Sananda – De wereld zal instorten en jij zult opstaan, als je erin gelooft

Lieve zonen en dochters van de planeet Aarde! IK BEN SANANDA!

Ik ben heel dankbaar om hier opnieuw te zijn en ik kan jullie zeggen dat ik vandaag enkele belangrijke zaken te behandelen heb. Ik realiseer me dat er in de harten van veel mensen twijfel en zelfs ongeloof is over alles wat we in de loop der tijd hebben gezegd. Verbeeld je niet dat ik hier iets ga rechtvaardigen, noch zal ik ingaan op de details van “waarom ja of waarom nee”.

Je hebt een beperkte kijk op wat er daarbuiten gebeurt. Je ziet het, je weet wat je krijgt, maar weinigen van jullie zijn op de hoogte van wat er gaande is. En ik herhaal: we gaan onszelf niet rechtvaardigen. Jullie moeten begrijpen dat wij in niemand op deze planeet zijn geïncarneerd. Wij leiden jullie, wij tonen jullie de weg, wij tonen jullie de waarheid, jullie volgen wie jullie willen; jullie volgen wat jullie willen, jullie hebben nog steeds een vrije wil, er is niets veranderd. Als jullie geen vrije wil hadden, zou de planeet al opgestegen zijn. Jullie zouden allemaal zijn vergaan en geboren in de Vijfde Dimensie, reeds aangepast en volledig bewust van wat de Vijfde Dimensie is.

Is het gebeurd? Nee, en waarom niet en zal het niet gebeuren? Omdat jullie nog steeds een vrije wil hebben en jullie zullen deze eigenschap alleen verliezen wanneer jullie de Vijfde Dimensie bereiken. Tot dan hebben jullie zielen het nog steeds. Dus er is niets dat we kunnen doen. Beslissingen zijn menselijk. Waarom staan we het toe? Omdat jullie een vrije wil hebben. We zeggen tegen jullie: Volg het groene, verlichte pad, met enkele obstakels, enkele doornen, maar je komt er wel. Maar er is een ander pad, het pad van macht, van glorie, het pad van “laten zien wie de baas is”. En velen kiezen dit pad. Wat kunnen we doen? Je hoofd schudden zodat je juist denkt? Dat kunnen we niet.

We dringen niemands geest binnen, behalve met woorden. We manipuleren jullie geest niet, we plaatsen geen chips of implantaten in jullie geest. Jullie doen wat jullie willen en daar kunnen wij niets aan doen. We begrijpen dat deze hele situatie tot grote ontmoediging leidt, tot immense vermoeidheid door zoveel strijd, zoveel inspanning; zoals jullie zouden zeggen “voor niets”. Dus ik zeg alleen dit: Wie de keuze heeft gemaakt om door te gaan met lopen, raad ik aan om door te gaan en die zin te onthouden: “De wereld zal wegvallen, maar jij zult opstaan”.

Je voelt de pijn, je voelt alles wat je broers en zussen doormaken. Velen kunnen de situatie veranderen, de overgrote meerderheid kan dat niet, ze moeten gewoon toekijken. Dus ik zeg het nogmaals: niemand is op de verkeerde plaats of op het verkeerde moment. Iedereen is waar hij moet zijn; iedereen heeft zijn zielskeuze gemaakt; iedereen heeft zijn levenskeuze gemaakt; en op het juiste moment zullen ze de terugkeer ontvangen van wat ze hebben uitgestraald. Er is niets veranderd. Als je denkt dat we buiten staan te kijken naar alles behalve een leuke film op televisie, dan ken je ons echt niet. Maar ik zeg het nogmaals: we kunnen jullie vrije wil niet aantasten. Beslissingen die door mensen worden genomen zijn beslissingen die door mensen worden genomen, daar kunnen wij niets aan doen; het spijt ons alleen dat alles wat we hebben gezegd en jullie hebben geleerd niet is geleerd. Dat is alles.

