Zonnewezen – Let op de onevenwichtigheden in jullie lichamen

Lieve broeders van de planeet Aarde! IK BEN ANIMANI! HET ZONNEWEZEN!

Ik breng Licht met me mee, veel Licht. En op dit moment vul ik het hart van ieder van jullie die naar mij luistert met Liefde, met overgave, met deze bal van Licht.

Mijn broeders, het Licht is krachtig; stel je voor dat er vandaag, op dit moment, een regen van zegeningen op deze planeet valt. Er zijn vele Codes van Licht en deze codes zijn beschikbaar voor iedereen, er zijn geen beperkingen, er zijn geen oordelen. Ze vallen en dringen door in de fysieke lichamen van alle bewoners van deze aarde.

Wat brengen deze Lichtcodes? Vooral Liefde, vooral bevrijding, bewustzijn, waarheid. En welke veranderingen brengen deze codes in jullie teweeg? De behoefte om waar te zijn, de behoefte om naar alles te kijken zonder kritiek, zonder enige vorm van oordeel. En wanneer je op een tegengestelde manier handelt, voelt je lichaam dat, klaagt je geest, is er een ongemak in je hele lichaam omdat wat je zojuist gedaan hebt in strijd is met wat je ontvangt.

Laten we nu heel duidelijk zijn: hoe meer je hart Liefde heeft, hoe meer je hart Licht heeft, hoe meer codes je opneemt. Het is alsof je hart een magneet is die de codes aantrekt die binnenkomen, maar geen magneet zoals je die kent, een magneet die energieën van dezelfde kracht aantrekt. Dus hoe meer je Liefde vibreert, hoe meer je Licht vibreert, hoe meer codes je ontvangt en hoe meer je bereid bent te handelen binnen de voorschriften van het Licht.

Wat er ook buiten je is, het brengt innerlijke disharmonie, het brengt onbalans.

Let op je lichaam, beschouw niet alles wat je voelt als een ziekte. Als de twijfel te groot is, zoek dan degenen die het kunnen wegnemen. Maar zie niet alles wat jullie lichamen laten zien als ziekte. Jullie lichamen veranderen ook en passen zich langzaam aan al dit licht aan, veranderen in een kristallijn lichaam en deze verandering is niet gemakkelijk of eenvoudig voor jullie op koolstof gebaseerde lichamen.

De etherische structuren van jullie lichamen worden aangepast, in de eerste plaats om te resoneren met al deze energie die binnenkomt, en ten slotte met jullie fysieke lichaam. Merk op dat wanneer jullie kalm en vredig zijn en Liefde en vreugde uitstralen, jullie lichamen hetzelfde lijken te doen. Je bent bereid, je voelt je krachtig, evenwichtig, zonder disharmonische behoeften. Wanneer je nu van het rechte pad raakt, reageert je lichaam met onevenwichtigheden, met behoeften die niet langer de behoeften zijn die je eigenlijk zou moeten consumeren.

Wees je er dus van bewust dat elke keer dat je de behoefte voelt om iets in te nemen waarvan je weet dat het niet goed is voor deze reis, je lichaam uit balans is. Het is op zoek naar iets in deze stoffen dat het niet kent, maar gelooft dat het daarmee het evenwicht kan herstellen. Wees dus heel voorzichtig, het is niet zo dat het je verboden is deze stoffen in te nemen, maar wees voorzichtig om er geen slaven van te maken, om geen nieuwe gewoonten te creëren, want je lichaam is uit balans, het is op zoek naar iets dat het in balans zal brengen en dit is alles wat het weet.

Dus zal het geneigd zijn dat te doen; uitglijden, verkeerd eten, verkeerd handelen. Wees dus heel voorzichtig met wat je wilt eten, innemen. Is het een echte hunkering, iets dat soms gebeurt of is het iets dat je vaak herhaalt? Iets wat op zichzelf staat kan niet veel kwaad, maar iets wat constant is begint je eigen lichaam aan te tasten. Want als je jezelf in evenwicht probeert te brengen, maar iets binnenkrijgt dat niet goed is, neemt de onbalans toe en zul je geneigd zijn steeds meer te eten van wat je niet zou moeten doen.

Dus, een goede oplossing: wanneer je die verlangens hebt om iets te eten waarvan je weet dat het niet goed is, eet dan iets levends, een vrucht. Een vrucht leeft, zelfs van de boom leeft het, als het dat niet was zou het niet rotten, het krijgt alleen de energie niet meer van de plaats waar het is gegroeid, maar het bestaat nog steeds, het leeft nog steeds. Dus eet levende dingen, heb altijd een vrucht bij de hand. Als laatste redmiddel, als je helemaal niet van fruit houdt, drink dan water, vul je lichaam met water, en ik garandeer je dat er evenwicht zal komen en dat je geen onbalans meer zult veroorzaken.

