Zonnewezen – Liefde uitstralen voor de Planeet

Beste broeders van deze prachtige planeet! IK BEN ANIMANI, een zonnestraal wezen!

Dat we hier vandaag zijn, is voor ons een heel belangrijke reden. Als ik zeg wij, bedoel ik alle Zonnestralen. In feite, zijn het niet alleen ik en de anderen, we zijn allemaal Eén. Bij de naamgeving heb ik gewoon een ritueel gevolgd dat u gewend bent, waarbij u het liefst precies weet tegen wie u praat. Maar zie me niet als een enkel wezen. We hebben niet dit concept van eenheid tussen ons. Wij zijn altijd het Geheel, slechts Eén; één grote energie die werkt voor het universum en zijn bewoners. Als u mij wenst te noemen en mij bij die naam noemt, zeg ik u dat wij allen klaar zullen staan om naar u te luisteren, of als u ons gewoon wenst te noemen als Zonnestralen, zullen wij ook klaar staan voor elk verzoek dat u doet.

Wij proberen u ideeën en concepten aan te reiken die u zo goed mogelijk doen begrijpen hoe de dingen in het heelal gebeuren. Dus als we een parallel trekken met uw wereld, kunnen we zeggen dat ons thuis de Centrale Zon van Alcyon is; daar bestaan wij en handelen wij. Ons bewustzijn kan zich zonder grenzen en zonder afstanden door het heelal verspreiden. Ieder van ons, of zoals ik zei, wij het Geheel, Eén, kan boodschappen brengen waar onze leringen en ideeën nodig zijn.

We kunnen zeggen dat je op dit moment elke seconde wordt geobserveerd. Als wij deze planeet al lange tijd observeren en er naar handelen, kunnen wij zeggen dat onze actie is toegenomen, dat er meer Licht naar deze planeet komt. Zoals we al eerder hebben gezegd, bereikt het Licht dat aankomt de harten en elk open hart dat zichzelf toestaat dit Licht te ontvangen begint aan een proces van evolutie, een proces van extreme angst omdat het de dingen op een veel waarachtiger en reëlere manier begint te zien en begint te beseffen hoezeer het bedrogen is, hoezeer het de leugens heeft aanvaard en door de vingers heeft gezien.

Velen komen in opstand als zij zulke gedachten waarnemen, en denken en geloven, en worden ertoe gebracht te geloven dat zij bezeten zijn, dat er kwade gedachten in hun geest rondwaren; en helaas sluiten zij zich af en beginnen zich te laten steunen door juist diegenen die zij zo vrezen. Velen begrijpen er niets van, zij wenden zich tot God, opdat Hij hun kan uitleggen wat er in hun geesten en harten gebeurt. En voor hen is een groot legioen Engelen verantwoordelijk om hun de waarheid te tonen en hun harten en geesten tot rust te brengen. En elk van hen begint aan zijn evolutiereis. Het zal geen gemakkelijke reis zijn, maar het zal een reis zijn die u, indien correct gevolgd, in staat zal stellen de Vijfde Dimensie te bereiken.

Een andere grote groep zijn zij die de waarheid reeds kennen, die er reeds aan zijn blootgesteld, en binnen deze groep zijn sommigen bezorgd om hun reis voort te zetten, om de weg te volgen die hen naar de hemelvaart zal voeren. En deze worden geleid en gesteund door meer Engelen die hen helpen bij elke stap die ze zetten om daar te blijven.

Er zijn echter altijd mensen wier geloof niet erg gefundeerd is. Zij zijn het die zich laten leiden door de mening van anderen. Zij willen deel uitmaken van een grote groep, maar diep van binnen voelen of geloven zij nergens in, zij doen alleen alsof zij wakker zijn en de hele waarheid kennen, maar diep van binnen vrezen en wantrouwen zij alles wat zij hebben geleerd en gehoord.  En deze groep, in plaats van het proces vooruit te helpen, sluit zich aan bij de eerste groep die ik noemde en geeft kracht aan hen die jullie planeet zo gemanipuleerd hebben.

