Sananda – Maak je keuze en we helpen je

Lieve zonen en dochters van de planeet Aarde! IK BEN SANANDA! 

Het is met grote dankbaarheid dat ik weer tot jullie kom om een beetje hoop, een beetje Licht te brengen in de geesten van de bewoners van deze planeet.   De geschiedenis van deze planeet is heel oud, velen zijn hier voorbij gekomen. Ik kan niet zeggen dat alle rassen van het heelal hier ooit voet aan wal hebben gezet, maar ik kan wel zeggen dat bijna alle rassen dat hebben gedaan. Velen kwamen om deze prachtige planeet te leren kennen, velen kwamen om bloemen en vruchten te plukken om op hun eigen planeten te produceren. De verscheidenheid die op deze planeet bestaat is immens en ik kan bevestigen dat er geen andere planeet in het universum is die zo divers is. 

Je noemt perfectie “Paradijs”. Dus, ik zou kunnen zeggen dat Vader/Moeder God een “Paradijs” op deze planeet heeft geschapen. Hij schiep elke soort bloemen, vruchten, grassen, mineralen, kristallen; elke mogelijke combinatie daartussen, bestaat op deze planeet, precies voor een groot project, een project dat zou kunnen beproeven, een nieuwe manier van leven, een nieuwe manier van zijn en denken. 

De Goddelijke Wetten bestaan in het hele universum en door onvoorwaardelijke liefde en evenwicht blijft het universum zich uitbreiden, juist door deze wetten, zodat er geen chaos ontstaat, maar harmonie.   Vader/Moeder God heeft Zijn scheppingen niet stopgezet. Hoe ver gaat de schepping van Vader/Moeder God? Hoeveel universa zijn er in het universum dat u kent? Ik zou zeggen dat het inderdaad ingewikkeld is voor u om te begrijpen. Want jullie zijn eraan gewend dat alles vorm en aspect heeft, maar alles wat Vader/Moeder God heeft geschapen is niet gebaseerd op vorm en aspect, alles is energie; en elke geschapen energie wordt op zijn plaats gehouden, precies door die Goddelijke Wetten, zodat Harmonie en Uitbreiding kunnen plaatsvinden. 

Sommigen hebben de Goddelijke Wetten niet aanvaard; zij hebben gemeend ze te moeten betwisten en de harmonie van het Universum te moeten verbreken, waardoor onevenwicht en pijn ontstaan. Waarom liet Vader/Moeder God dit toe? Omdat er niets te bewijzen valt. Vader/Moeder God hoeft niet op elk moment te bewijzen wat het beste is. Dus, zij die rebelleren en Zijn Wetten betwisten, worden niet verhinderd dit te doen, juist vanwege de immense liefde die God de Vader/Moeder heeft. Het is als een vader die zijn zoon een paar keer laat vallen zodat hij leert lopen, pas dan zal hij leren voorzichtig te zijn en niet meer te vallen. 

Vervolgens werd dit opstandige proces niet gestopt door God de Vader/Moeder en het verspreidde zich ook in het universum, en deze zielen zijn zo doordrenkt van liefdeloosheid dat het hen niet kan schelen wat er met de andere wezens gebeurt. In een poging te bewijzen dat hun manier van denken beter is, juister is; en op deze manier brengen zij: genot, rijkdom, soevereiniteit, macht, en velen laten zich verleiden. Zo was deze prachtige planeet, die het ware “Paradijs” was, het toneel voor een grote beproeving. Tot waar zo’n prachtige plaats, zo paradijselijk, in staat zou zijn om zijn leden verbonden te houden met de Goddelijke Wetten, wat er ook gebeurt? 

En om dit project mogelijk te maken, werd de vrije wil geschapen, dat wil zeggen dat de zielen konden beslissen wat te doen, zelfs als dat tegen de Goddelijke Wetten inging. Er zou altijd een terugkeer zijn, want niets wat tegen de Goddelijke Wetten wordt gedaan, heeft geen terugkeer. Velen van jullie zullen zich dus afvragen: “Hoe komt het dan dat degenen die tegen de Goddelijke Wetten ingingen, zich blijven uitbreiden in het universum?” En ik antwoord je, “En wie zegt dat ze blijven uitbreiden?” Naarmate het universum zich binnen de Goddelijke Wetten uitbreidt, beseffen meer en meer zielen het grote bedrog dat is gepleegd en slaan zij nieuwe wegen in. En daarmee verliezen ze hun volgelingen. En dit gebeurt overal in het heelal. Ik zou kunnen zeggen dat op een dag het hele universum zuiver evenwichtig zal zijn, er zal geen van dit soort acties meer zijn. 

