Saint Germain – Jullie zijn Sterke en Krachtige Zielen

Lieve broeders en zusters van de planeet Aarde! IK BEN SAINT GERMAIN!

Op dit moment omhul ik ieder van jullie in een violette bel, waardoor ieder van jullie op dit moment gereinigd kan worden van alles wat jullie in deze dimensie gevangen houdt.

Mijn broeders en zusters, laat vreugde vanuit je hart komen. Geniet van de kleine dingen. Bekijk alles met Liefde. Dat is de wijsheid van het moment. Elk moment van pijn, elk moment van wanhoop, zet het onmiddellijk om in een positief gevoel. Laat de energie van dat moment niet in je huizen.

Haal de vreugde naar boven. Neem alles in je op. Maak je leven licht. Het gewicht om je heen kan je niet raken. Het is een dichte, vuile, zware energie die je op allerlei manieren bereikt. Via mensen, via het collectieve bewustzijn, via de media, overal; het drukt je naar beneden.

Maar wat zijn jullie? Marionetten, dieren in halsters of zijn jullie sterke en krachtige zielen van Licht? Ik hoop dat jullie nu geantwoord hebben dat jullie een sterke en krachtige ziel zijn. En dat is wat je moet geloven. Niets anders. Wat ze tegen je zeggen, wat ze over je zeggen, doet er niet toe; het doet er toe wat je werkelijk bent. Wees sterk, wees Licht.

Wanneer de externe kracht te zwaar is, roep me dan. Ik zal je onmiddellijk in mijn violette bel wikkelen en het gewicht van je schouders halen. Wees niet bang om mij te roepen. Wees niet bang om ons te roepen. Naast mij zijn er vele andere wezens van Licht die klaar staan om je te helpen. Het enige wat nodig is, is een gedachte. Je hebt geen gebed nodig, je hebt geen moment van eerbied nodig; je hebt alleen een gedachte nodig. Het hoeft niet eens uitgesproken te worden; een gedachte is genoeg.

Geloof me, mijn broeders en zusters, jullie zijn krachtig en sterk. En je zult in staat zijn om uit deze zee van modder tevoorschijn te komen, heel, krachtig en verlicht. De modder zal verdwijnen. Maar alleen zij die geloven en in het Licht blijven, zullen in staat zijn om uit deze zee te komen. Zij die niet in het Licht vibreren zullen vastzitten in deze modder en van de planeet verwijderd worden.

Laat geen enkel proces, geen enkele gebeurtenis, hoe verdrietig of catastrofaal ook, het Licht in jou naar beneden halen. Er is geen straf. Er is geen kwaad. Er is alleen de reis van zielen. Er is alleen de evolutie van deze planeet. En bovenal is er de beslissing van elke ziel, de keuze van elke ziel.

Jullie hebben een pad gekozen. Jullie bewandelen een pad van Licht. Blijf erop en je zult recht hebben op versterkingen om je uit dit moeras te halen. Je zult er alleen in blijven steken als je dat wilt. Maar begrijp goed, de rest van jullie heeft keuzes gemaakt. En velen, zou ik zeggen, zijn onbewuste keuzes, omdat ze nog niet klaar zijn, zelfs niet een klein beetje, voor evolutie. Dus moeten ze hun reis elders voortzetten.

Lijd niet voor hen. Denk niet aan straf. Richt je niet op pijn. Denk alleen hieraan: Ze veranderen van adres. Ze veranderen van huis; ze gaan naar andere bollen om hun reis voort te zetten, omdat er hier geen plaats voor hen zal zijn.

Bekijk alles met liefde en dankbaarheid voor het kunnen waarnemen en ervaren van zulke momenten. Heb altijd de zekerheid in je hart: “Ik ben een krachtige en sterke ziel. En door de keuze die ik gemaakt heb, zal ik in staat zijn om op deze planeet te blijven”. Geloof daarin. Zoek het op. En de toekomst zal intens levendig zijn voor iedereen die deze keuze maakt.

Posts recentes

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Minha Experiência

Winkelwagen

Termo de Uso de Imagem de Foto Enviada para o Site anjoseluz.net

Este documento estabelece os termos e condições para o uso de imagens fotográficas enviadas para o site www.anjoseluz.net, operado pela empresa Anjos e Luz Terapias Holísticas. Ao enviar sua fotografia para o site www.anjoseluz.net, você concorda integralmente com os seguintes termos:

  1. Direitos Autorais e Propriedade Intelectual: 1.1. Você mantém todos os direitos autorais e de propriedade intelectual sobre as imagens fotográficas enviadas. 1.2. Ao enviar a imagem para o site www.anjoseluz.net, você concede à Anjos e Luz Terapias Holísticas uma licença não exclusiva, irrevogável, gratuita e mundial para utilizar, reproduzir, exibir e distribuir a imagem em conexão com o site www.anjoseluz.net e suas atividades relacionadas.

  2. Uso da Imagem: 2.1. A Anjos e Luz Terapias Holísticas poderá utilizar a imagem enviada para: a) Exibir em seu site, redes sociais e materiais promocionais.

  3. Garantias e Responsabilidades: 3.1. Você garante que possui todos os direitos necessários sobre a imagem enviada e que sua utilização pela Anjos e Luz Terapias Holísticas, conforme descrito neste documento, não viola quaisquer direitos de terceiros. 3.2. Você concorda em isentar a Anjos e Luz Terapias Holísticas de qualquer responsabilidade decorrente de qualquer reclamação de terceiros relacionada ao uso da imagem conforme permitido por estes termos.

  4. Consentimento de Uso de Imagem: 4.1. Ao enviar sua imagem para o site www.anjoseluz.net, você consente que sua imagem seja utilizada de acordo com os termos estabelecidos neste documento. 4.2. Você consente que sua imagem possa ser exibida publicamente e compartilhada em conexão com as atividades da Anjos e Luz Terapias Holísticas.

  5. Modificações nos Termos: 5.1. A Anjos e Luz Terapias Holísticas reserva-se o direito de modificar estes termos a qualquer momento, mediante aviso prévio razoável. O uso contínuo do site www.anjoseluz.net após tais modificações constitui aceitação dos termos revisados.

  6. Legislação Aplicável: 6.1. Estes termos serão regidos e interpretados de acordo com as leis do Brasil. Quaisquer disputas decorrentes destes termos serão submetidas à jurisdição exclusiva dos tribunais competentes no Brasil.

Ao enviar sua imagem para o site www.anjoseluz.net, você reconhece ter lido, compreendido e concordado com estes termos de uso de imagem. Se você não concorda com estes termos, por favor, não envie sua imagem para a Anjos e Luz Terapias Holísticas.