Michaël – Welke richting te nemen

Geliefden! IK BEN DE AARTSENGEL MICHAËL!

Opnieuw hebben we geprobeerd het bewustzijn van elk van jullie in de ervaring van ascensie te brengen. Dit is geen gemakkelijk of eenvoudig proces, vele andere wezens in het universum zijn door dit proces gegaan als energie, als ziel, niet als bewustzijn belichaamd in een fysiek lichaam. Ik kan jullie alleen vertellen dat dit ook deel uitmaakt van de blauwdruk, laten we zeggen dat het een ervaring zal zijn die in het hele universum zal worden uitgebeeld. Het is een evolutie waarbij het niet langer nodig is dat alle zielen uit hun lichamen worden bevrijd voor een bol om dimensionaal te ascenderen.

Velen kunnen niet begrijpen wat er gebeurt; het lijkt alsof jullie wereld plotseling één grote chaos is geworden, als een bom die op het punt staat te ontploffen. Ik kan u zeggen dat niets wat in uw wereld gebeurt nieuw is, het is ongehoord. Laten we zeggen dat het altijd is gebeurd, maar uit belangstelling is het nooit getoond, het is nooit bevestigd. Maar nu wordt er niets meer verborgen, alles wordt onthuld. En voor jou lijkt het alsof alles nieuw is, dat alles geïntensiveerd is, dat mensen de weg kwijt zijn.

Een beetje over energie gesproken; er is veel stof in de lucht, veel vuil in de lucht. Dus de omgeving waarin jullie leven is zwaar, dicht, extreem uitnodigend voor negatieve energieën omdat ze vrijkomen. En wat gebeurt er? Energieën van dezelfde trilling komen samen. Dus velen worden ertoe gebracht enigszins tegen de samenleving in te handelen, omdat de intensiteit van wie zij zijn en wat er om hen heen is, daartoe leidt.

Velen zullen misschien zeggen: “Nee, dan willen we dat niet, laat de wereld weer worden zoals hij was! Helaas zal ik u zeggen dat dit niet meer mogelijk is, want de rol van het Licht dat binnenkomt is precies dat, om alles wat verborgen was en wat ontkend werd, alles wat gemaskeerd werd en wat nu zo gemakkelijk tevoorschijn komt, naar buiten te brengen.

En waarom? Slordigheid, pacten, afspraken. Er zouden te veel woorden zijn om uit te leggen wat er gebeurt. Laten we zeggen dat met de komst van het Licht afspraken worden verbroken en dat er een einde komt aan die rust, aan die vermeende neutraliteit. Iedereen ziet dat zijn eigen kant aan het verliezen is, dus komen ze in opstand en handelen ze.

Velen zullen mij vertellen dat de wereld gewelddadiger wordt, dat mensen uit balans zijn, en daar ben ik het mee eens. En waarom gebeurt dit? Omdat deze mensen het Licht niet kunnen verdragen. Het Licht stoort hen en bevrijdt hen van wie ze werkelijk zijn, de maskers zijn afgevallen. Dus niemand verandert daadwerkelijk, iedereen is wat hij of zij werkelijk altijd al was, maar ze waren gemaskeerd, ze handhaafden zich in ander gedrag zodat ze de mensen om zich heen in de leugen konden betrekken.

Pas nu blijken ze waar te zijn: velen worden beïnvloed door woorden, door begrippen, door mensen die deze houdingen aanwakkeren en hun geweten houdt van wat ze horen en handelt naar wat er gezegd is. 

Het is in de mode om reactief te zijn, het is in de mode om gewelddadig te zijn, want het getuigt van macht, moed en het toont ook het gebrek aan acceptatie van de rol van de vrouw. In deze hele context staat de vrouwelijke kracht, energetisch gezien, bovenaan. Want het is deze kracht die zal zegevieren in dit hele proces en dit wordt niet goed geaccepteerd door degenen die hen altijd hebben onderworpen, verkleind of inferieur gemaakt. Dus er is opstand, er is geweld.

Mijn broeders, geen enkele verandering is eenvoudig of gemakkelijk. Elke beweging heeft transformaties nodig, er moet bevrijding zijn, er moet waarheid zijn. Dus vallen de schillen af; het is alsof vele mensen kleine monsters waren, gehuld in een menselijke huid, alleen valt deze huid af en laten zij werkelijk zien wat zij zijn, allen ten dienste van het niet-Licht.

Dus mijn broeders, hoe te leven in een wereld als deze? Kijk niet naar je omgeving, vibreer Licht, dat is het. Als je om je heen kijkt en gelooft en angst voelt en je verbindt met die energie zul je erin gezogen worden. Want het wordt nu het toppunt van wanhoop, het toppunt van wat zij denken te moeten doen om het hele proces te verstoren. En de gemakkelijkste, eenvoudigste manier is bij iedereen angst te zaaien, wanhoop te zaaien, gebrek aan geloof te zaaien, gebrek aan vertrouwen te zaaien. En velen slagen daarin omdat zij naar hun omgeving kijken, terwijl het nu tijd is om naar jezelf te kijken, naar je reis, niet naar je omgeving.