Dus jullie hebben een vrije wil verdiend, de bewoners van deze planeet. En je leefde heel lang heel goed. Maar juist het uiteenlopen van de meningen, de macht, zelfs zonder die kwade macht die er ooit zou komen, veroorzaakte de val van het bewustzijn van deze planeet. En zij die altijd tegengewerkt werden, kwamen hier; en zij zagen op dat toneel, de ideale plaats om hun Ideeën te implanteren, en zo deden zij; zij domineerden deze planeet.   Zij overheersten deze planeet omdat het menselijk bewustzijn dat hier bestond reeds in bewustzijn was gedaald, zij waren niet langer verbonden met de Bron, met de Vader/Moeder God. 

En zo begon je traject. Een traject van vergeten in elke incarnatie, zodat je in een lijn van evolutie zou blijven, maar elke keer dat je hier in je fysieke lichaam was, alleen maar nieuwe ervaringen leerde. Als je het je herinnerde zou het niet leuk zijn, je zou jezelf kunnen corrigeren of het erger maken. Het idee was dus om het Wiel van Samsara te creëren, zodat jullie je niet zouden herinneren wat jullie in vorige incarnaties waren, en jullie elke keer nieuwe paden zouden kunnen kiezen en op die manier jullie zielen zouden kunnen ontwikkelen.

Dit is een lang proces, het is gewoon dat elk project, (en dat weet je), een deadline heeft, en dit project loopt ten einde. Er zal geen vrije wil meer zijn op deze planeet, jullie zullen geleid worden door Goddelijke Wetten.   Maar om dit te laten gebeuren, moet je opstaan, je moet in de Vijfde Dimensie zijn. Degenen die hier kwamen en dit hele programma van toezicht en manipulatie creëerden, zijn niet langer op jullie planeet; zij plukken reeds de vruchten van wat zij deden. Sommigen ontsnapten in het begin, maar sinds de vloot van Ashtar Sheran hier aankwam, is geen enkel wezen meer ontsnapt; velen zijn aangekomen en niet meer weggegaan. Ze zijn allemaal, zoals u begrijpt, naar de Goddelijke Rechtbanken gebracht. “Ah, maar is er het vonnis?” 

Waar er wet is, is er oordeel. Maar dit is niet het oordeel dat je op de planeet velt, je oordeelt zonder de kant van de ander te kennen en dit is niet wat wij doen, want wij weten precies wat de ander doet. Dus dit proces loopt ten einde, de grote vraag op dit moment is wie er klaar is om op te stijgen? Wie laat in feite al die grote pijlers los die ze presenteerden? Wie komt er tegen hen in opstand?   Wie wendt zich volledig tot de Goddelijke Wetten? 

Dus dit is de grote vraag op dit moment. En ik zou zeggen, dat is de vraag die ieder van jullie zichzelf moet stellen: “Wat volg ik op dit moment? De Goddelijke Wetten; waar ik niet mag oordelen, ik mag niet bekritiseren, ik mag niet kwetsen, ik mag niet minderwaardig maken, ik mag niet discrimineren, ik mag op geen enkel moment iets doen om een broeder of zuster minder te maken of in pijn te laten verkeren. Ik moet denken aan gelijkheid, ik moet denken aan onvoorwaardelijke liefde en ik moet denken aan de planeet” Dus dit is de grote vraag. Volgt u dit pad of probeert u tenminste dit pad te volgen? 

Wij zijn ons ervan bewust dat verandering niet gemakkelijk voor u is; sommige zijn uiterst moeilijk, maar het gaat allemaal om keuzes. Als jullie je hart openen en wensen en willen om binnen de Goddelijke Wetten te leven, dan spant het universum zelf samen om dat te doen. Het Universum zelf leidt je in de goede richting, helpt je af van de ondeugden, van die overbodige en vluchtige dingen waar je zo van hield. Het enige wat je moet doen is een keuze maken. En met elke stap die je weet te overwinnen, stel je jezelf in staat om op de weg naar ascentie te zijn en erop te lopen; en een tijdje verder, wanneer die grens, wanneer de einddatum van dat project komt, kun je klaar zijn om je zielenbagage op te halen en naar de Vijfde Dimensie te gaan. 

Het is dus een keuze die de hele mensheid zal moeten maken. Het heeft geen zin om een karavaan te willen volgen, het heeft geen zin om in groepen, in families te willen volgen, elke ziel is één ziel en elke ziel kan zelfs samenleven, sentimentele affiniteiten hebben en totaal verschillende gedachten hebben. Dan zal het de keuze van elke ziel zijn. Probeer niet in een groep te volgen, probeer met niemand te volgen, behalve met hen die van uw beslissingen afhankelijk zijn. Realiseer je dan dat je niet alleen je eigen beslissing hebt, maar dat je ook de verantwoordelijkheid hebt van de andere ziel waar je om geeft. Maar wees gerust, geen ziel zal worden geschaad vanwege een ander. 

