Sananda – Wees dankbaar dat je op deze planeet leeft

Lieve zonen en dochters van de planeet Aarde! IK BEN SANANDA!

Ik zal nooit ophouden Vader/Moeder God dankbaar te zijn dat ik hier vandaag nog één keer mag komen. Ik kan ieder van jullie vertellen, dat jullie planeet totaal omhuld is door de energieën van de Centrale Zon. Elk element op deze planeet is overstroomd met deze energie. Er is geen schaduw, geen schuilplaats, geen plaats op deze planeet waar dit Licht niet reikt. Het is veel krachtiger dan elk oppervlak dat door een wezen in het universum is gemaakt. Het heeft dus geen zin om plaatsen op de planeet te verbergen, geen zin om plaatsen te verbergen met enorme gedenkplaten, geen zin om plaatsen te verbergen met totaal geheime plaatsen, want het Licht zal er komen. Ik kan jullie vertellen dat dit Licht het kristal in het centrum van de planeet voedt: het hart van Gaia. Dus, niets, zelfs geen enkel element kan het tegenhouden om te passeren, om het pad te verlichten waar het doorheen gaat. 

Mijn zonen en dochters, bevrijd jullie harten van twijfel, onzekerheid en angst. Velen zijn ongerust over wat komen gaat, over hoe deze nieuwe wereld eruit zal zien, hoe de nieuwe planeet Aarde eruit zal zien. Lang geleden was deze planeet op weg naar totale vernietiging; en als ik zeg totale vernietiging dan is dat in de brede zin van het woord. Natuurlijk kunnen we niet zeggen dat de hele planeet tot kleine fragmenten zou worden gereduceerd. Maar als ik zeg vernietiging, bedoel ik vernietiging van leven, vernietiging van de oppervlakte en van de mensheid. 

Deze planeet zou voor altijd onbewoonbaar zijn, want hoeveel technologie die nu al bestaat hier ook zou kunnen komen, het zou vele eeuwen duren om al het vuil dat zich in de atmosfeer zou bevinden, op te ruimen. Het zou dus een vergeten planeet zijn, verlaten; erg jammer voor het lot van zo’n mooie planeet. Maar na een bepaalde tijd namen we de beslissing op basis van het pleidooi van enkele mensen, die niet wilden dat deze planeet vernietigd werd, die niet wilden dat de mensheid vernietigd werd. En ze smeekten ons om actie te ondernemen zodat we de planeet en haar bewoners zouden kunnen redden. Dit pleidooi werd gehoord, omdat het werd gehouden door wezens van diepe liefde, Wezens van Licht die altijd hier op deze planeet zijn gebleven, ook al werden zij van minuut tot minuut aangevallen door degenen die hen wilden beletten te handelen tegen de wil van degenen die op de planeet regeerden. Maar het is ze gelukt, ze kwamen samen in een grote groep en ze vroegen ons om deze planeet te helpen terug te gaan naar wat het ooit was. 

Dus vandaag kan ik zeggen dat we op dit pad zijn. We hebben de planeet ontdaan van de schilden die haar verhinderden contact te hebben met de rest van het universum, we hebben de planeet ontdaan van hen die hier kwamen en dit alles veroorzaakten, zij zijn niet langer hier. We kunnen nog niet zeggen dat de planeet 100% bevrijd is omdat zij discipelen hebben achtergelaten; zij hebben mensen gemaakt met dezelfde ideeën, met hetzelfde gevoel van macht omwille van de macht ten koste van wat er ook gebeurt. 

Dus vandaag gaan jullie naar een nieuwe wereld, naar een nieuwe planeet en toch voelen jullie nog angst. En dan vraag ik je: wat als dit allemaal niet gebeurd was? Wat als deze Lichtwezens niet om hulp hadden gevraagd? Misschien zou je hier vandaag, op dit moment, niet meer zijn. Ik zou jullie dus willen vragen deze gevoelens om te keren, geen angst te voelen, maar alleen dankbaarheid, want jullie zijn nog steeds op de oppervlakte van de planeet en een bewoonbare oppervlakte. Ja, de planeet heeft veel problemen, niet veroorzaakt door de planeet, maar door jullie zelf, omdat jullie de lijn hebben gevolgd die degenen die hier kwamen jullie oplegden. En je aanvaardde het, je hield ervan, je leefde voor een lange tijd onder alle genoegens die ze je brachten; en nu heb je het bewustzijn dat alles vals was, het was vluchtig, het was om de ziekten te brengen, het was om de onevenwichtigheden te brengen die je vandaag hebt.

