Sananda – Over het vragen om hulp van anderen

Lieve zonen en dochters van de planeet Aarde! IK BEN SANANDA!

Ik geloof dat u al veel applaus hebt gekregen voor het werk dat u hebt gedaan. We zullen hier niet zijn om het ego van ieder van jullie te voeden. Het was goed gedaan, maar noodzakelijk voor uw reis. Dus, het is niet nodig om erover te blijven praten. Vandaag wil ik een ander zeer belangrijk onderwerp aansnijden. We zullen dit jaar nog een vergadering houden. Het kan al een fysieke ontmoeting zijn met veel meer vrijheid dan voorheen. Vandaag zal ik de richtlijnen geven van wat er moet gebeuren op 12/11/2022. Wat ik nodig heb is mij te richten tot elke groep van de brieven van Christus. 

Theoretisch zijn jullie allemaal verbonden met een stad, een plaats. Let dus goed op wat ik hier ga zeggen. Stel geen miljoen vragen, alles zal heel duidelijk zijn. De regels zullen als volgt zijn: 

1.    Elke groep van de Brieven van Christus zal samenkomen om een actie voor de planeet te doen. Welke actie zal dit zijn? Ik weet het niet, u zult kiezen, er zijn vele acties die gedaan kunnen worden voor de planeet. Zoek. Ga niet zitten wachten tot iemand je vertelt wat je moet doen, doe je eigen onderzoek, sluit je aan bij degenen die het al weten, het maakt niet uit. 

2.    Zij die niet verbonden zijn met een groep, ik zou zeggen geïsoleerd, zullen ook een actie voor de planeet doen. En wat zou deze actie zijn? Ik weet het niet. Het antwoord is hetzelfde. Zoek iets wat je kunt doen, zoek iets om mensen te leren hoe ze voor de planeet kunnen zorgen, op die manier zal iedereen erbij betrokken zijn. Degenen die in de groepen zitten, zullen als groep optreden; degenen die niet in de groep zitten of die geen voorwaarden hebben om bij de groep te zijn, zullen het alleen doen, zonder enig probleem.

Dus deze actie zal voor iedereen zijn, allen wiens hart resoneert met wat ik vraag. Als u geen zin hebt om iets te doen, is dat goed, doe dan niets, maar neem deel aan de andere fase waarover ik het nu zal hebben. Naast de acties die over de hele planeet verspreid zijn, zullen we een fysieke ontmoeting hebben op een nog te bepalen plaats. Hoe zou het hier zijn? Een plaats die een infrastructuur kan hebben om veel mensen op één dag te ontvangen. Dus vraag ik ieder van jullie, die zo’n plek kent, om het bekend te maken. 

Maar er is één detail: velen van hen verkeren in ernstige financiële moeilijkheden. Maar dat is hier niet aan de orde, zodat deze mensen niet in staat zullen zijn om naar deze plaats te reizen die zal worden uitgekozen. Dus alle gebeurtenissen die hier plaats zullen vinden, zullen aan iedereen worden uitgezonden. We zullen een programma maken en op een bepaald tijdstip zal alles wat hier gebeurt uitgezonden worden. En deze mensen die naar deze plaats gaan zullen andere taken te volbrengen hebben. Alles zal te zijner tijd worden meegedeeld. 

U zult merken dat het allemaal heel eenvoudig is, er is geen complicatie, geen wanhoop en geen angst. We hebben nog veel tijd voor de dag aanbreekt. Dan wordt de plaats gezocht en gehuurd en zij die kunnen gaan, zullen gaan; zij die niet kunnen, zullen live kijken omdat het op het tijdstip van het evenement zal worden uitgezonden. Parallel zal elke groep een actie op de planeet doen. Wie geen groep heeft of niet bij de groep kan zijn, doet een individuele actie. 

Het belangrijkste is dat iedereen zijn deel doet voor Gaia. Gaia heeft je hulp nodig. Onderzoek dus hoe u kunt handelen en nodig anderen uit om samen met u te handelen. Het is niet beperkt tot de mensen in de Letters groep, het kan iedereen zijn. Dan kun je je aansluiten bij andere groepen die al actie voeren voor de planeet en het samen doen. Het zal veel gemakkelijker zijn dan van nul te beginnen. Waarom spreek ik zo ver van tevoren? Omdat deze zalen vooraf gehuurd moeten worden en de vraag ook niet snel is. Daarom verzoek ik u, indien u dergelijke plaatsen kent, deze bekend te maken, zodat de nodige stappen kunnen worden ondernomen om ze voor die dag in te huren. Verdere instructies zullen mettertijd worden gegeven. 

