Seraphis Bey- Het is ons gelukt. Jullie kunnen het ook

Lieve broeders en zusters van de planeet Aarde! IK BEN SERAPHIS BEY!

Ik breng vandaag de vreugde met me mee dat ik hier weer mag zijn, en naast deze vreugde breng ik mijn Witte Straal mee, de straal van evenwicht, de straal van kracht, de straal van Licht. Mijn broeders, de reis is moeilijk. Stel je eens voor hoeveel tijdperken, hoeveel levens, hoeveel houdingen, gedachten en woorden er zijn gemaakt en op de verkeerde manier zijn uitgestraald. Bewustwording komt met evolutie. Maar het is belangrijk dat je jezelf niet veroordeelt, het is belangrijk dat je geen tegengestelde gevoelens hebt ten opzichte van je zielen.

Ten eerste, jullie waren er niet bij, jullie hebben de hitte van het overleven niet gevoeld, de hitte van magie, de donkere tijden. Velen hier hebben die tijd meegemaakt, en het was een tijd van heel weinig Licht, omdat de duisternis daar zichzelf moest implanteren op de planeet, het moest pijn, lijden en kwaad implanteren in menselijke harten. 

Hoe zouden jullie in die tijd geleefd hebben? Weggestopt in een grot? Onmogelijk, want de lucht was pure duisternis. Er was geen manier om je te verbergen. Er was echter wel een uitweg: geloof, geloof, in iets groters, in een God die misschien wel bestond, maar die op dat moment sliep omdat hij zoveel kwaad toeliet.

Vanaf dat moment evolueerde de wereld. De verlichte zielen namen toe op de planeet om evenwicht te brengen tussen goed en kwaad. En jullie pasten je aan dit hele proces aan, stap voor stap, incarnatie na incarnatie. Dus hoe kunnen jullie beoordelen wat jullie zielen hebben gedaan?

Velen van jullie accepteren niet dat jullie de schulden moeten betalen van wat jullie zielen toen deden. Maar het grote feit is dat er op dit moment een verschil is met andere incarnaties, er vindt een proces van ascensie plaats. Als dat er niet was, zouden jullie je leven normaal leiden, je zou fouten blijven maken, maar alles zou in orde zijn; je zou disincarneren en in de volgende incarnatie zou je proberen de dingen weer recht te zetten. Zoals tot nu toe het geval is geweest.

Het ding is, het ascensieproces is er. Het klopt niet langer op je deur, het is in je huis. Er is dus geen ontkomen aan, want het zit in de lucht, het zit in het licht dat je ziet, het zit in het water dat je drinkt, het zit in alles wat je aanraakt. Er is geen ontkomen aan dit proces.

Het is dus alsof je in de loop van de tijd schulden hebt gemaakt en nu worden ze allemaal tegelijk geïnd. Wat nu interessant is, wat heel belangrijk is, is dat je het je kunt veroorloven om ze af te betalen. Het zijn geen onbetaalbare schulden, behalve voor enkelen. Maar degenen met een hart van Licht zullen ze kunnen afbetalen. Ik geloof dat het niet gemakkelijk is, want ik heb het allemaal meegemaakt.

Je hoeft me dit niet te vertellen. Ik ben opgestegen, ik heb op Aarde geleefd en ik weet precies wat dit proces is. En ik zeg je, het is mogelijk, ik heb het gedaan en vele anderen hebben het gedaan. Denk niet dat alleen wij Opgestegen Meesters het gehaald hebben. Er zijn vele andere wezens die ook zijn opgestegen, alleen zijn hun missies niet op deze planeet, maar op andere.

Dus denk niet dat alleen wij opgestegen zijn. Er is in de loop der tijd een grote golf van wezens opgestegen. Jullie kennen ons alleen omdat we ons hebben aangeboden voor de missie op deze planeet, omdat we hier leefden.