Het zou kunnen dat de mensheid een heel moeilijk, steeds moeilijker pad kiest om daar te komen; het zou kunnen. En blijven we onbewogen tegenover dit alles? Gaan we “de handdoek in de ring gooien”, zoals je zegt, en alles opgeven? Natuurlijk niet. Nieuwe acties van mensen vereisen nieuwe acties van ons. Realiseer je dus dat we wandelen volgens de energie die jullie uitstralen, we doen niets tegendraads. Voor alles is er een grens, voor alles is er een eindpunt. Vergeet dat niet.

We bekijken niet alles vanaf de zijlijn en wijzen niet met de vinger naar degenen die fouten maken; we nemen andere beslissingen. Nu is het aan jou of je het gelooft of niet, het is ook jouw vrije wil. Het is hetzelfde als wanneer jullie op een mooie dag allemaal samenkomen in een prachtige meditatie, binnen een krachtig portaal, en jullie stijgen op, jullie stijgen veel op, en jullie worden allemaal extreem energiek en verlicht. En iedereen gaat na de meditatie naar huis; die groep is uiteengevallen, jullie zijn weer een eenheid geworden. Ieder met zijn eigen problemen, ieder met zijn eigen leven; en in het dagelijks leven is ieders leven anders dan dat van de anderen. En ieder van jullie verliest die energie na verloop van tijd, het houdt niet stand als je het niet onderhoudt.

Het is dus niet omdat je verlicht bent door een groot portaal dat je immuun bent voor het leven, voor je omgeving, want je bent nog steeds mens; je ontvangt nog steeds allerlei tegengestelde energieën. En dat grote Licht dat je hebt ontvangen wordt besmet en gaat verloren. Zo werkt het. Als je op dat punt zou blijven, op die plaats, alles bij elkaar, dan zou ik tegen je zeggen dat je echt een verschil zou maken op de planeet. Maar jullie bleven daar niet, jullie gingen terug naar jullie huizen en naar jullie eigen levens. De energie verspreidt zich, lost op en jullie beginnen elke dag opnieuw. Elke dag is een nieuwe dag om die hoeveelheid energie te vergroten of te verkleinen, afhankelijk van je vibratie.

En beïnvloed je hiermee de planeet? Natuurlijk heb je op dat moment, in die meditatie, de energie van de planeet verhoogd. Wanneer ieder van jullie naar huis terugkeert, begint de energie weer te dalen. Dus jullie bevinden je in een eeuwig op en neer gaan; zeldzaam, degenen onder jullie die de energie omhoog houden, zeldzaam. Omdat jullie in het systeem zitten, zitten jullie in het oog van de orkaan. Wat kun je doen voor de planeet? Voor de mensheid? Blijf je vibratie verhogen.

Probeer de wereld niet te redden. Dat is niet de missie die we jullie hebben gegeven. We vragen ieder van jullie om hoog te vibreren, want ieder van jullie die hoog vibreert verhoogt de energie van de planeet, maar denk niet dat jullie de redders van de wereld zullen zijn; denk niet dat jullie energieën alleen in staat zullen zijn om de planeet ergens heen te brengen. Jullie veranderen de tijdlijn binnen een meditatie, niet erbuiten. Daarbuiten kun je de energie verlagen en de planeet terugbrengen naar de vorige lijn. Je kunt vallen, nooit stijgen.

Verwacht het dus niet en voel je niet schuldig dat je de planeet niet omhoog houdt. Dat is niet waarom ieder van jullie nu gaat ontspannen en begint te vallen, want het is je eigen reis die in gevaar komt. Dus kijk gewoon naar jullie wandelingen, vergeet de wereld buiten, ga door met wandelen; ieder van jullie.  Verhoog je vibraties, doe het voor jezelf, niet voor de planeet, niet voor het geheel. Begrijp de zin: “De wereld buiten zal vallen en jij zult op je voeten vallen”. De wereld buiten valt uit elkaar en je moet op de weg blijven, blijven lopen. Begrijp je dat? Wat er daarna gebeurt, daar hoef je je geen zorgen over te maken. We zien alles en weten alles wat we moeten doen. Als je ons niet langer vertrouwt, is dat ook een optie, daar is de vrije wil voor.