Begin dus vandaag te zoeken, overeen te komen, te bepalen wat u gaat doen. Zij die financieel draagkrachtig zijn, kunnen naar de plaats die gekozen zal worden. Zij die dat niet kunnen, zullen alles live volgen, niemand zal iets missen, iedereen zal zijn of haar deel doen. Daarom geef ik hier het startsein voor de Derde Bijeenkomst van de Brieven van Christus van het LACAM-project. Maar ik herhaal, ook wie geen deel uitmaakt van de brievengroepen, kan deelnemen. De actie is in het voordeel van de planeet en later zal ik meer instructies geven. 

In aanvulling op alle recente gebeurtenissen vraag ik ieder van u om uw hart licht te houden, uw hart hoog te laten vibreren, verlies niet alles wat u al bereikt hebt. Zoals gezegd, doe een beroep op ons op elk moment, zo vaak als u ons nodig hebt, en wij zullen ieder van u bijstaan. Mijn missie op deze planeet is bijna voltooid. Maitreya zal het overnemen na het hele ascentieproces, de nieuwe fase van deze planeet. Maar nooit, op geen enkel moment, zal ik een van jullie in de steek laten. Omdat ik niet hier ben, ik ben niet in de hemel, ik ben niet in het paradijs? 

Je hoeft me dus niet eens mondeling te roepen, een gedachte en ik weet al dat je hulp nodig hebt, want ik ben er, althans dat hoop ik. Leer ons te triggeren, leer om onze hulp te vragen. Waarom is het voor velen zo moeilijk om onze hulp te vragen? Jullie vragen elkaar altijd om hulp, zonder enige schaamte. Waarom vraag je ons niet om hulp? Heb je nog steeds die beperkende overtuigingen dat je het niet verdient, dat wij daarboven op gouden tronen zitten, kijken wat je doet en je veroordelen? 

Ik zou graag geloven dat niemand anders zo denkt. Waarom is het dan zo moeilijk voor u om onze hulp te vragen? Altijd met dat antwoord op het puntje van je tong: “Ik hoor niets. Ik zie niets. Ik voel niets!” Toch kan het zijn dat je antwoord toch tot je komt; door een zin die door iemand anders gezegd wordt, door een zin die op de radio gezegd wordt, op TV, door een liedje waar je naar luistert, daar zal je antwoord zijn. Maar je beperkt het tot horen, zien of voelen. En omdat dat niet gebeurt, denk je dat je het antwoord nooit krijgt.

Zolang je zo denkt, zul je nooit echt het antwoord krijgen. Omdat we niet zo expliciet zijn in precies zeggen wat je wilt horen. We manipuleren tijd en situaties, zodat je ziet wat je vraagt. Maar omdat je hart gesloten is door de: “Ik zie het niet. Ik hoor niets. Ik voel me niet”, jij begrijpt het ook niet. Het antwoord ligt daar voor je, maar je begrijpt het niet. We hebben het hier al verschillende keren gezegd en ik zeg het nogmaals: er komt een tijd dat je de ander niet om hulp kunt vragen omdat niets je zal helpen. En wat ga je dan doen? Ren je de straat op op zoek naar iemand om je te helpen, ga je wanhopig huilend en schreeuwend de straat op? “Ik wil hulp, ik wil hulp! Of weet je dat we er zijn in je hart? Zeg gewoon, “Ik heb hulp nodig!” en het is voorbij, hulp zal er zijn. Of is je ego nog te hoog, te sterk om toe te geven dat je hulp nodig hebt? 

Er zijn vele redenen waarom u niet naar ons luistert, waarom u de antwoorden die wij u geven niet begrijpt, omdat wij altijd antwoorden. Maar je laat het gaan, je observeert niet, je neemt niet waar en het antwoord blijft in de lucht hangen. Dus zullen we hier vaak op aandringen. Stop met de ander om hulp te vragen, hulp moet aan ons gevraagd worden, niet aan de ander; de ander kan niets voor je doen. Zet je ons en de ander op één lijn? Ik denk het niet. Wie kan het dan beter voor je doen, wij of de ander? Deze les is moeilijk voor jou om te leren, het is wat ik het vaakst zie: “Help me met dit, help me met dat, help me zo-en-zo. Ah, en het ergste, je vraagt iemand anders om hulp, dat is het ergste. Heeft de ander je gevraagd om hem om hulp te vragen? Vaak niet, de ander is zich er niet eens van bewust en jij vraagt naar hem. 

