Saint Germain – Bewust van de nieuwe tijden

Beste broeders van de planeet Aarde! IK BEN SAINT GERMAIN!

Ik breng de Violette Vlam met me mee en ik vraag ieder van jullie die op dit moment naar me luistert om je ogen te sluiten en te visualiseren dat mijn Violette Vlam met immense vlammen opstijgt vanaf de basis van je voeten totdat het je lichaam volledig bedekt. Deze Violette Vlam transmuteert alles wat geen Licht is in Liefde en Licht. Leer wanneer je je op enigerlei wijze uit balans voelt, roep dan gewoon tot mij: “Saint Germain!” En ik zal je bedekken met mijn Violette Vlam. Vergeet dat niet.

Het moment is erg onrustig. Stel je voor dat je water op het vuur zet, het begint zacht en beetje bij beetje kookt het. Dus ik zou zeggen dat als je al het water op deze planeet aan de kook zou brengen, het vele jaren, eeuwen, millennia zou duren voordat het kookt, maar ik kan jullie verzekeren dat het op dit moment kookt. Nee, jullie zien jullie zeeën niet koken; het is een metaforisch beeld waarbij ik jullie het huidige moment wil laten zien.

Het is geen gemakkelijk moment, het is een moment van grote aandacht. Aandacht in welke zin? Aandacht voor wat je denkt, spreekt en vibreert. De schaduwen zijn wanhopig. Het laatste moment nadert en zij willen zoveel mogelijk schade aanrichten; zij willen oorlogen, sterfgevallen, ziekten, gevechten uitlokken, alles wat de angst om te leven en op de planeet te lopen zal doen toenemen.

We hebben dit hier al vaak gezegd: Zij die bang zijn voeden het kwaad, want dat is hun voedsel. Dus, als je van huis gaat, waar je ook gaat, bedek jezelf met je beschermingen. Geloof me, hoog trillen is het enige wat nodig is om je in bescherming te houden, want als je hoog trilt, plaatsen alle Lichtwezens die om je heen zijn zich letterlijk om je heen, omdat je hoog trilt, je vertrouwt, je gelooft. Als je nu in angst naar buiten gaat, gelovend dat je iets ergs kan overkomen, tril je laag en duw je alle Lichtwezens die om je heen zijn weg, maar met één detail; je trekt wezens aan die in hetzelfde bereik trillen als jij, precies die wezens die je niet graag om je heen hebt.

Dus nu is het moment voor pure aandacht. Het moment is nu om daadwerkelijk te geloven of niet te geloven in alles wat je al geleerd hebt. Vergeet nooit de woorden van Michael: “De wereld zal uit elkaar vallen, maar als je geloof hebt en gelooft, zul je weer op je voeten vallen”. Dit is de zuiverste waarheid, niets zal je raken als je gelooft, als je vertrouwt en als je luid vibreert.

Probeer dus weg te gaan van alles wat je ongemak brengt, van mensen die je geen goed doen, voor zover mogelijk, ga weg. Ga weg van verslavingen, drank, drugs, want dat zijn de gemakkelijkste manieren voor de schaduwwezens om met jou samen te leven; en als ik zeg samenleven is dat letterlijk samenleven, ze slapen en worden samen met jou wakker, wachtend op dat moment waarop jij ze zult voeden.

Geef aardse genoegens op. Gebruik seks niet op een onhandelbare manier, het is gemaakt voor de vereniging van twee wezens die elkaar liefhebben, niet voor kortstondig genot. Blijf uit de buurt van elk proces of gebeurtenis die energieën van een lage vibratie uitstraalt. De tijd van aandacht is aangebroken.

De tijd is gekomen dat je er klaar voor bent, want het kwaad is slechts een paar stappen verwijderd, wachtend op dat moment van achteloosheid, dat moment waarop je laag trilt om dichterbij te komen en aan te vallen.