Dus laat ieder van jullie een keuze maken: geloven, vertrouwen en doorgaan, voor jezelf zorgen, of gewoon alles opgeven en de wereld die er is accepteren. De keuze is aan jullie. We vragen niets en we gaan niets rechtvaardigen. De vrije wil bestaat nog steeds op deze planeet en daar kunnen wij ons niet mee bemoeien. We begeleiden je en tonen je het juiste pad. Als je besluit een ander pad te volgen, is dat niet onze fout, maar jouw keuze. Dus vergeet de zin niet: “De wereld buiten zal vallen, maar jij zult op je voeten vallen”; maar als je erop vertrouwt, als je doorgaat, kun je er komen. “Ah, maar hoe zit het met de anderen?” Respecteer ieders keuze. Iedereen maakt zijn eigen keuze. “Ah, maar velen zien nog steeds de waarheid niet” Inderdaad, velen zien de waarheid niet. Is dat zo? Zien velen de waarheid niet? Of wordt je wijsgemaakt dat de meerderheid de waarheid niet ziet?

Het Licht heeft al zijn maximale intensiteit bereikt, er valt niets meer te verbergen. Jullie kunnen niet weten wat er in de harten van de rest van de planeet omgaat. Je vergist je heel erg. De overgrote meerderheid is zich al bewust en weet precies waar ze staan, en iedereen maakt zijn eigen keuze. Dus denk niet voor anderen. Nu is het tijd om voor jezelf te denken, jouw deel te doen voor het Geheel. En wat is jouw deel voor het Geheel? Verhoog je vibratie, verhoog je pad, je loop. De anderen? Laat iedereen zijn eigen keuze maken. “De wereld zal wegvallen en jij zult op je voeten vallen,” als je vertrouwt en gefocust blijft op je pad. Dit is de grote waarheid.

Verwacht geen wonderen. Blijf niet zitten wachten tot wij iets doen. De actie is aan ieder van jullie, ongeacht wat er buiten gebeurt. Onthoud altijd deze zin: “De wereld zal buiten vallen en jij zult op je voeten vallen”, als je vertrouwt en gelooft en je concentreert op je reizen. Dat is alles wat ik te zeggen heb, en ik spreek namens alle anderen. We hebben niets om onszelf te rechtvaardigen, niets om uit te leggen, niets om te zeggen. Als je twijfelt aan wat we zeggen, als je niet langer gelooft wat we zeggen, dan is dat jouw keuze, daar kunnen wij niets aan doen. We gaan niet blijven uitleggen, rechtvaardigen, laten zien, vragen. Helemaal niet. We weten wat we doen, hoe we het doen en wanneer we het doen. Je gaat ons niet leren hoe we iets moeten doen.

Dus als je ervoor kiest om te geloven, gewoon te geloven en vooruit te gaan, goed voor jou. Want jullie, ieder van jullie, zal voor jullie reis zorgen, jullie zal voor jezelf zorgen. “Ah, maar ik ben egoïstisch en hoe zit het met de rest van de planeet?” Ik zeg het nog een keer: iedereen maakt zijn eigen keuze, het is niet dat jij je zorgen maakt over de rest dat ze van gedachten zullen veranderen, dat zullen ze niet; en jij zult van je pad afdwalen. Het is nu ieders moment. Als je het een egoïstisch moment wilt noemen, dan is het een egoïstisch moment waarin iedereen aan zichzelf moet denken, aan zijn reis. Denk hooguit aan degenen die van je afhankelijk zijn; je draagt ze mee; maar degenen die nog niet in de positie zijn om hun eigen beslissingen te nemen, dwingen niemand ergens toe.

