Sananda – De verandering van trillingen

Beste zonen en dochters van planeet Aarde! IK BEN SANANDA!

Ja, ik ben er weer. De missie die Michaël mij heeft gegeven, dwingt mij om hier zoveel mogelijk dagen te blijven. Dit is een moment waar veel aandacht aan wordt besteed, maar ik zal niet ophouden dankbaar te zijn voor deze dag, voor deze kans om hier bij ieder van jullie te zijn. Tegenwoordig is er, vanwege de conjunctie van getallen, de datum die je gebruikt, een open portaal, een portaal van Licht, een portaal van verheffing en evolutie. Telkens wanneer een portaal opengaat, mogen wezens van groot Licht op de planeet handelen. Het is net een feestdag, waarbij je veel gasten ontvangt en elke gast een cadeautje meeneemt. En in de overgrote meerderheid van de gevallen is dit geschenk een kwantum van Licht van ieders dimensie, waardoor deze planeet steeds meer wordt geholpen de negatieve energie te consumeren die nog steeds in haar atmosfeer aanwezig is.

Ik moet je zeggen dat de transmutatie van energieën intens is, omdat het Licht dat vanuit de Centrale Zon van Alcyon arriveert zeer krachtig is en erin slaagt een groot deel van wat wordt gegenereerd te elimineren, en bijna volledig wat al eeuwenlang door jou is gegenereerd. van tijd. De veranderingen op de planeet zijn, fysiek gesproken, niets anders dan het verwijderen van zoveel negatieve energie die op Gaia’s grondgebied werd geplaatst. Veel bases zijn al vernietigd en deze bases moeten volledig worden begraven, wat veel schokken op het oppervlak van Gaia veroorzaakt. Niets van wat er gebeurt is te wijten aan onzorgvuldigheid of bestraffing; Wat er gebeurt is de eliminatie of compensatie van de negatieve energie die op die plek aanwezig was.

Als je het merkt, gebeuren er veel vreemde dingen op jullie planeet. In uw dagelijks leven, aan uw zijde, op straat, in uw steden. En elke keer zullen er vanuit jouw perspectief steeds meer vreemde dingen gebeuren. Veel dingen werden boven vijandelijke bases gebouwd, in stand gehouden door een totaal negatieve energie. En als deze negatieve energie wordt verbruikt, zal er veel uit elkaar vallen, veel zal uit elkaar vallen. Maar zoals wij altijd zeggen: Iedereen is waar hij moet zijn. Iedereen die op een basis leeft die negatieve energie uitstraalt en zich daar goed voelt, vibreert werkelijk in hetzelfde bereik en zal zeker niet op de planeet blijven.

Vergeet dus nooit en nooit dat ieder van jullie precies is waar je moet zijn. Ieder van jullie vibreert met de plaats waar je woont. Wanneer je je extreem gelukkig voelt, thuis, op straat, in de buurt, in de stad, in de staat, op het platteland, is je vibratie volledig compatibel met die plek, met het Geheel. Niemand zal op een plek wonen vanwege onzorgvuldigheid of een ondoordachte beslissing van de ziel. Het Hogere Zelf coördineert de veranderingen, het Hogere Zelf past de omgeving aan zodat de veranderingen kunnen worden doorgevoerd.

Dus als je naar een plek verhuist, zoals je zegt, hoe beter, hoe mooier het is, omdat de vibratie van die plek de vibratie aantrekt waarin je je bevindt. Waar je nu bent, brengt je niet langer de vreugde die het ooit deed. Je voelt het verlangen om te veranderen, je zoekt naar nieuwe plekken en je vindt plekken die relevant zijn voor jouw vibratie. En houd er altijd rekening mee dat elke verandering een sprong is; Het is een sprong in het leven, het is een sprong in de economische situatie, het is een sprong binnen je eigen samenleving. Moeilijkere en krappere tijden kunnen daar vandaan komen, maar dat is de bedoeling van het leren, de les dat niets uit de lucht komt vallen, dat alles bereikt moet worden met veel geloof, met veel geloof. En dat hele zogenaamd moeilijke proces zal zo snel voorbijgaan dat je het niet eens voelt. En na een tijdje krijg je weer zin om te veranderen, omdat je trilling steeds verder stijgt.

Velen ontvluchten de steden en trekken naar de bergen, naar het binnenland van de planeet. Waarom? Omdat de vibratie van steden niet langer compatibel is met de vibratie die jij ervaart. Dus de nabijheid van Gaia, het effectief met de voeten op aarde staan, trekt velen van jullie aan. En velen maken deze beweging. We mogen echter ook nooit vergeten dat dit levensveranderingen zijn, veranderingen in gewoonten die langzaam en voorzichtig moeten gebeuren. Je kunt niet van de ene op de andere dag alles drastisch willen veranderen.

