Sananda – Leven als in de Vijfde Dimensie (en Meer over de Bijeenkomst)

Lieve zonen en dochters van de planeet Aarde! IK BEN SANANDA!

Opnieuw hier bij jullie te zijn is voor mij een reden tot veel vreugde en volle, volle voldoening. Ik zie nog steeds dat sommige harten zeer ongerust zijn; een ongerustheid vermengd met hoop, maar tegelijk ook angst. Wat wij aan u hebben doorgegeven is niet om angst te zaaien, maar om waarheid te brengen en u voor te bereiden op wat komen gaat. We kunnen hier niet zomaar binnenkomen en zeggen: “Kijk, het wordt allemaal prachtig, iedereen zal elkaar omhelzen, iedereen zal klappen, het zal een moment van extase zijn op deze planeet”. En als de dag komt en je ziet dat het niets was, wat zou je dan van ons denken? Je zou denken dat als wij jullie bedriegen over iets dat zou gaan gebeuren, waarom bedriegen wij jullie dan niet de hele tijd? 

Dus het idee is nooit om angst te geven, het idee is gewoon om de waarheid te geven. Het zullen geen mooie tijden zijn, het zullen geen makkelijke tijden zijn, maar het zullen noodzakelijke tijden zijn. Elke verandering gaat nooit gepaard met evenwicht. Elke verandering brengt angst met zich mee, ze brengt het nieuwe, ze brengt het werk met zich mee om op te ruimen wat niet langer goed is, ze brengt het werk met zich mee om alles wat je hebt aan te passen aan het nieuwe dat zal komen. Het is geen gemakkelijk moment, het is niet eenvoudig en rustig. En ik kan dit concept uitbreiden naar alles in jouw wereld. Elke verandering haalt alles uit balans, wat het ook is. 

Het is dus nodig uw hart voor te bereiden op moeilijke momenten, maar het is niet de bedoeling dat iemand bang is. Wat hebben we hier gezegd? Dat wie boven dit hele proces trilt, praktisch niets zal voelen. Wie er nu bij betrokken raakt, wie de energie absorbeert die zal worden geschapen, zal zich onder hen bevinden en zal alles meemaken wat er samen met hen zal gebeuren. Dus waarom bang zijn? Ik begrijp zelfs angst omdat je niet weet wat er komt, je weet niet wat er gaat gebeuren, je weet niet hoe het gaat gebeuren, je weet niet wanneer het gaat gebeuren. Dus binnen het menselijk bewustzijn is het bijna onmogelijk om je te vragen niet angstig te zijn. Maar laat het ook een zachte bezorgdheid zijn, om er niet voor te leven, om niet elke seconde naar de hemel te kijken… “Zo, is het al gebeurd?” Want dat zal je lichaam uit balans brengen en dat willen we ook niet. 

Wat hebben we je al vanaf het begin verteld? Dat alles wordt gedaan om het zo soepel mogelijk te laten verlopen, daarom duurt het zo lang. Wij hadden dit ontwaken reeds lang geleden kunnen doen, maar wij hadden daarvoor een voldoende hoeveelheid energie nodig; en vandaag hebben wij die. En zelfs met de oscillatie van deze energie, zijn we er niet langer van afhankelijk voor “De Grote Dag” om te gebeuren. Een ander belangrijk punt dat velen denken, is dat deze dag de gebeurtenis zal zijn, dat velen automatisch naar de Vijfde Dimensie zullen overgaan. 

Ik zou zeggen dat velen naar de Vijfde Dimensie kunnen gaan, maar niet omdat het de gebeurtenis zal zijn. Het veranderen van deze planeet in de Vijfde Dimensie kost nog steeds tijd. Velen hier moeten nog veel lessen leren. Je zult nog steeds veel activiteiten doen, je zult veel dingen leren. Het is nog niet het moment van de omwenteling van de planeet; het is het moment van het ontwaken van de mensheid waar elke blokkade, elk gebrek aan bewustzijn zal worden opgeheven. Dit is het ontwaken: dat er niet langer gemanipuleerd wordt door wie dan ook; dat iedereen de dingen begint te zien zoals ze zijn, niet zoals de Matrix bepaalt. 