Wij zijn ons allen bewust van alles wat er op deze planeet gebeurt, maar zoals hier door talloze Lichtwezens is gezegd, heeft deze planeet een vrije wil, wat een ervaring is die aan elke ziel is gegeven om een eigen keuze te hebben, om het te volgen pad te kunnen kiezen. Wij kunnen deze regel niet overtreden, omdat dit het ontwerp was dat Vader/Moeder God geschapen heeft. En wij zijn allen verplicht dit te respecteren, en als de geëvolueerde wezens die wij zijn, is dit voor niemand van ons een probleem.

Dus denk niet dat er niets gebeurt rond jouw planeet. Er komt veel meer licht binnen, zodat het nog meer harten naar de waarheid drukt, en jullie precies kunnen zien wat er allemaal op jullie planeet bestaat. Wij bemoeien ons niet met de keuzes, wij nemen alleen de sluiers weg, tonen de leugens en benadrukken de waarheid. Het zal aan de zielen van deze planeet zijn, deze twee groepen, de eerste, die aan de reis beginnen en de tweede, die reeds op reis zijn en wensen voort te gaan, om Liefde en Vrede over de planeet te verspreiden.

Nee, je bent niet met weinigen en je bent niet zonder kracht. Doe je deel. Vergeet nooit dat jullie allen Eén zijn, jullie bezitten allen de Vonk van Vader/Moeder God in jullie harten, en omdat jullie die Vonk bezitten, bezitten jullie alle krachten van Vader/Moeder God; dat slechts één van hen in staat is om over de hele planeet te galmen, hangt af van de intensiteit van wat er gedaan wordt. Als het met liefde wordt gedaan, met overgave, zal het zeker het hele raster rond de planeet vullen en elk hart zal deze Vonk van liefde ontvangen die jullie hebben uitgestraald.

enk dus nooit dat je niets kunt doen, integendeel, je kunt alles doen en het is op dit moment dat die Zuilen van Licht moeten handelen. Jullie zijn al Zuilen, dus verbind je met elkaar, creëer een groot web rond de planeet en straal Liefde uit. Dat is alles. Probeer geen woorden te verzinnen, geen zinnen te verzinnen, je op iets te concentreren; er is maar één doel: Liefde uitstralen. Dit is de sleutel, dit is de grote wijsheid.

En wat straalt Liefde uit in onze visie? Het is van iedereen houden, het is van de planeet houden. En als ik zeg van iedereen te houden, bedoel ik onvoorwaardelijke liefde. Dus, het betekent om lief te hebben, zelfs degenen die je veroordeelt. Er kan geen scheiding zijn, het moet onvoorwaardelijke liefde zijn. Dus het heeft geen zin om zinnen te creëren, het heeft geen zin om mantra’s, concepten te creëren. Wat je moet doen is Liefde uitstralen. Als ik zeg dat je geen zinnen moet maken, bedoel ik jullie, mensen.

Wanneer een Wezen van Licht je iets geeft, interpreteer je het als slechts woorden, maar er is een blok energie van pure onvoorwaardelijke liefde. En als je die woorden herhaalt, vorm je een blok dat samen met vele anderen op de planeet een groot blok vormt. Dat is niet waar ik het over heb, ik heb het over dat jij zinnen maakt. Je hoeft het niet te doen. Elk moment dat je eraan denkt, leg je handen op je spirituele hart en denk je: “Ik straal Liefde uit voor al mijn broeders en zusters en voor de hele planeet. En zie hoe uw liefde zich over de planeet verspreidt, als een druppel water op wat aarde. Deze waterdruppel hydrateert die aarde zonder enig onderscheid te maken tussen de daar aanwezige moleculen.

Dus zie deze Liefde die van jou uitgaat, de planeet omringt, geen enkel punt buiten beschouwing latend. De liefde zal winnen. Je zult slagen door liefde. Vergeet motieven, vergeet wat er daarbuiten gebeurt, verenig je in Liefde, verenig je in Licht. Ieder van jullie die dit doet zal weerkaatsen door het hele energieraster van de planeet, waardoor de macht afneemt van hen die precies het tegenovergestelde willen. Zie deze planeet gehuld in een grote bol van roze licht, vol van Liefde. Liefde die van ieder van jullie uitgaat.

