Sananda – We zullen je niet in de steek laten

Lieve zonen en dochters van de planeet Aarde! IK BEN SANANDA!

Opnieuw is het met grote vreugde dat ik bij jullie ben. Ik kan jullie niet zeggen dat mijn hart feest viert, maar ik kan jullie ook niet zeggen om de hoop of het geloof te verliezen. Elk project, elke onderneming die we moeten uitvoeren, brengt altijd stenen, obstakels, hindernissen met zich mee. Niet dat dit een voornemen is van God de Vader/Moeder. In feite zou God de Vader/Moeder willen dat je niet lijdt, geen pijn voelt, geen enkele behoefte ervaart; maar elke stap die in het bestaan van elke ziel wordt gezet, genereert een energie. Deze energie is circulair, ze wordt opgewekt en keert later terug naar degene die ze heeft opgewekt.

Dit is het evenwicht van deze wereld. Elke actie zal altijd een reactie hebben, en dat is hoe leren gebeurt. Velen van jullie denken: “Ik denk niet dat ik iets geleerd heb. Ik heb nog steeds zoveel problemen, zoveel fouten. Wat heeft mijn ziel eigenlijk geleerd?” En dan zeg ik dit: Je hebt veel geëvolueerd. En wat is evolutie? Evolutie is juist het besef dat iets verbeterd kan worden, en dat als iets niet goed gedaan is, het niet meer herhaald moet worden, of laten we zeggen verboden moet worden om te doen. Als je films van lang geleden bekijkt, wat zie je dan? Ongebreideld geweld. Dan zullen veel mensen tegen me zeggen dat…”Geweld blijft…” Ik ben het ermee eens, maar niet in die mate. Vandaag de dag doen alleen degenen die niet de juiste manier hebben geleerd het nog.

De overgrote meerderheid van jullie weet dat doden verkeerd is. Sommigen hebben er zelfs zin in, wat energetisch gezien hetzelfde is. Maar jullie volgen wetten, wetten die vandaag jullie wereld bewoonbaar en in balans maken. Hoe kan er dan geen evolutie zijn geweest? Je hoeft niet naar heel oude incarnaties te kijken, kijk naar je eigen tijd, ga een halve eeuw terug in de tijd. Hoe was jouw leven? En hoe is het vandaag? Nee, ik zeg hier niet dat alles wat vandaag bestaat goed is, ik geef commentaar op de evolutie van het menselijk ras. Alles wat jullie hebben gemaakt voor jullie welzijn, om jullie te helpen met jullie taken… Ik zeg niet of het goed of slecht is, ik wil gewoon de evolutie laten zien.

Je kunt niet ontkennen dat je geëvolueerd bent, en veel ook. We kunnen alleen zeggen dat het een evolutie is die alleen gericht is op het behagen van het lichaam, niet van de ziel. De ziel is op een zijspoor gezet. O ja, je hebt religies; religies die alleen maar scheiden, ze voegen niets samen, ze discrimineren, ze wijzen met vingers. Dus waar is de behandeling van de ziel? Die is er niet. Dus jullie zijn geëvolueerd om meer en meer afhankelijk te zijn van kortstondig genot en genot dat het lichaam schaadt; maar jullie zijn geëvolueerd. De rol van de vrouw in deze wereld keert vandaag de dag terug naar de rol die door God de Vader/Moeder is gedefinieerd; er is niet langer de onderwerping die er tot voor kort was. Maar helaas gaat dit ook gepaard met onevenwichtigheid, omdat de last te zwaar is geworden voor vrouwen.

Er valt dus nog veel te leren in jouw wereld. Ben je geëvolueerd, ja, op de juiste manier? Nee, maar jullie zijn wel geëvolueerd. We kunnen deze evolutie duidelijk zien. Het enige echt verontrustende punt is dat jullie terugkeren naar dat ongebreidelde geweld van vroeger, waar er geen liefde was, geen respect; er was alleen macht; er was alleen de beslissing van één enkel mens, waarbij hij zijn legers kon bevelen uit te marcheren en duizenden andere mensen te vernietigen. En de oorlog was van man tegen man. Wie won er? Ik zou zeggen niemand, want beide kanten verloren. Eén kant zou zichzelf als overwinnaar kunnen uitroepen, maar wiens overwinning was dat eigenlijk? De overwinning zou zijn als je vocht en geen soldaten verloor, maar dat gebeurde niet.

Dus dit gevoel van macht, van achter een bureau orders geven en anderen naar het slagveld sturen, duurt tot op de dag van vandaag voort. Alleen doden jullie nu niet meer van man tot man, maar met wapens, extreem krachtige wapens die met gemak duizenden mensen vernietigen. En dit is waar jullie menselijkheid is geplaatst. Al onze handelingen zijn verwapend. Ze kunnen allemaal profiteren van een vermeende stimulans om hun territorium te verdedigen. Welk territorium? Niemand bezit iets, maar hebzucht, de macht om jezelf tot eigenaar van de plaats en de mensen te verklaren, doet je oorlog voeren. En de hele planeet ademt dat gevoel weer. Alleen is niet alles wat het lijkt.