De dagen van dit programma zijn geteld en dat weten ze. Dat wanneer het ontwaken gebeurt, er niet meer gelogen zal worden, er niet meer bedrogen, verleid of vervalst zal worden. Omdat je in staat zult zijn om te zien dat het niet waar is. Dan zal hun overheersing eindigen. En het is op dit punt dat de mensheid zal beginnen te ontwaken, het is op dit punt dat sommigen zullen kiezen om in het Licht te leven, om deze walgelijke wereld waaraan jullie gewend zijn geraakt te verlaten. Walgelijk bedoel ik in verband met de alledaagse dingen en de ondeugden die je van het pad hebben gebracht, die zoveel jonge mensen hebben weggenomen die hier kwamen om de planeet te verheffen en nu geen conditie meer hebben om verder te evolueren, ze zijn de weg kwijt.

Dit is de walgelijke wereld waarin u bent geïntroduceerd en het probleem is dat velen ervan hebben genoten. En ik zou daaraan willen toevoegen dat velen deze wereld nog zullen blijven aanbidden, in de schaduwen, verborgen, omdat dit niet langer de gewoonte zal zijn, het zal verboden zijn. Maar deze, als zij dat doen, voldoen aan het onkruid, het zal zeer gemakkelijk zijn elk van hen te vinden. Nu zullen zij die erin slagen zich te bevrijden van al deze ondeugden, deze vreselijke gewoonten, kunnen pleiten om deel uit te maken van het graan en het Hemelvaartpad te volgen, waarbij zij stap voor stap alles leren wat nodig is om te evolueren. Het kan zijn dat zij de weg opgeven, ja, dat kan, zij zullen zich bij het kaf voegen. En veel van het onkruid kan ook midden in het project van pad willen veranderen. Kunnen ze dat? Ja, dat kunnen ze wel. Iedereen heeft de vrije keuze om van kant te veranderen wanneer hij wil. 

Dus mijn zonen en dochters, wat kunnen we verwachten van het Grote Ontwaken? Het visioen van de waarheid, het visioen van datgene wat je zo lang verborgen hebt gehouden, omdat het te lelijk was, te walgelijk, te gruwelijk. Daarom zullen velen het niet gemakkelijk accepteren, velen zullen in opstand komen. En wat de Galactica betreft, velen zullen het ook niet accepteren, omdat zij in hun geest gewend zijn te geloven dat er niemand anders in het universum is. Hoe komt het dan dat er plotseling zoveel verschillende wezens hier op de planeet verschijnen? Is het een invasie, is het een… een nieuwe oorlog? Totdat zij beseffen dat dit allemaal niet zal gebeuren, zullen er vele dagen voorbij zijn. En velen zullen bezweken zijn onder deze golf van haat en geweld die zich op de planeet zal nestelen. 

Nee, we kunnen het hele proces niet langer verfraaien. Het proces zal moeilijk zijn, heel moeilijk voor jullie allemaal. Voor degenen onder u in het midden, om er doorheen te gaan; en voor degenen onder u daarbuiten, om er naar te kijken. Dus waar kies je voor: in het midden of naar binnen kijkend? Ik raad jullie aan aan de buitenkant te blijven en je eigen catharsis te beleven die ook zal plaatsvinden, maar sta niet toe dat je bezwijkt en valt in dat netwerk van onevenwichtige energie dat zich op de planeet zal vestigen. 

Nu moeten wij niet vergeten, en ik hoop dat u dat ook niet doet, dat het Licht op de planeet is en dat het in ieder hart zal werken. En dat zij die hun hart openstellen erdoor omhuld zullen worden en door ons allen in evenwicht gebracht, getroost en gevoed zullen worden. Zij wier harten zwart en gesloten zijn, zij zijn het die deze golf van onevenwichtigheid zullen veroorzaken; want het zal de laatste ademtocht zijn van hen die alles verloren zullen zien gaan. Ze zullen niet langer de macht hebben, ze zullen niet langer wapens hebben om te manipuleren. Het is voorbij. En zij zullen dit niet gemakkelijk accepteren. En omdat hun harten zwart en gesloten zijn, zal het Licht niet doordringen.

