag moeten leven met mensen om zich heen, die niet begrijpen wat er gebeurt, en die zijn wat ze zijn, maar die door hun manier van denken en handelen het evenwicht verstoren. Dus, voor wie is het gemakkelijk? Niemand. Het pad naar het Licht, het evolutionaire pad, is nooit gemakkelijk geweest en zal dat ook nooit zijn. Je moet veel dingen loslaten die je leuk vindt, je moet ook veel mensen loslaten. 

Je moet alleen lopen, maar deze eenzame man kan nooit gezien worden als een echte eenling. Omdat je leert je Meesters om je heen te hebben, leer je je Hogere Zelf aan je zijde te hebben, als een vriend om mee te praten. Dat is het grote punt, niemand is alleen. Veel mensen vinden de wandeling helemaal eenzaam, maar dat is het niet, het is een heel leuke wandeling omdat er veel mensen rondlopen en telkens als je naar het licht loopt komen er meer wezens om je gezelschap te houden. Velen zullen zeggen: “Ik geloof niet dat ze er zijn, ik zie ze niet, ik voel ze niet en ik hoor ze niet!” Nou, in jouw geval is er ongeloof, er is geen vertrouwen, dus je voelt ze op geen enkele manier.

Er moet het vertrouwen en de zekerheid zijn, dat je omringd bent door vele Lichtwezens en dat hoe meer je naar het Licht wandelt, hoe meer je je bewustzijn uitbreidt, hoe meer je wandelt volgens wat nodig is, hoe meer wezens je benaderen. Omdat je frequentie toeneemt en het meer en meer geëvolueerde wezens brengt. Vaak kun je deze wezens niet voelen, zien of horen; maar veel intuïties, veel ideeën, veel gedachten die in je geest opkomen, komen van hen die je leiden, je helpen een juist pad te volgen. Maar dit is allemaal een constructie, elke minuut, hoe meer Licht je hebt, hoe meer Lichtwezens je aantrekt. Als je om een of andere reden je vibratie verlaagt, daal je op die schaal en verlies je het contact met die wezens. Het is alsof het verdiepingen van een gebouw zijn, en als je de bovenste verdieping bereikt, ontmoet je meer ontwikkelde mensen en als je terugkeert heb je geen contact meer met hen. Het is allemaal heel eenvoudig, er is geen onderscheid tussen jullie. 

Wat ieder van jullie onderscheidt is de wandeling, de manier waarop je loopt, wat je trilt tijdens de wandeling. En leer altijd: elke keer dat je omhoog klimt, elke keer dat je hoger vibreert, heb je toegang tot veel meer dingen, tot veel meer Lichtwezens die je kunnen begeleiden. Dit is hoe het werkt, er is geen straf, er is geen verlies omdat wij wegnemen, het verlies is omdat je ervoor kiest af te dalen, je kiest ervoor lager te vibreren en dit blijft niet onopgemerkt. Vibratie is iets heel subtiels en elk gevoel, elke gedachte, die indruist tegen de aanduidingen van het Licht doet je vibratie dalen en je verliest het contact met al die hogere wezens.

Je trilt weer hoog, het contact komt terug. Het is heel eenvoudig, het is interessant om deze stijging en daling van je vibratie te zien. En waarom gebeurt het? Want je bent niet alleen op jezelf gericht, maar ook op je omgeving, je geeft om hen, je wilt koste wat kost dat ook zij het pad volgen, omdat je hen niet wilt verliezen. Maar er is de vrije wil en de keuze van een ieder. Dus elke keer dat je terugkomt, tril je lager door hen. Wie houdt je tegen op je reis? Jij bent het. Je bent te laat en ze merken niet eens de moeite die je doet. 

Kijk mijn broeders, ieder voor zich, het is je eigen reis. Het heeft geen zin te proberen de geest van anderen te verheffen, ieder van jullie zal zijn moment van expansie hebben, ieder van jullie zal zijn moment hebben om de waarheid te zien, van jezelf boven alles. Jij bent het niet die het laat zien. Alles wat op dit moment op de planeet gebeurt is precies dat, het Licht breidt het bewustzijn uit, het verwijdert de sluiers, de maskers. En iedereen zal zichzelf echt kunnen zien zoals ze zijn in de spiegel, inclusief jijzelf. Je kunt je niet verbergen, niet ontkennen wie je bent of wat je ziel ooit was. Alles komt aan de oppervlakte om opgelost te worden, om afgemaakt te worden.

