Sananda – Kies Waar Je De Waarheid Vindt

Lieve zonen en dochters van de planeet Aarde! IK BEN SANANDA!

Mijn vreugde vandaag is immens,  omdat ik de kans heb om hier opnieuw bij jullie te zijn. Jullie hebben geen idee wat dit moment voor mij betekent, toen ik ongeveer 2000 jaar geleden, na alle kennis die ik had verworven, al het bewustzijn dat ik had ontvangen, heel hard mijn best deed om de mensen van die tijd alles te laten zien wat ik had geleerd, de hele waarheid. Maar helaas was dat niet het juiste moment.

Op dat moment had ik dat bewustzijn nog niet, want wat ik had ontvangen was zo groots, zo prachtig dat ik niet wilde dat het alleen in mijn bewustzijn zou blijven, ik wilde dat iedereen het zou kennen en begrijpen. Het was echter nog niet de juiste tijd voor mensen om alles te begrijpen. Maar ik deed mijn werk, ik implanteerde alles wat nodig was zodat mijn woorden nooit vergeten zouden worden. Ik kan jullie vertellen dat veel van wat ik zei verdraaid was om samen te vallen met wat de machtige mensen die deze planeet hebben overgenomen wilden dat jullie zouden geloven. Maar dat doet er niet toe.

Dit hele verhaal herhalen voegt niet veel toe. Ik kom erop terug omdat er in de harten van velen nog steeds twijfel is, nog steeds het onvermogen om de manipulatie te begrijpen die op hun planeet plaatsvindt, het onvermogen om te zien dat goddelijke liefde niet op deze planeet is geïmplanteerd. Wat er vandaag bestaat is liefde voor zichzelf, het ego in zijn krachtigste en schadelijkste houdingen, dat macht, hebzucht en ongevoeligheid naar de mensen om zich heen brengt.

Maar velen zien dit niet. En zoals jullie is voorgehouden, is dit alles een straf uit de hemel. Jullie blijven geloven dat jullie nergens schuld aan hebben, alleen dat jullie zondaars zijn en als zodanig gegeseld moeten worden. Maar hoe elimineer je de zonde, hoe stop je met zondaar zijn? Er lijkt geen uitweg te zijn omdat de wereld zelf, de omgeving waarin je leeft, tot zonde leidt. Er is dus geen uitweg. De uitweg is om te blijven zondigen en eeuwig gekastijd te worden. Dat is hoe men je heeft laten geloven. Dat heb ik niet gepredikt, dat heb ik nooit gezegd.

Dus de tijd breekt aan dat degenen onder jullie die nog steeds twijfelen in hun hart over wat ze moeten geloven, in wie ze moeten geloven, een oplossing hebben. Je kunt niet twee meesters tegelijk dienen. Je kunt niet naar de waarheid luisteren en toch geloven in wat jullie religies prediken. Dat is onmogelijk…

Want als je de waarheid hoort, maar blijft geloven dat de religie waaraan je je hele leven hebt gewijd ook juist is, dan klopt er iets niet in je hart. Je moet je weg vinden, je moet de juiste weg vinden om te bewandelen.

We hebben hier verschillende keren gezegd, niet alleen ik, dat religies natuurlijk niet 100 procent verkeerd zijn; natuurlijk niet. Ze moeten tenslotte iets hebben dat een beetje waar is om geloofwaardig te zijn; anders zouden ze niemand aantrekken. Maar het fundamentele punt in dit hele proces is iets dat naastenliefde wordt genoemd. Maar wat voor liefde? De liefde van God de Vader/Moeder, onvoorwaardelijke liefde. Ah, maar God de Vader/Moeder is niet zo geschilderd. Hij is geschilderd als een witbebaarde oude man, die op een wolk zit en over alles en iedereen oordeelt, en die af en toe zijn wijsvinger opsteekt en iemand een kastijding toewerpt. Dit is de God die je kent en waarover je hebt geleerd. Maar deze God bestaat niet.

De Vader/Moeder God die bestaat is pure liefde. Het is een God die een aardig persoon omhelst en een moordenaar met dezelfde liefde omhelst. En dat is wat je niet begrijpt, omdat je oordeelt… “Hoe kan hij twee zulke verschillende wezens liefhebben en één zo verschrikkelijk?” Omdat hij die liefde uitstraalt zijn lesje al geleerd heeft. Nu moet degene die geen liefde uitstraalt meer liefde ontvangen van God de Vader/Moeder zodat hij zijn weg kan vinden. Niet zijn oordeel, niet zijn woede, niet zijn haat.