Ieder van jullie moet naar binnen kijken en zijn weg vinden. Laat het nu heel duidelijk zijn: dat dit pad niet in het midden van deze massa ligt, deze massa vibreert negatief, zij vibreert heel laag. Als u een weg zoekt door deze massa, dan trilt u net als deze massa. Dus het te vinden pad is nooit in het midden van de massa, het is ver daarboven omdat je Licht vibreert, toch? Als je Licht vibreert, is het pad schoon, verlicht, open, bloemrijk. Omdat je Licht vibreert, vibreer je veel hoger dan deze massa. Dus waarom angst? Waarom denken dat de massa je zal opslokken, waarom denken dat de massa je zal bereiken?

Een ander interessant punt: je bent bang en je vreest voor degenen die om je heen zijn. Dus zeg ik je; de tijd is gekomen dat iedereen zijn keuze maakt. Lang geleden is hier gezegd dat jullie bepaalde keuzes en beslissingen moeten maken. Of je kiest ervoor om op te stijgen of je kiest ervoor om je aan te sluiten bij degenen die niet willen opstijgen, het is een beslissing. Vergeet nu niet een belangrijk punt: dat ieder van jullie die Licht vibreert, door jezelf te verheffen ten opzichte van die massa, degenen om je heen ook verheft. Dus hoe meer Licht je vibreert, hoe meer mensen om je heen je zult helpen, hoe meer mensen om je heen je zult kunnen aantrekken en wegduwen, aantrekken naar het Licht en wegduwen van die massa. Je speelt dus al je rol, je treedt op als een Pijler van Licht.

Dus kom ik terug op de vraag: waarom de angst, waarom naar die massa kijken? Je moet kijken naar een pad van licht, van bloei en schoonheid. Want als je Licht vibreert, zijn dat de paden die voor je verschijnen, het zullen nooit paden zijn binnen die massa. Dan tril je geen Licht.

Mijn broeders, wij hebben dit hier voortdurend gezegd: het is noodzakelijk dat ieder nu naar zichzelf kijkt, dat ieder zijn quotiënt van Licht verhoogt, dat ieder zijn trilling verhoogt, dat ieder de voorschriften van het Licht volgt om uit te gaan en zich steeds verder van de massa te verwijderen. Ik heb dit hier ook al gezegd; het zijn 2 polen in tegengestelde richting. Als je Licht trilt, word je aangetrokken door het Licht en wordt alles om je heen Licht, worden je wegen Licht. Als je nu de andere kant opgaat en je begint naar die negatieve massa te kijken, word je er ook door aangetrokken omdat je er naar gekeken hebt, je hebt je ermee verbonden, dus begint het je naar binnen te trekken. Welke kant ga je op? Wat is sterker, de negatieve massa of het Licht?

Beide zijn krachtig, jij bepaalt welke kant je opgaat, niet zij. Je keuzes, je gedrag, je woorden, je gedachten bepalen welke kant je opgaat. We scheiden het kaf van het koren, dus welke richting kies je? Ah, je kiest het licht. Maar handel je er ook naar? Het is grappig, ik hoor velen hier zeggen, “Ik kies voor het licht! Ik kies voor het licht!” Maar je blijft discrimineren, je blijft oordelen, je blijft bekritiseren, je blijft opgaan in deze massa die er is. Heb je voor het Licht gekozen of kijk je in de massa? Je verstand, je ego zegt dat je voor het Licht hebt gekozen, nu zegt je hart het tegenovergestelde, omdat je handelingen niet verenigbaar zijn met het Licht.

Hou op jezelf voor de gek te houden, hou op te denken dat je verlichte wezens bent, terwijl je in werkelijkheid de andere kant op gaat. Want wie vibreert met houdingen en gedachten die in strijd zijn met het licht, gaat in de richting van geen licht, hoezeer je ego je ook wil doen geloven dat je een verlicht wezen bent, je gaat in de tegenovergestelde richting. We hebben dit hier voortdurend gezegd, maar het lijkt erop dat velen het niet willen begrijpen, velen zeggen gewoon tegen zichzelf: “Ik ga niet veranderen!”. Heel goed, het is een keuze, dus zorg ervoor dat je niet de goede kant op gaat.

Als je denkt dat jouw manier van denken, jouw manier van spreken, van handelen juist is en je volgt alles wat niet strookt met het Licht, dan maak je een keuze. En dat is perfect, want het was jouw keuze, het Licht is er nog steeds. Op elk moment dat je besluit van gedachten te veranderen, is het er nog steeds, het zal je nooit in de steek laten. Nu hangt alles af van je wil en je keuze.

Mijn broeders, wij spelen hier geen spelletjes, begrijp voor eens en altijd: jullie maken de keuzes, niet wij. Een Wezen kan tien Meesters om zich heen hebben, een dozijn Engelen, vele Geestelijke Gidsen en toch de andere kant op gaan. Wij kunnen niets doen, want het is jullie keuze, het is vrije wil. Wij zijn nog steeds Meesters, de Engelen zijn nog steeds jullie Engelen, de Gidsen zijn nog steeds jullie Gidsen, maar helaas zijn wij weggegaan omdat jullie de andere kant opgaan en er is niets wat wij kunnen doen.