Dus mijn broeders, verlies de moed niet. Verlies de moed niet. Blijf lopen, maak je innerlijke veranderingen, je veranderingen in gedrag, je veranderingen in denken en je woorden. Geloof me, het is mogelijk. Helpt je omgeving? Nee, dat doet het niet en dat zal het ook nooit doen, want de omgeving bestaat nog steeds uit die duistere kracht die destijds gecreëerd is.

Maar vandaag kunnen we zeggen dat het aantal verlichte wezens op deze planeet heel groot is, en veel groter dan de wezens die hier gekomen zijn om het kwaad te prediken. Jullie moeten gewoon jullie harten oppoetsen, jullie geesten oppoetsen, en door dit te doen, door elke stap één voor één te zetten, zullen jullie slagen, want in jullie harten is er Licht, in jullie harten is er liefde voor God de Vader/Moeder, er is liefde voor Sananda, er is liefde voor Maria, er is liefde voor “n” andere heiligen en wezens die jullie aanbidden.

Wie in Lichtwezens gelooft, heeft een hart van Licht. Dus geloof me, vandaag zijn jullie in de meerderheid. Het kwaad is aan het verliezen op deze planeet. Velen zijn al vertrokken. We zijn bezig met een grote belegering, zodat alleen de leiders overblijven, degenen die al dit lijden aan de planeet hebben opgelegd. En ik verzeker je dat je verrast zult zijn door de mensen die je zult zien.

Maar het is geen geval van oordeel. Het is geen geval van haat of opstand. Ze hebben het pad gevolgd dat ze hebben gekozen en ze voelen er geen wroeging over en ze zijn zich ervan bewust dat ze zullen boeten voor alles wat ze op deze planeet hebben gedaan, voor alle vernietiging die ze hebben veroorzaakt, voor alle schade die ze de mensheid hebben berokkend. Niemand van hen zal ongestraft blijven. Allen zullen berecht worden door de Universele Wetten.

Dus mijn broeders, waar zijn jullie bang voor? Het verliezen van kortstondige genoegens, het verliezen van alles wat je vandaag materieel hebt? Ik verzeker je dat je zoveel dingen zult hebben die veel mooier en belangrijker zijn dan wat je hier nu hebt. Klamp je nergens aan vast, want alles is geschapen op basis van niet-Licht. 

De vegetatie vernietigen, het evenwicht wegnemen. Niets kan weggenomen worden. Niets. Want alles vibreert in de Derde Dimensie en alles vibreert daarbinnen kwaad, helaas. Kijk naar jullie huizen, waar zijn ze gebouwd? Ja, jullie zouden een plek moeten hebben om te wonen, daar ben ik het helemaal mee eens, maar niet met de onbalans die gecreëerd is. Jullie hadden de planeet zo groen kunnen houden als hij ooit was.

Dus mijn broeders, laat alles los. Niets behoort jullie toe. Jullie zullen niets meenemen uit deze dimensie, niets. Dus stel ik jullie een vraag: Als je vandaag zou disincarneren, zou je dan iets meenemen? Je zou alleen meenemen wat je ziel heeft doorleefd, je zou je ervaringen, je fouten en successen meenemen. Dus waarom wil je iets meenemen van hier naar de Vijfde Dimensie waarvan je denkt dat het van jou is?

Niets behoort jou toe. Niets. Dus je neemt niets. Begrijp dat. Stop met kopen. Stop met kopen, stop met dingen bouwen alsof ze eeuwig zijn, want dat zijn ze niet. Leef met het minimum. Maak je los van gisteren zodat je morgen niet lijdt. Niets behoort jou toe. Niets.

Je leeft in een omgeving die op de planeet is gecreëerd, maar het is niet van jou, het is geen deel van je reis, het is geen deel van je ziel, het is geen bezit van je ziel. De bezittingen van je ziel zijn je daden, je gedachten en je woorden. Deze behoren toe aan je ziel. En dit is precies wat er vandaag tijdens het ascensieproces wordt aangerekend.

