Saint Germain – Neem de planeet in je armen

Lieve broeders van de planeet Aarde! IK BEN SAINT GERMAIN!

Het is met vreugde, ja, in mijn hart, dat ik deze gelegenheid heb om hier te komen en een beetje met jullie te praten. De Reis is bijna voorbij. Velen van jullie staan nog aan het begin, een beetje moe en teleurgesteld dat jullie niet ver zijn gekomen. Vergeet nooit dat je alles creëert; vergeet nooit dat wat er gebeurt het resultaat is van wat je uitstraalt. Je hebt misschien niet uitgestraald in dit leven, maar het kan het resultaat zijn van emanaties die lang geleden zijn gegenereerd. Laat je dus niet ontmoedigen, blijf vooruit gaan.

Bij elke steen, bij elk obstakel, kun je het niet zomaar opzij duwen om je weg terug te vinden. Dat obstakel moet verwijderd worden door actie, maar niet door de actie om het gewoon uit de weg te ruimen; het is een actie die geleerd moet worden, het is een bewustzijn dat verworven moet worden. Dus zolang je de obstakels met je handen wegneemt, alleen maar om door dat pad te komen, zal het groter en groter worden. En dan, vlak voor je, zul je het weer zien, alleen zal het zwaarder en zwaarder en groter in omvang zijn. Totdat het het punt bereikt waarop je het er niet meer uit kunt krijgen met je handen en je een uitweg moet vinden om dat pad vrij te maken.

Dit is de Reis. Zij die niet op het pad kunnen blijven, komen omdat ze de obstakels met hun handen nemen, ze begrijpen het niet. “Waarom heb ik een fout gemaakt, waarom ben ik teruggekomen?” En het antwoord, bijna eenstemmig: “Het is mijn schuld, afleiding, fout…”; en je gaat door met jezelf de schuld te geven dat je niet in staat bent om in het gareel te blijven. En ik kan ieder van jullie verzekeren dat de fout, de vergissing waarvoor je jezelf veroordeelt en veroordeelt, veroorzaakt wordt door de Reis zelf.

Het grote doel is dus niet om jezelf te veroordelen, dat je weer een fout hebt gemaakt. Let op welk besluit de fout was; wat veroorzaakte de onderbreking van de Reis? Daar is je antwoord. En alleen dan zul je in staat zijn om verder te gaan en waarschijnlijk niet opnieuw te onderbreken. Maak elk decreet met begrip, niet zoals machines die het lezen, het nog zes keer herhalen, de zeven keer voltooien en dat is het. Als je zo te werk gaat, ben je een serieuze kandidaat om alles nog eens over te doen.

Dus stop met jezelf te veroordelen. Kijk goed naar het decreet waardoor je bent teruggekomen, er is een groot obstakel dat je moet overwinnen. Jullie worden te gemakkelijk moe van situaties. Het doel van deze Reis is precies om elk van die obstakels, of schaduwen, of problemen, hoe je ze ook noemt, van je eigen paden te verwijderen. De Reis schaadt niemand, integendeel, het idee is altijd om je vooruit te helpen. Dus veroordeel jezelf niet, vind het niet grappig om weer terug te moeten naar het begin. Er valt niets te lachen, er valt iets te analyseren en te begrijpen.

Elke dag zullen nieuwe mensen aan de Reis beginnen en er zal een punt komen dat ieder zijn eigen weg zal moeten gaan en zijn eigen controle zal moeten hebben. Er zal niet langer die dagelijkse transmissie zijn die jullie laat zien wat er gedaan moet worden. Dus degenen van jullie die nog steeds achterin zitten, begin te leren om je eigen checks and balances te doen zodat je het niet weer verkeerd doet door afleiding of door niet op de juiste manier bezig te zijn met wat je aan het doen bent.

De Reis zal eeuwig doorgaan zoals hij is, vandaag beginnen, over een jaar beginnen, wanneer jullie maar willen; hij zal pas eindigen als de Aarde opstijgt en al haar bewoners met haar. Dan, dat verzeker ik jullie, zijn alle decreten al in jullie cellen geïmpregneerd en hoeven jullie ze niet meer steeds te herhalen.

