Meesteres Nada- Reis van Vergeving – Zevende Tournee

Beste broeders van de planeet Aarde! IK BEN MEESTERES NADA!

Het is met grote vreugde, met grote voldoening in mijn hart dat ik hier opnieuw ben op deze Dag van Vergeving. Vandaag eindigt mijn deelname aan deze reis; een reis van louter leren, een reis van verheffing, een reis van bevrijding. Als jullie jezelf terug in de tijd zouden kunnen kijken naar vóór de eerste dag van deze reis en jezelf vandaag zouden kunnen zien, zouden jullie verbaasd zijn over het verschil in jullie zielen. Vandaag kun je het geloven, jullie zijn stralende lichtpuntjes en extreem verblind door zoveel licht. 

Er zijn nog steeds connecties. Ja, die zijn er, maar de bloedverwantschappen zijn het die de meeste problemen veroorzaken; zij zijn het die de verkeerde overtuigingen brengen; zij zijn het die dikwijls gesloten wegen brengen, ziekten, een reeks ongelukken en deze hebt u praktisch allemaal geëlimineerd. En wat zouden de andere verbindingen zijn? Onthoud, jullie zijn zielen van andere werelden, van andere planeten. Dus deze andere verbindingen komen uit andere dimensies, uit andere levens buiten deze planeet en dit is nog niet het moment om ze los te laten. Maar ik kan jullie vertellen dat het voor veel zielen die nu al duizenden jaren hier op deze planeet zijn, een grote verschuiving is geweest, het is een grote reiniging geweest van al die tijd van gevangen zijn en het ontvangen van ideeën, concepten en overtuigingen die niet langer passen in de wereld van vandaag. 

Uw wereld telt vele zielen die de barbaarse tijden van uw bestaan hebben meegemaakt en er nog niet in geslaagd zijn zich te bevrijden van die gevoelens, van macht, van denken dat zij kunnen doen wat zij willen zonder enige vorm van consequentie. Aan deze tijd komt een einde, want elke ziel heeft een straf die de vrucht zal zijn van alles wat zij heeft uitgelokt. Er zal geen onderhandeling zijn, niets in jouw wereld zal waardevol genoeg zijn om dat te veranderen. Want het zijn de Universele Wetten, niet de wetten van de mensen, die dit hele proces laten gebeuren. 

Dan zullen velen de barbaarsheid weer kennen, zij zullen terugkeren om te leven op planeten waar geweld en de instandhouding van het leven, constant zullen zijn door de mate van niet-evolutie die daar bestaat; zodat zij leren waarde te geven aan wat zij hier nooit hebben gegeven. Dus elke ziel heeft zijn vonnis al getekend. Sommigen proberen nog steeds te veranderen, te evolueren. Sommigen slagen, anderen niet? Maar zij proberen en dit is fascinerend, wij zijn er samen bij om kracht te geven aan deze zielen, zodat zij de juiste weg kunnen vinden. 

Niet alleen jullie, de geëvolueerde zielen, zullen de kans krijgen om op te stijgen. Vele zielen op deze planeet volgen dit pad, zij vonden het interessant en zij volgen het en hoogstwaarschijnlijk zullen zij kunnen opstijgen. Zij zijn uiterst bekrachtigde en verlichte zielen die het pad van evolutie en ascensie snel bewandelen. Zij nu, die gehecht zijn aan deze wereld, aan macht, aan allerlei gevoelens in strijd met het Licht, ieder heeft zijn vonnis reeds in handen. Het is geen vonnis, er is geen rechter, zij hebben alleen de rekening gekregen voor alles wat zij hebben veroorzaakt. Het is alsof elke daad, elke gedachte, elk woord dat gedurende zo’n lange tijd werd gezegd, een gewicht had en vandaag wordt dat gewicht opgeteld en afhankelijk van het resultaat wordt bepaald waar die ziel heen zal gaan. 

Dit is de zin. Er is geen rechter, er is niemand die achter een bureau zit te oordelen… “Je gaat, je gaat niet!” Ieder krijgt de verandering, of liever zij krijgen het resultaat van wat zij in de loop van de tijd hebben opgebouwd. Er is niemand bij betrokken, er is geen Vader/Moeder God die oordeelt, er is de Universele Wet van Actie en Reactie. Velen van u die deze reis doormaken, hadden ook een hoge rekening en als u ervoor had gekozen te blijven zoals u was, zou u zeer zeker niet opstijgen, u zou eruit worden gehaald. Maar jullie hebben ervoor gekozen een pad te bewandelen van evolutie, van vergeving, van vragen om vergeving, van het loslaten van bewustzijn, van leren; en dit geeft je een korting op dat grote bedrag dat je eerder had. 

Elke stap die je vooruit zet, elke stap die je zet naar evolutie, trek je een beetje van die rekening af. Dat is waarom jullie nog niet in de Vijfde Dimensie zijn, jullie hebben nog niet al jullie rekeningen leeggehaald. We kunnen niet gewoon onze ogen sluiten en alles vergeven. Het gaat er niet om dat wij vergeven, het gaat erom dat de Goddelijke Wetten alles vergeven. Maar met elke stap voorwaarts, met elke evolutie, met elke demonstratie van leren, zal deze rekening kleiner en kleiner worden tot het punt is bereikt waarop u nul zult zijn en u kunt evolueren.

Dit is het proces dat aan de gang is. Het is geen proces dat alleen voorkomt bij geëvolueerde zielen, bij zielen van andere planeten. Iedereen op de planeet aarde heeft dit recht om te evolueren naar de vijfde dimensie. Het is aan iedere ziel om zichzelf te bevrijden en te kiezen om te evolueren of om gewoon op het pad te blijven waarop zij zich vandaag bevinden. Je volgt een zeer verlicht pad. Degenen die zo ver zijn gekomen, wees gerust, de rekening is vereffend met veel, veel vergiffenis. Tussen haakjes, wat is de naam van deze reis? 