Ze weten dat ze verloren hebben, maar ze willen paniek, pijn en lijden veroorzaken op de planeet. Het is aan jou om hen dit instrument niet te geven, want hoe meer Licht je vibreert, hoe minder kracht zij zullen hebben. Wees niet verontwaardigd of lijd niet onder het nieuws dat je hoort. De tijd is gekomen om van dit alles af te stappen, want de uitgestraalde energie is van de schaduwen, niet van het Licht. Kijk naar goede programma’s, goede films, blijf weg van alles wat je angst of enige andere vorm van afkeer bezorgt. Ga terug naar het kind zijn, lees kinderverhalen, ook al zijn het kinderen, ze bevatten ook een beetje een duistere kant; ze zijn niet zo slecht als die welke jullie in jullie media horen.

Jullie zijn gewaarschuwd, de tijd is niet om te spelen; de tijd is niet om te testen en elke dag zal het erger worden omdat de waarheden naar buiten zullen komen en de gevoelens van alle bewoners van deze planeet zullen niet goed zijn. Maar hierover weten we al wat we moeten doen. Maar jullie die reeds ontwaakte en geëvolueerde zielen zijn, het is aan jullie om Zuilen van Licht te blijven, zodat degenen die ontwaken een richting hebben om te volgen.

Betaal niet om te zien, zoals jullie op Aarde zeggen. Geloof in wat we jullie vertellen, en nee, we laten jullie niet in de steek. Dit is de tijd voor jullie om alles wat jullie geleerd hebben te bewijzen. College is voorbij, je gaat nu alles wat je geleerd hebt toepassen, lessen zijn niet meer nodig. Alles is gezegd en gedaan. Dus gebruik je hart. Luister altijd naar je hogere zelf en niets, niets, zal je raken.

vertaald door I. Nomden

Posts recentes

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Minha Experiência

Winkelwagen

Termo de Uso de Imagem de Foto Enviada para o Site anjoseluz.net

Este documento estabelece os termos e condições para o uso de imagens fotográficas enviadas para o site www.anjoseluz.net, operado pela empresa Anjos e Luz Terapias Holísticas. Ao enviar sua fotografia para o site www.anjoseluz.net, você concorda integralmente com os seguintes termos:

  1. Direitos Autorais e Propriedade Intelectual: 1.1. Você mantém todos os direitos autorais e de propriedade intelectual sobre as imagens fotográficas enviadas. 1.2. Ao enviar a imagem para o site www.anjoseluz.net, você concede à Anjos e Luz Terapias Holísticas uma licença não exclusiva, irrevogável, gratuita e mundial para utilizar, reproduzir, exibir e distribuir a imagem em conexão com o site www.anjoseluz.net e suas atividades relacionadas.

  2. Uso da Imagem: 2.1. A Anjos e Luz Terapias Holísticas poderá utilizar a imagem enviada para: a) Exibir em seu site, redes sociais e materiais promocionais.

  3. Garantias e Responsabilidades: 3.1. Você garante que possui todos os direitos necessários sobre a imagem enviada e que sua utilização pela Anjos e Luz Terapias Holísticas, conforme descrito neste documento, não viola quaisquer direitos de terceiros. 3.2. Você concorda em isentar a Anjos e Luz Terapias Holísticas de qualquer responsabilidade decorrente de qualquer reclamação de terceiros relacionada ao uso da imagem conforme permitido por estes termos.

  4. Consentimento de Uso de Imagem: 4.1. Ao enviar sua imagem para o site www.anjoseluz.net, você consente que sua imagem seja utilizada de acordo com os termos estabelecidos neste documento. 4.2. Você consente que sua imagem possa ser exibida publicamente e compartilhada em conexão com as atividades da Anjos e Luz Terapias Holísticas.

  5. Modificações nos Termos: 5.1. A Anjos e Luz Terapias Holísticas reserva-se o direito de modificar estes termos a qualquer momento, mediante aviso prévio razoável. O uso contínuo do site www.anjoseluz.net após tais modificações constitui aceitação dos termos revisados.

  6. Legislação Aplicável: 6.1. Estes termos serão regidos e interpretados de acordo com as leis do Brasil. Quaisquer disputas decorrentes destes termos serão submetidas à jurisdição exclusiva dos tribunais competentes no Brasil.

Ao enviar sua imagem para o site www.anjoseluz.net, você reconhece ter lido, compreendido e concordado com estes termos de uso de imagem. Se você não concorda com estes termos, por favor, não envie sua imagem para a Anjos e Luz Terapias Holísticas.