Sananda – Een trillingstest

Lieve zonen en dochters van de planeet Aarde! IK BEN SANANDA!

En zoals altijd ben ik dankbaar voor dit moment. Vandaag wil ik jullie een onderwerp brengen dat gedurende deze reis uitvoerig met jullie is besproken. Ik zou willen dat ieder van jullie, indien mogelijk, een experiment doet. Zorg dat je twee kleine plantenzaailingen in je bezit hebt; identiek, dezelfde grootte, dezelfde soort, alles hetzelfde. Zet ze allebei op de juiste plek, alles precies goed, met de bedoeling ze allebei te zien groeien en ontwikkelen. Dit experiment is niet verplicht, maar het is een manier om te begrijpen wat ik ga uitleggen:

Elke dag of af en toe, je hoeft je er niet dagelijks aan te binden, als je water gaat geven, neem je een van de planten in je hand en zeg je: “Ik hou van je. Ik stuur liefde en licht naar je toe”. Dat is het, giet het water erop en zet het daar neer. Neem de andere plant; identificeer de ene en de andere. Op de tweede plant zeg je: “Ik haat je, je bent lelijk, ik hou niet van je”. En doe er water op. Let maar op. Het kan zijn dat op dezelfde dag de tweede plant sterft, het zal afhangen van de frequentie, de vibratie van je energie; bij anderen zal het een paar dagen duren voordat de tweede plant sterft. Terwijl de eerste snel groeit.

Wat is het nut van dit experiment? De frequentie die je uitstraalt. Dus laten we zeggen dat wanneer je liefde uitstraalt, je vreugde uitstraalt, je gevoelens uitstraalt die verenigbaar zijn met het Licht, en dat de intensiteit van de trilling evenredig is met de mate van vreugde waarin je verkeert. Als je op een dag bent waarop je je rot lacht, is je vibratie zeker hoog. Maar het kan ook een dag zijn waarop je normaal bent, maar liefde uitstraalt, dan zal je vibratie niet zo hoog zijn, maar wel op een frequentie die compatibel is met het Licht, omdat je liefde uitstraalt. Niemand die liefde vibreert, vibreert ooit tegen het Licht. Hoe intens de liefde ook is, je bent verenigbaar met het Licht.

Dus als je je tot iemand verhoudt met vreugde, liefde, welwillendheid, harmonie en ijver, zijn al deze gevoelens verenigbaar met het Licht. Dan straal je dit trillingsbereik uit naar die persoon en zij zullen het ontvangen. Het maakt jou niet uit hoe die persoon het ontvangt. Ze kunnen een trieste dag hebben, maar wanneer ze die vibrerende band van pure liefde waarnemen, zullen ze hun frequentie veranderen omdat ze een positieve frequentie hebben gekregen, wat genoeg kan zijn om hen uit die toestand te halen.

En als het niet op dat moment was, als je gedurende de dag deze positieve energie blijft uitstralen, kun je die persoon misschien letterlijk uit de negatieve staat halen waarin hij zich bevindt. Als je deze positieve energie uitstraalt en de persoon is al in een staat van Licht, geweldig, samen zul je energie uitstralen naar de planeet, naar meer mensen om je heen.

Realiseer je dus dat als er iemand is die positieve energie nodig heeft, hij of zij zal ontvangen wat jij uitstraalt, totdat het punt is bereikt dat zij het ook uitstralen. En dan begin je uit te stralen naar de mensen om je heen, omdat je vreugde en liefde blijft uitstralen en zij vreugde en liefde blijft uitstralen, groeit deze egregorie om je heen en is er geen grens. Hoe meer je uitstraalt, hoe meer de egregorie groeit en je begint je buren, je vrienden, je collega’s op het werk, je eigen familie, dieren, planten, alles om je heen te beïnvloeden.

