Sananda – De keuzes die we maken

Lieve zonen en dochters van de planeet Aarde! IK BEN SANANDA!

Nogmaals, ik ben hier heel dichtbij, zo dichtbij dat je me zou kunnen zien als je dat zou willen, bij ieder van jullie. Dit is een heel delicaat moment op jullie reis. Je hebt vastberadenheid nodig, je hebt geloof nodig, je moet je bewust zijn van het pad dat je neemt. Geef je gewoon over, mijn zonen en dochters. Geef je over aan het Licht.

Veel mensen vragen zich af: “Wat betekent het om je over te geven aan het Licht? Moet ik alles opgeven wat ik hier in de Derde Dimensie doe?” Dus vraag ik jullie: Zou je je werk opgeven? En als je dat deed, hoe zou je jezelf dan onderhouden? Zou je je voedsel opgeven? En als je dat deed, hoe zou je jezelf dan voeden? Zou je je huis opgeven? En als je dat zou doen, waar zou je dan wonen? Dus stop met het ingewikkeld maken van iets dat zo eenvoudig is.

Ik vraag jullie niet, of beter gezegd, wij adviseren jullie niet, om alles te laten vallen en als kluizenaars te gaan leven. Je overgeven aan het Licht is gewoon Licht uitstralen; het is niet het hebben van trillingarme gevoelens; het is niet het spreken van trillingarme woorden; het is niet handelen op een trillingarme manier. Dit is je overgeven aan het Licht. Het is niets opgeven. Natuurlijk, veel van de dingen die je doet, kunnen we zeggen, hebben geen erg goede vibratie; ondeugden vooral; het voedsel dat je eet.

Maar nu is het belangrijk dat je alles begint te beseffen. Het gaat er niet om alles in één keer op te geven. Veel mensen geven op…”Nee, ik geef niets op!” Het is een keuze. Het zou dus goed zijn om het volgende uit te leggen: jullie lichamen veranderen, of je het nu leuk vindt of niet; of je nu het Licht volgt of niet; of je je nu overgeeft aan het Licht of niet. Waarom? Omdat het Licht van Alcyon komt en dit doet, jullie lichamen evolueren. Want als ze niet zouden evolueren, zouden ze niet zoveel Licht kunnen absorberen. Goed gedaan.

Dus dit is geen keuze, het gebeurt en dat is dat. Hoe ontvangt ieder van jullie dit? Ja, het is de vrucht van jullie keuzes, het is de vrucht van wat jullie eten, het is de vrucht van wat jullie drinken, het is de vrucht van wat jullie denken en doen. Dus als je veel Licht uitstraalt, als je een liefdevol persoon bent, als je goed eet en voor je gezondheid zorgt, zul je bijna onmerkbaar door deze fase heen gaan.

Maar als je niet voor jezelf zorgt, als je slecht eet, als je nergens waarde aan hecht, dan ga ik je vertellen dat het proces heel moeilijk zal zijn. Maar je zult doorgaan op het pad van ascensie, het zal je niet tegenhouden. Natuurlijk kan ik niet zeggen dat iemand die geen verslavingen heeft dezelfde snelheid zal hebben als iemand die dat wel heeft. Natuurlijk niet. Maar zelfs degenen die nog steeds verslavingen hebben, als ze Licht uitstralen, als ze liefdevol zijn en op het pad van Licht blijven, zullen hun plaats hebben op de weg naar ascentie. Wanneer en hoe zal ze daar komen? Dat is een ander feit om te overwegen.

Dus mijn zonen en dochters, je overgeven aan het Licht is volledig Licht zijn, het is liefhebben. Van jezelf houden, van je naaste houden, van de planeet houden, van een broeder houden, van je lichaam houden, van je leven houden. “Ah, maar er is niets aan mijn leven waar ik van kan houden”. Dus je hebt een serieus probleem, want je hebt je nog niet gerealiseerd dat dit leven dat je zo slecht vindt een stap in je evolutie is, en je lijkt dat nog niet te hebben gezien. Dus je zit een beetje in de problemen.