De menselijke geest is tot vele dingen in staat. Wat jullie verbeelding noemen, noemen wij bewustzijn; en dit bewustzijn, wanneer het uit de grond van jullie harten komt, is in staat om alles voort te brengen wat jullie wensen. Dus, adem liefde in, adem liefde uit. Gebruik geen andere zinnen, gebruik geen andere woorden, alleen Liefde. Alleen Liefde is in staat alles te vernietigen wat niet van het Licht is.

Geloof me, we kijken allemaal toe, ieder binnen zijn bevoegdheid, en doen wat nodig is, zodat ieder mens op deze planeet de optie heeft om te kiezen, om de waarheid te zien en zich daarbij aan te sluiten, of om te blijven leven in illusie en kortstondige genoegens. Deze zin is al eerder gezegd, maar hij is op dit moment zeer toepasselijk: “Het kaf wordt van het koren gescheiden”, en over niet al te lange tijd, in uw lineaire tijd, zult u onmiddellijk kunnen waarnemen wie kaf is en wie koren.

Maar het zal ook aan ieder van jullie zijn om Onvoorwaardelijke Liefde te beoefenen. Oordeel niet, bekritiseer niet, probeer hem niet te veranderen, want alles is een kwestie van keuze. En natuurlijk, op dit moment, maakt iedereen al zijn eigen keuze.

Posts recentes

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Minha Experiência

Winkelwagen

Termo de Uso de Imagem de Foto Enviada para o Site anjoseluz.net

Este documento estabelece os termos e condições para o uso de imagens fotográficas enviadas para o site www.anjoseluz.net, operado pela empresa Anjos e Luz Terapias Holísticas. Ao enviar sua fotografia para o site www.anjoseluz.net, você concorda integralmente com os seguintes termos:

  1. Direitos Autorais e Propriedade Intelectual: 1.1. Você mantém todos os direitos autorais e de propriedade intelectual sobre as imagens fotográficas enviadas. 1.2. Ao enviar a imagem para o site www.anjoseluz.net, você concede à Anjos e Luz Terapias Holísticas uma licença não exclusiva, irrevogável, gratuita e mundial para utilizar, reproduzir, exibir e distribuir a imagem em conexão com o site www.anjoseluz.net e suas atividades relacionadas.

  2. Uso da Imagem: 2.1. A Anjos e Luz Terapias Holísticas poderá utilizar a imagem enviada para: a) Exibir em seu site, redes sociais e materiais promocionais.

  3. Garantias e Responsabilidades: 3.1. Você garante que possui todos os direitos necessários sobre a imagem enviada e que sua utilização pela Anjos e Luz Terapias Holísticas, conforme descrito neste documento, não viola quaisquer direitos de terceiros. 3.2. Você concorda em isentar a Anjos e Luz Terapias Holísticas de qualquer responsabilidade decorrente de qualquer reclamação de terceiros relacionada ao uso da imagem conforme permitido por estes termos.

  4. Consentimento de Uso de Imagem: 4.1. Ao enviar sua imagem para o site www.anjoseluz.net, você consente que sua imagem seja utilizada de acordo com os termos estabelecidos neste documento. 4.2. Você consente que sua imagem possa ser exibida publicamente e compartilhada em conexão com as atividades da Anjos e Luz Terapias Holísticas.

  5. Modificações nos Termos: 5.1. A Anjos e Luz Terapias Holísticas reserva-se o direito de modificar estes termos a qualquer momento, mediante aviso prévio razoável. O uso contínuo do site www.anjoseluz.net após tais modificações constitui aceitação dos termos revisados.

  6. Legislação Aplicável: 6.1. Estes termos serão regidos e interpretados de acordo com as leis do Brasil. Quaisquer disputas decorrentes destes termos serão submetidas à jurisdição exclusiva dos tribunais competentes no Brasil.

Ao enviar sua imagem para o site www.anjoseluz.net, você reconhece ter lido, compreendido e concordado com estes termos de uso de imagem. Se você não concorda com estes termos, por favor, não envie sua imagem para a Anjos e Luz Terapias Holísticas.