Vroeger, lang geleden, duurde het lang voordat informatie over de oorlog in de regio’s werd verspreid. Tegenwoordig kun je het in real time zien terwijl het gebeurt, en natuurlijk maakt dit oorlog veel gewelddadiger en veel schadelijker. Niet alleen vanwege wat je ziet, maar vanwege de energie die uitgaat van de beelden die getoond worden. Geloof niet alles wat je ziet. Veel van wat de rest van de wereld bereikt is een leugen, het is al lang geleden gebeurd, het wordt alleen maar herhaald zodat de hele mensheid bang wordt voor een nieuwe wereldoorlog. En dit wordt al aangewakkerd door het nieuws.

Dus laat me jullie gedachten opfrissen. Toen ik besloot dat we deze planeet zouden bevrijden van degenen die dit lang geleden van plan waren, was het precies met dit doel: voorkomen dat de planeet vernietigd zou worden en dat jullie zouden bezwijken. Herinneren jullie je dat? Waarom kwamen we tussenbeide op de planeet Aarde? Ten eerste omdat de tijd gekomen was om een einde te maken aan jullie slavernij door deze mensen die hier gekomen waren en de planeet domineerden en jullie van de Bron verwijderden; en wiens hoofddoel precies dat was, de planeet vernietigen, het universum door elkaar schudden.

Dus vraag ik jullie: wat was het nut van dit hele proces, dat al vele jaren aan de gang is? Zodat we nu naar dit alles kunnen komen kijken en totaal apathisch kunnen blijven toekijken? We zijn niet zo dom als jij ons voordoet. We hebben lang geleden gezegd dat er geen kernwapens meer zijn, ze zijn allemaal vernietigd. Dat hebben we lang geleden gezegd. Als we hier kwamen om dit te voorkomen, zouden we dan dom en naïef genoeg zijn om alles te laten draaien? We zijn hier al lang en ze weten het. De leiders zijn niet langer op de planeet, het zijn de lakeien die hen lang gediend hebben die nog steeds de eigenaars zijn… ja, ze denken dat ze de planeet bezitten.

Er zullen altijd pogingen zijn, omdat ze niet willen toegeven dat ze verloren hebben, zullen ze alles proberen. Nu is het aan jullie, die het hele verhaal al vanaf het begin kennen, om een keuze te maken: geloven wat er wordt getoond of geloven wat er al die tijd is gezegd. Wie ga je geloven? Wie manipuleert het nieuws? Wie is de belangrijkste bron van het nieuws dat je ontvangt? Denk er eens over na. Er gebeurt veel achter dit alles waar je geen idee van hebt. We zeggen niet dat we het eens zijn met wat er gebeurt, we vragen je alleen om niet verstrikt te raken in deze energie. De rest van de planeet ademt al in de angst voor een laatste oorlog. Denk je dat we dat niet wisten? Denk je dat dit niet voorzien was?

We willen graag dat jullie ons allemaal meer vertrouwen en je niet laten meeslepen door de gemanipuleerde scènes die jullie ontvangen. Het conflict bestaat, het is geen leugen, maar de redenen en de manieren en middelen zijn niet degene die worden getoond. Ik hoop oprecht dat de mensheid iets leert van dit conflict. De vereniging tussen volkeren zou voor vrede moeten zijn, niet voor oorlog. Verenig je diplomatiek om vrede te brengen, bewapen je niet nog meer om de oorlog voort te zetten. Besef wat er gebeurt. Als je vrede wilt, hijs je de witte vlag, je stuurt geen bom.

Kijk dus eens goed naar wat degenen doen die zeggen dat ze vrede willen, en wie staan er vooraan in dit hele proces? Wie zijn dat? De grote machten van jullie planeet, wiens leiders en heersers precies de vertegenwoordigers zijn van hun slaven. We konden niets anders verwachten.

Jullie vragen ons, hoe ver zullen ze gaan? En ik antwoord: Zo ver als de mensheid wil. We kunnen er niets aan doen. De mensheid moet opstaan tegen oorlog, voor vrede. De mensheid moet nee roepen. De mensheid moet opstaan en zeggen dat het genoeg is. Wij zullen niet degenen zijn die het doen. Jullie moeten de situatie onder controle krijgen, niet wij.