Ja, je maakt altijd een probleem. Alles is een probleem voor jou. “Ik ga mezelf niet overgeven aan het Licht, voor dit, voor dat”. Omdat je niets wilt opgeven, niets wilt veranderen, niets wilt riskeren. Nou, dan is dat ook een keuze. Nu niet klagen. Want wie zich overgeeft aan het Licht, moet veel opgeven. Maar het is niet je leven opgeven, het is niet je huis opgeven, je baan opgeven, je vrienden opgeven. Dat hebben we nooit gezegd.

Je kunt een sociaal leven blijven leiden, je kunt een normaal leven blijven leiden zoals iedereen. Maar waar rekening mee moet worden gehouden, zijn de gevoelens die van elk moment uitgaan. Als je bij je vrienden kunt zijn en alleen maar Licht uitstraalt, altijd glimlacht, altijd blij met hen bent, zal dit een prachtig moment op je reis zijn. Het probleem is dat velen van jullie dit niet meer kunnen omdat jullie niet op dezelfde golflengte zitten.

Dus je denkt dat je ze opgeeft. Je denkt dat je gedwongen wordt om eenzaam te zijn. Helaas zal ik je vertellen dat het echt een eenzame wandeling is en dat je alleen gelijken vindt in degenen die dezelfde reis maken. Helaas, zo is het. Maar dat hebben we je nooit verteld: Ga niet meer uit met je vrienden. Jij bent degene die niet meer met ze uit kan gaan. Maar als je blijft uitgaan, is alles in orde, het zal afhangen van het gevoel dat je naar hen uitstraalt.

Begrijp dit, mijn zonen en dochters. We dwingen jullie nergens toe. Maar het is allemaal een kwestie van keuze: de keuze welk pad je gaat volgen, de keuze hoe je het gaat volgen. Alles kan gedaan worden binnen wat wij een pad van Licht noemen. Wees je bewust van waar je naartoe gaat. Wees je bewust van de omgevingen die je betreedt. Maar als je naar binnen wilt, is dat prima, je zult een kwantum van trilling verliezen, ja, maar als je op dat moment gelukkig bent, is dat prima. Die verliezen maak je later wel weer goed.

Dus we vragen niemand om te stoppen met leven, om te stoppen met relateren, om te stoppen met eten, om te stoppen met drinken. Dat hebben we nooit gezegd. Maar je moet je bewust zijn van wat goed is en wat niet, wat gezond is en wat niet, wat gezond is en wat niet. Leer dingen te onderscheiden. Leer het juiste pad te vinden. Maar ik zeg het nog een keer: alles is een keuze. En als je hier nu niet voor wilt kiezen, dan is dat prima.

Klaag nu niet over de interne processen die je doormaakt. Het lichaam zal pijn doen, het lichaam zal klagen. Ja, dat zal het, en het is alleen aan jou om deze verandering te accepteren of niet, en te doen wat je kunt om te helpen. Als je niet wilt helpen, is dat ook prima. Draag de gevolgen. Het maakt deel uit van het proces. Wij zijn niet degenen die iets doen. Het maakt deel uit van het ascensieproces voor de planeet en dus voor jullie.

Dus maak je keuzes. Niemand dwingt je iets te doen. Niemand dwingt je iets los te laten. Houd je leven zoals het is. Vergeet nooit dat elke keuze altijd een resultaat heeft. Je wilt niet denken dat je door kunt gaan met je leven zoals je altijd gedaan hebt, met verslavingen, met onevenwichtigheden, met totaal bewerkt voedsel en dat alles dan goed komt en je vooraan in de rij voor ascensie zult staan. Je hebt het mis, want dat zul je niet zijn.

