Sananda – De Gebeurtenissen op Uw Planeet

Lieve zonen en dochters van de Planeet Aarde, IK BEN SANANDA!

Opnieuw is mijn hart gevuld met vreugde om met jullie te kunnen communiceren. Al enige tijd zeggen wij dat er moeilijke tijden zullen aanbreken. Velen hebben zich afgevraagd of wij wel echt van het Licht zijn, want in de opvatting van sommigen, die van het Licht zijn, spreken we alleen mooie dingen, brengen we hoop, brengen we Licht, dat we op geen enkel moment iets zouden kunnen zeggen dat angst of vrees zou brengen.

Angst brengen doen we echt niet, want in ons concept is alles wat in jullie wereld gebeurt het resultaat van jullie keuzes, niets wordt opgelegd. Dus wat er gebeurt is geen angst brengen, het is gewoon een resultaat van alles wat gedaan is, zo zien wij het niet. Angst brengen voor wat? Waarom angst brengen? Omdat je gewend bent te lijden, je bent gewend te kijken naar elke gebeurtenis die gebeurt en je lijdt. Je lijdt, smeekt God, vraagt Vader/Moeder God waarom, probeert de reden waarom het als straf gebeurt in Gods handen te leggen.

Waar is het begrip? Het is gekweekt in jullie gedachten. Dus terugkomend op onze woorden; moeilijke tijden zullen komen. Wat zouden die moeilijke tijden zijn? Voor jullie zullen het moeilijke tijden zijn, omdat velen van jullie alles zullen moeten doormaken waarvoor jullie zoveel eonen, zoveel incarnaties, op de vlucht zijn geweest. Jullie zullen de vruchten moeten plukken van alles wat jullie tijdens de reis van jullie ziel hebben geplant.

Maar met één belangrijk detail: alles gebeurt heel snel en in grote omvang. Er is geen tijd meer om in verschillende incarnaties alles wat gedaan is te verdunnen, alles moet in deze incarnatie worden bewerkt en weggewerkt. Om het pad naar de Vijfde Dimensie te kunnen bepleiten. Het omzetten van al die energieën die aan jullie zielen vastzitten, is niet gemakkelijk, het is niet eenvoudig, nog minder binnen jullie concept.

Dus terug naar wat we altijd zeggen, er komen moeilijke tijden aan. En dan beginnen jullie veel gebeurtenissen te zien die pijn en lijden veroorzaken, en jullie beginnen te verklaren dat de wereld vergaat, dat het het einde der tijden is. Dan zeg ik: Ja, het is het einde der tijden, het einde van deze tijden waarin jullie leven, dit tijdperk is voorbij, dit tijdperk loopt ten einde, het wordt afgesloten, voor het begin van het gouden tijdperk, voor het begin van een tijdperk van zuivere Liefde, evenwicht en gelijkheid. Dus ja, de tijden eindigen zoals jij het ziet.

Hoe kun je nu leren dit alles met sereniteit en vertrouwen tegemoet te treden? Gewoon door te begrijpen dat elke ziel die op elke plaats was in die gebeurtenis een keuze maakte, ze koos om daar te zijn, op die plaats, ze koos om te vergaan op die plaats, wat er ook gebeurde. Er zijn vele manieren voor een ziel om zich los te maken van het fysieke lichaam: er zijn de langzame manieren, er zijn de snelle manieren, het is allemaal gekozen door de ziel, ja, het is gekozen door de ziel. Ik kan niet ontkennen dat zielen vaak situaties aantrekken die aan hun eigen controle ontsnappen, die ontsnappen aan de eigen planning van die ziel. Ja, die situaties bestaan, maar dat komt allemaal door keuzes van de ziel zelf. Ze begint een pad te volgen, waarbij ze allerlei problemen aantrekt en eindigt met de doorgang voor en niet op de manier die ze wilde. Dit gebeurt ook, maar wanneer een ziel haar eigen pad volgt, haar eigen planning, gebeurt alles op de best mogelijke manier.

In deze tijden is het noodzakelijk dat vele zielen zich massaal losmaken van lichamen. Elke plaats heeft een energie die getransmuteerd moet worden, elke plaats heeft ook zijn leren, heeft zijn transmutatie van energie. Dan vertrekken de zielen massaal. Zij begrijpen nu dat er geen lijden is, wij veroorzaken niemands lijden, Vader/Moeder God zit niet op een troon, met zijn witte baard, met een toverstokje, hier en daar te spelen, zodat de Aarde doet wat gedaan moet worden.

Er zijn oude energieën die gereinigd moeten worden. Vergeet niet dat de schaduwen hier lange tijd hebben geheerst en dat alle plaatsen waar zij zich hebben ingeplant moeten worden gereinigd, zodat al deze energie kan worden gebruikt voor Gaia’s eigen ascensie. Natuurlijk gebruikt Gaia elke energie die in Liefde en Licht wordt omgezet voor haar eigen ascentie. Dus zie het lijden van anderen niet als lijden, zie het als keuzes, altijd de keuzes.