Dit is een inbreuk op de vrije wil. Heb je dit nog niet geleerd? Dus, begin met het observeren van deze kleine misstappen die je nog steeds begaat. Je wilt hulp, vraag het ons, maar vraag niet naar de andere. Je kunt alleen om een ander vragen wanneer zij nog kleine wezens zijn, die nog niet in staat zijn om voor zichzelf te vragen. Want zelfs degenen die in coma liggen, die niet in staat zijn om te denken, moet je toestemming vragen aan hun Hoger Zelf om voor hen te vragen; maar dat doe je niet. Je blijft smeken, pleiten, smeken om de energie van iemand anders; vaak is het niet eens voor jou maar voor de ander. 

Stop dit. Deze gewoonte ben je nog niet kwijt. Als je hulp wilt, vraag dan om onze hulp, niet die van de ander. Vraag niet naar de andere. Wil je de ander helpen? Stuur licht. Stuur hun het licht, zodat de situatie waarin zij zich bevinden kan worden opgelost. Perfect, je kunt dit. Maar het is niet vragen voor de ander, voor niemand; noch voor jou, noch voor iemand anders. We zullen hier eeuwig op blijven aandringen, zodat jullie het leren. Maar het lijkt erop dat het moeilijk is. Ik zie je steeds vragen naar jezelf en naar de ander. Waarom is het zo moeilijk om onze hulp te vragen, waarom? 

Hou op van de ander afhankelijk te zijn om problemen op te lossen die van jou zijn, niet van de ander. Wat gebeurt er als je de ander om hulp vraagt? Hij voelt zich verplicht je te helpen; hij heeft er niet om gevraagd, hij heeft je niet gevraagd: “Kijk, vraag me om je te helpen! U hebt hem een last opgelegd waar hij niet om gevraagd heeft, dan voelt hij zich verplicht die te doen en vaak doet hij dat niet van ganser harte. Begrijp je de houding die je aanneemt? Nee, velen begrijpen het niet. Velen blijven de ander om hulp vragen.

Ik herhaal het nogmaals: er komt een tijd dat de ander er niet meer is om op te rekenen. En wat ga je dan doen? Je hebt nog nooit geprobeerd om onze hulp te vragen, zal je dan op dat moment wakker worden en het vragen? Ja, we zullen er zijn, we zijn niet zoals jullie… “Oh, als je het nooit gevraagd hebt, nu zal ik het ook niet doen!” Natuurlijk niet. We zullen er zijn, maar u zou veel beter af zijn als u eerder om hulp had gevraagd. Begrijp dat je niemand om hulp vraagt, mensen helpen als ze dat willen. Het is jouw probleem, niemand heeft er iets mee te maken, niemand hoeft je te helpen, het is jouw probleem, jij moet het oplossen. 

Dus vraag om onze hulp en wij zullen u helpen het op te lossen. Het is niet de ander die je probleem zal oplossen. Leer dit. Stop met de ander om hulp te vragen. Is het zo moeilijk te begrijpen? Ik denk het niet. Ik denk dat dit een gewoonte is die je nog niet hebt doorbroken. Maar ik denk dat het goed is dat je het probeert. Probeer tenminste niet meer om hulp te vragen. Jullie hebben allemaal je eigen lichtenergie, jullie zijn allemaal in staat tot zelfhulp. Waarom een ander om hulp vragen? Het heeft geen zin. 

Luister naar deze woorden met je hart, niet in woede omdat ik het zeg. Je moet leren met je hart naar je fouten te luisteren, en toegeven: “Ik ben het echt die de ander om hulp vraagt”. Goed, je bent je tenminste bewust van je fout, dus nu niet herhalen. Dit is de grote afsluiting, dit is de grote wijsheid. Er zijn nog vele verkeerde gewoonten in jullie, en die maken wij jullie beetje bij beetje bewust en verbeteren ze, zodat ze uit jullie geesten verwijderd worden, omdat het geen gewoonten zijn die verenigbaar zijn met de Vijfde Dimensie. Dat is alles. 