Weet hoe een evenwicht te vinden. Terwijl je in de Derde Dimensie bent, leef in evenwicht. Je kunt af en toe het verkeerde eten, zolang het maar geen gewoonte wordt. Eet altijd een gezond dieet, maar als je er van tijd tot tijd van afwijkt, zal er niemand door sterven. Je herstelt je later wel. Zorg er alleen voor dat het geen gewoonte wordt, want alles wat een gewoonte is, wordt ingewikkeld.

Dus klaag nergens over. Alles is een gevolg van wat je zegt en denkt, en ook van hoe je handelt. Je wilt verandering, je wilt evolueren, je wilt ascenderen, maar je wilt niets opgeven. Jullie willen de geneugten van de Derde Dimensie blijven beleven. Helaas moet ik je zeggen: het is onverenigbaar. Omdat deze genoegens kortstondig zijn, brengen ze alleen ziekte en ongemak naar jullie geesten. Het brengt geen vreugde; het is een kortstondige vreugde die snel voorbijgaat.

Nu wil je naar eeuwige vreugde, en als dat is wat je wilt, verander dan, maak nieuwe keuzes, neem nieuwe wegen.

Posts recentes

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Minha Experiência

Winkelwagen

Termo de Uso de Imagem de Foto Enviada para o Site anjoseluz.net

Este documento estabelece os termos e condições para o uso de imagens fotográficas enviadas para o site www.anjoseluz.net, operado pela empresa Anjos e Luz Terapias Holísticas. Ao enviar sua fotografia para o site www.anjoseluz.net, você concorda integralmente com os seguintes termos:

  1. Direitos Autorais e Propriedade Intelectual: 1.1. Você mantém todos os direitos autorais e de propriedade intelectual sobre as imagens fotográficas enviadas. 1.2. Ao enviar a imagem para o site www.anjoseluz.net, você concede à Anjos e Luz Terapias Holísticas uma licença não exclusiva, irrevogável, gratuita e mundial para utilizar, reproduzir, exibir e distribuir a imagem em conexão com o site www.anjoseluz.net e suas atividades relacionadas.

  2. Uso da Imagem: 2.1. A Anjos e Luz Terapias Holísticas poderá utilizar a imagem enviada para: a) Exibir em seu site, redes sociais e materiais promocionais.

  3. Garantias e Responsabilidades: 3.1. Você garante que possui todos os direitos necessários sobre a imagem enviada e que sua utilização pela Anjos e Luz Terapias Holísticas, conforme descrito neste documento, não viola quaisquer direitos de terceiros. 3.2. Você concorda em isentar a Anjos e Luz Terapias Holísticas de qualquer responsabilidade decorrente de qualquer reclamação de terceiros relacionada ao uso da imagem conforme permitido por estes termos.

  4. Consentimento de Uso de Imagem: 4.1. Ao enviar sua imagem para o site www.anjoseluz.net, você consente que sua imagem seja utilizada de acordo com os termos estabelecidos neste documento. 4.2. Você consente que sua imagem possa ser exibida publicamente e compartilhada em conexão com as atividades da Anjos e Luz Terapias Holísticas.

  5. Modificações nos Termos: 5.1. A Anjos e Luz Terapias Holísticas reserva-se o direito de modificar estes termos a qualquer momento, mediante aviso prévio razoável. O uso contínuo do site www.anjoseluz.net após tais modificações constitui aceitação dos termos revisados.

  6. Legislação Aplicável: 6.1. Estes termos serão regidos e interpretados de acordo com as leis do Brasil. Quaisquer disputas decorrentes destes termos serão submetidas à jurisdição exclusiva dos tribunais competentes no Brasil.

Ao enviar sua imagem para o site www.anjoseluz.net, você reconhece ter lido, compreendido e concordado com estes termos de uso de imagem. Se você não concorda com estes termos, por favor, não envie sua imagem para a Anjos e Luz Terapias Holísticas.