Het is dus heel goed mogelijk dat de eerste, God de Vader/Moeder, je een zachte knuffel zal geven en de tweede op zijn schoot zal dragen, want het is de tweede die hulp nodig heeft, niet de eerste. Maar je hebt geleerd precies het tegenovergestelde te geloven: iedereen die niet de lijn van het goede volgt, moet worden veroordeeld, mishandeld, geëlimineerd; en dat is wat jij je hele leven hebt gedaan.

Besef je dan dat je niet twee zulke verschillende meesters kunt volgen? Wat prediken jullie religies, onvoorwaardelijke liefde? Antwoord me, prediken ze dat? Er is geen vooroordeel, geen afscheiding, geen oordeel, geen kritiek; is dat wat jullie religies doen? Ik blijf nee antwoorden. Ze oordelen, ze bekritiseren, ze scheiden, ze misleiden, ze betrekken, ze handelen mentaal op je om je te domineren. Dat is wat ze doen.

Geen van hen predikt onvoorwaardelijke liefde. Ze praten erover, ze citeren het, maar ze handelen er niet naar. Want als religies de spiegel van God de Vader/Moeder zouden zijn, dan zouden ze niet bestaan, want dan zou de liefde over de hele planeet verspreid zijn en zou niemand iemand hoeven te aanbidden om gelukkig te zijn. Dus zijn ze onderverdeeld in vele standpunten, elk met zijn eigen gruweldaden, elk met zijn eigen bizarheid. En jullie volgen als schapen je herder.

Dit is een tijd van groot licht, een tijd van veel twijfels in jullie denkgeest. Waarom is dat? Omdat het licht dat aankomt, alles naar de oppervlakte brengt. Alles wat onverenigbaar is met het Licht komt aan de oppervlakte. Zodat ieder van jullie kan stoppen en observeren waar de waarheid is, waar het pad is. Voel dus geen woede, voel zelfs geen haat, op de moeilijke momenten die je ervaart. Deze momenten maken deel uit van de laatste lessen die je moet doormaken. Want het is uit deze lessen, uit de uitkomst van de testen, dat je het juiste pad zult nemen of niet. En wat is het juiste pad?

Het pad van Licht, waarin er geen wegen of middelen zijn om God de Vader/Moeder te bereiken; er zijn geen wegen, geen middelen om mij te bereiken; er zijn geen wegen, geen middelen om Maria of enig ander Wezen van Licht te bereiken. Er is alleen het hart, er is alleen liefde, en dit is hoe je ons bereikt. Je hebt geen religie nodig, je hebt niemand nodig die je de weg wijst, die hem geleerd is aan jou door te geven.

Dus ik zeg het nog een keer: Je kunt geen twee meesters dienen. Of je stelt je open en bevrijdt jezelf van overtuigingen, dogma’s en concepten die niet leiden tot onvoorwaardelijke liefde, of je hebt een groot probleem, want dit is het verkeerde pad. Geen enkele religie zal jullie naar de Vijfde Dimensie brengen. Omdat ze geen onvoorwaardelijke liefde beoefenen. Ze hebben elk hun eigen dogma’s en beperkende overtuigingen. En deze overtuigingen verhinderen hen om jullie naar het volle Licht van de Vijfde Dimensie te brengen.

Als je denkt dat alles wat ik zeg godslasterlijk is, dat het niet lijkt alsof ik, de Christus, deze woorden zeg, dan zeg ik alleen dit: Doe een test. Reik Mij de hand, niet op de manier die jou geleerd is, maar op jouw manier, via je hart. Het kan gewoon een simpel “Hoi, kun je met me praten?” zijn. En als deze “Hoi, kun je met me praten?” uit de grond van je hart komt, zal ik antwoorden: “Hoi, ik ben hier, we kunnen praten”. Er zijn geen regels, geen vooraf bepaalde of samengestelde woorden waarmee je ons kunt bereiken.

Doe deze test. Zoek ieder van ons op vanuit je hart, op je eigen manier, in je eigen vorm en je zult ons vinden, zonder dat er iets in de weg staat, zonder dat er een geloof, een dogma, iets opgelegd wordt om ons te bereiken. Doe de test. Sterker nog, velen van jullie proberen ons te bereiken maar doen dat niet. Waarom? Hoe komt dat? Omdat je blijft geloven dat je niet waardig bent, je blijft geloven dat dit een illusie is, dat je moet blijven leven binnen wat je geleerd hebt; waar wij daarboven zijn, in een wolk die totaal onbereikbaar is. En ieder van jullie zal zijn weg vervolgen, gelovend in wat je geleerd is.