Er valt dus niet veel voor ons te zeggen. De vrije wil blijft bestaan op de planeet. En ik ga deze zin de hele tijd herhalen: “De wereld zal vallen en jij zult op je voeten vallen”, maar als je erin gelooft en als je je concentreert op wat je doet voor je reis. Vergeet de ander. Iedereen zal nu zijn eigen keuze moeten maken. Voor iedereen is de tijd gekomen om een keuze te maken. Het is geen eenvoudige keuze, het is geen gemakkelijke keuze. Jullie kiezen om op de planeet te blijven, om naar de Vijfde Dimensie te gaan of om te vertrekken. Besef je dat het geen gemakkelijke keuze is? Besef je dat je niet kan tussenkomen in de keuze van de andere persoon? Hij is degene die zal beslissen, niet jij voor hem.

Dus kom op, is het een egoïstisch moment? Ja, maar het is het moment voor je ziel om te kiezen wat ze wil: evolueren of blijven waar ze is. Goed, het is jouw ziel die moet beslissen, dus laat het het egoïstische moment zijn. Stop met denken voor anderen. Iedereen zal een overeenkomst moeten tekenen met zijn of haar keuze en wij zullen hun keuze accepteren. We kunnen er niets aan doen. Begrijp dat. Het huidige moment is een ander moment in het leven van jullie allemaal op deze planeet. Het gaat er niet om te beslissen of “ik morgen een banaan of een appel ga eten”. Het moment is om te beslissen “blijf ik op de planeet en ga ik naar de Vijfde Dimensie of wil, kies en beslis ik om te blijven waar ik ben, in de Derde Dimensie”. Maar het zal niet hier op deze planeet zijn.

Besef je dan dat je niet voor de rest kunt kiezen? Het is een individuele keuze voor elke ziel, besef je dat? Ik eindig dit deel door nogmaals te zeggen: “De wereld zal uitvallen en jullie zullen erin vallen,” als je het gelooft en als je ervoor kiest om naar de Vijfde Dimensie te gaan.

Het andere punt dat ik wil maken: Een grote negatieve egregore is al begonnen op de planeet. Het is een feest dat overdaad brengt, het brengt al het overtreden van regels, alles wat je echt kan ontwapenen, je echt naar beneden kan halen. Dus laat iedereen ook zijn eigen keuze maken. “Is het het waard dat ik in een paar dagen alles weggooi wat ik aanbeden, geplant en voorbereid heb, voor slechts vier dagen van totale overdaad? Is het dat waard?” Maar als dat je keuze is, leef dan die vier dagen.

Dus dit is wat ik tegen je zeg: Wat wel en wat niet te doen tijdens deze periode? Je kunt elke soort meditatie doen of energie ontvangen waar een Lichtwezen bij betrokken is. Het is nu een andere tijd. Vergelijk het niet met wat er een tijdje geleden gezegd werd. Ik geef jullie de richtlijnen voor vandaag, dit jaar, deze tijd. Dus elke meditatie geleid door een Lichtwezen kan gedaan worden. Alle behandelingen onder leiding van Lichtwezens kunnen gedaan worden. Een geïsoleerde meditatie, jij alleen? Doe het niet.

Als je tijdens deze vier dagen niet kiest voor excessen, kies er dan voor om hooggestemd te blijven. Je kunt je verbinden met wie je maar wilt, je kunt om hulp vragen, je kunt bidden tot wie je maar wilt; niet mediteren. Solitaire meditatie moet je niet doen. “Ah, maar ik aard mezelf, ik roep wezens aan”. Het maakt niet uit, het zou niet gedaan moeten worden. Roep gewoon je meesters, je gidsen en je Engelen aan. Omdat ze bij je zijn, ze dwalen daar niet rond. Dus vraag om hun bescherming.