Breng dus uw veranderingen aan, maar doe ze langzaam en geleidelijk, zodat uw aanpassing aan de nieuwe plek soepel verloopt. Verliezen gebeuren. Er is geen manier om zonder verliezen van de ene plaats naar de andere te gaan. Het waren die plaatsen waar je vroeger naartoe ging, het waren de buren, het waren de vrienden die je maakte, er is altijd wel wat verlies, maar je zult zeker op een andere plek opstaan ​​en er zullen nieuwe vrienden komen, nieuwe buren zullen komen, allemaal verenigbaar met die nieuwe energie. Maak je dus geen zorgen als plotseling iedereen besluit te verhuizen, iedereen plotseling ontevreden wordt over waar ze zijn. Dit is normaal. De sfeer van die plek past niet langer bij jou, ook al vindt de rest van de familie dat alles in orde is. Maar als er een sprong in het leven plaatsvindt, is iedereen het daarmee eens, omdat iedereen wil evolueren. Het is dus heel nuttig, zolang het maar heel veilig gebeurt, met planning, zodat het geen grote witte olifant wordt die je later niet meer kunt onderhouden. Alles moet met voorzichtigheid en planning gebeuren.

​Velen hier vragen zich dus af: “Maar hoe zit het als we naar een lagere plaats gaan dan waar we waren? Waarom gebeurt dit?” Ik kan zeggen dat er een les uit te trekken valt, en die is heel serieus. Elke keer dat u ernstige financiële verliezen lijdt, die zelfs de manier waarop u leeft veranderen, is het tijd dat u die les leert. Het kwam meerdere keren en je lette er niet veel op, dus nu is het zo gekomen dat je stopt en nadenkt over waar je de fout in bent gegaan. En als de les helemaal geleerd is, keer je zeker snel weer terug naar hogere niveaus. Omdat de vibratie onverenigbaar begint te worden en je zult veranderen. Het Hogere Zelf organiseert alles zodat het verandert.

Dus waar je woont, is waar je trillingen compatibel zijn. Waarom leven zoveel mensen samen in dezelfde armoede? Omdat ze elkaar helpen arm te zijn. De maatschappij zelf discrimineert, duwt deze mensen weg en duwt ze naar plaatsen die voor hen geschikt zijn. Ze komen dus samen in een gevoel van armoede, schaarste, lijden, pijn en dat is wat daar bestaat. Zeldzaam is degene die opstaat en zegt: “Nee, ik hoef dit niet te leven, ik ga op zoek naar iets beters!” En dat lukt, omdat het dat bereik van trillingen, van iedereen, van honger, wanhoop, moeilijkheden en schaarste verlaat. Dus op die plek zal de vibratie altijd hetzelfde zijn, omdat iedereen hetzelfde trilt.

Wees dus niet bang voor de dingen die op het oppervlak van jullie planeet gebeuren. Wat jij natuurrampen noemt, noemen wij schoonmaak, wij noemen transmutatie van energieën. En wie er ook omkomt, wie er ook op die plek was en vertrok, dat is omdat het zo moest zijn, daarom was ze daar, anders zou ze op een andere plek zijn. En waarom was ze daar? Om dingen te vervullen die je ziel in het verleden heeft gedaan. Dat is dus de manier die het Hoger Zelf vindt om die ziel de lessen te laten leren die zij nodig heeft.

We hebben hier vaak gezegd: lijden niet onder het lijden van anderen. Dat is precies waarom, omdat iedereen daar is waar hij of zij vibreert, waar hij graag leeft, omdat het Hogere Zelf mensen vaak op een punt plaatst, maar hun vibratie is niet compatibel met dat punt. Dus geeft ze er de voorkeur aan om haar vibratie te laten zakken en ergens anders te gaan wonen, een plek waar de vibratie lager is. En dan zou ik zeggen dat die ziel daar op dat moment niet had mogen zijn, maar het was haar keuze, het was de keuze van die ziel om als dat punt aan de oppervlakte te trillen en als dat punt weggaat, gaat dat mee. Dit gebeurt ook veel.

Er gebeurt dus niets toevallig, er gebeurt niets verkeerd. Of je bent op de juiste plek, omdat het onderdeel is van je zielenreis, of je bent daar vanwege keuzes die je eigen menselijke bewustzijn maakt. Dit alles wordt gerespecteerd. Het is hetzelfde als een ziel die een geweldig…, een geweldig persoon wordt en dan besluit zijn hersenen te vullen met alcohol en alcoholische dranken en gaat autorijden en uiteindelijk krijgt hij een ernstig ongeluk en sterft. Was het voorzien dat die ziel zo zou sterven? Nee, maar het was haar keuze, zij heeft dat veroorzaakt, zij heeft dat pad gekozen. We kunnen niets doen, het is de keuze van de ziel. Ze koos ervoor om het risico te nemen, dat deed ze en ze stierf.

