Sananda – Leer Onvoorwaardelijke Liefde Het moment nadert

Lieve zonen en dochters van de planeet Aarde! IK BEN SANANDA!

Nogmaals, het is met grote vreugde dat ik hier vandaag weer bij u kan zijn. Ik geloof dat je in deze lange tijd veel geleerd hebt. Velen van jullie vertrouwen het nog steeds niet helemaal, denken nog steeds dat dit alles een grote vergissing kan zijn, dat het zelfs iets kan zijn dat gemanipuleerd is door het niet-licht. Hun harten zijn nog niet volledig geraakt door onze energieën. Nee, verwacht niet dat ik hier nog eens uitleg hoe je weet of wat we zeiden echt was of niet.

Dit moment is een tijd van keuzes, waarin jullie kunnen kiezen: te geloven en daarom te leven wat er ook komt, wat het ook is, met groot geloof en met groot vertrouwen; of eenvoudigweg te twijfelen en je te laten meevoeren door de rivier die nog steeds de Derde Dimensie voert. Degenen die denken dat zij op de schutting staan en veilig zijn, ik zeg alleen maar dat op de schutting staan is aan de kant van de Derde Dimensie staan. Want wie op de helling staat, heeft zijn hart nog niet geopend, heeft niet alles begrepen wat wij reeds gezegd hebben, dus staat hij niet aan deze kant.

Wij hebben hier nooit gezegd wanneer alles zou gebeuren, maar u weet dat het op een dag zal gebeuren. Wat we u nu al kunnen vertellen is dat dit moment nadert. We spreken hier niet om wanhoop te zaaien. Zij die vertrouwen, die geloven, “de wereld zal buiten vallen en jullie zullen op je voeten vallen”. Deze zin moet het noorden van je wandeling zijn, het moet de steun zijn, het moet het geloof zijn, het moet de vesting zijn om je staande te houden en op het pad, anders loop je het risico dat je uitglijdt en je bij de rest van de planeet voegt.

Ik zou tegen velen van jullie die denken dat jullie gered zullen worden en dat jullie niets zullen lijden, dat jullie gewoon vakantie zullen nemen van de planeet en vanuit de kleine raampjes zullen toekijken wat hier gebeurt, willen zeggen dat jullie het heel erg mis hebben. Zoiets zal niet gebeuren. Iedereen zal alles moeten doormaken. Sommigen met meer intensiteit, anderen met minder. Want dat is precies waar de grote lessen zijn, dat is precies waar de grote scheiding van het kaf van het koren zal zijn. Je mag niet aarzelen, je mag niet twijfelen, je mag niet ongelovig zijn.

Ik zou een beeld kunnen geven van een zeer steile en gevaarlijke wandeling, waar elke onvoorzichtigheid je kan doen uitglijden en naar beneden gaan. Begrijpt dit niet als de gevaren van uw wereld, het zou een gladde glijbaan zijn, maar u zou weer aan de voet van de berg staan. Het is dus een wandeling voor hen die vertrouwen hebben, gevaarlijk, steil, maar zij vertrouwen zozeer en zij zijn er zo zeker van dat er iets wonderbaarlijks in het verschiet ligt, dat het gevaar ver weg is, dat het gevaar om uit te glijden ver weg is.

Er is geen tijd meer voor: “Dit begrijp ik niet! Maar is dit echt? Kan ik het vertrouwen? Waar komt dit allemaal vandaan? Waarom is dit niet eerder gebeurd? Waarom nu pas? Waarom gebeurt het niet bij iedereen? Waarom heb ik geen krachten? Waarom hebben anderen ze wel en ik niet?” En vele andere vragen, die alleen maar twijfel brengen. En twijfel brengt je van die weg af, gooit je weer naar beneden.