Maar ik zeg het nogmaals: Het Licht zal zorgen voor hen wiens hart Liefde bezit. En deze wezens met zwarte harten zullen beetje bij beetje van de planeet verwijderd worden. Natuurlijk zal niet alles van de ene dag op de andere gebeuren, alles zal geleidelijk gaan, maar zij zullen de planeet verlaten. En velen van hen die voor het graan kiezen, zullen met het verstrijken van de tijd ook alles missen wat zij beleefden en zich een beetje verveeld en zelfs opstandig beginnen te voelen. Het zal hun keuze zijn; zij zullen naar de kant van het onkruid gaan. Er is geen alternatief, er is geen muur, er is geen middenweg. Of je neemt het Licht volledig op je, met alles wat in het Licht geleefd moet worden, of je bent er niet klaar voor. Een kleine misstap gooit je in het onkruid, want het is onmogelijk dat je 10% van het Licht aanvaardt en de rest niet wilt aanvaarden. Ofwel ben je 100% Licht en stem je er van ganser harte mee in om binnen de regels van het Licht te leven, ofwel ben je kaf. Er is geen weg omheen, er is een beetje hier, een beetje daar.

Dus leer te leven binnen de regels van het Licht. Ga niet heen en weer tussen de ene en de andere zijde alleen maar om een voorproefje te hebben van datgene wat u zoveel vluchtig genoegen verschaft. Ofwel kies je om volledig licht te zijn, ofwel zit je in de problemen. Je kunt niet heen en weer gaan, het is een beslissing die je moet nemen, soms zelfs moeilijk, maar je moet een kant kiezen, je kunt niet heen en weer gaan. Er komt een tijd dat een simpele misstap je van het pad zal brengen. Natuurlijk betekent naar het onkruid gaan niet dat je op hetzelfde moment de planeet verlaat, natuurlijk niet. Maar jullie zullen zo verstrikt zijn in die onevenwichtige massa dat het heel ingewikkeld voor jullie zal zijn om terug te keren naar het Licht, het zal heel wat wilskracht vergen. 

Dus, probeer altijd op het pad van licht te blijven. Begin vandaag te leven, nu, alsof je al in de Vijfde Dimensie bent, dit is het geheim. “In de Vijfde Dimensie zou ik dat niet doen. Dus doe het niet, begin te leren om het niet te doen, zodat je geleidelijk de gewoonte en de wil verliest om dat te doen. Eén misstap brengt alles in gevaar. Dus kies een goede kant. Het is een leerproces. Natuurlijk zal niemand vandaag wanhopen als hij één verkeerde stap zet. Het grote feit is dat je je bewust moet zijn van wat je doet. “Ik moet dit niet meer herhalen.” En herhaal het niet.

U zult nog vaak uitglijden, maar probeer u ervan bewust te worden waarom u uitglijdt, zodat u deze gewoonten begint af te leren. Dit zijn allemaal gewoonten, het zijn geen behoeften van uw lichaam of uw geest; het zijn gewoonten en gebruiken die u zich hebt eigen gemaakt. En op dezelfde manier waarop je ze hebt verworven, kun je die gewoonten ook weer kwijtraken. Het enige wat je moet doen is je bewust zijn van wat je doet. En dan, beetje bij beetje, zal je geest leren dat je dit niet meer moet herhalen en het niet meer zal herhalen. 

Gebruik tijd niet als oneindigheid, leer te leven alsof het de Vijfde Dimensie is. Gebruik de tijd alsof je morgen bent, en vandaag moet je klaar zijn. Zou jij dat zijn? Ah, ik antwoord: 99,99% zou dat niet zijn. Jullie zouden door een lang, pijnlijk en moeilijk proces van zuivering en transformatie moeten gaan om de Vijfde Dimensie te bereiken. Dus hoe schoner je wordt, hoe dichter je komt bij alle gewoontes van de Vijfde Dimensie, hoe gemakkelijker het voor je zal zijn om over te gaan. Denk erover na en begin uw gewoonten gisteren te veranderen, niet morgen, niet volgende week, niet volgend jaar, want dan kan het te laat zijn. 