Je mag gewoon niet ontmoedigd raken. Kijk naar elk van de waarschuwingen die tijdens de Reis verschijnen. Het misverstaan van het ene decreet is niet het probleem van het andere, het is niet de ander die jullie zal uitleggen wat jullie niet begrepen hebben. Het is aan jullie om naar binnen te kijken, in je Goddelijke Aanwezigheid te zijn en haar te vragen jullie uit te leggen wat je niet begrijpt. Ieder van jullie heeft zijn eigen interpretatie, een interpretatie die bij je ziel past. Dus het is niet je broeder of collega die je zal vertellen wat dat betekent, het begrip moet van jou zijn. Als je het niet begrijpt en je vraagt de ander, welke Reis volg je dan, de jouwe of die van de ander? Want hij zal je het antwoord geven volgens zijn reis, niet de jouwe.

Dus als je niet begrijpt wat het decreet is, vraag het dan aan je Goddelijke Aanwezigheden, vraag het aan mij, vraag het aan je meesters, nooit aan de ander. Je kunt ideeën uitwisselen en ze zijn zeer welkom. Samen studeren is één ding, een ander in afzondering vragen is iets anders, want wanneer je in een groep studeert, zul je verschillende interpretaties horen en het zal aan jou zijn om te bepalen welke je hart vult. Wanneer je het één persoon vraagt, zul je de interpretatie van die persoon krijgen, die niet noodzakelijkerwijs is wat je hart verwacht.

Wees daar dus heel voorzichtig mee. De Reis is niet om gevolgd te worden door de mening van anderen, het is jouw begrip, het is jouw leren, het is jouw evolutie, niet gebaseerd op wat de ander denkt. Leer, mijn broeders, te luisteren naar je eigen Goddelijke Aanwezigheden, die niets meer zijn dan Schepper God in actie. Leer. Wees voor niets afhankelijk van de ander. De vraag, de twijfel, moet door jou beantwoord worden, niet door anderen. En als dat decreet je zoveel twijfel heeft gebracht, wees er dan zeker van dat er iets impliciet voor je is om te stoppen en te analyseren, het is om je aandacht te krijgen. Laat je niet ontmoedigen. Ga door en je zult zien hoe de Reis beetje bij beetje verder gaat en de angst om nog een fout te maken verdwijnt. En wanneer je het beseft, heb je het al volbracht en heeft er in ieder van jullie een grote transformatie plaatsgevonden.

Ik wil alleen een boodschap van hoop achterlaten. Wanneer een sterke storm valt, kan hij veel schade aanrichten en zelfs dodelijk zijn. Doet de storm dat lachend? Brengt hij zoveel transformaties teweeg, zonder zich te bekommeren om wat er met de resultaten gebeurt? Waarom werd die storm gevormd? Het antwoord is: niets dat in jouw wereld gebeurt, komt van iemand anders dan van jou. Ieder van jullie creëert wat er in jouw wereld gebeurt. Je oogst wat je zaait, je oogst wat je uitstraalt, niets is buiten de orde, alles gebeurt voor verandering, voor jou om te zien wat je hebt gecreëerd.

Iemand zou kunnen vragen: “Maar heb ik de oorlog gecreëerd?” Ja, jij en vele anderen op deze planeet. Jullie waren er altijd al bang voor. Jullie creëerden deze egregore van angst en zekerheid dat het op een dag zou gebeuren. Daarin ligt het antwoord: niets meer dan het gevolg van wat jullie hebben uitgestraald en blijven uitstoten. Het is aan ieder van jullie om op dit moment op deze planeet Liefde en Licht uit te stralen. Voel je niet klein, voel je niet machteloos, voel je niet onbekwaam, want als dit uitgestraald wordt, zal het ook weerklinken. Als elke persoon op de planeet Liefde en Licht laat vibreren, worden nieuwe rasters gecreëerd; en hoe meer Liefde, hoe meer Licht, hoe meer negatieve rasters worden bestreden.