Als het tijd is voor die kleine ziel (klein van lichaam) om op te stijgen, zal zij opstijgen. Familiebanden zullen het niet tegenhouden om door te gaan. Wees daar maar zeker van. Omdat elke ziel een ziel is, is zij niet aan een ander gehecht. Niemand is aan iemand gehecht, hoe dicht ze ook bij elkaar staan.   Elke ziel bestaat op zichzelf, ze bestaat niet in relatie tot een andere.  De tijd is gekomen voor een grote keuze, maar een oprechte keuze, een keuze die geen ruimte voor twijfel zal laten: op te stijgen of niet op te stijgen? 

Dus op dit moment, is de grens voor deze keuze aangebroken. Wie er ook voor kiest om op te stijgen, wij kunnen zeggen dat wij allen, de Lichtwezens, Opgestegen Wezens, Zonnestralen, Engelen, Aartsengelen, wie het ook is; wij zullen allen bezig zijn om ieder van jullie op dit pad te helpen, zelfs om jullie te helpen de hindernissen te overwinnen. Wij kunnen u hier en nu zeggen dat de tijd dringt en dat dit besluit moet worden genomen, dat hoe verder het vooruitgeschoven wordt, hoe groter het risico dat u niet zult slagen. 

De zielen die wakker moeten worden, zullen wakker worden, omdat zij hun weg moeten gaan. Het moment van definitie is aangebroken. De tijd is gekomen voor de daadwerkelijke scheiding van het kaf en het koren, en u kunt er zeker van zijn dat deze scheiding zal plaatsvinden. Wanneer wij zeggen: “De wereld zal buiten vallen en jij zult op je voeten vallen”, zeggen wij u: “Wij zijn met u in elke situatie, wat er ook met u gebeurt”. Daarvoor is het nodig dat u ons vertrouwt, dat u gelooft dat wij rondom u zijn, als een groot schild, een grote vesting. 

Dus ik sluit deze boodschap af door tegen ieder van u die naar mij luistert te zeggen: “Maak uw keuze. Maak het vanuit je hart,” en door het te maken, zul je zeker een legioen Lichtwezens om je heen krijgen.

Posts recentes

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Minha Experiência

Winkelwagen

Termo de Uso de Imagem de Foto Enviada para o Site anjoseluz.net

Este documento estabelece os termos e condições para o uso de imagens fotográficas enviadas para o site www.anjoseluz.net, operado pela empresa Anjos e Luz Terapias Holísticas. Ao enviar sua fotografia para o site www.anjoseluz.net, você concorda integralmente com os seguintes termos:

  1. Direitos Autorais e Propriedade Intelectual: 1.1. Você mantém todos os direitos autorais e de propriedade intelectual sobre as imagens fotográficas enviadas. 1.2. Ao enviar a imagem para o site www.anjoseluz.net, você concede à Anjos e Luz Terapias Holísticas uma licença não exclusiva, irrevogável, gratuita e mundial para utilizar, reproduzir, exibir e distribuir a imagem em conexão com o site www.anjoseluz.net e suas atividades relacionadas.

  2. Uso da Imagem: 2.1. A Anjos e Luz Terapias Holísticas poderá utilizar a imagem enviada para: a) Exibir em seu site, redes sociais e materiais promocionais.

  3. Garantias e Responsabilidades: 3.1. Você garante que possui todos os direitos necessários sobre a imagem enviada e que sua utilização pela Anjos e Luz Terapias Holísticas, conforme descrito neste documento, não viola quaisquer direitos de terceiros. 3.2. Você concorda em isentar a Anjos e Luz Terapias Holísticas de qualquer responsabilidade decorrente de qualquer reclamação de terceiros relacionada ao uso da imagem conforme permitido por estes termos.

  4. Consentimento de Uso de Imagem: 4.1. Ao enviar sua imagem para o site www.anjoseluz.net, você consente que sua imagem seja utilizada de acordo com os termos estabelecidos neste documento. 4.2. Você consente que sua imagem possa ser exibida publicamente e compartilhada em conexão com as atividades da Anjos e Luz Terapias Holísticas.

  5. Modificações nos Termos: 5.1. A Anjos e Luz Terapias Holísticas reserva-se o direito de modificar estes termos a qualquer momento, mediante aviso prévio razoável. O uso contínuo do site www.anjoseluz.net após tais modificações constitui aceitação dos termos revisados.

  6. Legislação Aplicável: 6.1. Estes termos serão regidos e interpretados de acordo com as leis do Brasil. Quaisquer disputas decorrentes destes termos serão submetidas à jurisdição exclusiva dos tribunais competentes no Brasil.

Ao enviar sua imagem para o site www.anjoseluz.net, você reconhece ter lido, compreendido e concordado com estes termos de uso de imagem. Se você não concorda com estes termos, por favor, não envie sua imagem para a Anjos e Luz Terapias Holísticas.