Sananda – Vergis je niet. Wees Echt Wakker

Lieve zonen en dochters van de planeet Aarde! IK BEN SANANDA!

Nogmaals, nogmaals en nogmaals, ik zal het nooit moe worden om te zeggen: dat mijn hart explodeert van vreugde telkens ik jullie een paar woorden kan brengen.

Wat we de laatste tijd zeggen spreekt velen niet aan. Velen van jullie begrijpen een Wezen van Licht als iemand die zonden wegneemt, pijn wegneemt, een hele context verandert, en je vraagt het alleen maar, je bidt alleen maar. Ik kan je verzekeren dat de overgrote meerderheid van jullie nog steeds zo denkt. “Ik hoef niets te doen, gewoon bidden, gewoon vragen, en ik zal beantwoord worden.

In feite hebben deze leringen jullie gebracht tot wat jullie vandaag de dag zijn, tot alle problemen, pijn en lijden waar jullie vandaag de dag doorheen gaan. Omdat je werd wijsgemaakt dat Ik zou wederkomen en al deze last van je schouders zou nemen. Maar je moet je herinneren dat de eerste keer dat ik kwam, ik niets van dat alles deed; ik nam geen enkele zonde weg; ik vergaf de zonden van mensen niet. Mijn dood was het gevolg van mijn ideeën en het feit dat ze niet werden geaccepteerd door de heersers van die tijd. Het heeft niets te maken met vergeving. Het had niets te maken met het wegnemen van zonden. De mensheid bleef tot die tijd gewoon zondigen.

Laat me je daarom aan het volgende herinneren: 24 uur per dag bidden zal je niet uit je problemen of lijden halen, tenzij je actie onderneemt. Het is duidelijk en helder dat bidden belangrijk is, want geloof in alles wat van het Licht komt, trekt de oplossingen, de wegen, de hulp die nodig is om je van het probleem te bevrijden naar je toe; maar het neemt het probleem niet weg. Je blijft denken dat je niets hoeft te doen; je hoeft alleen maar te bidden. Je hoeft niet te veranderen, je hoeft je concepten niet te herzien, je hoeft je houding, je gedachten, je woorden niet te herzien, je hoeft alleen maar te bidden en alles komt goed en je zult zelfs opstijgen door alleen maar te bidden.

Zoveel mensen zijn van streek door wat we hier gezegd hebben, dat er moeilijke tijden zullen komen, dat je moet veranderen. “Wat bedoel je? Wat je dan doet brengt ons alleen maar meer lijden. In plaats van ons te helpen, brengen jullie ons meer en meer en meer problemen?” Geloof me, mijn zonen en dochters, veel mensen denken zo en noemen zichzelf ontwaakt. Dat is het verbazingwekkende.

Degenen onder jullie die nu geïncarneerd zijn, vergeten één detail: de keuzes zijn niet de onze; jullie maken ze. Jullie kiezen ervoor om kromme en rotsachtige paden te volgen, wij niet. Wanneer dan de les komt, wanneer de terugkeer komt, zijn wij degenen die niets gedaan hebben; wij zijn degenen die niets gedaan hebben, in jullie conceptie.

Je dacht altijd dat we je zouden dragen, wat je ook deed. Het spijt me dat ik je moet vertellen dat dat niet zo is. Dat doen we wel, als het lijden intens is, als het lijden wanhopig is, maar jij doet jouw deel, je verandert, je probeert te veranderen, je brengt veranderingen aan. In dit geval willen we je graag helpen, je dragen.

In andere omstandigheden doen we dat niet. We zijn niet de verlossers van je zonden. De zonden die je begaat, als je ze zo wilt noemen, zijn de vrucht van jouw keuzes, de keuzes die je ziel in de loop der tijd heeft gemaakt. We hebben nergens schuld aan, maar we kunnen ook niets veranderen. We kunnen een les die je moet leren niet veranderen. Dat zullen we nooit doen. We helpen je een handje, we helpen je op weg, maar we nemen de les nooit uit handen.