​Lijd dus niet aan het lijden van iemand anders. Elke ziel die zich afscheidt van het fysieke lichaam heeft een reden. Het zou een keuze van de ziel kunnen zijn, zelfs vóór de incarnatie, die besloot dat ze op die manier zou vertrekken; het kan de definitie zijn van het Hogere Zelf, die die ziel daar heeft geplaatst zodat zij een les kon leren; of het is een keuze van de menselijke geest zelf. Alles zijn dus keuzes. Jullie zijn dus niet degenen die het pad van welke ziel dan ook gaan veranderen. Wat met elke ziel moet gebeuren, zal gebeuren; tenzij ze ook haar eigen keuzes maakt.

We begrijpen vaak dat het moeilijk voor je is om dit allemaal te accepteren, je begrijpt de dood niet. Voor jou is het iets absurds, iets dat God de Vader/Moeder niet kon toestaan. En ik zeg je dat dit alleen gebeurt omdat je in deze dimensie bent, omdat alles wat er gebeurt, sterven, geboren worden, opnieuw sterven, opnieuw geboren worden specifiek is voor deze dimensie en dit proces op de planeet Gaia. Er is geen manier om dit nu te veranderen. In de Vijfde Dimensie zal het anders zijn. Iedereen wordt dus geboren in de wetenschap dat hij op een dag zal sterven.

Leer dus gewoon te accepteren dat alles voortkomt uit de ziel of de keuze van die ziel en dat er niets aan gedaan kan worden. Iedereen kiest waar hij of zij wil wonen, afhankelijk van zijn vibratie. En hoe hoger je jezelf plaatst, hoe meer je stijgt, hoe meer je evolueert in je woonplaats. Laat dit allemaal heel duidelijk zijn, ik heb het hier over een eerlijk proces, een proces van overvloed en voorspoed, gegenereerd door ieder persoon, binnen goddelijke wetten, binnen verdienste.

Iets anders dan dat geldt niet voor alles wat ik zei, omdat mensen kunnen groeien en extreem rijk kunnen worden ten koste van de armoede en het lijden van anderen; en natuurlijk weerklinkt dit ook voor henzelf, en de les zal komen, hard en krachtig, maar die zal komen.

Posts recentes

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Minha Experiência

Winkelwagen

Termo de Uso de Imagem de Foto Enviada para o Site anjoseluz.net

Este documento estabelece os termos e condições para o uso de imagens fotográficas enviadas para o site www.anjoseluz.net, operado pela empresa Anjos e Luz Terapias Holísticas. Ao enviar sua fotografia para o site www.anjoseluz.net, você concorda integralmente com os seguintes termos:

  1. Direitos Autorais e Propriedade Intelectual: 1.1. Você mantém todos os direitos autorais e de propriedade intelectual sobre as imagens fotográficas enviadas. 1.2. Ao enviar a imagem para o site www.anjoseluz.net, você concede à Anjos e Luz Terapias Holísticas uma licença não exclusiva, irrevogável, gratuita e mundial para utilizar, reproduzir, exibir e distribuir a imagem em conexão com o site www.anjoseluz.net e suas atividades relacionadas.

  2. Uso da Imagem: 2.1. A Anjos e Luz Terapias Holísticas poderá utilizar a imagem enviada para: a) Exibir em seu site, redes sociais e materiais promocionais.

  3. Garantias e Responsabilidades: 3.1. Você garante que possui todos os direitos necessários sobre a imagem enviada e que sua utilização pela Anjos e Luz Terapias Holísticas, conforme descrito neste documento, não viola quaisquer direitos de terceiros. 3.2. Você concorda em isentar a Anjos e Luz Terapias Holísticas de qualquer responsabilidade decorrente de qualquer reclamação de terceiros relacionada ao uso da imagem conforme permitido por estes termos.

  4. Consentimento de Uso de Imagem: 4.1. Ao enviar sua imagem para o site www.anjoseluz.net, você consente que sua imagem seja utilizada de acordo com os termos estabelecidos neste documento. 4.2. Você consente que sua imagem possa ser exibida publicamente e compartilhada em conexão com as atividades da Anjos e Luz Terapias Holísticas.

  5. Modificações nos Termos: 5.1. A Anjos e Luz Terapias Holísticas reserva-se o direito de modificar estes termos a qualquer momento, mediante aviso prévio razoável. O uso contínuo do site www.anjoseluz.net após tais modificações constitui aceitação dos termos revisados.

  6. Legislação Aplicável: 6.1. Estes termos serão regidos e interpretados de acordo com as leis do Brasil. Quaisquer disputas decorrentes destes termos serão submetidas à jurisdição exclusiva dos tribunais competentes no Brasil.

Ao enviar sua imagem para o site www.anjoseluz.net, você reconhece ter lido, compreendido e concordado com estes termos de uso de imagem. Se você não concorda com estes termos, por favor, não envie sua imagem para a Anjos e Luz Terapias Holísticas.