Dus wat kan ieder van jullie op dit moment doen? Straal Licht uit, straal Liefde uit voor de planeet. Richt je niet op het probleem, richt je op de planeet. Het is het bewustzijn op wereldniveau dat veranderd moet worden. Vergeet het conflict, straal Liefde en Licht uit, straal Vrede uit. Ook al ken je geen techniek, neem de planeet in je armen alsof het een klein dier is waar je veel van houdt. Voel de planeet in je armen en op dezelfde manier waarop je Liefde en Dankbaarheid naar een klein dier in je schoot zou sturen, stuur het naar de planeet. Als ieder van jullie deze beweging maakt, zul je het resultaat zien.

Omarm de planeet, toon haar al je Liefde en Dankbaarheid, laat de planeet zien hoeveel je ervan houdt. En deze golf van liefde die uit je hart zal komen, zal de planeet Aarde omhullen en elk hart erop bereiken. Het duurt niet veel, een paar seconden, omhels de planeet; laat haar zien hoeveel je van haar houdt, hoeveel je van iedereen op haar oppervlak houdt en je zult het resultaat zien. Jullie kunnen het, jullie hebben deze kracht. Er is geen grotere kracht in deze wereld dan Liefde. Liefde vernietigt alles wat negatief is. Maar het moet vanuit je hart komen. Doe dit zo vaak als je wilt per dag: omhels de planeet, voel haar klein tussen je armen, maar de Liefde die daar vandaan komt, zal Gaia weten te ontvangen en over haar hele oppervlak te vermenigvuldigen.

                                                                vertaald door I. Nomden

Posts recentes

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Minha Experiência

Winkelwagen

Termo de Uso de Imagem de Foto Enviada para o Site anjoseluz.net

Este documento estabelece os termos e condições para o uso de imagens fotográficas enviadas para o site www.anjoseluz.net, operado pela empresa Anjos e Luz Terapias Holísticas. Ao enviar sua fotografia para o site www.anjoseluz.net, você concorda integralmente com os seguintes termos:

  1. Direitos Autorais e Propriedade Intelectual: 1.1. Você mantém todos os direitos autorais e de propriedade intelectual sobre as imagens fotográficas enviadas. 1.2. Ao enviar a imagem para o site www.anjoseluz.net, você concede à Anjos e Luz Terapias Holísticas uma licença não exclusiva, irrevogável, gratuita e mundial para utilizar, reproduzir, exibir e distribuir a imagem em conexão com o site www.anjoseluz.net e suas atividades relacionadas.

  2. Uso da Imagem: 2.1. A Anjos e Luz Terapias Holísticas poderá utilizar a imagem enviada para: a) Exibir em seu site, redes sociais e materiais promocionais.

  3. Garantias e Responsabilidades: 3.1. Você garante que possui todos os direitos necessários sobre a imagem enviada e que sua utilização pela Anjos e Luz Terapias Holísticas, conforme descrito neste documento, não viola quaisquer direitos de terceiros. 3.2. Você concorda em isentar a Anjos e Luz Terapias Holísticas de qualquer responsabilidade decorrente de qualquer reclamação de terceiros relacionada ao uso da imagem conforme permitido por estes termos.

  4. Consentimento de Uso de Imagem: 4.1. Ao enviar sua imagem para o site www.anjoseluz.net, você consente que sua imagem seja utilizada de acordo com os termos estabelecidos neste documento. 4.2. Você consente que sua imagem possa ser exibida publicamente e compartilhada em conexão com as atividades da Anjos e Luz Terapias Holísticas.

  5. Modificações nos Termos: 5.1. A Anjos e Luz Terapias Holísticas reserva-se o direito de modificar estes termos a qualquer momento, mediante aviso prévio razoável. O uso contínuo do site www.anjoseluz.net após tais modificações constitui aceitação dos termos revisados.

  6. Legislação Aplicável: 6.1. Estes termos serão regidos e interpretados de acordo com as leis do Brasil. Quaisquer disputas decorrentes destes termos serão submetidas à jurisdição exclusiva dos tribunais competentes no Brasil.

Ao enviar sua imagem para o site www.anjoseluz.net, você reconhece ter lido, compreendido e concordado com estes termos de uso de imagem. Se você não concorda com estes termos, por favor, não envie sua imagem para a Anjos e Luz Terapias Holísticas.