Het is dus alsof ze zeggen: “We zijn er niet meer, maar we hebben de schade die we de hele mensheid wilden toebrengen al aangericht!” En ik ben het met hen eens, want u, de overgrote meerderheid is ziek, is afhankelijk van de verslavingen die zij hebben meegebracht en velen zullen helaas niet in staat zijn om van deze verslavingen af te komen. Dit is een zeer triest proces voor ons; om zoveel jonge mensen verloren te zien gaan in de wereld van drugs, verloren in kortstondige genoegens die alleen maar meer onevenwichtigheid en disharmonie in hun lichaam brengen. Maar we kunnen er niets aan doen, want jullie hebben iets dat vrije wil heet, waarbij jullie de keuzes maken, wij kunnen niemand van jullie die keuzes opleggen.

Het te volgen pad is het pad dat moet beginnen vanuit je hart. Wij tonen u de weg, wij tonen u de oplossing, nu zullen zij die dit pad willen volgen, deze oplossing, volgen. Maar op dit punt is er een zeer belangrijk addendum: wie ermee instemt een nieuw pad te volgen zal verzorgd worden en zal meer en meer verheven worden om de noodzakelijke vibratie voor de Vijfde Dimensie te bereiken. Nu zullen zij die dat niet doen, die niets van dit alles willen waarnemen, die deze genoegens niet willen verliezen die de wereld u heden ten dage brengt, helaas niet hier blijven, zij zullen deze genoegens elders blijven beleven, totdat zij leren dat het genoegens zijn die de ziel niets brengen, alleen maar kwaad, niets goeds.

Dus laat ieder van jullie, die dit bewustzijn heeft, op dit moment dankbaar zijn dat hij leeft. Niet bang zijn, want angst zal niets aan je reis bijdragen, integendeel. Het is jezelf van ganser harte geven aan dit hele proces en eenvoudig het Licht zijn rol laten spelen, die erin bestaat je geest, je hart en je cellen te verlichten. Omdat je cellen ook moeten ontwaken, ze moeten zich ook herinneren wat ze zijn, ze moeten alle blokkades opheffen die in de loop van de tijd zijn ontstaan. En geleidelijk aan herinneren jullie cellen het zich omdat het licht in jullie lichamen is. 

En jullie worden veranderd in een structuur, die jullie nu nog niet zien. Velen kunnen het niet begrijpen als wij zeggen: jullie worden kristallijne lichamen, maar jullie zien daar niets van. U zult deze lichamen alleen in een andere dimensie zien, niet in deze. Je beugels, je visioenen niet kunnen zien. Als jullie je nu verheffen tot hogere frequenties en in je lichaam gaan zoeken, zul je zien dat je cellen anders zijn. Uw DNA-streng bestaat niet meer uit 2 strengen, het worden weer de 12 strengen die het ooit was. 

Het zal dus iets zijn dat u in eerste instantie niet zult herkennen, u zult niet begrijpen hoe het werkt, maar dat is op dit moment niet van het grootste belang. Het gaat nu om jullie geest en jullie hart. Het is jullie houding, jullie gedachten, jullie woorden, de som van dit alles die maakt dat ieder van jullie het juiste pad volgt, elke dag je frequenties verhoogt, want het Licht zelf doet dat. Dus waarom bang zijn? Waarom geef je jezelf niet over aan deze beweging? Onthoud, als het niet voor deze beweging was, zouden jullie niet meer hier zijn, jullie zouden al bezweken zijn in een nucleaire oorlog die deze hele planeet zou hebben getroffen. En dan, ja, zou ik u vertellen dat het lijden verschrikkelijk zou zijn, want u zou niet snel sterven, u zou beetje bij beetje sterven aan de gevolgen van de bommen en de straling. 