Dus elke verbinding die je verbroken hebt is ingebed in een verzoek om vergeving of vergeving zelf. Dit is de reis: om te vergeven, om vergeving te vragen en om alles los te laten wat je tegenhield, wat bijdroeg tot die hoge rekening die je had. Vandaag is de rekening lager, hij wordt elke dag lager, het enige wat je moet doen is doorgaan op deze weg. Het gaat er niet om deze reis te beëindigen, alles te vergeten en terug te keren naar wat je voordien was. Je hebt niet echt meer de verbindingen, maar je hebt nog steeds de vrije wil om het pad van het licht te volgen of niet. 

Dus, als je ervoor kiest het pad van het licht niet te volgen, moet ik je helaas zeggen dat het allemaal terugkomt. Al dat lopen zal zinloos zijn geweest, want elke verbroken verbinding zal terugkomen, al het gewicht dat je had zal terugkomen, die enorme rekening zal terugkomen en je zult alles verloren hebben. Niets is definitief. Wanneer zal het definitief zijn? Ik zou zeggen nooit, want ook al zijn jullie in de Vijfde Dimensie, als jullie negatieve gevoelens uitstralen zullen jullie in training en behandeling genomen worden, en als jullie negatieve gevoelens blijven uitstralen zullen jullie niet in de Vijfde Dimensie blijven. 

Het is dus een proces dat nooit eindigt, het is een proces dat de neiging heeft om vooruit te gaan, maar als je ervoor kiest om terug te komen, is dat oké, dan kom je weer op het goede spoor. Dus als je deze reis beëindigt, vergeet dan niet: je moet alles bewaren wat je hebt geleerd, je moet al die verbroken verbindingen bewaren. En hoe doe je dat? Door liefde uit te stralen, veel liefde. Want elk gevoel dat je hebt ten opzichte van een van je familieleden van wie de band verbroken is, de band komt terug; het enige wat je nodig hebt is een gevoel van woede of haat en de band komt terug. 

Dus leer wat je tot nu toe bereikt hebt. Als u voelt dat u gaat uitglijden, vraag dan om onze hulp en wij zullen u helpen om steeds in evenwicht en liefdevol te blijven. Probeer het niet alleen te doen, want je zult het zeker niet kunnen. Wees dus heel voorzichtig met wat je voelt, elk gevoel dat geen liefde is of een ander positief gevoel doet de verbinding terugkeren. En dan zou ik zeggen dat je de hele reis opnieuw zou moeten maken. Dus, wil je dat? Ik denk het niet. Dus wanneer u een ander gevoel dan liefde voelt, doe dan onmiddellijk een beroep op ons en wij zullen u zeker helpen dit obstakel te overwinnen.

Posts recentes

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Minha Experiência

Winkelwagen

Termo de Uso de Imagem de Foto Enviada para o Site anjoseluz.net

Este documento estabelece os termos e condições para o uso de imagens fotográficas enviadas para o site www.anjoseluz.net, operado pela empresa Anjos e Luz Terapias Holísticas. Ao enviar sua fotografia para o site www.anjoseluz.net, você concorda integralmente com os seguintes termos:

  1. Direitos Autorais e Propriedade Intelectual: 1.1. Você mantém todos os direitos autorais e de propriedade intelectual sobre as imagens fotográficas enviadas. 1.2. Ao enviar a imagem para o site www.anjoseluz.net, você concede à Anjos e Luz Terapias Holísticas uma licença não exclusiva, irrevogável, gratuita e mundial para utilizar, reproduzir, exibir e distribuir a imagem em conexão com o site www.anjoseluz.net e suas atividades relacionadas.

  2. Uso da Imagem: 2.1. A Anjos e Luz Terapias Holísticas poderá utilizar a imagem enviada para: a) Exibir em seu site, redes sociais e materiais promocionais.

  3. Garantias e Responsabilidades: 3.1. Você garante que possui todos os direitos necessários sobre a imagem enviada e que sua utilização pela Anjos e Luz Terapias Holísticas, conforme descrito neste documento, não viola quaisquer direitos de terceiros. 3.2. Você concorda em isentar a Anjos e Luz Terapias Holísticas de qualquer responsabilidade decorrente de qualquer reclamação de terceiros relacionada ao uso da imagem conforme permitido por estes termos.

  4. Consentimento de Uso de Imagem: 4.1. Ao enviar sua imagem para o site www.anjoseluz.net, você consente que sua imagem seja utilizada de acordo com os termos estabelecidos neste documento. 4.2. Você consente que sua imagem possa ser exibida publicamente e compartilhada em conexão com as atividades da Anjos e Luz Terapias Holísticas.

  5. Modificações nos Termos: 5.1. A Anjos e Luz Terapias Holísticas reserva-se o direito de modificar estes termos a qualquer momento, mediante aviso prévio razoável. O uso contínuo do site www.anjoseluz.net após tais modificações constitui aceitação dos termos revisados.

  6. Legislação Aplicável: 6.1. Estes termos serão regidos e interpretados de acordo com as leis do Brasil. Quaisquer disputas decorrentes destes termos serão submetidas à jurisdição exclusiva dos tribunais competentes no Brasil.

Ao enviar sua imagem para o site www.anjoseluz.net, você reconhece ter lido, compreendido e concordado com estes termos de uso de imagem. Se você não concorda com estes termos, por favor, não envie sua imagem para a Anjos e Luz Terapias Holísticas.