Metatron – Hemelvaart bestaat uit vele wegen

Beste broeders van deze prachtige planeet! IK BEN METATRON! 

Terwijl we deze prachtige reis vandaag voortzetten, zullen we ons richten op het verruimen van je bewustzijn, op begrip, op zuivering. Wij zullen ons concentreren op het brengen van de waarheid, hoe die ook is; mooi, lelijk, gemakkelijk te verteren of moeilijk. Dit is een speciale tijd in jullie wandel, dit is de tijd waarin jullie de gelegenheid hebben om te kijken naar alles wat nodig is voor reiniging, voor de evolutie van jullie Zielen.

Harten doen pijn, geesten raken uiterst verward, er is een reactie om niet te veranderen, niet te doen, niet te aanvaarden. Alle en elke verandering is nooit eenvoudig en gemakkelijk. Aanpassen aan nieuwe concepten, nieuwe ideeën, nieuwe gewoonten is nooit gemakkelijk, het kost altijd tijd voor het lichaam en de geest om zich aan het nieuwe aan te passen.

Begin u dus voor te stellen dat u gewoonten, concepten, uit eonen met u meedraagt; geen maanden, geen jaren; uit eonen. En ze komen allemaal met de energielading van het tijdperk. Hoe verder terug in de tijd, hoe zwaarder, want de fouten die toen werden gemaakt, waren veel ernstiger dan de fouten die vandaag worden gemaakt. Gewoon als voorbeeld voor u om te begrijpen. Doden was een gewoonte? Ja, een gewone gewoonte. Er was geen berouw, geen oordeel, geen pijn voor degenen die doodden, omdat zij altijd geloofden dat zij het deden in naam van iets heel belangrijks. Vandaag heb je een nieuw idee van wat doden is. Helaas niet iedereen. Velen hebben nog steeds het idee dat er geen berouw is bij het doden.   Je doodt een broeder zoals je een insect doodt, zonder enige wroeging of analyse.

Dus de last die uit het verleden komt is geen gemakkelijke last, het zijn geen gemakkelijke beelden, het zijn geen gemakkelijke gewaarwordingen om te begrijpen en te verteren. Dus vraag ik ieder van jullie om op zijn minst het bewustzijn te hebben, om het begrip te hebben van de enorme kans die je wordt gegeven om je van dit alles te ontdoen, om er een eind aan te maken; of niet. Het is aan ieder van jullie om te aanvaarden en te verwerken en te veranderen wat er komt; om te begrijpen, om te leren, om de les af te maken, of niet; of om het te laten waar het vandaan kwam en er eenvoudig voor te kiezen er niet naar te kijken, er niet mee om te gaan, het niet te veranderen.

Op dit moment is jouw keuze de prioriteit, en op grond van die keuze zul je kleine paspoorten verdienen die je in staat zullen stellen de weg naar opstijging te betreden. Deze paspoorten zijn niet fysiek; zij zouden als sleutels van vibratie zijn waar in je geplaatst, wanneer je dat punt van die sleutel bereikt word je automatisch getransporteerd op een nieuwe weg, misschien een beetje moeilijker, misschien een beetje meer intern; en zo zal het je reis naar ascentie zijn. 

Kleine problemen worden nu aangepakt; grote problemen later, want je moet klaar zijn om de grote problemen, de grote waarheden onder ogen te zien. Dus het is als een medicijn dat erg slecht is en je begint een druppel te nemen om je aan de smaak aan te passen. Na een tijdje neem je twee druppels en neem je wat meer tijd om je aan te passen. Dan drie druppels, enzovoort, enzovoort. Tot de dag komt dat je een vol glas hebt gedronken. Dan zul je beseffen dat het niet makkelijk zal zijn om bij het glas te komen.

Maar het voorstel hier op deze weg is juist om deze druppels geleidelijk in te nemen en te leren de bittere smaak te verdragen en te wennen aan het innemen van elke dag een nieuwe druppel, om de dosis te verhogen. En het is alleen op deze manier, met leren, met begrijpen, met zuiveren dat u deze kleine paspoorten zult verkrijgen. Zie dit proces als een serie wegen. Er is niet één weg, er zijn er vele, elk met een vibratie. En als je omhoog gaat verander je van weg, je wordt deel van een meer vibrerende weg. 