We hebben het hier al gezegd en we zullen het steeds herhalen: wanneer je je hart voelt samenknijpen voor iemand die is heengegaan, straal dan Licht uit. Vraag God niet waarom, straal Licht uit voor die ziel of voor die zielen. Licht uitstralen is die zielen een serene doorgang brengen, een vredige doorgang, zodat ze op de gemakkelijkst mogelijke manier de weg kunnen vinden die ook voor hun ziel bestemd is. Geen enkele ziel verlaat het fysieke lichaam en wordt een engel. Er is een andere weg, aan de andere kant, die is om voor die ziel te zorgen en een oordeel te vellen over alles wat die ziel heeft gedaan om zichzelf werkelijk te veranderen en de Vijfde Dimensie op te eisen of niet, dat hangt van elke ziel af.

Er is geen lijden dat door iemand wordt opgelegd. Voor geen enkele ziel in het universum is lijden iets dat op deze planeet is gecreëerd door de schaduwen en waar de schaduwen doorheen komen. Lijden, pijn, angst, zijn de gevoelens die hen in leven houden, ze overleven van deze gevoelens. Dus als je angst voelt, voed je ze. Heb je daar ooit over nagedacht? Telkens als je God smeekt en vraagt waarom, voed je de schaduwen. Omdat je er niet op vertrouwt dat God oppermachtig is, Liefde is, allesbehalve rechter.

Dus stop met klagen, stop met vragen, stop met het lijden van andere zielen. Als er een benauwdheid in je hart is, straal dan Licht uit, dat is alles. Dit is wat je moet doen, als het lijden in je hart te groot is, vraag dan onze hulp en wij zullen dit gevoel onmiddellijk omzetten in troost, in Liefde en zullen je in een bel van zorg en aandacht wikkelen.

Leer te leven in deze wereld want deze gebeurtenissen zullen constant zijn. Vele zielen moeten vertrekken en het is niet op uitnodiging dat zij zullen gaan. Het is noodzakelijk dat alles gebeurt zoals het moet gebeuren, op elke plaats op deze planeet. Want niet alleen de zielen moeten gereinigd worden, maar ook de plaatsen, plaatsen van veel pijn, van veel dood, de plaatsen waar de schaduwen hun platforms hebben gemaakt.

Dus straal Licht uit, dat is alles. Er is geen lijden, er is wat ieder moet doormaken, dit is wat je moet begrijpen. Iedereen maakt door wat hij moet doormaken, wat hij heeft gezaaid. En vandaag zijn jullie enkel aan het oogsten om de kans te krijgen te evolueren naar de Vijfde Dimensie.

Posts recentes

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Minha Experiência

Winkelwagen

Termo de Uso de Imagem de Foto Enviada para o Site anjoseluz.net

Este documento estabelece os termos e condições para o uso de imagens fotográficas enviadas para o site www.anjoseluz.net, operado pela empresa Anjos e Luz Terapias Holísticas. Ao enviar sua fotografia para o site www.anjoseluz.net, você concorda integralmente com os seguintes termos:

  1. Direitos Autorais e Propriedade Intelectual: 1.1. Você mantém todos os direitos autorais e de propriedade intelectual sobre as imagens fotográficas enviadas. 1.2. Ao enviar a imagem para o site www.anjoseluz.net, você concede à Anjos e Luz Terapias Holísticas uma licença não exclusiva, irrevogável, gratuita e mundial para utilizar, reproduzir, exibir e distribuir a imagem em conexão com o site www.anjoseluz.net e suas atividades relacionadas.

  2. Uso da Imagem: 2.1. A Anjos e Luz Terapias Holísticas poderá utilizar a imagem enviada para: a) Exibir em seu site, redes sociais e materiais promocionais.

  3. Garantias e Responsabilidades: 3.1. Você garante que possui todos os direitos necessários sobre a imagem enviada e que sua utilização pela Anjos e Luz Terapias Holísticas, conforme descrito neste documento, não viola quaisquer direitos de terceiros. 3.2. Você concorda em isentar a Anjos e Luz Terapias Holísticas de qualquer responsabilidade decorrente de qualquer reclamação de terceiros relacionada ao uso da imagem conforme permitido por estes termos.

  4. Consentimento de Uso de Imagem: 4.1. Ao enviar sua imagem para o site www.anjoseluz.net, você consente que sua imagem seja utilizada de acordo com os termos estabelecidos neste documento. 4.2. Você consente que sua imagem possa ser exibida publicamente e compartilhada em conexão com as atividades da Anjos e Luz Terapias Holísticas.

  5. Modificações nos Termos: 5.1. A Anjos e Luz Terapias Holísticas reserva-se o direito de modificar estes termos a qualquer momento, mediante aviso prévio razoável. O uso contínuo do site www.anjoseluz.net após tais modificações constitui aceitação dos termos revisados.

  6. Legislação Aplicável: 6.1. Estes termos serão regidos e interpretados de acordo com as leis do Brasil. Quaisquer disputas decorrentes destes termos serão submetidas à jurisdição exclusiva dos tribunais competentes no Brasil.

Ao enviar sua imagem para o site www.anjoseluz.net, você reconhece ter lido, compreendido e concordado com estes termos de uso de imagem. Se você não concorda com estes termos, por favor, não envie sua imagem para a Anjos e Luz Terapias Holísticas.