Dus mijn broeders, voorbereiding gaat niet alleen over interne verandering, voorbereiding is veel meer dan dat. Het gaat over beginnen te leven op een totaal andere manier, zonder verspilling, zonder hebzucht, zonder overdrijving. Wees evenwichtig in alles wat je doet. Niet meer, niet minder. Wees evenwichtig en probeer zoveel mogelijk wat je over hebt naar diegenen te brengen die niets hebben.

Dit is de gedachte die moet gebeuren. Dit is de gedachte die zeer spoedig geleefd moet worden. Ben je hier klaar voor, om gelijkheid te hebben, om niemand te onderschatten, om niemand te kleineren, om te begrijpen dat iedereen gelijk is voor God de Vader/Moeder? Ben je hier klaar voor? Om naar een broeder of zuster te kijken, of die nu op deze planeet is of niet, en daar gewoon een Goddelijke Vonk te zien, een broeder of zuster. Ben je daar klaar voor?

Maar geef eerlijk antwoord. Het heeft geen zin om een grote mond te hebben. Wees eerlijk. Probeer te verbeteren. Accepteer dat je nog veel te leren hebt, want alleen dan zul je doorgaan op deze reis, proberen steeds beter te worden, en zeker als je dit met toewijding en met veel Licht en veel liefde doet, zul je er komen.

Posts recentes

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Minha Experiência

Winkelwagen

Termo de Uso de Imagem de Foto Enviada para o Site anjoseluz.net

Este documento estabelece os termos e condições para o uso de imagens fotográficas enviadas para o site www.anjoseluz.net, operado pela empresa Anjos e Luz Terapias Holísticas. Ao enviar sua fotografia para o site www.anjoseluz.net, você concorda integralmente com os seguintes termos:

  1. Direitos Autorais e Propriedade Intelectual: 1.1. Você mantém todos os direitos autorais e de propriedade intelectual sobre as imagens fotográficas enviadas. 1.2. Ao enviar a imagem para o site www.anjoseluz.net, você concede à Anjos e Luz Terapias Holísticas uma licença não exclusiva, irrevogável, gratuita e mundial para utilizar, reproduzir, exibir e distribuir a imagem em conexão com o site www.anjoseluz.net e suas atividades relacionadas.

  2. Uso da Imagem: 2.1. A Anjos e Luz Terapias Holísticas poderá utilizar a imagem enviada para: a) Exibir em seu site, redes sociais e materiais promocionais.

  3. Garantias e Responsabilidades: 3.1. Você garante que possui todos os direitos necessários sobre a imagem enviada e que sua utilização pela Anjos e Luz Terapias Holísticas, conforme descrito neste documento, não viola quaisquer direitos de terceiros. 3.2. Você concorda em isentar a Anjos e Luz Terapias Holísticas de qualquer responsabilidade decorrente de qualquer reclamação de terceiros relacionada ao uso da imagem conforme permitido por estes termos.

  4. Consentimento de Uso de Imagem: 4.1. Ao enviar sua imagem para o site www.anjoseluz.net, você consente que sua imagem seja utilizada de acordo com os termos estabelecidos neste documento. 4.2. Você consente que sua imagem possa ser exibida publicamente e compartilhada em conexão com as atividades da Anjos e Luz Terapias Holísticas.

  5. Modificações nos Termos: 5.1. A Anjos e Luz Terapias Holísticas reserva-se o direito de modificar estes termos a qualquer momento, mediante aviso prévio razoável. O uso contínuo do site www.anjoseluz.net após tais modificações constitui aceitação dos termos revisados.

  6. Legislação Aplicável: 6.1. Estes termos serão regidos e interpretados de acordo com as leis do Brasil. Quaisquer disputas decorrentes destes termos serão submetidas à jurisdição exclusiva dos tribunais competentes no Brasil.

Ao enviar sua imagem para o site www.anjoseluz.net, você reconhece ter lido, compreendido e concordado com estes termos de uso de imagem. Se você não concorda com estes termos, por favor, não envie sua imagem para a Anjos e Luz Terapias Holísticas.