Op dezelfde manier, als je de dag begint met klagen over alles, mopperen, het saai vinden, wat straal je dan uit? Negatieve, lage vibratie energieën. Dus als je de dag ervoor gelukkig was en je huis vulde met positieve energie, dan verbruik je deze dag alles, want je verbruikt die positieve energie die er was met je lage-trillingsgevoelens. En erger nog, je straalt het uit naar de mensen om je heen. En als die persoon om je heen ook niet in orde was, zal de som van deze negatieve energieën voor niemand goed zijn en kunnen leiden tot gevechten, lijden, agressie – alles zal afDus als we zeggen: vibreer luid, vibreer liefde, dan hebben we het niet over iets onmogelijks of iets dat niet getest kan worden. Voor degenen die me niet geloven, doe de kleine plantentest. Velen zullen me vragen: “Maar je hebt op die manier een plant gedood!” En ik zeg je, hij stierf gelukkig, omdat hij erin slaagde een grote les te laten zien. Zijn energie werd opgepikt door die andere plant. Geen negatieve energie, want die was niet negatief. Jij maakte de omgeving eromheen zo negatief dat hij stierf. Maar de energie die hij na zijn dood uitstraalde, ging met grote vreugde naar een andere plant, omdat hij erin geslaagd was jou een les te leren. Niet alles is ijzer en vuur. Alles heeft een doel en in dit geval vervulde die plant zijn doel, namelijk jou een les leren.hangen van het niveau van de energie die uitgestraald wordt. Kun je dat begrijpen?

Dus als we zeggen: vibreer luid, vibreer liefde, dan hebben we het niet over iets onmogelijks of iets dat niet getest kan worden. Voor degenen die me niet geloven, doe de kleine plantentest. Velen zullen me vragen: “Maar je hebt op die manier een plant gedood!” En ik zeg je, hij stierf gelukkig, omdat hij erin slaagde een grote les te laten zien. Zijn energie werd opgepikt door die andere plant. Geen negatieve energie, want die was niet negatief. Jij maakte de omgeving eromheen zo negatief dat hij stierf. Maar de energie die hij na zijn dood uitstraalde, ging met grote vreugde naar een andere plant, omdat hij erin geslaagd was jou een les te leren. Niet alles is ijzer en vuur. Alles heeft een doel en in dit geval vervulde die plant zijn doel, namelijk jou een les leren.

Realiseer je dus wat je uitstraalt als je kritiek hebt, als je iemand veroordeelt, als je klaagt, als je negatieve dingen zegt; de energie die je uitstraalt verbruikt alles wat positief is om je heen, verlaagt zelfs de energie van de omgeving. Leer dus om alleen positieve dingen uit te stralen, om positieve zinnen te spreken, om positieve gedachten te denken. Straal geen angst uit, dat is de sterkste energie die er is, negatief gesproken. Als je angst uitstraalt, is die angst een draaikolk die snel de positieve energie die er is opzuigt, omdat die zo krachtig is. Maar je beseft dit niet, je denkt dat het allemaal onzin is, je denkt dat we praten, praten, praten en dat er geen bewijs is voor wat we zeggen.

Dus doe het experiment, gooi in die plant wat je overdag uitstraalt en zie dan het resultaat. We waarschuwen je, angst is wijdverspreid op de planeet. Het is niet het micro-organisme dat dit alles veroorzaakt, jij bent het.

Stel dat er in een bos een beer is die veel lawaai maakt en iedereen is er bang voor. Niemand durft dat bos in te gaan omdat ze weten dat er een beer is. En iedereen in de buurt straalt angst uit. Deze angst

voedt de kwaadaardigheid van die beer, omdat hij die vibratie voelt. Dus voelt hij zich steeds machtiger. Hoe meer lawaai hij maakt, hoe meer angst de mensen om hem heen voelen en hij denkt dat hij elke dag machtiger is. En hij brult steeds verder weg om steeds meer angst te verspreiden.

Tot op een dag iemand denkt: “Hoeveel beren zullen er zijn?” Omdat ze denken dat aan het gebrul van die beer te horen, er meerdere zijn. Dus besluiten ze op onderzoek uit te gaan. Ze bewapenen zich… ja, ze moeten zich beschermen want blijkbaar is het één grote beer of zijn het er meerdere. Niemand kan iets zeggen. En ze beginnen allemaal de jacht. En uiteindelijk ontdekken ze dat deze enorme beer, of deze groep beren, slechts één beer was, die brulde omdat hij ziek was, omdat hij gewond was, dat brullen was een brullen van pijn, niet bedreigend. En waar hij was, weerklonk het, zodat het leek alsof er meerdere extreem gevaarlijke beren waren.

Laten we deze gelijkenis dus begrijpen. De mensen om ons heen creëerden de fabel van de beer. Er was één, er waren meerdere, enorme, enorme beren die iedereen doodden die het bos in probeerde te komen. En de verhalen groeiden met de tijd en die beer kreeg zo’n sterke energie van angst dat hij uiteindelijk zelf ziek werd, maar hij was praktisch ongevaarlijk.