Ik hoop dus dat ieder van jullie leert je woorden en je gedachten onder controle te houden, zodat je een grote egregorie van geloof, vertrouwen en Licht om je heen begint te scheppen. En het zal deze egregore zijn die je op die steile en gevaarlijke weg houdt, de hele tijd. Wees voorzichtig met wat je zegt, wees voorzichtig met wat je denkt. Neem positieve beslissingen voor jezelf en voor iedereen. Wij hebben het hier vaak gezegd en velen staan erop het niet te begrijpen: ieder van jullie ondergaat het lijden dat je tijdens de hele reis van je ziel hebt geoogst. God de Vader/Moeder heeft niemand vergeten; God de Vader/Moeder straft niemand; God de Vader/Moeder bemoeit zich niet met menselijke beslissingen, noch met de beslissingen van hen die zich de machtigen van deze planeet noemen.

Iedereen heeft een keuze, het maakt niet uit aan welke kant hij staat. Er worden keuzes gemaakt en die keuzes hebben gevolgen. Vader/Moeder God heeft niets te maken met wat er op jouw planeet gebeurt. Het zijn allemaal gevolgen van wat je in de loop der tijd hebt gedaan, daar is niets aan te veranderen. Het is nu de Liefde in uw hart die u kan redden, op voorwaarde dat u zich voldoende voorbereidt om die steile en gevaarlijke weg te gaan.

Als er niet de goedheid, de Liefde van Moeder/Vader God aan het werk was op deze planeet zouden jullie niet opstijgen in het fysieke lichaam, zouden jullie allen herboren worden in de vijfde dimensie. Het zou veel gemakkelijker zijn voor iedereen, voor u en voor ons, omdat de planning veel eenvoudiger zou zijn. Maar juist vanwege het grote ontwerp dat op deze planeet is gemaakt, namelijk de vrije wil die aan iedere bewoner is gegeven, is dit niet mogelijk. Door je vrije wil heb je alles geschapen wat er vandaag in je wereld gebeurt, en je kunt niet zomaar uit deze wereld verwijderd worden en met dezelfde ideeën herboren worden. Jullie moeten leren, maar niet alleen leren in jullie geest; zoals jullie zeggen; leren in het vlees van al het kwaad dat jullie jezelf en de planeet hebben aangedaan.

Je kunt niet zomaar de lei schoonvegen en alles vergeten wat je hebt gedaan. Velen zullen mij nu antwoorden: “Maar wij werden opgewekt. Ik ben het er volledig mee eens, maar velen van u laten zich nog steeds in de luren leggen, ook al weet u alles; u hebt nog geen vast, definitief standpunt ingenomen. Dus vraag ik je: ben je er klaar voor? En ik antwoord zelf: Nee, dat bent u niet. Dan is het noodzakelijk dat er veel dingen veranderen in je eigen wereld. Het zal niet in een vingerknip zijn dat je zal veranderen.

Je kunt wel of niet veranderen door alles wat er op deze planeet gaat gebeuren, door alle veranderingen die gaan plaatsvinden. Dan ja, want u zult niet langer het excuus hebben te zeggen dat wat uiterlijk is u in de weg staat. We nemen het uiterlijke weg, en dan kunnen we in ieders hart zien wat werkelijk resoneert, wat zij werkelijk willen uitstralen. En dan zal ieder van jullie de kans krijgen om die weg in te slaan met groot geloof en vertrouwen dat je de top zult bereiken.

Dus je krijgt die kans. Omdat je ons toeroept dat het uiterlijke je niet toestaat te doen wat je moet doen, dan zullen wij het uiterlijke wegnemen, het zal weg zijn, wij zullen alles elimineren wat je uit balans brengt. En dan zullen we precies kunnen zien hoe ieder van u zal reageren en ik kan u verzekeren, het zal geen gemakkelijke show zijn, het zal geen leuke show zijn om naar te kijken. Je zult ons misschien dankbaar zijn dat het externe om je heen je niet langer uit balans brengt, uit de focus van de reis. Maar velen zullen in opstand komen, velen zullen ons aanvallen. Het zal niet gemakkelijk zijn, niet voor ons, maar voor jullie; want er zal niet het uiterlijke zijn, maar er zal de reactie zijn van hen die het er niet mee eens zijn, van hen die de ondeugden, de verdorvenheden, het geweld willen voortzetten; alles wat deze wereld van deze planeet overeind heeft gehouden. En dat zullen ze proberen. En het zal degenen nodig hebben die werkelijk opstaan, om veel Liefde in hun hart te hebben; want alleen deze grote Liefde zal in staat zijn om al deze golven van haat te bedaren. En daarin ligt de grote test van onvoorwaardelijke liefde.

