Michaël – Wees er klaar voor

Geliefden! IK BEN DE AARTSENGEL MICHAËL!

Hier zijn is zoals altijd en zoals iedereen heeft gezegd, altijd een bron van grote vreugde en licht voor ons. Er nadert een tijd van totale onbalans, een tijd van niet-zo-goede verrassingen. Niemand zou doodsbang of nog minder bang moeten zijn. Dit is een tijd om te vertrouwen. Het is altijd dat moment waarop de wereld om je heen zal instorten, maar je zult opstaan omdat je vertrouwt. Dit zal dus de grootste test zijn.

We zeggen hier al een tijdje dat je er klaar voor moet zijn. Het is alsof jullie wereld, zoals jullie zeggen, op zijn kop is gezet. Alles zal uit de hand lopen, niets zal meer logisch zijn binnen wat voor jullie bepaald en gedefinieerd is, er zal veel veranderen. Het zijn precies deze veranderingen waarvan we willen dat jullie er klaar voor zijn, dat jullie ze accepteren zonder in opstand te komen, zonder oordeel, zonder commentaar. We kunnen altijd dit zeggen: God de Vader/Moeder maakt nooit fouten!

Dus laten we nogmaals zeggen dat alles wat er in jouw wereld gebeurt niets te maken heeft met beslissingen van God de Vader/Moeder, met straffen van God de Vader/Moeder om jou te straffen. Je oogst alleen wat je in de loop der tijd hebt gezaaid. Maar nu kan ik zeggen: ja, de hand van God de Vader/Moeder zal bemiddelen op deze planeet. Geen rotzooi meer, geen onheil meer. Jullie zullen een geëvolueerd ras zijn en als zodanig zullen jullie je moeten gedragen als een geëvolueerd ras. Dan zal alles wat jullie aan het verleden bindt, aan terreur, aan alles wat niet door God de Vader/Moeder was gepland, worden geëlimineerd. Jullie zullen de kans krijgen om in een Nieuwe Wereld te leven met concepten en wetten die heel anders zijn dan wat jullie vandaag hebben.

Dus we zeggen alleen maar dat nu, ja, de hand van God de Vader/Moeder aan het werk zal zijn op de hele planeet. En hoe zal de hand van God de Vader/Moeder handelen? Door ons, wij zijn zijn vertegenwoordigers. De Lichtwezens om ons heen, al diegenen die deelnemen aan deze evolutie van de planeet, voeren bevelen uit van God de Vader/Moeder. We weten dat het niet gemakkelijk zal zijn, we weten dat jullie het niet zullen begrijpen, en erger nog, we zullen jullie veroordelen. Ik zeg alleen dat we ons daar geen zorgen over maken, jullie zullen moeten leren leven in de Nieuwe Wereld waar universele wetten gehoorzaamd zullen moeten worden. De planeet zal niet langer zijn eigen wetten hebben, jullie zullen onder de Universele Wetten leven die veel strenger en productiever zijn dan de wetten die jullie op deze planeet hebben.

Dus het zal aan ieder van jullie zijn om je evenwichtspunt te vinden, om dat punt te vinden waarop je in ons zult blijven geloven of niet. Dat is aan jullie. Als je ons wilt veroordelen, als je ons niet langer respecteert, dan is dat jammer, want dan zit je nog steeds vast in alles wat je geleerd is, wat jullie planeet gebracht heeft waar het nu is. Dus hoe is alles wat jullie ervaren juist? Kijk naar het punt dat je hebt bereikt, leef je gelukkig en rustig? Is jullie wereld gelijk? Heeft niemand honger, heeft iedereen recht op alles? Velen zullen antwoorden: “Maar zo moet het zijn, iedereen krijgt wat hij verdient!” Dan zeg ik je: dat is jammer, want je zit nog steeds vast in de overtuigingen die je lange tijd zijn aangeleerd.