Dus kom op, laten we het verhaal van de beer vandaag in jullie wereld brengen. Het is een klein micro-organisme dat niet langer kwaadaardig is, maar je voedt zijn kwaadaardigheid. Hoe? Met je angst ervoor. Hij is die beer die je hoort brullen en je beeldt je in dat hij enorm, gevaarlijk en eng is; en angst voedt dit virus alleen maar. Angst brengt alles met zich mee wat het veroorzaakt. Waarom hebben de meeste mensen niets anders? Omdat ze angst niet meer voelen, het komt er gewoon bij zoals zoveel andere ziekten. Wie angst laat vibreren, wie angst laat vibreren, zal zich verbinden met de negatieve energie ervan. Dat is alles wat ik te zeggen heb.

Maak je keuzes. Observeer wat je uitstraalt? Angst waarvoor? Om dood te gaan, waarom? Denk er eens over na. Welke angst straal jij nu, op dit moment, uit? En ik zeg jullie, de energie die jullie uitstralen voedt dezelfde energie in andere mensen en creëert een grote egregorie van angst over de hele planeet, die snel alles vernietigt wat we doen.

Beseffen jullie wat jullie de planeet en jezelf aandoen? Ons aanrekenen dat er niets gebeurt is makkelijk, maar handelen op een manier die het hele proces helpt, dat is niet aan jullie, dat is ons probleem, niet het julliewe. Goed gedaan. Vergeet niet dat jullie iets hebben dat vrije wil heet en dat die bepaalt wat er op jullie planeet gebeurt, niet wij.

Dus denk lang en goed na over wat jullie uitstralen. Denk lang en goed na. Wat wil jij? Wat wil je voor jouw toekomst, voor de toekomst van de planeet? Straal uit wat je wilt voor de toekomst, want voor ons bestaat de toekomst niet, het is het hier en nu. En elk hier en nu wordt gegenereerd op basis van wat seconden geleden werd uitgestraald. Denk er dus over na. Denk er veel over na.

Posts recentes

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Minha Experiência

Winkelwagen

Termo de Uso de Imagem de Foto Enviada para o Site anjoseluz.net

Este documento estabelece os termos e condições para o uso de imagens fotográficas enviadas para o site www.anjoseluz.net, operado pela empresa Anjos e Luz Terapias Holísticas. Ao enviar sua fotografia para o site www.anjoseluz.net, você concorda integralmente com os seguintes termos:

  1. Direitos Autorais e Propriedade Intelectual: 1.1. Você mantém todos os direitos autorais e de propriedade intelectual sobre as imagens fotográficas enviadas. 1.2. Ao enviar a imagem para o site www.anjoseluz.net, você concede à Anjos e Luz Terapias Holísticas uma licença não exclusiva, irrevogável, gratuita e mundial para utilizar, reproduzir, exibir e distribuir a imagem em conexão com o site www.anjoseluz.net e suas atividades relacionadas.

  2. Uso da Imagem: 2.1. A Anjos e Luz Terapias Holísticas poderá utilizar a imagem enviada para: a) Exibir em seu site, redes sociais e materiais promocionais.

  3. Garantias e Responsabilidades: 3.1. Você garante que possui todos os direitos necessários sobre a imagem enviada e que sua utilização pela Anjos e Luz Terapias Holísticas, conforme descrito neste documento, não viola quaisquer direitos de terceiros. 3.2. Você concorda em isentar a Anjos e Luz Terapias Holísticas de qualquer responsabilidade decorrente de qualquer reclamação de terceiros relacionada ao uso da imagem conforme permitido por estes termos.

  4. Consentimento de Uso de Imagem: 4.1. Ao enviar sua imagem para o site www.anjoseluz.net, você consente que sua imagem seja utilizada de acordo com os termos estabelecidos neste documento. 4.2. Você consente que sua imagem possa ser exibida publicamente e compartilhada em conexão com as atividades da Anjos e Luz Terapias Holísticas.

  5. Modificações nos Termos: 5.1. A Anjos e Luz Terapias Holísticas reserva-se o direito de modificar estes termos a qualquer momento, mediante aviso prévio razoável. O uso contínuo do site www.anjoseluz.net após tais modificações constitui aceitação dos termos revisados.

  6. Legislação Aplicável: 6.1. Estes termos serão regidos e interpretados de acordo com as leis do Brasil. Quaisquer disputas decorrentes destes termos serão submetidas à jurisdição exclusiva dos tribunais competentes no Brasil.

Ao enviar sua imagem para o site www.anjoseluz.net, você reconhece ter lido, compreendido e concordado com estes termos de uso de imagem. Se você não concorda com estes termos, por favor, não envie sua imagem para a Anjos e Luz Terapias Holísticas.