Dus zeg ik u, denk niet dat het gemakkelijk zal zijn, denk niet dat al deze verandering alleen maar bloemen en frisse lucht zal brengen. Velen van jullie hopen hierop: “Ik ga naar het paradijs!” En ik zeg je dat het nog geen paradijs zal zijn. Ik ga zelfs iets zeggen dat voor velen een verrassing zal zijn: Misschien leef je in de hel op aarde. En dat alleen Liefde, ware en diepe Liefde, in staat zal zijn u in evenwicht te houden, en alleen deze Liefde kan velen redden.

Dus, wanneer we zoveel gezegd hebben over Onvoorwaardelijke Liefde, is het niet in deze huidige wereld waarin je leeft, het is in de wereld waarin je zeer binnenkort zult leven. En je zult veel Liefde moeten uitstralen. U zult veel werk moeten verzetten om de mensen te overtuigen van alles wat u al weet; maar het zal zeer moeilijk zijn hen te overtuigen van alles wat u al weet.

Posts recentes

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Minha Experiência

Winkelwagen

Termo de Uso de Imagem de Foto Enviada para o Site anjoseluz.net

Este documento estabelece os termos e condições para o uso de imagens fotográficas enviadas para o site www.anjoseluz.net, operado pela empresa Anjos e Luz Terapias Holísticas. Ao enviar sua fotografia para o site www.anjoseluz.net, você concorda integralmente com os seguintes termos:

  1. Direitos Autorais e Propriedade Intelectual: 1.1. Você mantém todos os direitos autorais e de propriedade intelectual sobre as imagens fotográficas enviadas. 1.2. Ao enviar a imagem para o site www.anjoseluz.net, você concede à Anjos e Luz Terapias Holísticas uma licença não exclusiva, irrevogável, gratuita e mundial para utilizar, reproduzir, exibir e distribuir a imagem em conexão com o site www.anjoseluz.net e suas atividades relacionadas.

  2. Uso da Imagem: 2.1. A Anjos e Luz Terapias Holísticas poderá utilizar a imagem enviada para: a) Exibir em seu site, redes sociais e materiais promocionais.

  3. Garantias e Responsabilidades: 3.1. Você garante que possui todos os direitos necessários sobre a imagem enviada e que sua utilização pela Anjos e Luz Terapias Holísticas, conforme descrito neste documento, não viola quaisquer direitos de terceiros. 3.2. Você concorda em isentar a Anjos e Luz Terapias Holísticas de qualquer responsabilidade decorrente de qualquer reclamação de terceiros relacionada ao uso da imagem conforme permitido por estes termos.

  4. Consentimento de Uso de Imagem: 4.1. Ao enviar sua imagem para o site www.anjoseluz.net, você consente que sua imagem seja utilizada de acordo com os termos estabelecidos neste documento. 4.2. Você consente que sua imagem possa ser exibida publicamente e compartilhada em conexão com as atividades da Anjos e Luz Terapias Holísticas.

  5. Modificações nos Termos: 5.1. A Anjos e Luz Terapias Holísticas reserva-se o direito de modificar estes termos a qualquer momento, mediante aviso prévio razoável. O uso contínuo do site www.anjoseluz.net após tais modificações constitui aceitação dos termos revisados.

  6. Legislação Aplicável: 6.1. Estes termos serão regidos e interpretados de acordo com as leis do Brasil. Quaisquer disputas decorrentes destes termos serão submetidas à jurisdição exclusiva dos tribunais competentes no Brasil.

Ao enviar sua imagem para o site www.anjoseluz.net, você reconhece ter lido, compreendido e concordado com estes termos de uso de imagem. Se você não concorda com estes termos, por favor, não envie sua imagem para a Anjos e Luz Terapias Holísticas.