En tot slot wil ik het nog even hebben over onze bijeenkomst op 12 november. Ik zei dat ik u beetje bij beetje zou vertellen wat er gepland wordt. Dus ik zal herhalen wat ik de vorige keer zei: Er is geen regel. Elke groep zal samenkomen en iets voor de planeet doen. Wacht niet tot je verteld wordt wat je moet doen. Ik wil actie, ik wil houding, ik wil dat je nadenkt. Ik zal het niet zijn en het zal niet iets zijn dat tegen je zegt, doe dit. Het zal een actie voor de planeet zijn. Dus begin maar te zoeken naar wat je gaat doen. Wacht niet tot er iets uitkomt of dat wij je vertellen wat je gaat doen. Wat heb ik gezegd? Degenen die geen groep hebben, zullen het in afzondering doen of vrienden bellen om het met je te doen of familie bellen om het met je te doen. Verwacht niet dat hier iets uit komt dat je zegt wat je moet doen. Neem je eigen beslissingen, zoek je eigen weg. Er zullen geen groepen worden gevormd, afgezien van de groepen die vandaag reeds voor de vergadering bestaan. Wie mee wil doen, kan zijn eigen groepen vormen, naast de groepen die nu bestaan. En ieder van hen zal actie ondernemen voor de planeet. Ik zal je niet vertellen wat er zal gebeuren. U zult deze instructie niet krijgen. Ieder van u zou moeten nagaan wat hij in zijn stad, in zijn buurt, in zijn hoekje voor de planeet kan doen. 

Het programma dat zal plaatsvinden, op een nader te bepalen plaats, in de staat Rio de Janeiro. Dus, de staat is al gedefinieerd, de plaats nog niet. De activiteiten die in de loop van de dag zullen plaatsvinden, zullen later worden meegedeeld, maar zij zullen niet interfereren met de actie die u zult ondernemen. Begrijp, ieder van jullie moet zijn eigen daden vinden, wees niet afhankelijk van mij of iemand anders die je zegt wat je moet doen. Als je niets kunt bedenken, is het ingewikkeld, nietwaar? Er is zoveel te doen voor deze planeet. 

Dus het is uitgelegd: Elke groep zal doen wat ze wil. Hoeveel groepen zullen er worden gevormd? Het doet er niet toe. Zij die alleen zijn, vormen hun eigen groepen of als je alleen wilt handelen, handel dan alleen. Er is geen regel en u wordt niet verteld wat u moet doen. Het is een actie voor de planeet. Velen vragen of de zorg voor dieren een actie voor de planeet is. Dus vraag ik: En de zorg voor de mens, is dat een actie voor de planeet? In zekere zin wel, maar dat is niet het doel. Het doel is om voor de planeet te zorgen, niet om voor de dieren te zorgen, niet om voor de mensen te zorgen; het is om voor de planeet te zorgen, de Aarde, Gaia. Haal de dingen niet door elkaar. 

Dus wees gewaarschuwd. De programmering zal overdag plaatsvinden, waarbij degenen die kunnen, ter plaatse zullen zijn om te worden omschreven; degenen die dat niet kunnen, zullen het live ontvangen, via YouTube. Dus er is niets om je zorgen over te maken. De actie zal ‘s morgens zijn en vanaf een bepaald tijdstip zullen we allemaal samenkomen in één energie, één hart. En nog een zeer interessant punt: natuurlijk zullen we aanwezig zijn, natuurlijk zullen we spreken. Maar denk niet dat het een debat zal zijn, wij zijn niet zo aards. 

We zullen bij je zijn. Wie van ons? Het doet er niet toe. Wij zullen een moment hebben van channelling, van boodschappen voor u en wij zullen een moment hebben van debat tussen u, niet met ons, zover zijn wij nog niet. Verwacht dus niet dat u ons vragen zult stellen, want dat zal niet gebeuren. U zult een moment hebben om ideeën uit te wisselen, elkaar te leren kennen, nieuwe ideeën te laten zien, nieuwe projecten, dit zal zeer welkom zijn. Nu, denk niet dat dit een debat zal worden. Wij zijn geen politici en wij zullen er niet zijn om vragen te beantwoorden.