Vraag je meesters om bij het aanbreken van de dag een barrière om je heen te maken tegen alle energie. Voel je iets vreemds? Roep je meesters, gidsen en Engelen aan en vraag hen om je te reinigen. Ik hoop dat ik heel duidelijk ben geweest, want je hoort vaak dingen en vraagt dan precies wat je gehoord hebt, om er zeker van te zijn dat je het begrepen hebt. Het is heel interessant.Over de reis: De reis blijft en gaat door. Waarom? Wie leidt de reis? Saint Germain. Dus het gaat door, het verandert niet, het wordt niet veranderd. Er zullen hier in deze periode geen video’s zijn en we moeten het kanaal ook beschermen. “Ah, maar hebben jullie niet de kracht om het te beschermen?” Natuurlijk hebben we die. Het is het respect van de vrije wil, dat heeft zij ook. Dus we gaan haar niet tegenhouden om te leven wat ze maar wil, want we zullen er zijn. Het is haar vrije wil. Dus we komen niet. Ze zal het pad volgen zoals ieder van jullie. Nu gaat de reis verder. Begrijp dit, de reis gaat door.

Ik denk niet dat er meer uit te leggen valt, het is goed uitgelegd. En maak je keuzes. Wil je doorgaan op die weg, op weg naar de Vijfde Dimensie? Heel goed, breng deze vier dagen door met hoog te vibreren, dingen te doen die je plezier doen, in de natuur te zijn, je voeten op de grond te zetten. Prachtig! Leef het op! Wees gelukkig! Geen excessen van welke aard dan ook. Gooi al het harde werk dat je hebt gedaan niet weg, integendeel, blijf vooruit gaan. Ik denk… dat dat is wat ieder van jullie nu wil. En ik zou zeggen dat dat is wat ieder van jullie moet doen.

Posts recentes

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Minha Experiência

Winkelwagen

Termo de Uso de Imagem de Foto Enviada para o Site anjoseluz.net

Este documento estabelece os termos e condições para o uso de imagens fotográficas enviadas para o site www.anjoseluz.net, operado pela empresa Anjos e Luz Terapias Holísticas. Ao enviar sua fotografia para o site www.anjoseluz.net, você concorda integralmente com os seguintes termos:

  1. Direitos Autorais e Propriedade Intelectual: 1.1. Você mantém todos os direitos autorais e de propriedade intelectual sobre as imagens fotográficas enviadas. 1.2. Ao enviar a imagem para o site www.anjoseluz.net, você concede à Anjos e Luz Terapias Holísticas uma licença não exclusiva, irrevogável, gratuita e mundial para utilizar, reproduzir, exibir e distribuir a imagem em conexão com o site www.anjoseluz.net e suas atividades relacionadas.

  2. Uso da Imagem: 2.1. A Anjos e Luz Terapias Holísticas poderá utilizar a imagem enviada para: a) Exibir em seu site, redes sociais e materiais promocionais.

  3. Garantias e Responsabilidades: 3.1. Você garante que possui todos os direitos necessários sobre a imagem enviada e que sua utilização pela Anjos e Luz Terapias Holísticas, conforme descrito neste documento, não viola quaisquer direitos de terceiros. 3.2. Você concorda em isentar a Anjos e Luz Terapias Holísticas de qualquer responsabilidade decorrente de qualquer reclamação de terceiros relacionada ao uso da imagem conforme permitido por estes termos.

  4. Consentimento de Uso de Imagem: 4.1. Ao enviar sua imagem para o site www.anjoseluz.net, você consente que sua imagem seja utilizada de acordo com os termos estabelecidos neste documento. 4.2. Você consente que sua imagem possa ser exibida publicamente e compartilhada em conexão com as atividades da Anjos e Luz Terapias Holísticas.

  5. Modificações nos Termos: 5.1. A Anjos e Luz Terapias Holísticas reserva-se o direito de modificar estes termos a qualquer momento, mediante aviso prévio razoável. O uso contínuo do site www.anjoseluz.net após tais modificações constitui aceitação dos termos revisados.

  6. Legislação Aplicável: 6.1. Estes termos serão regidos e interpretados de acordo com as leis do Brasil. Quaisquer disputas decorrentes destes termos serão submetidas à jurisdição exclusiva dos tribunais competentes no Brasil.

Ao enviar sua imagem para o site www.anjoseluz.net, você reconhece ter lido, compreendido e concordado com estes termos de uso de imagem. Se você não concorda com estes termos, por favor, não envie sua imagem para a Anjos e Luz Terapias Holísticas.