Sananda – Bouw jullie Cocons van Licht

Lieve zonen en dochters van de planeet Aarde! IK BEN SANANDA!

Mijn hart vult zich met Licht, met veel Licht, elke keer dat ik hier ben om tot ieder van jullie te spreken.

Op dit moment lijkt jullie wereld een beetje anders voor jullie; het lijkt erger. Wat zeggen we hier nu al een tijdje? Dat de duistere krachten zich aan de oppervlakte van de planeet hebben geconcentreerd, in geesten en harten. Verlichte geesten, vriendelijke geesten, dankbare geesten, (let op, ik zeg niet hart, ik zeg geest) deze zijn, ik zou niet zeggen 100% veilig, maar ze zijn beschermd tegen deze golf die er is. Soms bezwijken ze, maar ze staan altijd op. En ik zou zeggen dat deze geesten nog niet ontwaakt zijn, ze trillen gewoon niet kwaad. Zij trillen in zichzelf gevoelens van zeer hoge trilling. Ik zou kunnen zeggen dat het aardse zielen zijn, maar het zijn meer geëvolueerde zielen dan de meesten; het zijn zielen die klaar zijn om een sprong te maken, en ze zullen het zeker doen. Er ontbreekt slechts één trede, één sport op die ladder, om alles in hun geest te verlichten.

De zielen die al verlicht zijn, met verlichte harten, die zich houden aan de voorschriften van het Licht, voelen niets ten opzichte van wat er om hen heen is, van alle energie die vrijkomt. Het is alsof zij in een cocon leven en deze cocon laat geen tegengestelde energieën toe; behalve op die momenten dat de geest overheerst en deze barrière doorbreekt, maar al gauw beseffen zij dat en wordt de barrière weer gevormd.

Laten we het nu hebben over de grote meerderheid; de meerderheid van de mensheid. Deze heeft geen zuiver hart, heeft niet de hele tijd een verlichte geest; zij hebben dikwijls leemten, momenten, waarop zij het Licht laten binnenkomen en handelen en zij staan er dikwijls versteld van. “Wow, ik doe dingen die ik nog nooit eerder heb gedaan. Hoe vreemd!” Maar spoedig laten zij hun geest het weer overnemen en dat korte moment waarop zij een fragiele cocon vormden, is verdwenen en de cocon verdwijnt. 

Dus deze hele meerderheid is ondergedompeld in deze golf van donker licht die de planeet overspoelt. Ik zou tegen jullie willen zeggen dat degenen die nog op de planeet zijn, veel werk hebben om zoveel negatieve energie uit te stralen. En nu hun voedsel zeer schaars is, kunnen zij niet meer doen wat zij altijd hebben gedaan. Dus hoe houden ze zichzelf in stand? Door degenen die hetzelfde spoor hebben gezien te coöpteren.

Wat hebben deze duistere wezens nodig? Ik zou zeggen dat het dezelfde stof is waarmee jouw vampieren, in jouw fictie, zich graag voeden. En waar halen ze dat? Met geweld, met doden. Maar doden, hoe gewelddadiger hoe beter. Dus dat lichaam dat daar ligt, gewikkeld in de rode substantie die uit hun lichaam komt, daar voeden ze zich mee, en er zijn er veel; en ze voeden zich verwoed om in leven te blijven. Zijn het vampieren? Als je het zo wilt begrijpen, kunnen ze dat zijn, maar het is niet zoals het in jouw fictie staat.

Dus, ongeregeld en ongemeten geweld is noodzakelijk voor hen om te blijven overleven. En hoe kan dit geweld worden aangewakkerd? Door zwakke geesten te gebruiken; die geesten die in opstand komen tegen alles en iedereen die alleen maar slechte dingen trillen. Deze geesten worden gemakkelijk door hen betrokken en worden hun marionetten, omdat ze zoveel chips, zoveel dingen in hun hersenen stoppen dat ze slechts machines worden die hen dienen. “Ah, maar het Licht komt en het heeft alle chips al vernietigd. Ja, dat is waar. Alleen hebben we nooit gezegd dat ze klaar waren. We hebben nooit gezegd dat er geen meer zouden zijn.

