Sananda – Over de Reis van Vergeving

Lieve zonen en dochters van de planeet Aarde! IK BEN SANANDA!

Het is met grote vreugde dat ik hier vandaag kom om deze grote Dag van Vergeving te promoten. Elke actie reproduceert altijd een reactie. Gevoelens van lage vibratie uitstralen tegen jezelf of tegen iemand anders is iets uiterst schadelijks.   Positieve gevoelens uitstralen is iets buitengewoon glorieus. Al deze gevoelens brengen altijd iets terug, veroorzaken altijd iets in jezelf of in iemand anders.

Wanneer wij spreken over vergeving of vragen om vergeving, is het precies de tegenovergestelde kracht die de werking van deze gevoelens kan vernietigen wanneer zij negatief worden uitgezonden. Dit is dus de grote uitdaging: kijken naar degene of degenen die je hebben laten lijden en hen vergeven; of, degene of degenen die je hebt laten lijden en om vergeving vragen. Dit is niet jezelf kleineren. Dit is jezelf niet kleineren. Dit is nogal verheffend, en zoals hier al vaak is gezegd: de actie is aan u, de beslissing is aan u, ongeacht wat de andere persoon of personen die bij de zaak betrokken zijn, zullen doen. Waar het om gaat is je actie naar jezelf, naar je reis.

Niet moeilijk doen, geen obstakels opwerpen. Wil je onze hulp? Vraag maar. Vergeving vragen of vergeven, binnen de reis, is gemakkelijk omdat dit scènes en daden uit het verleden zijn; ze zijn in het verleden gebleven, maar geloof niet dat de daden die in dit leven zijn begaan naar je toe zullen worden gebracht zodat je ze kunt transmuteren en oplossen binnen het menselijk bewustzijn.

Dit is ook een deel van het doel van deze reis. Vul jullie harten met liefde. Als het moeilijk is, vraag dan om onze hulp. En als de daad gedaan is, zul je zien hoe licht je je zult voelen. De handeling waarnaar ik verwijs is die van vergeving; het maakt niet uit of er om gevraagd wordt of dat het gegeven wordt.

Posts recentes

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Minha Experiência

Winkelwagen

Termo de Uso de Imagem de Foto Enviada para o Site anjoseluz.net

Este documento estabelece os termos e condições para o uso de imagens fotográficas enviadas para o site www.anjoseluz.net, operado pela empresa Anjos e Luz Terapias Holísticas. Ao enviar sua fotografia para o site www.anjoseluz.net, você concorda integralmente com os seguintes termos:

  1. Direitos Autorais e Propriedade Intelectual: 1.1. Você mantém todos os direitos autorais e de propriedade intelectual sobre as imagens fotográficas enviadas. 1.2. Ao enviar a imagem para o site www.anjoseluz.net, você concede à Anjos e Luz Terapias Holísticas uma licença não exclusiva, irrevogável, gratuita e mundial para utilizar, reproduzir, exibir e distribuir a imagem em conexão com o site www.anjoseluz.net e suas atividades relacionadas.

  2. Uso da Imagem: 2.1. A Anjos e Luz Terapias Holísticas poderá utilizar a imagem enviada para: a) Exibir em seu site, redes sociais e materiais promocionais.

  3. Garantias e Responsabilidades: 3.1. Você garante que possui todos os direitos necessários sobre a imagem enviada e que sua utilização pela Anjos e Luz Terapias Holísticas, conforme descrito neste documento, não viola quaisquer direitos de terceiros. 3.2. Você concorda em isentar a Anjos e Luz Terapias Holísticas de qualquer responsabilidade decorrente de qualquer reclamação de terceiros relacionada ao uso da imagem conforme permitido por estes termos.

  4. Consentimento de Uso de Imagem: 4.1. Ao enviar sua imagem para o site www.anjoseluz.net, você consente que sua imagem seja utilizada de acordo com os termos estabelecidos neste documento. 4.2. Você consente que sua imagem possa ser exibida publicamente e compartilhada em conexão com as atividades da Anjos e Luz Terapias Holísticas.

  5. Modificações nos Termos: 5.1. A Anjos e Luz Terapias Holísticas reserva-se o direito de modificar estes termos a qualquer momento, mediante aviso prévio razoável. O uso contínuo do site www.anjoseluz.net após tais modificações constitui aceitação dos termos revisados.

  6. Legislação Aplicável: 6.1. Estes termos serão regidos e interpretados de acordo com as leis do Brasil. Quaisquer disputas decorrentes destes termos serão submetidas à jurisdição exclusiva dos tribunais competentes no Brasil.

Ao enviar sua imagem para o site www.anjoseluz.net, você reconhece ter lido, compreendido e concordado com estes termos de uso de imagem. Se você não concorda com estes termos, por favor, não envie sua imagem para a Anjos e Luz Terapias Holísticas.