Dus, het gevoel moet er niet een van angst zijn, het gevoel moet er alleen een van dankbaarheid zijn. Dankbaarheid voor het licht dat komt, dankbaarheid voor het moment waarin je leeft. En om je eenvoudig over te geven aan dat moment, om alle voorschriften van de Vijfde Dimensie te volgen, om alles te volgen wat leidt tot Onvoorwaardelijke Liefde; en er is niets om bang voor te zijn. Ik zeg niets, omdat niets je kan raken. 

Het fysieke lichaam dat je hebt verliezen is niet het ergste in de wereld. Het is jezelf bevrijden om gewoon een vrije ziel te zijn en in staat te zijn de beslissing te nemen die je wilt. Hier blijven, terug naar huis gaan, familie zoeken, het maakt niet uit, het zal hoe dan ook bevrijding zijn. Dus er is geen reden om bang te zijn. Laat de gevoelens los die je op deze planeet aanbidt; van bezit, van erbij horen, van niet leven zonder een ander; zoiets bestaat niet. Ieder van jullie heeft het vermogen om alleen te leven, zolang je hart openstaat voor het licht, want het licht vult alles, het ontbreekt je aan niets en niemand. 

Dus, bevrijd jezelf van deze gevoelens. Leef je leven met liefde, alleen liefde. Laat het Licht jullie lichamen en jullie levens overnemen en jullie zullen beginnen te beseffen dat alles om jullie heen een beetje zin begint te krijgen, waar jullie je zo onnodig druk over maakten. Geef u over aan het Licht, zoals ik reeds zei, zie steeds een pad dat verlicht is, bloemrijk, geurig, zonder hindernissen, maar bovenal; moge het Licht u leiden op dit pad, want alleen het Licht kan u juist leiden.

Posts recentes

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Minha Experiência

Winkelwagen

Termo de Uso de Imagem de Foto Enviada para o Site anjoseluz.net

Este documento estabelece os termos e condições para o uso de imagens fotográficas enviadas para o site www.anjoseluz.net, operado pela empresa Anjos e Luz Terapias Holísticas. Ao enviar sua fotografia para o site www.anjoseluz.net, você concorda integralmente com os seguintes termos:

  1. Direitos Autorais e Propriedade Intelectual: 1.1. Você mantém todos os direitos autorais e de propriedade intelectual sobre as imagens fotográficas enviadas. 1.2. Ao enviar a imagem para o site www.anjoseluz.net, você concede à Anjos e Luz Terapias Holísticas uma licença não exclusiva, irrevogável, gratuita e mundial para utilizar, reproduzir, exibir e distribuir a imagem em conexão com o site www.anjoseluz.net e suas atividades relacionadas.

  2. Uso da Imagem: 2.1. A Anjos e Luz Terapias Holísticas poderá utilizar a imagem enviada para: a) Exibir em seu site, redes sociais e materiais promocionais.

  3. Garantias e Responsabilidades: 3.1. Você garante que possui todos os direitos necessários sobre a imagem enviada e que sua utilização pela Anjos e Luz Terapias Holísticas, conforme descrito neste documento, não viola quaisquer direitos de terceiros. 3.2. Você concorda em isentar a Anjos e Luz Terapias Holísticas de qualquer responsabilidade decorrente de qualquer reclamação de terceiros relacionada ao uso da imagem conforme permitido por estes termos.

  4. Consentimento de Uso de Imagem: 4.1. Ao enviar sua imagem para o site www.anjoseluz.net, você consente que sua imagem seja utilizada de acordo com os termos estabelecidos neste documento. 4.2. Você consente que sua imagem possa ser exibida publicamente e compartilhada em conexão com as atividades da Anjos e Luz Terapias Holísticas.

  5. Modificações nos Termos: 5.1. A Anjos e Luz Terapias Holísticas reserva-se o direito de modificar estes termos a qualquer momento, mediante aviso prévio razoável. O uso contínuo do site www.anjoseluz.net após tais modificações constitui aceitação dos termos revisados.

  6. Legislação Aplicável: 6.1. Estes termos serão regidos e interpretados de acordo com as leis do Brasil. Quaisquer disputas decorrentes destes termos serão submetidas à jurisdição exclusiva dos tribunais competentes no Brasil.

Ao enviar sua imagem para o site www.anjoseluz.net, você reconhece ter lido, compreendido e concordado com estes termos de uso de imagem. Se você não concorda com estes termos, por favor, não envie sua imagem para a Anjos e Luz Terapias Holísticas.