Sananda – Vind de Herder in jezelf

Lieve zonen en dochters van de planeet Aarde! IK BEN SANANDA!

Nogmaals kan ik alleen maar dankbaarheid zeggen, dankbaarheid voor deze kans om hier te zijn. Ik kan jullie vertellen dat er op dit moment veel gebeurt op jullie planeet, veel veranderingen. Veranderingen die jullie je niet realiseren, veranderingen die totaal etherisch zijn, maar die belangrijk zijn voor de voortgang van het hele proces. Er is niets om bang voor te zijn, niets om je zorgen over te maken, deze planeet zal ascenderen. Hoezeer sommigen aan de oppervlakte ook aandringen om in de weg te staan en de energie te verminderen, om het te besmetten met hun leugens, niets van dit alles verandert het pad van de planeet nog.

Gaia vervult een heel pad, dag na dag, en verheft automatisch ieder van jullie. Denk niet dat je niet wordt voorbereid. Iedereen ontvangt het licht van de Centrale Zon, elke inwoner; en dit licht brengt bewustzijn, het brengt wijsheid. Alleen velen zijn nog erg onrustig, niet synchroon. Ze kunnen de waarheid zien, maar ze denken en geloven dat het allemaal een hersenspinsel is. Waar komt die informatie vandaan, waar komt dat begrip vandaan, dat begrip van wat er werkelijk is?

Ik kan je vertellen dat velen zich laten meeslepen door deze vreemde wijsheid die tot hen komt, maar heel stilletjes, omdat het voor hen blijkbaar van het kwaad komt; het kwaad stopt dingen in hun geest. Dus zouden ze er nooit tegenover iemand commentaar op geven, omdat ze dan als kwaad bestempeld zouden worden. Maar aan de andere kant realiseren ze zich ook dat al deze wijsheid, alles wat in hun geest komt zinvol is, waar lijkt, niet iets bedrieglijks lijkt te zijn

Zo velen twijfelen of wat ze voelen, horen en denken waar is of niet. Maar ze hebben niet de moed om commentaar te geven, om zich uit te spreken, want de overgrote meerderheid geeft ook geen commentaar of spreekt zich niet uit. Hoe dan? Hoe kun je verschijnen in die omgeving waarin het zo belangrijk voor je is om opgenomen te worden, met zulke vreemde ideeën? Geloof gewoon dat er in iedereen transformatie plaatsvindt. En zelfs degenen wier hart het Licht niet herbergt, ontvangen dit allemaal; in de intentie, in het verlangen dat ze van gedachten veranderen, dat ze hun meesters veranderen, dat ze begrijpen welke schade ze zichzelf aandoen, niet alleen het Geheel.

Dit veroorzaakt nogal wat beroering op de planeet. De manier waarop ieder mens alles wat in zijn geest opkomt accepteert, is verschillend. Sommigen voelen het, horen het en worden nadenkend, in zichzelf gekeerd, bang, blijkbaar zelfs verdrietig. Maar diep van binnen proberen ze gewoon te begrijpen wat er aan de hand is, en omdat ze zich voor niemand kunnen en willen openstellen, krimpen ze ineen, blijven weg van degenen die hen mogelijk iets zouden kunnen uitleggen. Het is hun eigen poging om alles te begrijpen, niet door de geest van iemand anders, maar door hun eigen geest.

Sommige mensen ontvangen al deze wijsheid en komen in opstand en geloven echt dat de boze hen aanzet tot verkeerde handelingen. “Wat bedoel je dat ik inga tegen alles wat ik vandaag geleefd heb, tegen alles wat me geleerd is, tegen alles wat ik geleerd heb om na te leven? Dit bestaat niet, dit komt niet van God!” En dan beginnen ze een intern, krachtig en krachtig gevecht. Want hoe meer ze leren, hoe meer ze in opstand komen tegen wat ze zien en horen. “Dat kan niet, dat komt niet van God!” blijven ze zeggen.

Dus als je vandaag de dag om je heen kijkt, zie je mensen die net zo betrokken zijn bij religies als altijd, in een soort fanatisme of razernij die ze nog nooit eerder hebben meegemaakt; ze proberen het antwoord te vinden op hun eigen beweringen dat alles wat ze geleerd en ervaren hebben waar is. En hij gaat dieper en dieper in deze onderwereld in een poging te bevestigen wat hij gelooft en wat hij heeft geleerd. Het grote probleem is dat hij niets vindt, want alles wat niet waar is, alles wat niet waar is, heeft geen basis, geen diepte, geen fundament.