Er zijn geen wonderen mijn broeders, er zijn keuzes. Is het pad moeilijk? Ja, maar de keuze moet gemaakt worden. Want als de keuze wordt gemaakt vanuit het hart, staan we aan je zijde, helpen je zoveel mogelijk om de reis wat lichter te maken, geven je leiding, brengen goede ideeën, dit kunnen we doen. Maar als de keuze voor het Licht is, maar een keuze voor het hele Licht, niet de helft ervan, niet een klein stukje. Het lijkt erop dat dit voor velen nog steeds niet duidelijk is. Er zijn 2 polen en beide zijn krachtig, en probeer niet te stellen: “Ach, maar het Licht is sterker dan de schaduw”! Dat is uitgesloten, dat is duidelijk. Maar ik ga niet zeggen dat het niet-Licht geen kracht heeft. 

Als dat niet zo was, zou er geen noodzaak zijn voor dit hele proces dat op de planeet heeft plaatsgevonden. Natuurlijk heeft het macht, maar ik herinner jullie er altijd graag aan: het kwaad staat aan de andere kant van de deur, het komt alleen binnen als je hem opent.

Het is jouw keuze of je de deur ervoor opent of niet. Het zijn dus altijd keuzes en ik hoop van harte dat je elke dag in de spiegel kijkt en beseft hoeveel je nog moet veranderen, om volledig het pad van het Licht te volgen. Hoeveel? Een beetje, veel, het maakt niet uit. Je hebt tenminste een keuze gemaakt, je doet het juiste, je probeert het en het geeft je richting. Uitglijders, valpartijen, er zullen er veel zijn, maar je zult altijd opstaan en doorgaan in de richting van het Licht of niet. Je kunt een nieuwe keuze maken.

Dus mijn broeders en zusters, kijk in jezelf, vergeet wat er buiten is. Je trekt aan wat je trilt. Als je licht, liefde en harmonie trilt, zul je dat aantrekken. Al het andere dat je energie verlaagt, verbindt je met die massa en dan kan er van alles gebeuren.

Posts recentes

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Minha Experiência

Winkelwagen

Termo de Uso de Imagem de Foto Enviada para o Site anjoseluz.net

Este documento estabelece os termos e condições para o uso de imagens fotográficas enviadas para o site www.anjoseluz.net, operado pela empresa Anjos e Luz Terapias Holísticas. Ao enviar sua fotografia para o site www.anjoseluz.net, você concorda integralmente com os seguintes termos:

  1. Direitos Autorais e Propriedade Intelectual: 1.1. Você mantém todos os direitos autorais e de propriedade intelectual sobre as imagens fotográficas enviadas. 1.2. Ao enviar a imagem para o site www.anjoseluz.net, você concede à Anjos e Luz Terapias Holísticas uma licença não exclusiva, irrevogável, gratuita e mundial para utilizar, reproduzir, exibir e distribuir a imagem em conexão com o site www.anjoseluz.net e suas atividades relacionadas.

  2. Uso da Imagem: 2.1. A Anjos e Luz Terapias Holísticas poderá utilizar a imagem enviada para: a) Exibir em seu site, redes sociais e materiais promocionais.

  3. Garantias e Responsabilidades: 3.1. Você garante que possui todos os direitos necessários sobre a imagem enviada e que sua utilização pela Anjos e Luz Terapias Holísticas, conforme descrito neste documento, não viola quaisquer direitos de terceiros. 3.2. Você concorda em isentar a Anjos e Luz Terapias Holísticas de qualquer responsabilidade decorrente de qualquer reclamação de terceiros relacionada ao uso da imagem conforme permitido por estes termos.

  4. Consentimento de Uso de Imagem: 4.1. Ao enviar sua imagem para o site www.anjoseluz.net, você consente que sua imagem seja utilizada de acordo com os termos estabelecidos neste documento. 4.2. Você consente que sua imagem possa ser exibida publicamente e compartilhada em conexão com as atividades da Anjos e Luz Terapias Holísticas.

  5. Modificações nos Termos: 5.1. A Anjos e Luz Terapias Holísticas reserva-se o direito de modificar estes termos a qualquer momento, mediante aviso prévio razoável. O uso contínuo do site www.anjoseluz.net após tais modificações constitui aceitação dos termos revisados.

  6. Legislação Aplicável: 6.1. Estes termos serão regidos e interpretados de acordo com as leis do Brasil. Quaisquer disputas decorrentes destes termos serão submetidas à jurisdição exclusiva dos tribunais competentes no Brasil.

Ao enviar sua imagem para o site www.anjoseluz.net, você reconhece ter lido, compreendido e concordado com estes termos de uso de imagem. Se você não concorda com estes termos, por favor, não envie sua imagem para a Anjos e Luz Terapias Holísticas.