Dus laten we ophouden met die zinloze klachten, klachten die nergens toe leiden, integendeel, ze leiden alleen maar tot meer problemen, omdat je niet ziet dat alles het resultaat is van de keuzes die je maakt, van wat je uitstraalt, van wat je zegt, van wat je doet. We doen niets, we kastijden niet, we leggen niemand stenen in de weg. We staan altijd klaar om te helpen, maar om een lichaam te helpen dat moe is van zo hard proberen; dan ja, dan helpen we, we helpen het te zien waar het fout gaat en niet vooruit kan.

We helpen de vermoeidheid weg te nemen, maar we nemen nooit een steen uit de weg. We geven je de kracht om ze te verwijderen, als je het verdient. En verdienen komt van proberen, van willen, van echt willen begrijpen en er vanaf komen. Dus laten we ophouden met klagen over alle dingen die in jouw wereld gebeuren.

We hebben hier al gezegd dat iedereen doormaakt wat hij moet doormaken om te leren van lessen uit het verleden. Het heeft geen zin om naar je media te gaan en te huilen, drama te maken, alsof je de laatste arme op deze planeet bent. Klagen tegen je broeders en zusters: “Kijk wat er met mijn stad gebeurt! Kijk wat er met mij gebeurt!” Je werd geleid om in die stad te zijn; je werd geleid om op die plaats te zijn. En waarom? Omdat je er doorheen moest.

Dus laten we ophouden commentaar te leveren op je eigen tegenslagen. Laten we stoppen met zeuren tegen onze collega’s, tegen onze vrienden, tegen anderen, die zich onrecht aangedaan voelen. Niemand wordt onrecht aangedaan. Iedereen oogst wat hij zaait. Ja, je kunt om hulp vragen, om wat van de pijn weg te nemen bij degenen die het probleem hebben meegemaakt; je kunt om hulp vragen. Maar ga niet klagen: “Kijk wat hier gebeurt!”. Als het gebeurt en je was erbij, dan is dat omdat je erbij moest zijn.

Begrijp dat. Stop met denken dat je de eeuwige vervolgden bent, de eeuwige underdogs die het niet verdienen om iets mee te maken. Alles wat je meemaakt is het resultaat van je eigen zielskeuzes. Ah, maar dat begrijp je niet omdat je niet weet wat je in dit leven hebt gedaan? Leer dan dat je ziel oud is, je ziel is oeroud, en het heeft al veel dwaze dingen gedaan, en nu komt de prijs. “Ah, maar ik hoef niet te betalen voor de dingen die mijn ziel heeft gedaan!” Nee? En wat ben jij? Ben je een verdwaalde energie in het universum? Nee, je bent een deel van je ziel.

Je moet dus leren van iets wat je ziel heeft gedaan. Het maakt niet uit wanneer, het maakt niet uit hoe, het maakt niet uit welke fractal je was. Je zult moeten leren, want de ziel moet leren en jij bent op dit moment haar vertegenwoordiger. Dus laten we ophouden met klagen? Stoppen met zeuren? Laten we ophouden te willen lijken dat jouw lijden groter is dan dat van iemand anders?

Er zijn veel mensen die lijden en niet klagen. Er zijn veel mensen die lijden en niemand komt erachter omdat ze hun lijden niet willen verspreiden. Het is hun lijden. Het is niet aan iemand anders om met hen mee te lijden. Als het van haar is, zal ze alleen lijden; zij en de Lichtwezens die ze oproept. Dit is weten hoe te lijden. Het is geen lijden verspreiden naar anderen. Laten we hiermee ophouden. Je zegt: “Ik ben wakker!”. Waar, hoe, wanneer? Want als je zo doet, ben je niet wakker. Je bent nog steeds een wezen dat niets gelooft van wat we zeggen. Je hoort wat we zeggen, maar je luistert niet. Je leert niet, je wilt niet leren.