Dus hij zoekt, zoekt, zoekt en vindt dat fundament niet. En dan wordt hij steeds wanhopiger: “Waarom kan ik het antwoord dat ik nodig heb niet vinden? Waarom vind ik geen bevestiging van alles wat ik heb geleerd? Ze vertellen me dat het een leugen is en waarom kan ik de waarheid niet vinden, waar ik het geleerd heb?” En ik zeg dat je dat niet zult vinden, omdat er geen waarheid is, alleen manipulatie en leugens.

Dus vandaag gonst het op jullie planeet van de energieën die jullie de waarheid tonen en van de energieën die jullie aan het denken zetten: laat je niet langer zo manipuleren. Sommigen stoppen om na te denken; anderen wanhopen en weer anderen accepteren en beginnen een reis om dieper en dieper te gaan in alles wat ze horen en voelen op zoek naar de waarheid. Dit zal heel snel jullie wereld zijn. Het zal geen evenwichtige planeet zijn, het zal geen evenwichtige mensheid zijn, er zullen geesten van alle soorten zijn; er zullen acties en houdingen van alle soorten zijn; zowel acties van opstand, van geweld tegen alles wat op zijn plaats werd gezet en wat pure leugens waren, als acties van vergeving en inspiratie om een nieuw pad te volgen, om de Nieuwe Wereld te volgen.

Jullie zullen dit allemaal zien, niet te midden van deze verwarring; jullie zullen het van ver zien, heel ver weg. We hebben het hier al verschillende keren gezegd en ik wil dat jullie begrijpen: probeer nu niemand te veranderen, probeer nu niemand iets te leren. Dit is niet het moment. Dit is het moment om te blijven waar je bent, want iedereen om je heen die niet alles deelt wat jij gelooft en denkt, ondergaat zijn eigen interne revolutie. Denk niet dat iedereen al slaapt, want dat doen ze niet. Ze worden elke dag een beetje wakker geschud en iedereen gaat op zijn eigen tempo en kiest ervoor om te geloven of te denken dat het allemaal het werk van de boze is.

Het is dus niet aan jou om te proberen deze mensen iets te laten geloven, want ze zullen elk punt dat ze als waar beginnen te zien zelf moeten ontdekken. Ze zullen de waarheid zoeken, ze zullen het pad zoeken. En door een vreemd toeval zullen ze, terwijl ze op zoek zijn naar dit pad, naar jou toekomen, en velen van hen zullen heel nederig zijn en gewoon zeggen: “Het spijt me voor alles waarvan ik je beschuldigd heb, vergeef me voor wat ik tegen je gezegd heb. Vandaag realiseer ik me dat ik fout zat.” En je kunt een lange omhelzing uitwisselen, waarbij je alles vergeeft wat er is gezegd en waarvan je het gevoel hebt dat het je zoveel pijn heeft gedaan, en gewoon je hart opent om die broer of zus met veel liefde te ontvangen. Maar dit is niet het moment om je mond open te doen en lukraak te gaan praten. Begrijp goed, die omhelzing bezegelde medeplichtigheid, die omhelzing bezegelde vertrouwen.

Dus houd je mond, laat degene die is aangekomen en die nu een vertrouwensband met je heeft, doorgaan met zoeken, doorgaan met proberen hun weg te vinden. En jij aan hun zijde, met een blik op je gezicht die zegt: “Ik ben hier, wat je ook nodig hebt, ik ben hier.” Die broer of zus het vertrouwen en de steun geven die ze nodig hebben om hun weg te vinden. Als hij of zij op een bepaald moment onderweg stopt en je iets vraagt, dan kun je de vraag beantwoorden. Het gaat er niet om je mond open te doen en te preken. Geef antwoord op wat je gevraagd wordt. En op die manier zal die broeder of zuster steeds meer vertrouwen in je krijgen en weten dat er bij elke twijfel onderweg, bij elke steen, hulp, advies en uitleg zal zijn.

Dit zal jullie rol zijn. Jullie zijn geen Lichtpilaren om op een voetstuk te staan en tegen de bevolking te preken. Herhaal de fouten van vroeger niet. Probeer niemand iets op te dringen. De reis is een eenzame reis. Iedereen zal leren, iedereen zal kennis aantrekken in zijn eigen tijd en op zijn eigen manier. Je kunt niets beïnvloeden. Jouw rol is om een Pijler van Licht te blijven, zodat iedereen kan zien waar je bent, en in dat moment van twijfel, van wanhoop, daarheen kan gaan en een vriendelijke schouder, een vriendelijk woord, een uitleg kan vinden. Dat is het. En jullie blijven Zuilen van Licht, zonder te leiden, zonder te manipuleren, zonder iemand erbij te betrekken, zonder iemand ertoe te brengen iets te doen.