En iedereen maakt dit mee, niet alleen de ontwaakten, alle bewoners van deze planeet. Dus begrijp, iedereen lijdt op zijn eigen manier, op zijn eigen manier, alles wat komt. Ja, ook voor hen is er lijden, jullie weten wat er gebeurt en voor jullie is het niet gemakkelijk, stel je voor dat zij niets begrijpen en niets accepteren? De lessen zijn veel zwaarder, veel dieper, en daarom is er zoveel onbalans op de planeet. Omdat ze niet weten hoe ze iets moeten aanpakken, met liefde. Ze komen in opstand en deze opstand brengt alles wat waar is dat ze werkelijk zijn. Dus mijn broeders, het pad is niet gemakkelijk, maar wees er zeker van dat het de moeite waard is om hoog te blijven vibreren, het is de moeite waard om hoger en hoger te blijven vibreren. Want door steeds hoger te vibreren, zul je meer wezens ontmoeten en meer geschenken ontvangen. Begrijp deze gaven niet zoals u ze gebruikt in uw wereld, wij kopen niemand om, het zijn alleen de verdieners van die trillingslaag. Als je het bereikt heb je recht op alles wat er is, niet omdat jij het bent, het kan jij zijn en ieder ander die tot die trilling komt. Beschouw jezelf dus niet als een hoofdpunt in de wereld, je bent één onder allen en allen die evolueren doorlopen dezelfde stadia.

Er zijn geen privileges, het Licht geeft niemand privileges. Als je het wilt begrijpen als voorrecht, voorrecht zijn zij die het Licht volgen, dat is alles. Iedereen wordt gelijk behandeld, iedereen krijgt hetzelfde. Dus begin je meer bewust te worden van jezelf, kijk niet langer opzij, kijk naar het pad, want er kan een steen liggen, er kan een gat zijn, er kan een boom zijn en de hobbel zal niet erg leuk zijn. Je moet naar je eigen pad kijken en het universum voor iedereen om je heen laten zorgen. En wat van hen moet zijn, zal van hen zijn. Wat er met hen gebeurt, zal gebeuren. U zult dit in geen geval veranderen. 

Zorg voor je eigen pad, vergeet het pad van anderen. Er is nog tijd voor ze om wakker te worden, om het te begrijpen. Wanhoop niet, het is nog niet het moment. Het moment is voor jou om hoog te stijgen, om hoog te vibreren, om hoog te reiken en hen te laten zien… “Kijk, ik heb het gedaan, dus jij kunt het ook!” En u moet een voorbeeld zijn, een vorm van aanmoediging, zodat zij de hoogten kunnen bereiken die u hebt bereikt. Dit is de weg, dit is de houding die je nu moet aannemen, vergeet de buitenwereld, vergeet de afleidingen, kijk naar je eigen wegen. Dit is bewegen naar het licht.

Posts recentes

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Minha Experiência

Winkelwagen

Termo de Uso de Imagem de Foto Enviada para o Site anjoseluz.net

Este documento estabelece os termos e condições para o uso de imagens fotográficas enviadas para o site www.anjoseluz.net, operado pela empresa Anjos e Luz Terapias Holísticas. Ao enviar sua fotografia para o site www.anjoseluz.net, você concorda integralmente com os seguintes termos:

  1. Direitos Autorais e Propriedade Intelectual: 1.1. Você mantém todos os direitos autorais e de propriedade intelectual sobre as imagens fotográficas enviadas. 1.2. Ao enviar a imagem para o site www.anjoseluz.net, você concede à Anjos e Luz Terapias Holísticas uma licença não exclusiva, irrevogável, gratuita e mundial para utilizar, reproduzir, exibir e distribuir a imagem em conexão com o site www.anjoseluz.net e suas atividades relacionadas.

  2. Uso da Imagem: 2.1. A Anjos e Luz Terapias Holísticas poderá utilizar a imagem enviada para: a) Exibir em seu site, redes sociais e materiais promocionais.

  3. Garantias e Responsabilidades: 3.1. Você garante que possui todos os direitos necessários sobre a imagem enviada e que sua utilização pela Anjos e Luz Terapias Holísticas, conforme descrito neste documento, não viola quaisquer direitos de terceiros. 3.2. Você concorda em isentar a Anjos e Luz Terapias Holísticas de qualquer responsabilidade decorrente de qualquer reclamação de terceiros relacionada ao uso da imagem conforme permitido por estes termos.

  4. Consentimento de Uso de Imagem: 4.1. Ao enviar sua imagem para o site www.anjoseluz.net, você consente que sua imagem seja utilizada de acordo com os termos estabelecidos neste documento. 4.2. Você consente que sua imagem possa ser exibida publicamente e compartilhada em conexão com as atividades da Anjos e Luz Terapias Holísticas.

  5. Modificações nos Termos: 5.1. A Anjos e Luz Terapias Holísticas reserva-se o direito de modificar estes termos a qualquer momento, mediante aviso prévio razoável. O uso contínuo do site www.anjoseluz.net após tais modificações constitui aceitação dos termos revisados.

  6. Legislação Aplicável: 6.1. Estes termos serão regidos e interpretados de acordo com as leis do Brasil. Quaisquer disputas decorrentes destes termos serão submetidas à jurisdição exclusiva dos tribunais competentes no Brasil.

Ao enviar sua imagem para o site www.anjoseluz.net, você reconhece ter lido, compreendido e concordado com estes termos de uso de imagem. Se você não concorda com estes termos, por favor, não envie sua imagem para a Anjos e Luz Terapias Holísticas.