Dus, het wordt gewoon een geweldige bijeenkomst, voor degenen die willen en die aanwezig kunnen zijn. Maar iedereen zal onze energie ontvangen, wie er ook maar op dat moment verbonden is. Dus het is bepaald hoe de dag zal zijn. Meer details komen later. Maar wat belangrijk is, voor degenen die van ver komen: we gaan niet te ver in de nacht, alles zal ten laatste om 18 uur afgelopen zijn, zodat iedereen rustig en zonder haast naar huis kan gaan. We zullen vroeg beginnen, dat klopt, we zullen heel vroeg beginnen. Wat zou vroeg zijn? 7 uur ‘s morgens, is dat goed voor je? Omdat we een ochtend van actie op Gaia zullen hebben. Dus we kunnen niet om 8 of 9 of 10 beginnen, we moeten vroeg beginnen. 

Dus we beginnen om 7 uur. Tegen lunchtijd zullen we klaar zijn met de actie op de planeet.  En in de namiddag zal het voor praten en channelling zijn. Dit is hoe de dag zal zijn. De rest van het programma, zult u op de dag zelf weten. Dus begin met plannen. Ik zal meewerken om de locatie zo snel mogelijk vast te stellen, zodat iedereen vooruit kan plannen. Wacht, je zult snel weten waar het zal zijn.

Posts recentes

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Minha Experiência

Winkelwagen

Termo de Uso de Imagem de Foto Enviada para o Site anjoseluz.net

Este documento estabelece os termos e condições para o uso de imagens fotográficas enviadas para o site www.anjoseluz.net, operado pela empresa Anjos e Luz Terapias Holísticas. Ao enviar sua fotografia para o site www.anjoseluz.net, você concorda integralmente com os seguintes termos:

  1. Direitos Autorais e Propriedade Intelectual: 1.1. Você mantém todos os direitos autorais e de propriedade intelectual sobre as imagens fotográficas enviadas. 1.2. Ao enviar a imagem para o site www.anjoseluz.net, você concede à Anjos e Luz Terapias Holísticas uma licença não exclusiva, irrevogável, gratuita e mundial para utilizar, reproduzir, exibir e distribuir a imagem em conexão com o site www.anjoseluz.net e suas atividades relacionadas.

  2. Uso da Imagem: 2.1. A Anjos e Luz Terapias Holísticas poderá utilizar a imagem enviada para: a) Exibir em seu site, redes sociais e materiais promocionais.

  3. Garantias e Responsabilidades: 3.1. Você garante que possui todos os direitos necessários sobre a imagem enviada e que sua utilização pela Anjos e Luz Terapias Holísticas, conforme descrito neste documento, não viola quaisquer direitos de terceiros. 3.2. Você concorda em isentar a Anjos e Luz Terapias Holísticas de qualquer responsabilidade decorrente de qualquer reclamação de terceiros relacionada ao uso da imagem conforme permitido por estes termos.

  4. Consentimento de Uso de Imagem: 4.1. Ao enviar sua imagem para o site www.anjoseluz.net, você consente que sua imagem seja utilizada de acordo com os termos estabelecidos neste documento. 4.2. Você consente que sua imagem possa ser exibida publicamente e compartilhada em conexão com as atividades da Anjos e Luz Terapias Holísticas.

  5. Modificações nos Termos: 5.1. A Anjos e Luz Terapias Holísticas reserva-se o direito de modificar estes termos a qualquer momento, mediante aviso prévio razoável. O uso contínuo do site www.anjoseluz.net após tais modificações constitui aceitação dos termos revisados.

  6. Legislação Aplicável: 6.1. Estes termos serão regidos e interpretados de acordo com as leis do Brasil. Quaisquer disputas decorrentes destes termos serão submetidas à jurisdição exclusiva dos tribunais competentes no Brasil.

Ao enviar sua imagem para o site www.anjoseluz.net, você reconhece ter lido, compreendido e concordado com estes termos de uso de imagem. Se você não concorda com estes termos, por favor, não envie sua imagem para a Anjos e Luz Terapias Holísticas.