Metatron – Het opruimen van de herinneringen van de ziel maakt de wandeling lichter

Beste broeders van deze prachtige planeet! IK BEN METATRON!

Het is met grote vreugde en met grote zekerheid dat ik hier vandaag kom om jullie nog een stap verder te brengen op dit pad van evolutie van jullie zielen. Er is veel gebeurd met jullie zielen, vooral met degenen die hier al lange tijd zijn, geplaatst in dit “Wiel van Sansara”, van vergeetachtigheid en herhaling van vele fouten. Maar onthoud altijd: fouten worden herhaald, maar ook opgelost. Als dit niet zo was, zou de mensheid van vandaag identiek zijn aan de meest barbaarse en verre tijden van haar geschiedenis. 

De grote afscheiding van de Bron heeft nooit echt plaatsgevonden, omdat de Goddelijke Vonk altijd in jullie harten is geweest. En ieder van hen heeft degenen die onvoorwaardelijk van hen houden om zich heen gehouden, zelfs zonder het te weten, zelfs zonder hen te roepen, zelfs zonder hen te kennen. En binnen onze missie om hen te helpen evolueren, heeft ieder van hen in de loop der tijd zijn eigen weg gebaand, zichzelf en zijn wereld evoluerend. Maar de sporen, de trauma’s, de slechte momenten blijven in hun ziel, zelfs die welke reeds overwonnen zijn. Het is alsof door oude gevoelens op te rakelen, alles weer vorm kan krijgen. 

Dus het doel van deze Walk of Evolution is om deze herinneringen, deze trauma’s, alles wat vergeten is maar nog steeds bewaard wordt, op te ruimen. De tijd is dus gekomen om dat allemaal weg te doen, zodat je alleen datgene ziet wat je nog moet leren. Ik kan u verzekeren dat dit het veel gemakkelijker maakt om te veranderen, want al deze herinneringen zijn zwaar, extreem zwaar voor uw zielen om te dragen. En vanaf het moment dat we deze opruiming beginnen te doen, wordt alles lichter. 

En vaak komen gevoelens die nog steeds terugkomen naar de zielen (zelfs als ze dat niet willen) niet meer terug, waardoor de ziel zich op dit moment gewoon kan richten op haar eigen reis naar ascentie; het verlicht het werk van je Hogere Zelf omdat je vanaf dit moment alleen nog maar te maken hebt met de laatste schaduwen, die schaduwen die zelfs met de zielenreis nog niet zijn doorzien, maar ze worden licht, gemakkelijk te identificeren en gemakkelijk op te lossen. 

Vergeet niet dat door deze wandeling te doen, je ons toestemming geeft voor deze reiniging. Alleen al door te gaan zitten om de meditaties te doen is het alsof er iets voor ons getekend is dat zegt: “Doe wat nodig is” en geloof me, we doen het. Dus, hoeveel dingen er morgen ook opduiken die je je niet had voorgesteld, ga niet in dat rad van kritiek en oordeel zitten dat het proces verkeerd gaat omdat jij lijdt. 

Het doel van deze wandeling is precies dit: u kleine, middelgrote en grote problemen, hoe groot of klein ook, voor te leggen, zodat u de wandeling stopt, naar die problemen kijkt en precies weet hoe u ze moet oplossen.   Pas dan zal die les worden geleerd en zal die reeks schaduwen die ooit in jullie Zielen bestond, opnieuw worden gereinigd. Alles komt naar buiten. Reiniging heeft precies dit doel: verlichten, reinigen van alles wat verborgen is, nieuwe energie binnenbrengen. Maar er blijft altijd wat afval over, en dat afval kan niet zomaar worden weggegooid, het moet worden gezien en behandeld. 

Wees dankbaar, heel dankbaar voor al dit lopen. Deze dispensatie van Moeder/Vader God is een ander geschenk dat degenen die reeds hun keuze hebben gemaakt om op te stijgen, hebben ontvangen. En ik kan u verzekeren, velen om u heen zijn op de uitkijk, zeer bereid om de wandeling te lopen. Dwing niemand tot iets.   Ieder van jullie zal op zijn eigen tijd op het pad geïntroduceerd worden, door ieder van ons. En wie weet, zullen er nieuwe keuzes gemaakt worden.

Het ontwaken is aan de gang en ieder ontvangt, op zijn eigen manier en op zijn eigen tijd, de nodige leiding voor de reis. Alles is al aan het gebeuren. De bewustzijnsverhoging van de mensheid is zeer dicht bij het kernpunt, het punt waarop de vibratie die wordt uitgezonden door hen die de waarheid kennen, voldoende zal zijn om zich over de hele planeet te verspreiden. En het zal “De Grote Opkomst van Bewustzijn” zijn. En vanaf dan zal het hele proces, dat proces waar jullie zo lang op hebben gewacht, daadwerkelijk plaatsvinden.

Posts recentes

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Minha Experiência

Winkelwagen

Termo de Uso de Imagem de Foto Enviada para o Site anjoseluz.net

Este documento estabelece os termos e condições para o uso de imagens fotográficas enviadas para o site www.anjoseluz.net, operado pela empresa Anjos e Luz Terapias Holísticas. Ao enviar sua fotografia para o site www.anjoseluz.net, você concorda integralmente com os seguintes termos:

  1. Direitos Autorais e Propriedade Intelectual: 1.1. Você mantém todos os direitos autorais e de propriedade intelectual sobre as imagens fotográficas enviadas. 1.2. Ao enviar a imagem para o site www.anjoseluz.net, você concede à Anjos e Luz Terapias Holísticas uma licença não exclusiva, irrevogável, gratuita e mundial para utilizar, reproduzir, exibir e distribuir a imagem em conexão com o site www.anjoseluz.net e suas atividades relacionadas.

  2. Uso da Imagem: 2.1. A Anjos e Luz Terapias Holísticas poderá utilizar a imagem enviada para: a) Exibir em seu site, redes sociais e materiais promocionais.

  3. Garantias e Responsabilidades: 3.1. Você garante que possui todos os direitos necessários sobre a imagem enviada e que sua utilização pela Anjos e Luz Terapias Holísticas, conforme descrito neste documento, não viola quaisquer direitos de terceiros. 3.2. Você concorda em isentar a Anjos e Luz Terapias Holísticas de qualquer responsabilidade decorrente de qualquer reclamação de terceiros relacionada ao uso da imagem conforme permitido por estes termos.

  4. Consentimento de Uso de Imagem: 4.1. Ao enviar sua imagem para o site www.anjoseluz.net, você consente que sua imagem seja utilizada de acordo com os termos estabelecidos neste documento. 4.2. Você consente que sua imagem possa ser exibida publicamente e compartilhada em conexão com as atividades da Anjos e Luz Terapias Holísticas.

  5. Modificações nos Termos: 5.1. A Anjos e Luz Terapias Holísticas reserva-se o direito de modificar estes termos a qualquer momento, mediante aviso prévio razoável. O uso contínuo do site www.anjoseluz.net após tais modificações constitui aceitação dos termos revisados.

  6. Legislação Aplicável: 6.1. Estes termos serão regidos e interpretados de acordo com as leis do Brasil. Quaisquer disputas decorrentes destes termos serão submetidas à jurisdição exclusiva dos tribunais competentes no Brasil.

Ao enviar sua imagem para o site www.anjoseluz.net, você reconhece ter lido, compreendido e concordado com estes termos de uso de imagem. Se você não concorda com estes termos, por favor, não envie sua imagem para a Anjos e Luz Terapias Holísticas.