Verspreid je problemen niet, niemand heeft er iets mee te maken, het is jouw probleem. Niemand hoeft je probleem te weten. Het probleem verspreiden zodat iemand zegt “Oh, ik ga je helpen” is niet erg goed. Hou op. Het probleem is zwaar, kom bij ons zitten en praat met ons, en wij zullen uw last zeker verlichten. Het is niet door je probleem te verspreiden dat het zal worden opgelost, want velen zullen misschien in hun handen klappen voor je probleem en je veel negatieve energie sturen zodat je het niet oplost. Heb je hier ooit aan gedacht? Dat niet iedereen die je om hulp vraagt, die met een open hart ontvangt? Velen lachen om je lijden en erger nog, voeden het, zodat je nog meer lijdt. Is dat wat je wilt? Dan is het niet nodig om lijden te verspreiden. Lijden is van ieder van jullie, niet van anderen. Het is een deel van je reis, van wat je hebt uitgestraald en terug ontvangt. Heeft iemand er iets mee te maken? Nee, dat doet het niet. 

Luister heel aandachtig naar deze video met een open hart, niet met je verstand. Laten we stoppen met: “Ik kan het niet. Ik kan het niet zien. Ik luister niet. Laten we daarmee ophouden, want de dag dat je zegt, “Ik ben in staat om te horen. Ik ben in staat om te zien. Ik ben in staat om te voelen”, alles zal veranderen. Maar dit moet gezegd worden vanuit het hart en elk woord geloven. Dan zul je in staat zijn om te zien, horen, voelen, wat er op dat moment nodig is. Doe de test. Geloof in mijn woorden. Je moet veranderen, je moet leren zodat het kwantum van Licht dat je op je Reis van Vergeving hebt bereikt, behouden blijft. 

We zijn er om je te helpen, altijd, maar je moet stoppen met de verkeerde dingen te doen, of tenminste beginnen te proberen. Ik zeg je, het is al een begin.

Posts recentes

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Minha Experiência

Winkelwagen

Termo de Uso de Imagem de Foto Enviada para o Site anjoseluz.net

Este documento estabelece os termos e condições para o uso de imagens fotográficas enviadas para o site www.anjoseluz.net, operado pela empresa Anjos e Luz Terapias Holísticas. Ao enviar sua fotografia para o site www.anjoseluz.net, você concorda integralmente com os seguintes termos:

  1. Direitos Autorais e Propriedade Intelectual: 1.1. Você mantém todos os direitos autorais e de propriedade intelectual sobre as imagens fotográficas enviadas. 1.2. Ao enviar a imagem para o site www.anjoseluz.net, você concede à Anjos e Luz Terapias Holísticas uma licença não exclusiva, irrevogável, gratuita e mundial para utilizar, reproduzir, exibir e distribuir a imagem em conexão com o site www.anjoseluz.net e suas atividades relacionadas.

  2. Uso da Imagem: 2.1. A Anjos e Luz Terapias Holísticas poderá utilizar a imagem enviada para: a) Exibir em seu site, redes sociais e materiais promocionais.

  3. Garantias e Responsabilidades: 3.1. Você garante que possui todos os direitos necessários sobre a imagem enviada e que sua utilização pela Anjos e Luz Terapias Holísticas, conforme descrito neste documento, não viola quaisquer direitos de terceiros. 3.2. Você concorda em isentar a Anjos e Luz Terapias Holísticas de qualquer responsabilidade decorrente de qualquer reclamação de terceiros relacionada ao uso da imagem conforme permitido por estes termos.

  4. Consentimento de Uso de Imagem: 4.1. Ao enviar sua imagem para o site www.anjoseluz.net, você consente que sua imagem seja utilizada de acordo com os termos estabelecidos neste documento. 4.2. Você consente que sua imagem possa ser exibida publicamente e compartilhada em conexão com as atividades da Anjos e Luz Terapias Holísticas.

  5. Modificações nos Termos: 5.1. A Anjos e Luz Terapias Holísticas reserva-se o direito de modificar estes termos a qualquer momento, mediante aviso prévio razoável. O uso contínuo do site www.anjoseluz.net após tais modificações constitui aceitação dos termos revisados.

  6. Legislação Aplicável: 6.1. Estes termos serão regidos e interpretados de acordo com as leis do Brasil. Quaisquer disputas decorrentes destes termos serão submetidas à jurisdição exclusiva dos tribunais competentes no Brasil.

Ao enviar sua imagem para o site www.anjoseluz.net, você reconhece ter lido, compreendido e concordado com estes termos de uso de imagem. Se você não concorda com estes termos, por favor, não envie sua imagem para a Anjos e Luz Terapias Holísticas.