Dus ik zeg het nog een keer: je kunt geen twee meesters dienen. Of je gelooft dat alles er is, bij de hand, dichtbij, vlak naast de deur, en je hoeft het alleen maar met je hart te activeren, of je blijft je religies dienen. Je kunt niet allebei doen. Het is alsof je een voet aan elke kant van de lijn houdt. En als je met één voet aan elke kant van de lijn staat, ga je nergens naartoe, want je hele lichaam moet aan één kant staan. Dus bedenk gewoon aan welke kant je wilt staan, integraal, heel. Welke kant?

Begrijp één heel belangrijk ding: als je ervoor kiest om aan de kant van je religie te staan, verandert er niets tussen ons en jou. We zullen van je blijven houden zoals we altijd gedaan hebben, omdat het jouw keuze is. Onthoud wat ik in het begin zei, dat God degene knuffelt die hem het meest nodig heeft, en wij zullen hetzelfde doen met jou. Want je hebt nog steeds veel hulp nodig om jezelf van dit alles te bevrijden. Er verandert niets.

Het enige dat je zult definiëren is je pad, in het voor een lange tijd in de Derde Dimensie blijven, zodat je de dingen duidelijk kunt zien, de waarheid in je ogen laten uitkomen. En accepteren dat je lange tijd misleid bent geweest. Maar als je het niet op die manier wilt zien en een sluier over je ogen wilt houden, is dat ook prima. Dat is helemaal jouw keuze.

Posts recentes

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Minha Experiência

Winkelwagen

Termo de Uso de Imagem de Foto Enviada para o Site anjoseluz.net

Este documento estabelece os termos e condições para o uso de imagens fotográficas enviadas para o site www.anjoseluz.net, operado pela empresa Anjos e Luz Terapias Holísticas. Ao enviar sua fotografia para o site www.anjoseluz.net, você concorda integralmente com os seguintes termos:

  1. Direitos Autorais e Propriedade Intelectual: 1.1. Você mantém todos os direitos autorais e de propriedade intelectual sobre as imagens fotográficas enviadas. 1.2. Ao enviar a imagem para o site www.anjoseluz.net, você concede à Anjos e Luz Terapias Holísticas uma licença não exclusiva, irrevogável, gratuita e mundial para utilizar, reproduzir, exibir e distribuir a imagem em conexão com o site www.anjoseluz.net e suas atividades relacionadas.

  2. Uso da Imagem: 2.1. A Anjos e Luz Terapias Holísticas poderá utilizar a imagem enviada para: a) Exibir em seu site, redes sociais e materiais promocionais.

  3. Garantias e Responsabilidades: 3.1. Você garante que possui todos os direitos necessários sobre a imagem enviada e que sua utilização pela Anjos e Luz Terapias Holísticas, conforme descrito neste documento, não viola quaisquer direitos de terceiros. 3.2. Você concorda em isentar a Anjos e Luz Terapias Holísticas de qualquer responsabilidade decorrente de qualquer reclamação de terceiros relacionada ao uso da imagem conforme permitido por estes termos.

  4. Consentimento de Uso de Imagem: 4.1. Ao enviar sua imagem para o site www.anjoseluz.net, você consente que sua imagem seja utilizada de acordo com os termos estabelecidos neste documento. 4.2. Você consente que sua imagem possa ser exibida publicamente e compartilhada em conexão com as atividades da Anjos e Luz Terapias Holísticas.

  5. Modificações nos Termos: 5.1. A Anjos e Luz Terapias Holísticas reserva-se o direito de modificar estes termos a qualquer momento, mediante aviso prévio razoável. O uso contínuo do site www.anjoseluz.net após tais modificações constitui aceitação dos termos revisados.

  6. Legislação Aplicável: 6.1. Estes termos serão regidos e interpretados de acordo com as leis do Brasil. Quaisquer disputas decorrentes destes termos serão submetidas à jurisdição exclusiva dos tribunais competentes no Brasil.

Ao enviar sua imagem para o site www.anjoseluz.net, você reconhece ter lido, compreendido e concordado com estes termos de uso de imagem. Se você não concorda com estes termos, por favor, não envie sua imagem para a Anjos e Luz Terapias Holísticas.