Er zijn geen actieve kernwapens, die zijn er niet, dit is bluf. Nu, en dat is heel belangrijk, ze weten dit. Dus wees heel voorzichtig met wat je voelt en uitstraalt. Maak een grote opstand voor vrede. Kies geen partij. Niemand heeft gelijk. Het is ook niet aan jou om over iemand te oordelen. Kom op voor vrede. Roep: We willen vrede, geen oorlog. Roep: We willen vrede, geen oorlog. Het is aan jou om het voortouw te nemen. Schreeuw om vrede, niet om oorlog. En we blijven zeggen: De wereld zal buiten vallen en jij zult op je voeten vallen. Als je je concentreert op wat je nu moet doen, en dat is jouw pad, jouw reis. Moeilijkheden zullen komen, ja, alles heeft een uitkomst; maar het maakt deel uit van het proces.

Het leven op de planeet zal steeds moeilijker worden, we houden je niet voor de gek. Dus wat je moet doen is je concentreren op je reis, zodat het moment komt waarop je effectief kunt opstijgen naar de Vijfde Dimensie. En al de rest van jullie die hier zijn gebleven en oorlog laten trillen, haat laten trillen, ga door waar je bent; en dat zullen jullie zeker. Maak jullie reizen van Licht, van liefde. Er is dood en lijden. Het is niet aan jullie om de pijn van anderen te lijden. Het moment is, zoals ik al zei, een egoïstisch moment, voor iedereen om aan zichzelf te denken. Want als je je laat meeslepen door deze zee van angst en vrees, zul je met hen vermengd raken en zal het heel moeilijk voor je zijn om terug te keren op het pad naar ascentie.

Dus concentreer je op je wandelingen, dat is alles. Wat we wel of niet gaan doen, verwacht niet van ons dat we je dat hier komen vertellen. We staan niet stil. Het bord ligt nog open op tafel en we zitten er allemaal omheen. We hebben jullie niet in de steek gelaten, we hebben deze planeet niet in de steek gelaten en dat zullen we ook niet doen. Deze planeet zal opstijgen, deze planeet zal niet vernietigd worden, en wie er klaar voor is zal mee opstijgen. We willen dat jullie dat geloven. Wat morgen gebeurt is het probleem van morgen. Leef vandaag, het nu, het moment, en blijf alleen Licht vibreren.

Posts recentes

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Minha Experiência

Winkelwagen

Termo de Uso de Imagem de Foto Enviada para o Site anjoseluz.net

Este documento estabelece os termos e condições para o uso de imagens fotográficas enviadas para o site www.anjoseluz.net, operado pela empresa Anjos e Luz Terapias Holísticas. Ao enviar sua fotografia para o site www.anjoseluz.net, você concorda integralmente com os seguintes termos:

  1. Direitos Autorais e Propriedade Intelectual: 1.1. Você mantém todos os direitos autorais e de propriedade intelectual sobre as imagens fotográficas enviadas. 1.2. Ao enviar a imagem para o site www.anjoseluz.net, você concede à Anjos e Luz Terapias Holísticas uma licença não exclusiva, irrevogável, gratuita e mundial para utilizar, reproduzir, exibir e distribuir a imagem em conexão com o site www.anjoseluz.net e suas atividades relacionadas.

  2. Uso da Imagem: 2.1. A Anjos e Luz Terapias Holísticas poderá utilizar a imagem enviada para: a) Exibir em seu site, redes sociais e materiais promocionais.

  3. Garantias e Responsabilidades: 3.1. Você garante que possui todos os direitos necessários sobre a imagem enviada e que sua utilização pela Anjos e Luz Terapias Holísticas, conforme descrito neste documento, não viola quaisquer direitos de terceiros. 3.2. Você concorda em isentar a Anjos e Luz Terapias Holísticas de qualquer responsabilidade decorrente de qualquer reclamação de terceiros relacionada ao uso da imagem conforme permitido por estes termos.

  4. Consentimento de Uso de Imagem: 4.1. Ao enviar sua imagem para o site www.anjoseluz.net, você consente que sua imagem seja utilizada de acordo com os termos estabelecidos neste documento. 4.2. Você consente que sua imagem possa ser exibida publicamente e compartilhada em conexão com as atividades da Anjos e Luz Terapias Holísticas.

  5. Modificações nos Termos: 5.1. A Anjos e Luz Terapias Holísticas reserva-se o direito de modificar estes termos a qualquer momento, mediante aviso prévio razoável. O uso contínuo do site www.anjoseluz.net após tais modificações constitui aceitação dos termos revisados.

  6. Legislação Aplicável: 6.1. Estes termos serão regidos e interpretados de acordo com as leis do Brasil. Quaisquer disputas decorrentes destes termos serão submetidas à jurisdição exclusiva dos tribunais competentes no Brasil.

Ao enviar sua imagem para o site www.anjoseluz.net, você reconhece ter lido, compreendido e concordado com estes termos de uso de imagem. Se você não concorda com estes termos, por favor, não envie sua imagem para a Anjos e Luz Terapias Holísticas.