Dit was de rol van jullie religies. Herhaal het niet. De grote herder van dit hele proces is God de Vader/Moeder, hij is de grote herder van deze schapen die aankomen. Het is het vertrouwen in God de Vader/Moeder dat iedereen naar het juiste pad zal leiden; niet jullie, niet jullie woorden. Iedereen zal zijn weg vinden volgens zijn denkgeest, volgens de reis van zijn ziel. En dan, beetje bij beetje, zullen velen jullie niveau in kennis, geloof en energie bereiken, helemaal uit zichzelf, zonder dat iemand van jullie hen advies of leiding geeft.

En dan zal dit grote leger van Lichtzuilen in staat zijn om zich bij hen aan te sluiten, omdat ze daar op dat punt uit eigen beweging zijn aangekomen, door hun eigen verlangen, door hun eigen verdienste en wijsheid. Dan zullen jullie je verenigen in een grote en geweldige groep en zullen jullie klaar zijn voor ascensie. Een Lichtzuil zijn is niet preken, het is niet denken dat je de waarheid in pacht hebt; een Lichtzuil zijn is er gewoon zijn om te helpen, om een handje te helpen, voor een knuffel, voor een vriendelijk woord en om een vraag te beantwoorden; niet om te preken.

Een Lichtzuil zijn is geen herder zijn, dat is wat jullie religies prediken, zo kan het niet meer zijn. Iedereen op deze planeet moet nu zijn eigen herder vinden, maar geen externe. Iedereen op deze planeet moet zijn eigen herder vinden, maar geen levende herder, ze moeten hun herder vinden vanuit zijn hart, wat God de Vader/Moeder kan zijn of een ander wezen van licht dat hij kiest; geen menselijke herders.

Dus wil je deze rol niet zijn, of hebben, wees gewoon Pilaren van Licht. Een steunpunt, een referentiepunt, een punt van Licht. Dit is hoe ieder van jullie, die een Pijler van Licht wordt, de energie van Licht op deze planeet zal verspreiden. Met hulp, met liefde, met solidariteit, gewoon door jezelf precies te laten zien als een Pijler van Licht.

Posts recentes

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Minha Experiência

Winkelwagen

Termo de Uso de Imagem de Foto Enviada para o Site anjoseluz.net

Este documento estabelece os termos e condições para o uso de imagens fotográficas enviadas para o site www.anjoseluz.net, operado pela empresa Anjos e Luz Terapias Holísticas. Ao enviar sua fotografia para o site www.anjoseluz.net, você concorda integralmente com os seguintes termos:

  1. Direitos Autorais e Propriedade Intelectual: 1.1. Você mantém todos os direitos autorais e de propriedade intelectual sobre as imagens fotográficas enviadas. 1.2. Ao enviar a imagem para o site www.anjoseluz.net, você concede à Anjos e Luz Terapias Holísticas uma licença não exclusiva, irrevogável, gratuita e mundial para utilizar, reproduzir, exibir e distribuir a imagem em conexão com o site www.anjoseluz.net e suas atividades relacionadas.

  2. Uso da Imagem: 2.1. A Anjos e Luz Terapias Holísticas poderá utilizar a imagem enviada para: a) Exibir em seu site, redes sociais e materiais promocionais.

  3. Garantias e Responsabilidades: 3.1. Você garante que possui todos os direitos necessários sobre a imagem enviada e que sua utilização pela Anjos e Luz Terapias Holísticas, conforme descrito neste documento, não viola quaisquer direitos de terceiros. 3.2. Você concorda em isentar a Anjos e Luz Terapias Holísticas de qualquer responsabilidade decorrente de qualquer reclamação de terceiros relacionada ao uso da imagem conforme permitido por estes termos.

  4. Consentimento de Uso de Imagem: 4.1. Ao enviar sua imagem para o site www.anjoseluz.net, você consente que sua imagem seja utilizada de acordo com os termos estabelecidos neste documento. 4.2. Você consente que sua imagem possa ser exibida publicamente e compartilhada em conexão com as atividades da Anjos e Luz Terapias Holísticas.

  5. Modificações nos Termos: 5.1. A Anjos e Luz Terapias Holísticas reserva-se o direito de modificar estes termos a qualquer momento, mediante aviso prévio razoável. O uso contínuo do site www.anjoseluz.net após tais modificações constitui aceitação dos termos revisados.

  6. Legislação Aplicável: 6.1. Estes termos serão regidos e interpretados de acordo com as leis do Brasil. Quaisquer disputas decorrentes destes termos serão submetidas à jurisdição exclusiva dos tribunais competentes no Brasil.

Ao enviar sua imagem para o site www.anjoseluz.net, você reconhece ter lido, compreendido e concordado com estes termos de uso de imagem. Se você não concorda com estes termos, por favor, não envie sua imagem para a Anjos e Luz Terapias Holísticas.