Het Licht vernietigt de chips van degenen die goede gevoelens, goede ideeën uitstralen, die zich aan het Licht geven, omdat deze het Licht toestaan hun lichaam binnen te dringen, nu degenen die zichzelf beschermen in een grote zwarte cocon, het Licht niet binnenkomt. Deze mechanismen worden dus niet vernietigd, integendeel, ze worden steeds meer op hun plaats gezet, zodat ze volledig manipuleerbaar worden door deze golf van duistere wezens.

Ik probeer jullie niet wijs te maken dat jullie wereld op zijn kop staat. De boodschap is anders. De boodschap is: verhoog je trillingen, verhoog je gedachten, laat je vullen met Licht, want als dit gebeurt zal die cocon van Licht gevormd worden en zal niets je bereiken; niets zal je bereiken. En als iedereen, de grote meerderheid van jullie dit zou doen, zou deze golf die er is, ten onder gaan, omdat er zo weinig van jullie zouden zijn, dat jullie zouden worden opgeslokt door het Licht, niet dat het aankomt, maar door het Licht van jezelf. 

Dus ik zou zeggen, waarom worden bepaalde plaatsen zo gewelddadig? Dat komt door de angst die er heerst. Iedereen daar leeft onder het halster van de angst, en jullie vibraties zijn daar beneden. Dus ze worden allemaal gemanipuleerd om meer en meer, angst te voelen. En ze doen alles zodat de angst alleen maar toeneemt. Als iedereen nu gewoon zou opstaan, als iedereen in opstand zou komen…” Nee, IK BEN LICHT! Ik BEN een Goddelijke Vonk! Ik BEN Liefde!” Als iedereen zou opstaan en zeggen dat het voorbij is, zouden ze nergens meer de kracht voor hebben, omdat ze niemand meer zouden hebben om te manipuleren. De weinigen die over zouden blijven, zouden het niet aankunnen met zoveel positieve energie om zich heen, en ze zouden weglopen, want deze energie is niet goed voor hen.

Dus wat ontbreekt de mensheid? Om de borst te vullen met Licht, om het hart te vullen met Licht, met Liefde, met vriendschap, met solidariteit; niet met angst. Hoe meer je angst voelt, hoe meer je hen voedt. Want wie angst voelt, wordt door hen gemanipuleerd. Angst breekt je cocon van Licht af, en wie angst voelt heeft deze cocon niet. Ze manipuleren, ze handelen voor deze persoon.

Velen hier begrijpen waar ik het over heb en zij zien mensen om zich heen op precies deze manier en ik zeg je, zij worden gemanipuleerd. Het is misschien niet 100%, het is misschien niet helemaal, maar ze worden zelfs gemanipuleerd om je aan te vallen omdat ze weten dat daar een krachtige cocon van Licht is. En zo vullen zij zich meer en meer met angst, want angst is hen ingeplant; zij bekijken alles met angst, zij vertrouwen niets. Meer en meer zullen ze angst voelen. Dat is alles. En zij zullen de voertuigen zijn om jullie te destabiliseren.

Dan vragen velen van jullie zich misschien af: “En kunnen jullie dan niets doen?” Helaas niet. Het enige wat wij kunnen doen is jullie helpen wanneer jullie om onze hulp vragen; het is jullie cocon van Licht versterken zodat niets dat van deze mensen komt jullie zal schokken, jullie uit balans zal brengen, dat het zal zijn als een vreemde taal die jullie niet kennen en dat er woorden zullen worden gesproken die jullie niet begrijpen en die jullie niet zullen storen. 

Ons werk zal een beetje gaan veranderen. We zijn op een punt in het proces gekomen waarop we een schok moeten geven aan deze meerderheid van de mensheid, om degenen die nog niet zijn ontwaakt wakker te schudden. Maar om dit te doen, zullen we helaas veel lelijke dingen moeten brengen, veel trieste dingen, gruwelijke dingen, zodat de mensheid wakker wordt, ophoudt wezens te verafgoden die niets zijn van wat ze denken dat ze zijn, integendeel, het zijn wezens die volledig verpakt zijn in het niet-Licht, zodat de mensheid wakker wordt over hoezeer ze al die tijd gemanipuleerd is.