Dit alles hangt af van uw keuzes. De fouten, de problemen, de zware energieën onder ogen zien, is een keuze. Wij dwingen u nergens toe. De keuze is geheel aan u. Nu, voor diegenen onder jullie die ervoor kiezen om te wandelen, om de weg te gaan, wees ervan verzekerd dat wij er zijn, samen, ieder van ons, om de wonden van de wandeling te verbinden, om jullie in onze armen te houden voor die momenten van wanhoop, om jullie te omringen in een mist van Licht, van Onvoorwaardelijke Liefde, zodat jullie in staat zijn om te komen waar jullie heen willen.

U kunt rekenen op onze hulp. Vraag om onze hulp. Smeek om onze hulp. Waarom bedelen? Omdat velen het harteloos vragen, alsof we verplicht zijn hen te helpen. We kunnen je vrije wil niet aantasten. We hebben dus een wachtwoord nodig, en dit wachtwoord is slechts een verzoek om hulp of, in extreme gevallen, een smeekbede. 

En wees gerust, als dit verzoek of smeekbede uit het hart komt, zullen wij onmiddellijk handelen. Geloof dat maar. 

Posts recentes

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Minha Experiência

Winkelwagen

Termo de Uso de Imagem de Foto Enviada para o Site anjoseluz.net

Este documento estabelece os termos e condições para o uso de imagens fotográficas enviadas para o site www.anjoseluz.net, operado pela empresa Anjos e Luz Terapias Holísticas. Ao enviar sua fotografia para o site www.anjoseluz.net, você concorda integralmente com os seguintes termos:

  1. Direitos Autorais e Propriedade Intelectual: 1.1. Você mantém todos os direitos autorais e de propriedade intelectual sobre as imagens fotográficas enviadas. 1.2. Ao enviar a imagem para o site www.anjoseluz.net, você concede à Anjos e Luz Terapias Holísticas uma licença não exclusiva, irrevogável, gratuita e mundial para utilizar, reproduzir, exibir e distribuir a imagem em conexão com o site www.anjoseluz.net e suas atividades relacionadas.

  2. Uso da Imagem: 2.1. A Anjos e Luz Terapias Holísticas poderá utilizar a imagem enviada para: a) Exibir em seu site, redes sociais e materiais promocionais.

  3. Garantias e Responsabilidades: 3.1. Você garante que possui todos os direitos necessários sobre a imagem enviada e que sua utilização pela Anjos e Luz Terapias Holísticas, conforme descrito neste documento, não viola quaisquer direitos de terceiros. 3.2. Você concorda em isentar a Anjos e Luz Terapias Holísticas de qualquer responsabilidade decorrente de qualquer reclamação de terceiros relacionada ao uso da imagem conforme permitido por estes termos.

  4. Consentimento de Uso de Imagem: 4.1. Ao enviar sua imagem para o site www.anjoseluz.net, você consente que sua imagem seja utilizada de acordo com os termos estabelecidos neste documento. 4.2. Você consente que sua imagem possa ser exibida publicamente e compartilhada em conexão com as atividades da Anjos e Luz Terapias Holísticas.

  5. Modificações nos Termos: 5.1. A Anjos e Luz Terapias Holísticas reserva-se o direito de modificar estes termos a qualquer momento, mediante aviso prévio razoável. O uso contínuo do site www.anjoseluz.net após tais modificações constitui aceitação dos termos revisados.

  6. Legislação Aplicável: 6.1. Estes termos serão regidos e interpretados de acordo com as leis do Brasil. Quaisquer disputas decorrentes destes termos serão submetidas à jurisdição exclusiva dos tribunais competentes no Brasil.

Ao enviar sua imagem para o site www.anjoseluz.net, você reconhece ter lido, compreendido e concordado com estes termos de uso de imagem. Se você não concorda com estes termos, por favor, não envie sua imagem para a Anjos e Luz Terapias Holísticas.