Wees je bewust van wat er met je lichaam gebeurt.

Nu, een belangrijk punt is dat velen een zweem van twijfel hebben. Zoals ik zei dat allen deze Lichtcodes absorberen, is de vraag wie niet van het Licht ook absorbeert. Ik geloof liever dat u dat antwoord al weet. De Lichtcodes komen tot iedereen, maar zij dringen door waar het hart verlicht is. Waar het niet is, is het precies omgekeerd: ze raken en gaan, ze dringen niet door omdat de energie daar onverenigbaar is met hen.

Lichtcodes, ze vallen, zoals ik zei, er is geen onderscheid. Nu, om jullie lichamen te doordringen, hangt af van het hart, hangt af van het Licht dat door elk hart wordt uitgestraald, hangt af van de intensiteit van het Licht dat wordt uitgestraald. Als je veel Licht uitstraalt, absorbeer je veel codes, als je weinig Licht uitstraalt, absorbeer je weinig codes. Alles is proportioneel, je moet je keuzes niet vergeten en elke keuze wordt altijd gerespecteerd.

Dus let op jullie lichamen, let op wat jullie trillen, breng jezelf niet nog meer uit balans door de verlangens van jullie lichamen te bevredigen, want ze weten niet waar ze om vragen. Vergeet niet dat jullie lichamen nog in de derde dimensie zijn en plezier kennen, het plezier van het eten van bepaalde dingen die lekker zijn maar niet gezond voor jullie, dus wees voorzichtig.

Observeer je onevenwichtigheden, observeer hoe je lichaam reageert. Dit is een manier voor jullie om al deze Codes van Licht beter te absorberen. Want hoe evenwichtiger het lichaam, hoe meer codes er doordringen en hoe meer transformatie er plaatsvindt. En jullie worden meer en meer verlichte wezens, krachtige wezens, klaar om te onderscheiden wat goed en wat fout is. Maak je keuzes en oogst de resultaten.

vertaald door I. Nomden

Posts recentes

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Minha Experiência

Winkelwagen

Termo de Uso de Imagem de Foto Enviada para o Site anjoseluz.net

Este documento estabelece os termos e condições para o uso de imagens fotográficas enviadas para o site www.anjoseluz.net, operado pela empresa Anjos e Luz Terapias Holísticas. Ao enviar sua fotografia para o site www.anjoseluz.net, você concorda integralmente com os seguintes termos:

  1. Direitos Autorais e Propriedade Intelectual: 1.1. Você mantém todos os direitos autorais e de propriedade intelectual sobre as imagens fotográficas enviadas. 1.2. Ao enviar a imagem para o site www.anjoseluz.net, você concede à Anjos e Luz Terapias Holísticas uma licença não exclusiva, irrevogável, gratuita e mundial para utilizar, reproduzir, exibir e distribuir a imagem em conexão com o site www.anjoseluz.net e suas atividades relacionadas.

  2. Uso da Imagem: 2.1. A Anjos e Luz Terapias Holísticas poderá utilizar a imagem enviada para: a) Exibir em seu site, redes sociais e materiais promocionais.

  3. Garantias e Responsabilidades: 3.1. Você garante que possui todos os direitos necessários sobre a imagem enviada e que sua utilização pela Anjos e Luz Terapias Holísticas, conforme descrito neste documento, não viola quaisquer direitos de terceiros. 3.2. Você concorda em isentar a Anjos e Luz Terapias Holísticas de qualquer responsabilidade decorrente de qualquer reclamação de terceiros relacionada ao uso da imagem conforme permitido por estes termos.

  4. Consentimento de Uso de Imagem: 4.1. Ao enviar sua imagem para o site www.anjoseluz.net, você consente que sua imagem seja utilizada de acordo com os termos estabelecidos neste documento. 4.2. Você consente que sua imagem possa ser exibida publicamente e compartilhada em conexão com as atividades da Anjos e Luz Terapias Holísticas.

  5. Modificações nos Termos: 5.1. A Anjos e Luz Terapias Holísticas reserva-se o direito de modificar estes termos a qualquer momento, mediante aviso prévio razoável. O uso contínuo do site www.anjoseluz.net após tais modificações constitui aceitação dos termos revisados.

  6. Legislação Aplicável: 6.1. Estes termos serão regidos e interpretados de acordo com as leis do Brasil. Quaisquer disputas decorrentes destes termos serão submetidas à jurisdição exclusiva dos tribunais competentes no Brasil.

Ao enviar sua imagem para o site www.anjoseluz.net, você reconhece ter lido, compreendido e concordado com estes termos de uso de imagem. Se você não concorda com estes termos, por favor, não envie sua imagem para a Anjos e Luz Terapias Holísticas.