Dus wat ik vandaag tegen ieder van jullie wil zeggen, die zijn hart al in het Licht heeft gedompeld, die ernaar streeft zijn geest in het Licht te houden, vraag onze hulp om je Cocoon van Licht sterk en levendig te houden, zodat alles wat onthuld wordt, alles wat getoond wordt jullie niet zal bereiken. Ze zullen zijn als scènes uit een horrorfilm die je zult vergeten wanneer hij voorbij is, en ik zal je nog meer vertellen, je zult de vrije wil hebben om de film te bekijken of niet. Helaas weten we dat tegen de tijd dat dit alles naar buiten komt, het het gesprek van het moment en het gesprek van de dag zal zijn, en er zal voor jullie geen manier zijn om je eenvoudigweg af te zonderen; tenzij je veel tijd in de bergen doorbrengt zonder enige vorm van communicatie.

Maar ik wil jullie zeggen dat zelfs dan de energieën zo verward zullen zijn, de woede, de wanhoop, de haat zo hard aan de oppervlakte van de planeet zullen komen dat iedereen erdoor getroffen zal worden en het zal op dat moment zijn dat jullie ofwel zullen ontwaken tot Liefde en tot het Licht, ofwel jullie je armen en jullie handen en jullie voeten en jullie hele lichaam zullen geven aan het niet-licht. Het is aan ieder van jullie om te beslissen welk pad te volgen.

Dus in deze tijd zal het meer dan ooit nodig zijn om onze hulp in te roepen zodat jullie cocons intact blijven, zonder scheuren, zonder te breken, en jullie Licht uitstralen, heel veel Licht. Dus bereid je voor want de Nieuwe Tijd zal beginnen. En nu zullen we precies weten wie het Licht uitstraalt en wie niet; wie zuiver van hart is en wie niet. De scheiding tussen het kaf en het koren wordt steeds sterker en ik zou zeggen dat dit de belangrijkste fase van dit hele proces zal zijn.

 vertaald door I. Nomden

Posts recentes

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Minha Experiência

Winkelwagen

Termo de Uso de Imagem de Foto Enviada para o Site anjoseluz.net

Este documento estabelece os termos e condições para o uso de imagens fotográficas enviadas para o site www.anjoseluz.net, operado pela empresa Anjos e Luz Terapias Holísticas. Ao enviar sua fotografia para o site www.anjoseluz.net, você concorda integralmente com os seguintes termos:

  1. Direitos Autorais e Propriedade Intelectual: 1.1. Você mantém todos os direitos autorais e de propriedade intelectual sobre as imagens fotográficas enviadas. 1.2. Ao enviar a imagem para o site www.anjoseluz.net, você concede à Anjos e Luz Terapias Holísticas uma licença não exclusiva, irrevogável, gratuita e mundial para utilizar, reproduzir, exibir e distribuir a imagem em conexão com o site www.anjoseluz.net e suas atividades relacionadas.

  2. Uso da Imagem: 2.1. A Anjos e Luz Terapias Holísticas poderá utilizar a imagem enviada para: a) Exibir em seu site, redes sociais e materiais promocionais.

  3. Garantias e Responsabilidades: 3.1. Você garante que possui todos os direitos necessários sobre a imagem enviada e que sua utilização pela Anjos e Luz Terapias Holísticas, conforme descrito neste documento, não viola quaisquer direitos de terceiros. 3.2. Você concorda em isentar a Anjos e Luz Terapias Holísticas de qualquer responsabilidade decorrente de qualquer reclamação de terceiros relacionada ao uso da imagem conforme permitido por estes termos.

  4. Consentimento de Uso de Imagem: 4.1. Ao enviar sua imagem para o site www.anjoseluz.net, você consente que sua imagem seja utilizada de acordo com os termos estabelecidos neste documento. 4.2. Você consente que sua imagem possa ser exibida publicamente e compartilhada em conexão com as atividades da Anjos e Luz Terapias Holísticas.

  5. Modificações nos Termos: 5.1. A Anjos e Luz Terapias Holísticas reserva-se o direito de modificar estes termos a qualquer momento, mediante aviso prévio razoável. O uso contínuo do site www.anjoseluz.net após tais modificações constitui aceitação dos termos revisados.

  6. Legislação Aplicável: 6.1. Estes termos serão regidos e interpretados de acordo com as leis do Brasil. Quaisquer disputas decorrentes destes termos serão submetidas à jurisdição exclusiva dos tribunais competentes no Brasil.

Ao enviar sua imagem para o site www.anjoseluz.net, você reconhece ter lido, compreendido e concordado com estes termos de uso de imagem. Se você não concorda com estes termos, por favor, não envie sua imagem para a Anjos e Luz Terapias Holísticas.