Dan zal het aan jullie zijn, in de komende momenten, om eenvoudigweg alles uit jullie geest te wissen wat jullie geleerd hebben, alles wat jullie wetten en heersers jullie hebben opgelegd, en de wereld op een andere manier te gaan zien; een waarlijk egalitaire wereld, een wereld waar iedereen recht heeft op alles, een wereld waar niemand honger lijdt, waar niemand superieur is aan iemand anders. Als dit een utopie voor je is of iets dat niet resoneert in je hart, dan is dat prima, dus je zult je weg vervolgen in de Derde Dimensie, geen probleem. Je hebt nog een lange weg te gaan om te leren dat de wereld niet dit is, de wereld kan niet dat zijn, het kan niet zijn waarin je vandaag leeft.

Dus begin een standpunt in te nemen, begin jezelf bloot te geven zonder te oordelen, begin gewoon elk moment te leven. Het maakt niet uit wat er komt, het maakt niet uit wat je zult zien, het maakt niet uit wat je zult weten. Waar het om gaat is dat je bevrijd zult worden, dat je volledig vrij zult zijn van elke vorm van slavernij. Begin dus de banden door te snijden met veel van wat je gelooft en denkt dat juist is.

De waarheden zullen niet gemakkelijk zijn en je zult veel geloof moeten hebben, veel vastberadenheid, veel evenwicht, zodat je kunt opstaan en neervallen. Anders zul je opgaan in de rest en zal de hele reis die je tot nu toe hebt gemaakt nutteloos zijn geweest. Omdat je dan niets accepteert, ons veroordeelt en spijt hebt dat je zover bent gekomen. Maar we zeggen altijd: Het is ieders keuze. Ieder van jullie…; het is alsof je een cyclus op school afsluit, waarbij je nu moet beslissen welke kant je op gaat. Ga je proberen hogere niveaus te bereiken of wil je daar blijven; wat je geleerd hebt is prima… “Het is genoeg, ik hoef niet verder te gaan”. Goed, dan maak je een keuze en die zal zeker niet op deze planeet zijn.

Als je er nu voor kiest om te evolueren, zul je een reeks obstakels en tests moeten doorstaan. Niets eindigt, niets is definitief, je reis begint pas. Zoals bij alles wat je nieuw begint, weet je nooit of je zult eindigen. Maar als je wilskracht, geloof en vertrouwen hebt, is er geen reden waarom het niet zou lukken, is er geen reden waarom je er niet zou geraken. Dus kies gewoon wat je wilt leven, of je wilt accepteren wat je verteld wordt, het maakt niet uit, wat je verteld wordt zul je vertrouwen, je zult het accepteren, je zult niet oordelen, je zult gewoon je weg vervolgen. Ik zeg slechts één ding tegen ieder van jullie: Wat er in jullie wereld zal gebeuren, zal jullie niet direct specifiek treffen, tenzij je door de ander gekwetst wilt worden, tenzij je het lijden van de ander wilt ondergaan.

Dus nogmaals zeg ik: Kijk naar je eigen pad, vergeet dat van de ander. Neem de leiding over jouw pad, neem de leiding over jouw evolutie, vergeet wat er om je heen gebeurt. Heb je pijn om iemand die je dacht te kennen, maar die diep van binnen helemaal niet was wat je dacht dat hij of zij was? Ik zou zeggen dat het tijdverspilling is. Je bent eraan gewend geraakt om mensen te verafgoden, je zet mensen op een voetstuk. En ik zal je vertellen dat de overgrote meerderheid van deze voetstukken zal vallen en dat je er spijt van zult krijgen dat je ze verafgood hebt. Je verafgoodt een andere broeder niet, je verafgoodt niets, zelfs ons niet. We willen geen idolatrie, we willen geen passie; we willen licht en pure liefde, dat is alles.

Dus waarom zou je een broer verafgoden? Hij is net zo menselijk als jij. Is hij alles wat hij lijkt, is hij zo perfect als jij je voorstelt? Of is dat slechts een omhulsel? Je zult dat antwoord krijgen. Dus stop met iemand te verafgoden, want niemand verdient verafgoding. Afgoderij is iets uit de Derde Dimensie, waar je stopt met je eigen pad te leven om het pad van iemand anders te leven. We hebben het hier verschillende keren over gehad. Dus begin, als je dat nog niet gedaan hebt, naar je eigen pad te kijken, vergeet het pad van de ander en vergeet wat er met de ander zal gebeuren. Ah, je hebt geleden voor de nederlaag van de ander, voor de ontmaskering van de ander, waarom? Die andere persoon is een deel van jou, die andere persoon is een deel van je lichaam? Dus waarom pijn voor hem, waarom lijden voor hem?