Waarom zeg je dan dat je wakker bent? Dat ben je niet. Om wakker te zijn, moet je weten hoe te handelen, moet je weten hoe te ontvangen wat het leven brengt, moet je weten hoe te begrijpen wat de lessen te zeggen hebben. Dan kun je zeggen dat je wakker bent, maar dat is niet wat ik zie. Je schreeuwt veel, maar je schreeuwt ook veel om niets. Dus laten we daarmee ophouden. Laten we stoppen met klagen, en jouw lijden is van jou, je hoeft het niet met anderen te verspreiden.

Je lijden verspreiden met anderen verzacht je pijn niet, dat is ego. “Als ik lijd ga ik het iedereen vertellen zodat ze medelijden met me hebben” Is dat het? En je kunt er zeker van zijn dat veel mensen medelijden met je zullen hebben. En ik zal je nog iets vertellen, het is een verschrikkelijke energie, medelijden hebben met anderen. Maar dat is wat je doet. Je zoekt het medelijden van anderen omdat je je lijden moet verspreiden, je moet de wereld vertellen over je lijden.

Wees effectief ontwaakt. Wees degenen die zeggen dat ze leren, maar velen zie ik niet. Velen die ik zie zijn wezens die blijven wat ze altijd geweest zijn en denken dat we een manier zullen vinden, dat we alles zullen oplossen. Dit is pure misleiding. We helpen, wanneer je het verdient om geholpen te worden, niet wanneer je een eenvoudig verzoek of een eenvoudig gebed doet.

Posts recentes

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Minha Experiência

Winkelwagen

Termo de Uso de Imagem de Foto Enviada para o Site anjoseluz.net

Este documento estabelece os termos e condições para o uso de imagens fotográficas enviadas para o site www.anjoseluz.net, operado pela empresa Anjos e Luz Terapias Holísticas. Ao enviar sua fotografia para o site www.anjoseluz.net, você concorda integralmente com os seguintes termos:

  1. Direitos Autorais e Propriedade Intelectual: 1.1. Você mantém todos os direitos autorais e de propriedade intelectual sobre as imagens fotográficas enviadas. 1.2. Ao enviar a imagem para o site www.anjoseluz.net, você concede à Anjos e Luz Terapias Holísticas uma licença não exclusiva, irrevogável, gratuita e mundial para utilizar, reproduzir, exibir e distribuir a imagem em conexão com o site www.anjoseluz.net e suas atividades relacionadas.

  2. Uso da Imagem: 2.1. A Anjos e Luz Terapias Holísticas poderá utilizar a imagem enviada para: a) Exibir em seu site, redes sociais e materiais promocionais.

  3. Garantias e Responsabilidades: 3.1. Você garante que possui todos os direitos necessários sobre a imagem enviada e que sua utilização pela Anjos e Luz Terapias Holísticas, conforme descrito neste documento, não viola quaisquer direitos de terceiros. 3.2. Você concorda em isentar a Anjos e Luz Terapias Holísticas de qualquer responsabilidade decorrente de qualquer reclamação de terceiros relacionada ao uso da imagem conforme permitido por estes termos.

  4. Consentimento de Uso de Imagem: 4.1. Ao enviar sua imagem para o site www.anjoseluz.net, você consente que sua imagem seja utilizada de acordo com os termos estabelecidos neste documento. 4.2. Você consente que sua imagem possa ser exibida publicamente e compartilhada em conexão com as atividades da Anjos e Luz Terapias Holísticas.

  5. Modificações nos Termos: 5.1. A Anjos e Luz Terapias Holísticas reserva-se o direito de modificar estes termos a qualquer momento, mediante aviso prévio razoável. O uso contínuo do site www.anjoseluz.net após tais modificações constitui aceitação dos termos revisados.

  6. Legislação Aplicável: 6.1. Estes termos serão regidos e interpretados de acordo com as leis do Brasil. Quaisquer disputas decorrentes destes termos serão submetidas à jurisdição exclusiva dos tribunais competentes no Brasil.

Ao enviar sua imagem para o site www.anjoseluz.net, você reconhece ter lido, compreendido e concordado com estes termos de uso de imagem. Se você não concorda com estes termos, por favor, não envie sua imagem para a Anjos e Luz Terapias Holísticas.