Niemand hoeft voor iemand anders te lijden, iedereen moet zijn eigen pad bewandelen. Lijden maakt deel uit van ieders reis en als die andere persoon heeft geleden, dan is dat deel van zijn reis, je hoeft niet samen te lijden. Begrijp dit. Velen begrijpen dit nog steeds niet en velen accepteren dit nog steeds niet. Ze denken dat ze hun leven moeten annuleren om het lijden van anderen te kunnen leven. En ik zeg tegen jou: Dit galmt ook, dit heeft ook een oogst, stop met het lijden van anderen te leven. Ik zeg tegen niemand dat hij of zij iemand in de steek moet laten, je kunt liefhebben, je kunt zorgen, maar zonder het lijden van anderen is dit helemaal mogelijk.

Dus wees er klaar voor, elke dag meer, want elke dag nadert “De Grote Dag”. Veel mensen denken dat we weer liegen dat er niets zal gebeuren. Dus wacht, en als het gebeurt, zul je het geloven. En dan wil ik zien hoe jullie je zullen gedragen. Gaan jullie vertrouwen en op eigen benen staan, of gaan jullie mee in de massa, de golf, de modder die zich om jullie heen zal vormen? Dan wil ik ieder van jullie zien.

Posts recentes

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Minha Experiência

Winkelwagen

Termo de Uso de Imagem de Foto Enviada para o Site anjoseluz.net

Este documento estabelece os termos e condições para o uso de imagens fotográficas enviadas para o site www.anjoseluz.net, operado pela empresa Anjos e Luz Terapias Holísticas. Ao enviar sua fotografia para o site www.anjoseluz.net, você concorda integralmente com os seguintes termos:

  1. Direitos Autorais e Propriedade Intelectual: 1.1. Você mantém todos os direitos autorais e de propriedade intelectual sobre as imagens fotográficas enviadas. 1.2. Ao enviar a imagem para o site www.anjoseluz.net, você concede à Anjos e Luz Terapias Holísticas uma licença não exclusiva, irrevogável, gratuita e mundial para utilizar, reproduzir, exibir e distribuir a imagem em conexão com o site www.anjoseluz.net e suas atividades relacionadas.

  2. Uso da Imagem: 2.1. A Anjos e Luz Terapias Holísticas poderá utilizar a imagem enviada para: a) Exibir em seu site, redes sociais e materiais promocionais.

  3. Garantias e Responsabilidades: 3.1. Você garante que possui todos os direitos necessários sobre a imagem enviada e que sua utilização pela Anjos e Luz Terapias Holísticas, conforme descrito neste documento, não viola quaisquer direitos de terceiros. 3.2. Você concorda em isentar a Anjos e Luz Terapias Holísticas de qualquer responsabilidade decorrente de qualquer reclamação de terceiros relacionada ao uso da imagem conforme permitido por estes termos.

  4. Consentimento de Uso de Imagem: 4.1. Ao enviar sua imagem para o site www.anjoseluz.net, você consente que sua imagem seja utilizada de acordo com os termos estabelecidos neste documento. 4.2. Você consente que sua imagem possa ser exibida publicamente e compartilhada em conexão com as atividades da Anjos e Luz Terapias Holísticas.

  5. Modificações nos Termos: 5.1. A Anjos e Luz Terapias Holísticas reserva-se o direito de modificar estes termos a qualquer momento, mediante aviso prévio razoável. O uso contínuo do site www.anjoseluz.net após tais modificações constitui aceitação dos termos revisados.

  6. Legislação Aplicável: 6.1. Estes termos serão regidos e interpretados de acordo com as leis do Brasil. Quaisquer disputas decorrentes destes termos serão submetidas à jurisdição exclusiva dos tribunais competentes no Brasil.

Ao enviar sua imagem para o site www.anjoseluz.net, você reconhece ter lido, compreendido e concordado com estes termos de uso de imagem. Se você não concorda com estes termos, por favor, não envie sua imagem para a Anjos e Luz Terapias Holísticas.